Jste zde

Stimulace vulvy prsty - "prstění"

Stimulace vulvy prsty - "prstění"

Hlavní téma: "Tantrické masáže joni".
Volné pokračování článků "Milostná předehra" a "Sex bez penetrace penisem".


Jakákoli technika stimulace pohlaví ženy by měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Také nezapomeňte na dodržení zásad pečlivé přípravy na stimulaci ženského pohlaví!


Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty". Tato pojmenování by ovšem do slovníku milujícího muže patřit zrovna nemusela. Jako nepenetrační, ji můžeme chápat z pohledu muže, kdy nedochází k penetraci ženy penisem.

Stimulace vulvy prsty - "prstění" může být provedena v rámci masturbace, společné masturbacemilostné předehryerotické masáže nebo tantrické masáže joni

Techniky stimulace pochvy může provádět ženě muž nebo žena. Nemusí se přitom jednat o lesbické ženy. Přijímající žena může zažít naprosto stejný prožitek z tantrické masáže joni jak od muže, tak také od ženy.

Při těchto praktikách dochází k penetraci pochvy pomocí prstů. Nejedná se proto o praktiku, která by byla vhodná v období, kdy žena chce uchovat své panenství a jeho symbol - nepoškozenou panenskou blánu. Pokud ji přesto využijete - nedá se zaručit, že nedojde k jejímu protržení.

Ruka a především její prsty jsou velmi obratné...

Ruku a její prsty můžete použít k hlazení, šimrání, škrábání, tření, tlaku, poklepávání a mnoha dalším způsobům stimulace a vzrušování. Dlaň může tlakem dráždit rozšířenou, skrytou část klitorisu (kořeny) skryté v tukové tkáni Venušina (stydkého) pahorku. Prsty ruky mohou nápaditě nepřímo i přímo stimulovat klitoris. Prsty ruky se dají vložit do pochvy (vaginy), kde ji mohou velmi účinně stimulovat vnitřně, podobně jako by to zajistil penis muže. Díky tomu, že prsty jsou jemné a citlivé a mohou zvládnout více technik, než zvládne penis. Snadno se můžete uvnitř pochvy zaměřit na ta nejcitlivější místa jako je oblast bodu G nebo okolí děložního čípku. Stimulace vulvy rukou nebo prsty je proto pro vzrušení ženy velkým přínosem. Je ale potřeba vědět "jak na to". Improvizace je samozřejmě možná, ale vědět a umět je jako vždy výhodou...

  • Manuální stimulace vnějších genitálií

Stimulace vnějších genitálií je pro většinu žen velmi vzrušující. Techniky této části masáže jsou propracované a umí navodit velmi vysoké vzrušení, často provázené pocity, které se v jiných částech masáže nebo stimulace už znovu neobjevují. Zásadní význam má stimulace vnějších genitálií pro navození vzrušení při tantrických masážích. Mnohé ženy tato část (díly stimulaci klitorisu) vzrušuje více než pozdější stimulace uvnitř vagíny. Manuální stimulace vnějších genitálií je určitě nejběžnější formou masturbace. Masáž "vulvy", zejména klitorisu, je nejčastější cestou pro ženu k dosažení orgasmu. Klitoris může být masírovaný přímou stimulací nebo přes kůži klitoridální kapuce, za pohyby nahoru-dolů, ze strany na stranu, nebo krouživými pohyby. Už v této části masáže žena může prožít vyvrcholení. Stimulace pohlavních orgánů je většinou prováděna prsty.

  • Manuální stimulace uvnitř vagíny

Stimulace pomocí prstů v pochvě (vagině) se většinou soustředí na oblast bodu G, která se v pochvě nachází zhruba 3 až 5 cm od poševního vchodu, na horní přední stěně pochvy, směrem k pupku. Při stimulaci se silně prokrví, zduří a stane se citlivou na další manuální stimulaci tlakem a třením. Manuální stimulace penisem, prsty nebo sexuální pomůckou může podráždit "Skeneho žlázy" a následně může při velkém vzrušení nebo ve chvílích vyvrcholení dojít k ženská ejakulace - lidově k "mokrému orgasmu".

Vaginální orgasmus vyvolaný stimulací oblast bodu G a stimulací pochvy se přisuzuje právě technikám, při kterých dojde k intenzivnímu dráždění uvnitř pochvy. Prsty se toho dá dosáhnout pomocí stimulace stěny pochvy prsty ruky. Ruka je otočená dlaní směrem vzhůru ke stydké kosti a prostředníček ("Boží prst"), někdy v kombinaci s ukazováčkem, stěnu pochvy stimulují pohybem dopředu-dozadu, pomocí techniky "pojď sem" nebo kroužením na oblasti bodu G.

Základní znalost ženských genitálií je nutná

Pro zvládnutí této techniky je potřeba znalostí anatomie ženských genitálií jako celku. Stimulace se totiž provádí nejen na zevních genitáliích ženy (organa genitalia feminina externa), které tvoří stydký pahorek, velké pysky (labia majora), malé pysky (labia minora), klitoridální kapuce a klitoris (poštěváček), ale také na části vnitřních genitálií ženy, poševním vchodu a pochvě (vagině).

Každá žena prožívá doteky v této oblasti jinak a jinak ji také vzrušují. Rozhodně není vhodné tuto techniku přehánět na úplném počátku sexuálního vztahu. Patří mezi ty sexuální praktiky, které by mohli do svého milování zařadit až partneři, kteří se již alespoň trochu znají a vědí, co od sebe mohou očekávat. V jemné, láskyplné podobě technika vzrušování prsty určitě patří do milostné předehry. Tam má své místo pro postupné navyšování vzrušení ženy a uvolnění napětí pánevního dna. Při milostné předehře se však tato technika stává jen jednou z mnoha, které mají ženu naladit a vzrušit.

Každému muži hodně pomůže, když mu žena při společné masturbaci ukáže, jaké laskání s jí líbí, co ji vzrušuje a co potřebuje proto, aby dosáhla vyvrcholení!

Jak stimulaci ženského genitálu provádět?

Říká se, že sex není "žádná věda", ale také se říká "nikdo učený z nebe nespadl"... Proto, když jste se alespoň zamysleli nad tím, co za techniku plánujete používat a náležitě se na ni připravili i očistou těla, nemusíte se obávat, že techniku stimulace pochvy prsty nezvládnete... Podrobněji se doporučenou přípravou zabývá článek "Příprava na stimulaci ženského pohlaví".

Zaujměte vhodnou polohu a soustřeďte se na vzájemné poskytování něžností. Rozhodně nespěchejte! Dlouhá milostná předehra ženu příjemně naladí, přiměřeně vzruší a odstraní napětí psychické i fyzické. Proto opravdu nespěchejte... Rozhodně se to vyplatí...

Žena při této technice nejčastěji leží na zádech a to jí později umožní doširoka rozevřít nohy. Mnoho žen si velmi cení toho, když si jejich partner lehne vedle nich, objímá je a laská a pak teprve rukou pomalu sklouzne do rozkroku. Při technikách stimulace ženského pohlaví se vždy začíná jemným, něžným hlazením a mazlením jejího okolí. Nejlépe je s hlazením začít na bříšku, Venušině pahorku a hlavně na vnitřních částech stehen. Když je žena připravena na stimulaci pohlaví, dá to muži najevo. Dokud sama doširoka neroztáhne nohy nebo nezačne mimovolně pohybovat pánví, znamená to, že ještě není na stimulaci pohlaví dostatečně připravena.

Málokterá žena touží po tom, nebo "vyžaduje", aby jí muž hned začal prsty vnikat do pochvy. Naopak, většina žen právě takovouto mužskou snahu posuzuje jako naprosto necitlivou, nepříjemnou a podvědomě se jí brání. Není to proto, že by nechtěla, aby jí muž v těchto místech dotýkal, ale potřebuje čas na přípravu. Když bude přirozeně vzrušená, sama naznačí, že nastal ten správný čas...

Když je žena dostatečně vzrušená, muž to pozná... žena sama, samovolně začíná rozevírat nohy a lehce začne pohybovat pánví. To vše je často doprovázeno citoslovci, kterými vyjadřuje své vzrušení...

Ale ani v tuto chvíli není úplně nejvhodnější začít prsty stimulovat přímo citlivý klitoris. Masáž klitorisu vždy začínejte lehkými doteky na vnějších genitáliích. Určitě bude lepší začít jemným hlazení Venušina pahorku" v místech, kde se stydké pysky spojují. Jemně hlaďte velké a později i malé stydké pysky a teprve až bude žena vzrušena přejděte na klitoris. Nezapomínejte na opakované hlazení třísel, vnitřní strany stehen a Venušina pahorku. Prostě se nejdříve věnujte jemné a láskyplné milostné předehře a nesnažte se hned přejít na stimulaci pohlaví. Další informace naleznete v článcích "Milostná předehra". Podrobněji je technika kroužení popsána v článku "Klitoris - jak ho stimulovat rukou?". Přirozená lubrikace a vzrušení ženy Vám napoví, jak moc je žena připravena a zda postupujete správně.... teprve pak je možné začít s jemnou stimulací klitorisu...

Klitoris a jeho význam při stimulaci vulvy prsty

Klitoris je jedním z nejdůležitějších míst pro navozování a zvyšování sexuálního vzrušení ženy a je potřeba jej dobře znát pro další rozvíjení ženské sexuality. Klitoris vystupuje v horní části vulvy v místě horního spojení velkých stydkých pysků a je kryt klitoridální kapucí, která jej kryje a chrání. Velikost klitorisu je u každé ženy individuální a proto některé ženy mají klitoris větší nebo menší, podobně jako muži mají menší nebo větší penisy. Jako velikost penisu není pro prožívání sexuálního vzrušení muže nejdůležitější, podobné je to i s velikostí klitorisu u ženy. Klitoris je protkán velkým množstvím nervových zakončení z nichž nejcitlivější jsou v jeho horní části. Při vzrušení se klitoris začne plnit krví a zvětšuje se a s tím se zvyšuje i jeho citlivost na přenášení vzrušivých podnětů do nervové soustavy a mozku. Podrobněji se jeho významem a techniky používanými při stimulace klitorisu při "prstění" zabývá článek "Stimulace vulvy prsty - význam stimulace klitorisu".

Techniky stimulace pochvy prsty

Dá se uvažovat o dvou zásadních technikách stimulace prsty. V obou případech by tato stimulace měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Při první žena leží na zádech, při druhé na bříšku.

Ať zvolíte jednu nebo druhou variantu platí, že na začátku úplně stačí jemně a citlivě a hlavně pomalu vsunout jeden prst a lehce s ním pohybovat nejdříve v poševním vchodu a pak v pochvě. Pohyb prstu by měl být rozhodně pomalý a jeho špičkou můžete navíc pomalu kroužit kolem dokola. Když budete sledovat reakce ženy, zjistíte, jaký pohyb je pro ni nejpříjemnější. Nemusíte se hned snažit pronikat do hloubky. Naopak pomalé a jemné zasouvání, vytahování a kroužení prstem poskytuje ženě nejvíce vzrušení. Nemusíte pochybovat o tom, že o hlubší proniknutí si řekne sama... Přirozenou lubrikaci ve spojení se vzrušením jsme se už zabývali. Pokud z jakéhokoli důvodu lubrikace není dostatečná, pak je potřeba ji doplnit slinami nebo lubrikantem. Bez dostatečné lubrikace by pohyb prstů na sliznicích stydkých pysků nebo pochvy byl ženě nepříjemný a možná i bolestivý.

Postupně můžete přidávat na intenzitě pohybu a po chvíli (delší chvíli) můžete i přidat další prst. Nejčastěji se pro stimulaci pochvy vyžívají dva prsty. Když budete experimentovat, dejte na to, co se nejvíc líbí Vaší ženě, ne Vám. Většina žen říká, že jeden prst je málo a tři moc... Tak asi ty dva budou nejlepší... Podrobnější informace naleznete například v článku "Stimulace vulvy prsty - vnitřní stimulace pochvy".

Jak žena prožívá vaginální orgasmus od stimulace bodu G? 

Bod G je ekvivalentem prostaty u mužů. Hmatatelný je v pochvě teprve když je žena sexuálně vzrušená. Tehdy se postupně zvětšuje a celá jeho oblast se naplňuje a bytní a je rozlišitelná i jiným pocitem na dotek oproti ostatní sliznici pochvy. Protože je bod G hmatný pouze při velkém vzrušení ženy, může být stejná oblast pochvy bez vzrušení jen obtížně nalezena a popsána. Další informace o bodu G naleznete v článku "Bod G - Grafenbergův bod".

Při stimulaci bodu G může u některých žen docházet při vysokém vzrušení k výstřiku nebo výtoku tekutiny podobné výronu ejakulátu u muže. Tento stav se nazývá ženská ejakulace. Podrobněji se tímto tématem zabývá článek "Vaginální orgasmus - jak ho žena prožívá?".

Článek pokračuje jako "Stimulace pochvy prsty - techniky "prstění"".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)