Jste zde

Tantrické masáže joni

Mezi klasické tantrické masáže, vedle ​masáže lingamu, patří samozřejmě i masáž joni. Masáží joni je několik "druhů" a každá má svůj význam nejen pro psychické a sexuální uvolnění ženy, ale především pro její zdraví.

Cíl masáže joni nemusí být dosažení vyvrcholení. Může být mnohem vyšší a to poskytnout ženě radost a potěšení z doteku a vyvolat příjemné a vzrušující pocity které prostoupí nejen pohlaví ženy, ale i celé její tělo. Pokud k masáži joni budete přistupovat s tímto cílem, pak oba dva, přijímající i dávající můžete při masáži relaxovat a radovat se společně z každé vlnky příjemných pocitů. Nemáte stanovený žádný konkrétní cíl o který byste museli usilovat a kterého byste museli dosáhnout.

Tantrické masáže joni

Volné pokračování článku "Umění tantrické masáže".

Hned na začátku si musíme ujasnit, že tantrická masáž joni je částí velké tantrické masáže celého těla, kdy je prováděna celotělová tantrická masáž, včetně orgánů rozkoše, tedy i joni. Protože ženská sexualita je jiná než sexualita muže a jiný je i průběh vzrušení ženy, tantrická masáž joni ženy vždy obsahuje celotělovou masáž, jejímž cílem je ženu uvolnit, naladit a připravit. Pokud tedy hovoříme o tantrické masáži joni, pak se jedná o masáž, která je zaměřena především na uvolnění napětí v oblasti pohlaví ženy. Nejedná se tedy o "klasickou" velkou tantrickou masáže celého těla.

Pokud není cílem masáže dosažení orgasmu, nemusí o jeho dosažení usilovat ani dávající, ale ani přijímající. Jakýkoli cíl svazuje, není li cíl, není ani oč usilovat a proto je mnohem víc prostoru pro prožívání všeho, co přichází. Překvapivě může zažít mnohem víc pocitů a intenzivnějších prožitků než když budete usilovat o to dojít k vrcholu. Krásnější je cesta k vrcholu než jeho dosažení... Ten, kdo masáž poskytuje není zatížen tím, že musí masáž někam "dovést", nějak ji vystupňovat, něčím završit. Když tato "povinnost" není stanovena, může mnohem víc prožívat vše společně s přijímajícím a o to více mu dát... Pravdou však je, že orgasmus je velmi často příjemným a vítaným vedlejším účinkem masáže.

Všechny tantrické masáže joni používají "Základní techniky tantrické masáže joni".

Masáž joni může navodit tři úrovně prožitku

 • Radost z doteku a vzrušení
  Žena prožije uvolnění celého těla, radost z dotyku, vzrušení a případně orgasmus. Pocity při masáži joni se nedají srovnávat s pocity, které žena zažívá při souloži nebo při milování. Mnohdy jsou ženy překvapené šíří a hloubkou pocitů, které při masáži prožívají a často pak vyvrcholí v orgasmus, případně opakované orgasmické stavy a vlny. V každém případě je tato zkušenost mimořádná i tehdy, když není přímo zakončena vyvrcholením. Pocity, vzrušení, vlny rozkoše, vlny mimořádného souznění s dávajícím, naplnění vděčností a láskyplnou dobrotivostí, prožívání stavů touhy a očekávání, to je několik z prožitků, které masáž provázejí. Uvolnění a následné prožívání joni i celého těla bývá součástí fáze zklidnění, která masáž zakončuje....
   
 • Léčení joni
  Téměř každá žena má nějaké sexuální problémy nebo negativní sexuální zážitek, který je potřeba vyřešit a ukončit. Tělo si tyto negativní prožitky pamatuje a tantrici jsou přesvědčeni, že se ukládají v joni, kde pak ženě brání v plném prožívání milování, vzrušení a vyvrcholení. ​Technika léčení joni umožňuje se k těmto traumatickým okamžikům vrátit a uvolnit nahromaděnou bolest a traumata na fyzické, sexuální, energické, emocionální a mentální úrovni. Více v článku "Tantrické "Léčení joni"".
   
 • Duchovní rozměr masáže joni
  Masáže joni a tantrické milování mohou mít a mají silný duchovní rozměr. Orgasmus je chápaný nejen jako vyvrcholení vzrušení, ale především jako duchovní zážitek. Vlastně se jedná o meditaci spojenou se stimulací pohlaví. Tantrické milování i masáž joni předpokládá naprostou otevřenost, vzájemnou důvěru, naprosté vzájemné odevzdání, navození pocitu jednoty těla a ducha a propojení energií a klidu. Masáž joni bez důrazu na její rozměr je jen o vzrušení. Teprve když je masáž spojena s meditací, duchovním propojením dávajícího a přijímající, s naplněním obou láskyplnou dobrotivostí, může se dostavit naplno její duchovní rozměr. Přitom masáž vůbec nemusí být zakončena vyvrcholením. Ženy, které odborně provedenou masáž joni prožily získaly zkušenost, že při ní žena může v naprostém klidu mysli a meditačním soustředění, hluboce prožívat svou ženskost, vzrušení i pocity na úrovni pohlaví a srdce. K takovému chápání a prožívání masáže jako meditace se však člověk musí "promasírovat".

O tantrické masáži joni je potřeba něco vědět

Při tantrické masáži joni je samozřejmě přijímající žena. Dávající může být muž, ale také žena. Přitom se nemusí jednat o lesbickou ženu. Některé ženy dokonce tantrickou masáž joni od ženy upřednostňují. To jen v představách lidí se musí jednat o lesbický vztah. Ženy, které masáží od ženy i muže prošly v prožitcích nenacházejí tak zásadní rozdíl, jak by se dalo očekávat. U masáží od ženy však vnímají větší klid, vyrovnanost a menší snahu o dosažení vyvrcholení za "každou cenu". Od muže je pak zásadně pozitivní pocit mužského přístupu k ženě.

Před jakoukoli tantrickou masáží je vhodné provést přípravu na tantrickou masáž. Po přečtení uvedeného článku Vám bude jasné, že ani tantrická masáž joni se nedá provést bez přípravy. Pokud včasné přípravě na masáž věnujete dostatečnou pozornost, oceníte to při jejím provádění. Jakmile masáž začnete, nemůžete se už k přípravným úkonům nebo k hledání pomůcek vracet. Jakékoli vyrušení při masáži snižuje její kvalitu a pro přijímající ženu představuje nepříjemný zásah do její koncentrace na prožitky.

Tantrická masáž joni má tyto části:

Masáž joni, na rozdíl od tantrické masáže lingamu, není nikdy prováděna jako výhradně samostatná masáž pohlaví. Vzrušení ženy má jiný průběh, než má průběh vzrušení muže. Žena k tomu aby se vzrušila a případně dosáhla vyvrcholení, potřebuje více podnětů a to na celém těle. Proto je masáž joni vždy spojována s celkovou masáží těla, která v tomto případě může být přirovnána k milostné předehře.

Vlastní masáž joni pak nejčastěji probíhá jako:

 

POZNÁMKA
Asi nejkomplexnější postup stimulace pochvy prsty představuje taoistická a tantrická technika stimulace pochvy prsty. Tato ucelená technika je však velmi náročná na znalosti jednotlivých dílčích technik a na schopnost vcítit se do pocitů přijímající, masírované ženy. Tato technika je součástí penetrační části tantrické masáže joni.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje