Jste zde

Sexuální chování a vztahy

Sexuální chování a vztahy

Volné pokračování článku "Vztahy mezi lidmi".

Sexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking a petting, felaci, cunnilingus, též autoerotiku - masturbaci a onanii a další. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

Sexuální chování je vymezeno kategoriemi pohlaví, sexuální identifikace a sexuální orientace. V souvislosti s variantami sexuální orientace se hovoří o heterosexuálním chování, homosexuálním chování, případně bisexuálním chování. Sexuální chování nemusí být vždy v souladu se sexuální orientací a identifikací (např. heterosexuální muž identifikující se jako heterosexuální muž může v praxi projevovat i homosexuální chování, třeba jako náhražkové sexuální chování při nemožnosti kontaktu s přirozeným sexuálním objektem, typicky ve věznicích, církevních řádech, armádě). (Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexuální_chování, upraveno)

Absence či omezení sexuálního chování, zejména soulože, se obvykle označuje jako sexuální abstinence.

Článek "Sexuální chování a vztahy" se zabývá chováním lidí v různých životních situacích. S určitými malými odchylkami se zabývá sexuálním chováním mužů a žen heterosexuální, homosexuální, ale také bisexuální orientace.

V minulém století to bylo ve vztazích a to i v těch sexuálních podstatně jednodušší. Lidé spolu chodili, pak se vzali a žili v manželství. Lidé, kteří žili sami, byli svobodní mládenci a staré panny. Ženy s nemanželským dítětem byly svobodné matky. Nemanželské vztahy byly považovány za nevěru, lehká děvčata za prostitutky. Veřejné domy byly pro pobavení a pro uspokojení sexuálních potřeb mužů a žen. Prostituci prováděly profesionální milenky kurtizány (prostitutky) a profesionální milenci gigolové. Gayové a lesby se stýkali potajmu a měli své komuny a bary, které byly určeny pro uzavřenou společnost. Prostě bylo to tak, jak po staletí dříve. Jak vztahy vypadají v dnešní době, co se změnilo a jak dnes probíhají vedle partnerských vtahů ty paralelní?

Dříve, ještě než nastoupila éra sexuální revoluce a změny v sexuálním chování lidí, které přinesla volná dostupnost antikoncepčních prostředků, byl sex považován především za cestu vedoucí k reprodukci lidského rodu. Ne, že by i se dříve sex nevyhledával kvůli vzrušení, radosti nebo zábavě. Jenže bez antikoncepce byl ten jeho reprodukční význam mnohem větší hrozbou. To vtipně okomentoval jeden z největších myslitelů a herců naší doby

Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.
(Jan Werich)

Nástup volně dostupné a spolehlivé antikoncepce přinesl významnou změnu v sexuálním chování lidí, kdy ten reprodukční význam sexu byl potlačen a naopak se výrazně zvýšil význam sexu pro radost, zábavu, vzrušení. Ze sexu se stal pomalu životní styl...

Dlouhodobé vztahy monogamní

Manželství a partnerství je možné považovat, alespoň co se vztahu mezi partnery týká, za rovnocenné. Rozdíl spočívá především v právním vyjádření takovéhoto společného života, kdy manželství užívá vyšší stupeň právní ochrany jak manželů, tak i jejich dětí a také i majetku. Rozdíly jsou i v přístupu k informacím a dědickém právu. Více se o vztazích mezi lidmi zabývá článek "Vztahy mezi lidmi".

Dále se budeme především zabývat sexuálním chováním mezi lidmi, kteří spolu žijí v dlouhodobém vztahu, tedy manželství nebo partnerství. Tomuto sexuálnímu chování totiž většinou bývá věnována jen minimální pozornost. Skoro si někdy myslím, že manželský nebo partnerský sex je v médiích přehlížený a že podstatně větší pozornost je věnována jiným formám sexuálního "vyžití"... Proto článek "Sex v dlouhodobém vztahu".

Mnoho partnerských a manželských problémů by nikdy nevzniklo, kdyby se lidé vzájemně více dotýkali. Velmi rychle totiž končí období, kdy se partneři spokojili" s tulením, mazlením, něžnostmi, láskyplnými doteky... a na jejích místo zařadili sex. Přitom se málo hovoří o tom, že právě mazlení upevňuje partnerské vztahy

Ale ani dlouhodobé vztahy nemusí být dokonale ideální... Mimomanželské nebo mimo partnerské vztahy se mohou stupňovat od oduševnělého, vnitřního vztahu, přes povrchní flirt, příležitostné sexuální něžnosti, nepenetrační sexuální praktiky až k samotnému pohlavnímu styku. Mnozí lidé, navenek žijící v dokonalém manželství nebo partnerství, pak mají zkušenosti, dokonce i k léta trvající, s paralelním vztahem nebo příležitostnými mileneckými vztahy...

Jaké bývají důvody pro sex?

Důvodů, proč lidé mají sex je opravdu hodně. Ne všechny by bylo možné považovat za chválihodné nebo o nich napsat láskyplnou knihu... Sex totiž v dnešní době zdaleka není jen o lásce. Možná mnohem více, jak kdy předtím, je spíše o zábavě, povyražení, naplnění sexuální potřeby... Zamyšlení nad důvody o tom proč mají lidé sex, najdete v článku "Jaké bývají důvody pro sex?", který vznikl na základě výsledků vědecké studie University of Texas a úvah článku na www.novinky.cz.

"Tati, ptá se syn, co je teorie a co praxe?"
"Vysvětlím na příkladu:
Dcerko, dala bys starému miliardáři za 10 milionů?"
"No asi jo."
"Ženo, dala bys starému miliardáři za 10 milionů?"
"No dala."
"Tak vidíš, synu. Teoreticky jsme multimilionáři, ale prakticky máme doma 2 ku. vy".

Příležitostný sex

Příležitostný sex, příležitostný sexuální vztah je sexuální aktivita mimo milostný vztah. Takovýto sex většinou neobsahuje žádnou citovou vazbu a lásku mezi jeho účastníky. Může vyplynout z prudkého emočního vzplanutí, to však většinou odezní krátce po milostném aktu. Tento pojem se dá jen obtížně přiřadit k některému konkrétnímu vztahu lidí dlouhodobému nebo i krátkodobému. Není vázaný jen na manželství nebo partnerství. Může mít podobu jak mimomanželského sexu,  nezávazného sexuálního vztahu, náhodného sexu, promiskuitního sexu případně sexu bez jakékoli citové vazby, lásky nebo vzplanutí s využitím služeb lidí provozujících prostituci nebo výměnu partnerů v soukromí nebo swingers klubech.

Sex pro zábavu se zaměřuje na sexuální uspokojení bez jakéhokoli emocionálního prožitku a bez uvažování o jakémkoli partnerském závazku. Takovýto sex může mít více podob. Může například probíhat v otevřeném manželství, mezi swingers, kde je sex považovaný za společenskou zábavu, v otevřeném vztahu nebo nezávazném sexuálním vztahu mezi partnery. Mezi další formy sexu pro zábavu můžeme zařadit i "Sex na zavolání - přátelství s výhodami", využití služeb prostituce nebo "Sex na jednu noc".

Statisticky bylo dokázáno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen. To už je ale pozdě...

Příležitostný sex se může odehrávat jako

Vesnické drby
Povídají si dvě babky na návsi:
„Tak co ta Vaše vnučka dostala od toho Itala?“
„No povídala, že syfilis.“
„A co to je?“
„No to já nevím. Ale asi je to větší než Mercedes.“
„A jak to?“
„No protože povídala, že jestli je to fakt pravda,
tak se v tom poveze celá vesnice.“

Příležitostný sexuální vztah

Příležitostný sex, příležitostný sexuální vztah je fyzický vztah mezi dvěma lidmi, kteří spolu mohou mít příležitostný sex nebo i osobnější sexuální vztah, aniž by očekávali, že se rozvine do milostného vztahu nebo v budoucnu přeroste ve vztah s nějakými závazky. Lidé, kteří si vzájemně sex poskytují se spolu znají a mají k sobě bližší vztah, než kdyby se jednalo o zcela náhodný sex. Nejčastěji se tento druh sexuálního vztahu udržuje mezi lidmi, kteří žijí singl. Někdy se takovému vztahu říká "přátelství s výhodami". U svobodných žen, ale i u řady svobodných mužů může být "přátelství s výhodami" provázeno očekáváním, že se jejich vztah se nakonec promění v plnohodnotný milostný vztah. Bližší informace naleznete v článku "Příležitostný sex, příležitostný sexuální vztah".

Sex na jednu noc

Na jednu noc je chápán jako jeden pohlavní styk mezi osobami, které se navzájem nemusí ani znát. Jeden ale většinou oba partneři nemají žádnou bezprostřední touhu nebo potřebu, aby sex na jednu noc přerostl v dlouhodobý sexuální nebo milostný poměr. Bližší informace naleznete v článku "Sex na jednu noc".

Anonymní sex

Anonymní sex je v podstatě sex na jednu noc nebo příležitostný sex mezi lidmi, kteří se navzájem vůbec neznají nebo se znají jen velmi málo. Takovýto sex se nejčastěji "realizuje" na služebních cestách, na dovolené, po návštěvě baru a podobně. Náhodně se setkají dva lidé a jejich setkání přeroste v nějakou formu sexuální aktivity nebo až v pohlavní styk. Většinou se jedná se o náhodné setkání a je velmi pravděpodobné, že se tito lidé již nikdy nepotkají. Bližší informace naleznete v článku "Anonymní sex".

Sex mezi kamarády - přátelé s výhodami

Sex mezi kamarády může být vyjádřením jejich vzájemných sympatitií. Milenecký vztah mezi kamarády proto může být logickým završením toho, že si vzájemně věří, rozumí a že jejich city přece jen přerostly v něco víc. Proti takovémuto vztahu se jen obtížně dají nalézt zásadní výhrady.

Do úvahy však přichází i jiná varianta a tou jsou sexuální aktivity a pohlavní styk mezi kamarády a známými... Ten se může skládat z manuální stimulace, orálního sexu, ale také pohlavního styku, který využije asi jedna třetina z nich. Jedná se o poměrně rozšířenou sexuální aktivitu především mezi mladými lidmi, převážně studenty. Většinou se jedná o svobodné lidi, kteří si touto cestou řeší své sexuální potřeby. Podrobnější informace naleznete v článku "Přátelství s výhodami - (přátelství s benefity)".

Sexuální vztah "přátelství s výhodami" se někdy nazývá "sex na zavolání". Jedná se o sexuální vztah dvou lidí, kteří se znají a považují se za přítele. Mohou to být lidé z okruhu přátel, zájmových skupin, práce nebo lidé, kteří si jsou názorově nebo lidsky blízko. Nejedná se však o milostný vztah, ale vztah především zaměřený na uspokojení sexuálních potřeb obou partnerů. Může to být vztah jak mezi svobodnými lidmi, single i mezi lidmi žijícími ve vztazích se závazky a manželství. Bližší informace naleznete v článku "Přátelství s výhodami (přátelství s benefity)" (někdy sex na zavolání - přátelé s výhodami).

Swingers

Swingers páry je místo pro nezávazná sexuální setkání, kdy dochází k výměně partnerů, mezi lidmi, kteří mají podobné sexuální potřeby. Jedná se o formu sexu pro zábavu a vzrušení. Vztahy mezi těmito lidmi neobsahují ani náklonnost ani lásku. Často se takovýchto setkání účastní manželské páry, ale i lidé svobodní a žijící single. Nejedná se o placený sex. Účastníci zaplatí pouze vstupné do zařízení a dále se chovají podle svých představ podle pravidel, který swingers kluby ode všech návštěvníků obecně vyžadují. Možné jsou jakékoli sexuální aktivity na kterých se účastníci svobodně domluví. Bližší informace najdete v článku "Swingers, akce a kluby".

...

Na závěr...?

Nevytvářejme si představy, že sexuální vztahy je možné nějak dokonale rozškatulkovat. Ideální je samozřejmě sex v dlouhodobém vztahu. Ale to by byl moc idealizovaný a v praxi ne vždy naplňovaný ideál... Sexuální vztahy mezi lidmi jsou někdy opravdu pestré. Za připomenutí určitě stojí, že v dnešní době je cca 50% manželství nebo partnerství přetrvá po celý život! Ale i představa, že ten konkretní muž nebo žena žijí svůj sexuální život formou jen "přátelství s výhodami" nebo jen hledáním "partnera na jednu noc" a podobně, by byly moc zjednodušené.

Lidé prostě žijí svůj sexuální život tak, jak jim to dovoluje jejich svědomí, výchova, víra, životní situace, sexuální potřeba nebo někdy i finanční možnosti. Někteří realisté říkají "jak to je občas možné"... Rozškatulkovat sexuální vztahy je možné jen jako obecné představení forem navazování sexuálních vztahů. Nikdy není možné konkrétního člověka prostě jen přiřadit ke konkretní formě sexuálního vztahu.

 

K zamyšlení

Skoro každá ženská se předtím, než jde s mužem do postele, ptá: "Co z toho budu mít, když se s ním vyspím? Bude mne milovat? Zůstane se mnou ve stáří a budeme spolu sypat housky vrabcům? Chtěla bych s ním mít dítě?" Měly bychom přestat spekulovat, předpokládat a doufat. Měly bychom pochopit, že on třeba nezůstane. Že s největší pravděpodobností to bude jen pár hezkých minut a dobrý spánek v noci.
(Barbara Nesvadbová)

Pro zasmání:

Dopis zoufalé ženy, která píše do sexuologické poradny.
"Pane doktore, myslím, že můj manžel je sexuální maniak. Stále po mně chce sex bez ohledu na to, co právě dělám - ať už žehlím, vařím, umývám nádobí, nebo uklízím."
PS: Promiňte mi můj roztřesený rukopis.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)