Jste zde

Bezpečný sex (lépe bezpečnější sex)

Bezpečný sex (lépe bezpečnější sex)

Téma navazuje na článek "Sexuálně přenosné infekce".

Bezpečný sex je pojem, který je součástí většiny článků na webu www.milovani.cz nebo www.kamasutra.cz. Měl by to však být základ celé dnešní sexuologické výchovy mládeže. Nejen na školách, ale i v rodinách a společnosti. Velký kus práce odvádí učitelé, sexuologové, psychologové i lékaři, kteří se věnují práci s mládeží a dětmi. Sexuální výchova na školách má však i své nepřátele. Je paradoxní, že většinou se jedná o lidi, kteří sami nikdy o sexu poučeni nikým nebyli. Často mají sami sexuální problémy, které však raději neřeší a často se tak utvrzují v tom, že sex je něco nesprávného, co by slušný člověk měl dělat jen kvůli dětem... Tedy kvůli pořízení dětí, abych byl přesnější. Přitom v dnešním světě jsou informace o bezpečném sexu otázkou zdraví, ne-li otázkou života a smrti. Proto jsem přesvědčen, že díky poctivé práci se jednou informace o bezpečném sexu stanou součástí základních učebnic na školách i v publikacích a článcích o sexu. Zatím tomu tak není, ale to neznamená, že se to při soustavné výchově a práci nedá změnit. Svůj podíl na tom musí mít především rodina. To ovšem znamená, že rodinu by už měli zakládat lidé, kteří jsou o nutnosti dodržování zásad bezpečného sexu bytostně přesvědčeni a jednou k němu povedou i své děti.


Bezpečný se se týká jak lidí heterosexuálních, tak také homosexuálů. Proto se nad tímto článkem nezamýšlejte jen z pohledu své sexuální orientace, ale snažte se ho přijmout obecně.


Od jednoho páru, který se občas účastní skupinového sexu, zazněl názor, že žijeme v demokracii a tak si každý může dělat co se mu líbí a co chce. Určitě ano, ale co je to demokracie? Někde jsem zaslechl že je to „když dva blbci, přehlasují jednoho inteligentního člověka...".

Nestačí aby zde byli jen lidé, kteří jsou ochotni vysvětlovat, jak velký význam má pro život lidí, především těch mladých, správný pohled na sex, vztahy, věrnost a rodinu. Na druhé straně musí být lidé, kteří budou k těmto názorům vstřícní. A tady musí mít nezastupitelnou roli rodina. Především rodiče dětí si musí uvědomit, že jsou to jejich děti a že je to jejich budoucnost. Musí se nad tím zamyslet a hlavně musí své děti vést k odpovědnosti a k navazování pevných manželských vztahů. Problém je, že o tom ti rodiče musí nejen přemýšlet, ale také být o tom sami přesvědčeni. Především příklad rodiny vychovává děti k zakládání nových, pevných partnerských vztahů.

V této souvislosti bych rád připomněl jeden z citátů:

"Myšlení bolí. A každý z nás se vyhýbáme bolesti. A přesto tuto bolest, chceme-li být dospělými lidmi, musíme podstoupit."
(První československý prezident T. G. Masaryk)


 

Co je to bezpečný sex?

Na úvod si musíme vysvětlit, co to vlastně bezpečný sex je. Každý si totiž může pod tímto pojmem představit něco jiného. Uvedu několik zajímavých názorů lidí na to, co je bezpečný sex, odpověděli. Je pravděpodobné, že některé názory jsou myšleny s nadsázkou nebo i trochou humoru. Jak se ale budeme dále seznamovat s problémy sexuálně přenosných infekcí, zjistíme, že humor je potřeba, ale přenosu pohlavních chorob při sexu nezabrání. Takže tady je několik názorů:

 • když k němu bezpečné dojde
 • když nás u něj nikdo nenachytá
 • když se to vždy bezpečně podaří
 • když žena neví, kdo jsem a nemůže mne najít, kdyby otěhotněla
 • když se po něm nebudu muset ženit
 • když se po něm nebudu muset hledat muže, se kterým jsem otěhotněla
 • když se o něm nedoví manželka
 • když se o něm nedoví manžel
 • když u něj nic nechytnu
 • když si oba bezpečně užijeme
 • když po sexu bezpečně najdu cestu zpět domů
 • a další

Bohužel rozšíření viru HIV a nemoci AIDS, doprovázené desítkami dalších sexuálně přenosných nemocí jednoznačně naznačuje, že tento problém je nejen celosvětový, ale že se může týkat každého z nás. A to naprosto konkrétně a se všemi následky a problémy.

Apelovat na zdravý rozum lidí, zvláště mládeže, většinou nikam nevede. Sexuální pud, celospolečenský tlak medií, sexualizace všeho kolem nás, touha po nevšedních sexuálních zážitcích a obdivu kamarádů, často zvítězí nad zdravým rozumem .

Říká se, že lidé v takových to situacích nemyslí mozkem, ale pohlavním orgánem. Podle prokazatelného trvalého nárůstu sexuálních chorob a AIDS to tak opravdu vypadá. Veškeré hrdinství a ležérní nadhled však končí na venerologickém nebo infekčním oddělení při přebírání laboratorních výsledků, které bez obalu říkají, že nákaza pohlavně přenosnou chorobou je prokázána.

Pohled na bezpečný sex je potřeba posuzovat ze dvou rovin. Obě jsou důležité a zásadní.

 • První je ochrana proti nežádoucímu otěhotnění
 • druhý, ještě významnější, je ochrana proti sexuálně přenosným infekcím. V obou případech totiž selhání může mít fatální následky pro další život.

V prvním případě může život vzniknout, v druhém může život zaniknout ....

Specifikace problému bezpečného sexu

Bezpečný sex, přesněji bezpečnější sex, je soubor praktik a opatření určených ke snížení rozšíření AIDS a sexuálně přenosných infekcí (sexuálně přenosných nemocí nebo pohlavních chorob).

Souvisící opačný termín nebezpečný sex označuje sexuální aktivitu bez použití barierových ochrany ve formě kondomu, Femidomu nebo jiné preventivní ochrany proti sexuálně přenosným nemocem.

Naprosto bezpečný sex neexistuje. Maximálně se dá hovořit o "bezpečnějším sexu".
Bezpečnější sex je snaha o snižování rizika infekce, ne o úplné zabránění rizika infekce.

Bezpečný sex přímo souvisí i se sexuálním životem partnerů. Přesněji s předcházejícím sexuálním životem partnerů. Tomu, jak žili dříve, než se poznali a stali se partnery, se říká "sexuální minulost neboli sexuální historie" partnerů. Otázkami "jak probrat otázky bezpečného sexu se svým partnerem" se zabývá stejnojmenný článek webu. Jedná se o velmi důležitou část života, která by vždy měla být při důvěrném rozhovoru probrána partnery ještě dříve, než se rozhodnou pro sex. V článku je hlouběji rozebráno, proč jsou tyto informace tak důležité právě z hlediska "bezpečného sexu".

V praktickém životě je dobré vědět, že ani kondomy nejsou za všech okolností zárukou bezpečí. Můj přítel měl jeden nasazený a srazil ho autobus."

Bob Rubin

Formy zcela bezpečného sexu

Sexuologové, lékaři i zdravotní organizace doporučují použití některou z forem bariérové ochrany při všech sexuálních aktivitách, při kterých potenciálně může dojít k výměně tělesných tekutin s partnerem.

Sexuální abstinence

I když sexuální abstinence zcela eliminuje riziko vzniku těhotenství a z velké části i přenosu sexuálně přenosných infekcí, technicky to není metoda provádění "bezpečného sexu". Sexuální abstinence představuje život bez sexu a jakýchkoli párových sexuálních aktivit. Samotná abstinence samozřejmě neřeší problém přenosu sexuálně přenosných infekcí, jinými cestami (infikovaný zdravotnický materiál, infikované krevní deriváty nebo infikované jehly při aplikaci drog a další).

Masturbace

Individuální masturbace, nejběžnější sexuální aktivita mužů i žen. Z pohledu "bezpečného sexu" je zcela bezpečná.

Sex po telefonu a po internetu

Využívání spojení masturbace a "sexu po telefonu" nebo "sexu po internetu" (anglicky "cybersex") je možné je považovat za zcela bezpečnou formu sexuální aktivity. Když to přeložím do "lidštiny", tak je to bezpečný sex na dálku....

OMing - orgasmická meditace

V poslední době se rozšiřuje technika orgasmické meditace OMing. Jedná se o párovou techniku, při které jsou partneři oblečeni, pouze přijímající žena je svlečena od pasu dolů. Při této technice dávající partner podle dopředu známého postupu provádí stimulaci klitorisu partnerky ukazováčkem levé ruky. Používají se jemné latexové rukavice a lubrikační prostředky na vodní bázi. Žena prožívá doteky na klitorisu, nejcitlivějším místě svého těla a díky technice meditace se na ně může plně soustředit. Při orgasmické meditaci nejde o orgasmus, i když to podle názvu tak vypadá. Jde opravdu o prožitky blízkého intimního kontaktu mezi partnery, kdy žena je v roli přijímajícího partnera a po prožití meditace není povinná nijak své prožitky dávajícímu partnerovi vracet. Vzhledem k tomu, že při meditaci nedochází k žádné výměně tělesných tekutin a kontakt s pohlavím ženy je výhradně rukou, jedná se z hlediska rizika nežádoucího otěhotnění o techniku bezpečnou. Z pohledu ochrany proti sexuálně přenosným nemocem je technika bezpečná pouze v případě, že dávající partner bude používat jemné latexové rukavice a zabrání tak prakticky jakémukoli kontaktu své ruky s pohlavím ženy a jejími tělesnými tekutinami. Bližší informace o technice OMingu najdete v článku "Orgasmická Meditace - "OM" neboli "OMing".

Preventivní metody ochrany

Kromě úplné abstinence a masturbace doporučují zastánci bezpečného sexu některou z následujících metod, které mohou ve společnosti minimalizovat riziko přenosu pohlavních chorob během sexuální aktivity. 

 • Monogamie - sex s jediným partnerem.
 • Bohužel mnoho monogamních lidí bylo infikováno sexuálně přenosnou infekcí od svého nemonogamního (promiskuitního) partnera.
 • Poznání svého partnera, zvláště ověření ještě před prvním pohlavním stykem, že nemá sexuálně přenosnou infekci.
 • Povinná léčba lidí již nakažených sexuálně přenosnou infekcí.
 • Zabránění šíření nákazy lidmi, u kterých již nákaza byla prokázána. Trestní odpovědnost za úmyslné šíření pohlavních chorob.
 • U nemonogamních (promiskuitních) lidi omezení počtu sexuálních partnerů, zvláště pak anonymních sexuálních partnerů. I malé snížení počtu partnerů výrazně omezuje další šíření potenciální nákazy.
 • Vyhnutí se jakýmkoli drogám (také rekreačním nebo tanečním) včetně alkoholu, protože zvyšují pravděpodobnost, že partneři mohou být neopatrní a nedůslední v dodržování pravidel bezpečného sexu.
 • Opatrnost - vyhnutí se každému kontaktu s krví, vaginální tekutinou a spermatem partnera.

Barierová ochrana proti kontaktu s tělesnými tekutinami partnera

Barierová ochrana je jediná ochrana, která je schopná vytvořit bezpečné rozhraní mezi pohlavními orgány partnerů. Tím se dá zajistit ochrana proti přímému vzájemnému kontaktu pohlaví obou partnerů. Ochrana je tedy oboustranná.

Pro zabránění kontaktu s krví, vaginální tekutinou a spermatem partnera existují tyto druhy barierové ochrany:

 1. Použití kondomu. Kondom zakrývá penis během sexuální aktivity. Nejčastěji jsou vyráběny z latexu, nebo polyuretanu (PUR) pro ty, kteří mají na latex alergii. Polyuretan je považován za bezpečný materiál pro výrobu kondomů, protože je bez pórů a viry přes něj neproniknou. Ale zatím je ale méně prozkoumána jeho efektivita než u latexu. Kondomy vyrobené ze zvířecí kůže nebo střev nejsou považovány za bezpečné, protože mají póry a viry jako HIV přes ně proniknou.
  Bližší informace naleznete v článku Bariérová antikoncepční metoda - kondom - obsahuje víc informací o správném použití kondomů.
 2. Ženský kondom (Femidom) - je vložen do vaginy před stykem. Ejakulace muže je jím zachycena a poté je Femidom vyjmut a zajištěn proti vytečení spermatu.
 3. Ústní roušky pro cunnilingus nebo anilingus - orální nebo orálně-anální sex
 4. Latexové rukavice - mohou být použity při vzájemné masturbaci, při vkládání prstů do pochvy nebo konečníku. Výrazně snižují riziko přenosu pohlavních chorob. Pozor na kontakt latexu s olejem - hrozí riziko narušení latexového materiálu rukavice a následné protržení. U latexových výrobků je možné používat pouze lubrikanty na bázi vody, ne výrobky s olejovým základem.

Neefektivní nebo málo efektivní metody ochrany

Prakticky všechny ostatní metody antikoncepce, než uvedené bariérové metody, není možné považovat za prevenci proti nákaze sexuálně přenosnými chorobami. Spermicidní přípravky mají výhradně antikoncepční účinek, ale v žádném případě je nelze považovat za ochranu proti sexuálně přenosným chorobám.

Oblíbená, ale velmi obtížně zvládnutelná, je antikoncepční metoda "přerušované soulože" (nebo "včasné vytažení"). Penis je při přerušované souloži vytažen z vaginy ještě před ejakulací (před vystříknutím ejakulátu). Nelze ji však považovat za metodu bezpečného sexu, protože nelze garantovat zvládnutí včasného vytažení penisu z vagíny. Snadno při ní může dojít k nežádoucímu otěhotnění. Tato metoda vůbec nijak nechrání proti nákaze pohlavními chorobami. Navíc je málo známé, že při vzrušení dochází ještě před vlastní ejakulací k výtoku pre-ejakulátu z močové trubice penisu muže. Preejakulát je tekutina, která může obsahovat spermie.

Další nebezpečí při této metodě přináší naprosto přirozená vlastnost ejakulace a tou je impulzní výstřik ejakulátu. Výstřik je velmi intenzivní a umožňuje spermatu dostříknout poměrně daleko a navíc pod tlakem. Muž sice může stačit penis z pochvy vytáhnout, v okamžiku výstřiku ejakulátu však sperma snadno překoná vzdálenost desítek centimetru a může zastříknout do rozevřených stydkých pysků a do pochvy. Nestačí tedy jen včas vytáhnout, navíc musí muž stihnout i odklonit proud ejakulátu mimo ženino pohlaví. A to nemusí vždy a spolehlivě zvládnout. Příroda chce oplodnění a ovládnout se natolik, aby v okamžiku maximální slasti muž myslel na to, jak vytáhnout a odklonit penis, je proti zájmům přirozeného sexuálního pudu. Selhání je tedy více jak přirozené.

Každá otevřená ranka nebo lehká odřenina na pohlaví u některého z partnerů, může být snadnou cestou pro přenos přenos infekce pohlavní choroby krví nebo tělesnými tekutinami.

Možná to někomu nebude při sexu připadat jako zásadní problém, ale dovolím si upozornit na to, že i při sexu může muž nebo žena přijít k úrazu. Pokud tedy budete přemýšlet nad tím, co to bezpečný sex je, tak si přečtěte také články "Nehody při milování" a "Sex a domácí mazlíčci", které se problematikou možných zranění při sexu zabývají.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)(O)

Štítky: