Jste zde

O lásce a sexu

Láska je víc než emoce, mnohem více než jen příjemný pocit.

Motto:

Člověk si v životě ten sex nestačí ani užít.
Nejdřív se bojí, že ho překvapí rodiče, potom děti a nakonec infarkt.

O lásce a sexu

"Sex bez lásky je jen zdravý pohyb." 
(Robert Heinlein)

Láska a sex je spojení slov, která většinou provází šťastný vzájemný vztah dvou lidí. Není možné prožívat špatně orgasmus anebo se špatně milovat. Láska a sex, z hlediska ženské sexuality mají stejný význam. Jsou hluboce uložené v podvědomí lidské bytosti jako způsob, jak dosáhnout štěstí a osobní spokojenost. Sex a láska z hlediska mužské sexuality vyjadřují posloupnost potřeb a představ muže. Mezi mnoha definicemi lásky nás hlavní myšlenka obecně vede k oddělení pojmů láska a sex. Ale je láska opravdu oddělitelná od sexu? A sex od lásky?

"Láska obvykle trvá léta, sex minuty."
(Robert Fulghum)

Láska je silný pocit sounáležitosti a pohody. V lásce, se oba milenci potkávají v radosti, která vychází z přítomnosti někoho jiného. Je téměř nemožné definovat lásku, protože, je to stejné, jako pochopit pocit.

Láska se nedá vynutit. Nedá se nařídit ani získat násilím. Láska je jako mokrý jíl. Čím víc ho v dlaních tisknete, tím více vám mezi prsty proklouzává.

Láska je u zkušených mužů a žen chápána zcela odlišným způsobem, než u chlapců a dívek. Každý jednotlivec vnímá a chápe lásku podle svých kulturních, vzdělávacích podmínek a zkušeností. Později, v dospělosti, muži a ženy chápou a vnímají lásku na základě vlastních zkušeností, podle tří velmi důležitých aspektů: biologických, sociálních a kulturních. Poměr vnímání těchto zkušeností se celý život mění a podle toho se také mění i vnímání lásky.

Když řeknete co si představujete pod pojmem milování?
Žena si vybaví lásku, něžnosti, milostnou předehru, doznívání po aktu milování.
Muž si vybaví sex.

Známá poučka říká, že

Sex je pudová záležitost. Buďto to pude nebo to nepude!

To je vtipné, ale je potřeba dodat, že tam, kde je sex spojen se vztahem, láskou, pochopením a vstřícností, to půjde vždy lépe...

Naše společnost je patriarchální. To by mělo znamenat, že lidskou sexualitu v ní ovlivňují především muži. Jenže to, jak bude vypadat a vypadá sexualita muže a ženy, mohou ovlivnit a ovlivňují nejvíc ženy. V dobrém i "špatném". Jsou to totiž ženy, které nastavují pravidla chování mužů ve vztahu muže a ženy. Tedy pouze tehdy, pokud si ženy svého významu jsou vědomy a neustupují ze vztahových zásad jen proto, aby nebyly považované za příliš cudné, nedostupné nebo za netykavky. Žena, vědomá si svého ženství muže inspiruje, mění jeho pudovou touhu v očekávání, stanovuje mu mantinely, učí ho pozornosti, úctě, mužnosti, gentlemanství i velkorysosti... Žena, která si svých kvalit vědoma není nebo ve snaze vyhovět muži za každou cenu ustoupí svým zásadám (pokud je má), je pak zklamaná tím, že jí tyto ústupky u muže úctu získat nepomohly, právě naopak...

Milujeme ty, kteří nás odmítají, a odmítáme ty, kteří nás milují.
(Lucius Annaeus Seneca)

Ne všechny vztahy však vycházejí z lásky. Stále více je sex spojován se slovem potřeba, zábava, relaxace... Možná dnes už častěji, jak se slovem láska. Je stále těžší dokázat včas rozpoznat, co je hlavním motivem zahájení vztahu a jak moc je ten vztah myšlen doopravdy. Hodně tomu "napomáhá" výchova a hlavně příklad v rodinách, jejím okolí a společnosti ve které žijeme. Ta dnešní společnost spojení slov láska a sex příliš nezvýrazňuje, spíše se stále častěji používají spojení "užít si sex", "dávat sex", "vyniknout v sexu" nebo "umět sex"... Už snaha mít na prvním rande sex může hodně vypovědět o tom, s jakým člověkem se setkáváte. Mnoho lidí má zato, že sex je normální komunikací a že na něj "máme právo"... Mnoho lidí sex často potřebuje k tomu, aby si podepřeli vlastní sebevědomí a naplnili touhu být žádaným. V takovéto atmosféře to lidé, kteří to myslí upřímně a opravdu hledají partnera nebo partnerku na celý život, nemají snadné. Často se dostávají do situací, které nechápou, které pro ně nejsou přirozené nebo které je zraňují. Asi se zase stále více a více stává aktuální velmi stará a staletími ověřená pravda, na kterou jsme skoro zapomněli, že

"účel světí prostředky"
nebo
"když ptáčka lapají, dobře mu zpívají".

Sex ve vztahu dvou lidí je velmi důležitý, není však ve vztahu tím nejdůležitějším. Vztah mezi láskou dvou lidí a fyzickou láskou dvou lidí je vztah dvou propojených nádob. Je jen málo pravděpodobné, že bude fungovat sex když nebudou fungovat normální mezilidské nebo rodinné vztahy a naopak. Platí to však i naopak, a to že je málo pravděpodobné, že rodinné a partnerské vztahy budou fungovat, když jeden z partnerů bude sex odmítat... Je potřeba dávat pozor na to, aby jedna z těch nádob nebyla děravá...

"Co je to devalvace lásky?"
"Vymění-li žena zlaté srdce manželovo za tuhé přirození souseda."

Osobní vztahy ovšem v poslední době prošly tak hlubokou proměnou, že bylo potřeba se zamyslet i nad tím, jak dnes definovat, co je to láska. Dnes se říká, že láska je o individualitě, respektu, radosti, štěstí z toho, že žijeme společně a již ne o závislosti na někom jiném. Že láska je věc osobního rozvoje podle fyzických a emocionálních potřeb každého člověka. K dispozici je nový přístup v lásce, která zahrnuje individualitu, ale již ne tolik egoismu. Tak nějak zní dnešní definice lásky. Jestli je správná nebo ne, to musí posoudit každý sám za sebe. Těžko však hodnotit, zda tato definice opravdu vystihuje dnešní situaci, kdy polovina všech partnerských a manželských vztahů není celoživotní a vztahy se naopak udržet nedaří a rozpadají se.

 

Slavné citáty o lásce

 • „Láska je největší občerstvení v životě.“
  (Pablo Picasso)
 • „Mít někoho rád často znamená víc, než ho milovat.“ 
  (Elizabeth Browningová)
 • „Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.“
  (Pitigrilli)
 • „Nešťastná láska není to nejhorší; to pravé neštěstí je nemilovat.“
  (Eduard Bass)
 • "Mnohá vítězství muže jsou dosažena přes jeho schopnosti v umění milování"
  (Penny Slinger)
 • "Žena věří,že muž se změní a muž věří,že se žena nezmění"
  (ze života)

Poznámka:

Láska je pojmenování pro silnou emoci či vztah vyjadřující hluboké osobní zaujetí a náklonnost k subjektu lásky. V českém jazyce však toto slovo může nabývat mnoha významů. Označuje se jím především důležitý osobní vztah dvou lidí, ale také například patriotismus (láska k vlasti) nebo v náboženském pojetí, samotná podstata veškerého bytí ("Bůh je láska"). Také se jím může označovat pohlavní styk ("milovat se", "prodejná láska"), nebo spokojenost nad chvílí zábavy ("miluji ten film"). Z filozofického hlediska může být láska lidskou ctností ("jedná se všemi s láskou").

Pro svůj velký psychologický význam je láska jedním z nejpopulárnějších námětů v umění – knihách, filmech, divadelních hrách i písních mnoha žánrů. Den svatého Valentýna (14. února) je v anglosaských zemích slaven jako svátek lásky. Do českých zemích byl také importovaný, i když hlavně v komerční podobě.

Tradičně je u nás však za svátek zamilovaných považován 1. květen - 1. máj.

Pohlavní styk (též milování, sexuální styk nebo obecně sex) je v užším smyslu označení pro penilně-vaginální styk (soulož čili koitus), tedy úkon vložení ztopořeného penisu muže do vaginy ženy. Termíny „pohlavní styk“ nebo „soulož“ se pro „koitus“ používají především v souvislosti s lidmi.

 

Pro zamyšlení

Sex je umět, chtít a vědět.
(Paul Joannides)

"Tragický je rozchod jen tenkrát, když dva, kteří se rozešli, žijí nadále po boku."
(Ortega y Gasset)

Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím."
(Kramná)

"The opposite of love is not hate, it's indifference".
"Opakem lasky neni nenavist, ale lhostejnost".

Pro zasmání:

Manželský pár se miluje a po chvíli říká ona jemu:
"Zlato dnes je to ničem".
On jí na to: "Ani ty si nemůžeš na nikoho vzpomenout?"

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)

Štítky: