Jste zde

Stimulace vulvy prsty - okolí děložního čípku

Stimulace vulvy prsty - okolí děložního čípku

Této technice se někdy říká "Hodiny okolo děložního čípku"

Volné pokračování článku "Sexuální vzrušení" a článku "Stimulace pochvy prsty - "prstění"".

O ženském orgasmu se toho na webu www.milovani.cz dovíte už hodně. Víme také, že jeden z druhů orgasmů. které žena může prožít, je vaginální orgasmus - navozený vaginální masturbací nebo při souloži (méně častý). Ten pak může mít za zdroj stimulaci oblasti bodu G nebo stimulací oblasti děložního čípku (při hluboké penetraci). V čisté podobě, tedy jako izolovaný prožitek navozený jen z jednoho zdroje, ho zažije jen malá skupina žen. Pokud žena vaginální orgasmus prožije, většinou se jedná o vaginálně-klitoridální, tedy kombinovaný orgasmus. Ten je nejpravděpodobnější. Z toho výčtu výčtu orgasmů je nejméně známý orgasmus při stimulaci oblasti děložního čípku. Tak se na techniky stimulace okolí děložního čípku podíváme trochu podrobněji.

Většina žen se o svůj děložní čípek bojí a tak partnera (nebo partnerku) dopředu upozorní, že "tam raději ne!". Přitom stimulace oblasti okolo děložního čípku může ženám přinést nezvykle příjemné pocity. Obavy žen o nechtěnou penetraci děložního čípku jsou zbytečné. Děloha a děložní čípek jsou přístupné pouze prostřednictvím pochvy. Děložní čípek se nachází až na zadní stěně pochvy a ta je pružná a poddajná. Právě díky tomu je děloha velmi dobře odolná proti běžnému mechanickému zatížením při souloži a stejně tak je i chráněný děložní čípek.

Při normální, ohleduplné stimulaci prsty, sexuální pomůckou nebo při souloži, k jakékoli penetraci děložního hrdla ani dojít nemůže. To však neplatí o situaci, kdy dojde k nepřiměřenému použití sexuálních pomůcek nebo násilnému dráždění prstem.

Možnost dosáhnout u ženy orgasmu prostřednictvím dráždění jejího děložního čípku, nebo-li tzv. bodu A, existuje. Podobně, jako se orgasmus navozený stimulací oblasti bodu G týká jen omezené skupiny žen, bude to bohužel s orgasmem navozeným stimulací oblasti děložního čípku ještě horší. Některým ženám bude dráždění této oblasti příjemné a vzruší je, jiné ženy takovou stimulaci vyhledávat nebudou a raději se jí vyhnou.

Pochva (vagina) je úzká svalová trubice pokrytá sliznicí. Začíná poševním vchodem a zakončena je ve své zadní části děložním čípkem ve tvaru kužele, který je vstupem do dělohy. Děložní čípek latinsky cervix uteri - je hrdlo dělohy a obvykle nachází v horní zadní části pochvy (vagíny), tedy v nejspodnější část dělohy, která představuje bariéru mezi dutinou děložního těla a pochvou. Pohmatem ho rozeznáte jako jako malou kuželovitou kopuli tkáně a s malou štěrbinou uprostřed. Vstup do děložního čípku je přes část, která připomíná prstenec, který obepíná vchod do dělohy. Průchod do dělohy je uzavřen hlenovou zátkou, která zabraňuje možnému vstupu infekce do prostředí dělohy. Je to jakýsi komunikační kanál mezi pochvou a dělohou. Takto zjednodušeně si můžeme představit umístění děložního čípku na zadní stěně pochvy. Pro většinu žen je však kontakt s děložním čípkem spíš nepříjemný, až bolestivý.

Vnímání bolesti při tlaku nebo kontaktu s tímto místem a jeho okolím je však hodně individuální.Tyto pocity se nedají zobecnit a nejde tvrdit, že je musí vnímat všechny ženy stejně! Také záleží na situaci a celkovém rozpoložení, ve kterém se žena nachází. Vše se mění v okamžicích, kdy je žena sexuálně vzrušená.Tato oblast je mimořádně bohatá na nervová zakončení a proto je toto místo také velice vnímavé na sexuální pocity, ale také na příliš velké přetížení, odření nebo podráždění.

Jak okolí děložního čípku stimulovat prsty?

Mnoho lidí stimulaci ženské pochvy nijak "vědecky" neřeší. Prostě do pochvy zasunou prsty a dělají co je napadne, co si myslí že je možné nebo to, co žena ještě snese. Platí to jak pro masturbaci, tak také pro různé sexuální praktiky heterosexuálních a lesbických párů.

Málokterý muž (nebo žena) zná anatomii ženské pochvy natolik, aby dokázali rozlišovat její jednotlivé části. O oblasti děložního čípku a možnosti její stimulace pak toho ví většina lidí opravdu málo.

V poslední době jsem o technice stimulace oblasti bodu A, tedy oblasti děložního čípku, četl několik článků, slibujících navození úžasného vzrušení a nezapomenutelného vyvrcholení. Asi je potřeba trochu krotit vášně, protože takováto prezentace technik dosahování vyvrcholení může přinést zklamání. Oblast bodu A je v ženské pochvě od nepaměti. Přitom její stimulace nikdy, ani v tantrických technikách, nebyla považovaná za místo na které by se měl muž bezvýhradně soustředit. Poševní stimulace ano, ale jako komplexní technika. Tantra nikdy milování nebrala jako návod na konkretní stimulaci jediného místa, po které se MUSÍ dostavit očekávaný výsledek. Naopak radí aby milování bylo nápadité, jemné, něžné, vzrušující, ale ohleduplné. Tak se toho budeme držet i nyní!

Děložní čípek a jeho okolí (bod A), nesmírně intimní a citlivé místo ženina těla, se nachází na horní stěně pochvy, přesněji na přední klenbě poševní, směrem k bříšku, tedy hlouběji v pochvě. Vlastní, nejvíce inervovaná, a tedy i citlivá erotogenní zóna, je trochu blíže než samotný děložní čípek. Ten je samozřejmě její součástí, ale není přímo místem, které by se mělo cíleně dráždit. Nestimuluje se přímo děložní čípek, ale jen jeho okolí! Pečlivě, jemně a opatrně prsty stimulujte oblast kolem děložního čípku. Strukturu této tkáně je trošku hrubší, než je na okolních stěnách pochvy. Celé jeho okolí můžete hladit prstem nebo prsty, jemně jimi kroužit nebo stěnu stimulovat tlakem. Nejdůležitější je nikam nespěchat a stimulaci provádět dlouho a pomalu. Některé ženy při ní prožívají silné impulzivní sexuální vzrušení, spojené s uvolněním sexuální energie, které navíc doplňují rozličné pocity a emoce.

Proto je maximálně vhodné, aby žena dala muži najevo, kdy jí jsou pocity nejpříjemnější!!! Prostě o svých pocitech musí dát muži vědět! Úplně stačí citoslovce a další projevy vzrušení.

V průběhu sexuálního vzrušení ženy dochází k prodlužování a zkracování délky pochvy, posunu zadní stěny pochvy a pohybu děložního čípku nahoru nebo dolů. To vše v závislosti na uložení a tvaru pochvy a dělohy. Každá žena je anatomicky jinak stavěná, děložní čípek je jinde uložený a zadní stěna jinak citlivá na dotek nebo tlak. a nedá se otevřít ani tlakem penisu přímo v ose vstupu do dělohy. Hrdlo děložního čípku, je za normálních okolností uzavřené hlenovou zátkou. Tkáň děložního čípku velmi pevná a pružná a hrdlo je příliš malé a na to, aby ho penis (nebo dokonce i prst) mohl otevřít nebo nějak dilatovat.

Pocity od stimulace děložního čípku navozené tlakem, třením nebo dotykem pak v kombinaci se současnou stimulací oblasti bodu G, mohou být dostatečně silné na to, aby žena prožila vaginální nebo kombinovaný orgasmus. Ženy, kterým se takto povedlo vyvrcholit, své prožitky obvykle popisují jako velice intenzivní, hluboké, delší a plnější uspokojení, hraničící až s pocitem extatické slasti... Některé tvrdí, že se jim vyvrcholení podařilo prožít dokonce i vícekrát za sebou! Možné to je.

Některé ženy při takové stimulaci prožívají nárůst vzrušení a budou ji chtít častěji, jiné se jí raději vyhnou...

Nemějte však velká očekávání a nesnažte se vyvrcholení dosáhnout za každou cenu. Pokud se vyvrcholení nedostaví, není to žádný problém. Příjemné pocity žena prožila a o to přece šlo! Příliš dlouhá nebo přetěžující stimulace bude ženě po nějaké době nepříjemná a může se stát, že její vzrušení odezní. Proto je potřeba stimulaci ukončit včas a ne až tehdy, kdy žena už musí říct, že ji to bolí...

Jak jsem uvedl v úvodu - stimulace oblasti děložního čípku je jen jednou z možností, jak ženě navodit vzrušení a nezvyklé pocity. K vyvrcholení vede jen málokdy a to většinou jen u žen, které pro vaginální vyvrcholení mají "předpoklady"... Tedy jen pro velmi úzkou skupinu žen.

 

Ještě musím upozornit na to, že v období, kdy má žena gynekologické problémy nebo je rizikově těhotná, je stimulace děložního čípku nepřijatelná!

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje