Jste zde

Autoerotika - masturbace a onanie

Autoerotika - masturbace a onanie

Volné pokračování článku "Prožitek a orgasmus".

"Můj mozek je můj druhý nejoblíbenější orgán".
(Woody Allen)

Autoerotika je nejpřirozenější forma rozvíjení vlastní sexuality. Pro mnoho lidí je však dodnes tabu nebo se o ní stydí mluvit. Poučení dětí o masturbaci nebývá přímo nejoblíbenějším tématem rozhovorů rodičů s dětmi. Přitom pro rozvoj dětského poznání je takové poučení nenahraditelné. Bohužel se často o masturbaci bojí mluvit i partneři mezi sebou. Je to zbytečná obava. O sexuálních potřebách a touhách je potřeba mezi partnery otevřeně mluvit. Jedině tak totiž zjistíte, po čem ten druhý vlastně touží a sní.

"Máme vážný důvod se domnívat, že člověk poprvé začal chodit vzpřímeně, až tehdy, když si potřeboval uvolnit ruce pro masturbaci."
(Lily Tomlin)

O masturbaci je potřeba něco vědět!

Masturbace je nejběžnější sexuální praktika

Hlavním důvodem pro masturbaci je navození sexuálního uvolnění dosažením orgasmu, a nejlepší způsob, jak se naučit orgasmus je cestou masturbace.

Naštěstí masturbace již dnes není obecně a lékařsky považována za zdraví škodlivou. Mladí lidé si zaslouží vědět, že tato praktika pomáhá s vývojem naší sexuální touhy a zkušeností, že masturbace je nejlepší způsob, jak uvolnit sexuální napětí, které přirozeně vzniká a to zejména v období dospívání. Když to rodiče naučí dnešní mládež, bude to základní předpoklad pro další snadnější předávání této zkušenosti bez předsudků budoucím generacím.

Názory na lidskou sexualitu se mění s obecnou vzdělaností a přístupem společnosti k otázkám partnerských vztahů a sexu. Teprve v posledních letech se v rámci těchto změn daří opouštět a potlačovat společenské mýty o masturbaci, což lze považovat za významný posun k lepšímu. Mezi nejčastější mýty a pověry patří, že způsobuje zdravotní komplikace jako je "slepota", „vyschnutí mozku", "chlupaté dlaně" nebo "akné" ... Ve skutečnosti mohou být právě tyto mýty příčinou zdravotních problémů ve formě pocitů viny a depresí. Proto je naprosto nutné a nevyhnutelné podávat mladým lidem již v dětském věku správné informace o této části lidské sexuality. Není jiná cesta, než s dětmi o sexu mluvit a podávat jim včas informace informace i o autoerotice. Poučení dětí o masturbaci v nich podpoříme zdravý názor na budoucí sexuální život.

Autoerotika na zásadní význam pro poznání vlastní sexuality. Prozkoumáním svého těla získáme potřebné zkušenosti i představu o anatomii svého pohlavního orgánu. Při autoerotice si pomocí vlastních dotyků, laskání, hlazení a mechanického dráždění prožijeme pocity vzrušení a nakonec i prožitek orgasmu. V autoerotice nejde jen o mechanické dráždění pohlavních orgánů, jde také o získání zkušeností se zapojením fantazie, erotických představ a snění. Je to období, kdy prozkoumáváním svého těla si můžeme sami před sebou ujasnit, co je nám příjemné, jaké doteky nám přinášejí největší rozkoš a které mohou být naopak nepříjemné. Postupně, nenásilnou formou, za nějakou dobu, se můžeme zcela přirozeně naučit, jak bezpečně postupovat se stimulací pohlavního orgánu až k dosažení vyvrcholení.

Největší přínos masturbace je především pro poznání vlastního těla. Jsou to zkušenosti a dovednosti, které může udělat jedině každý sám za sebe. Tady se plně uplatní, že lepší vlastní zkušenost nad stovky knih.

Vědomé (komplexy, strachy) nebo vynucované (tresty, psychický teror) potlačování přirozené touhy po sexuálním uvolnění pomocí masturbace naruší přirozený rozvoj lidské sexuality nebo ho možná na nějakou dobu zbrzdí...

Zkušenosti a prožitky, které člověk získá při masturbací v období dětství a dospívání, jsou nezbytné pro další rozvoj osobní sexuality v dospělosti. Mnohaleté sexuologické výzkumy potvrdily, že při přirozeném sebezkoumání stimulace pohlavních orgánů se vytváří přirozená spojení mezi jejich nervovými zakončeními a částí mozku, kde se tato spojení promítají do příjemných prožitků a vytváří potřebu jejich opakování. Pokud se přirozený rozvoj těchto spojení zpomalí nebo dokonce potlačí, v dospělosti to může být důvod, proč lidé nedokáží naplno prožívat sexuální uvolnění při orgasmu nebo se dosažení orgasmu dokonce bojí.

Bez vlastních zkušeností s masturbací, je zahájení jakékoli párové sexuální aktivity vstupem do něco naprosto neznámého. Rozhodně tuto nezkušenost není možné považovat za výhodu! Lidé, kteří autoerotiku z jakýchkoli důvodů vynechali a přešli hned do stádia sexu, začínají se všemi pocity od nuly. Poznávají své tělo, jeho projevy, ale i všechny pochybnosti, neznalosti, obavy i radosti přes dotyky někoho jiného. Vstupovat do vztahu bez jakýchkoli osobních zkušeností (s autoerotikou) může být romantické, ale většinou to přináší více problémů, jak užitku.

Je zvláštní sledovat, jak se názory na masturbaci s časem vyvíjejí. V devatenáctém století masturbace byla nemoc, ve dvacátém, to je lék skoro na všechno...

Autoerotika má také velmi pozitivní vliv na snížení sexuální tenze, která vede k mnoha projevům nervozity, neklidu, nesoustředění a někdy i zdravotních potíží. Uvolnění tohoto přirozeného napětí mladému člověku umožňuje překonat období bez sexuálního života a přirozeně jej na ně připraví. Mladý člověk také získá představu o tom, že masturbací je schopen překonat i období, které v životě může nastat, kdy bude bez stálého životního partnera. Zjistí, že masturbace je plnohodnotný prožitek, který nemusí nahrazovat náhodným sexem a využíváním sexuálních služeb. Lidé, kteří toto podvědomí o řešení sexuální tenze získají již v mládí, si pak v průběhu života mnohem snadněji poradí s obdobím bez sexu, jak lidé, kteří sexuální tenzi uvolnit neumí.

Autoerotika mužů a žen

 • masturbace - tento pojem je častěji a odborně spojován s ženskou autoerotikou. Ženy proto MASTURBUJÍ
 • onanie - tento pojem je spojovaný s autoerotikou u mužů. Muži proto ONANUJÍ

Autoerotika u muže (onanie) spočívá masturbaci pyje (penisu) hlavně rukou nebo pomocí sexuální pomůcky, nejčastěji masturbátoru nebo umělé vagíny. Mezi další běžné způsoby masturbace - onanie patří tření penisu o prostěradlotření penisu o tělo nebo  tření penisu o předměty. Masturbace - onanie pro muže představuje neocenitelné zkušenosti, které touto bezpečnou cestou uvolnění sexuálního napětí získá. Naučí ho prožívat reakce na dotyk na penisu a rozeznávat, jaké pohyby a doteky ho vzruší nebo jaká intenzita pohybu je nejlepší. Dokáže pak lépe rozeznat nástup vyvrcholení a pozná jak silný je prožitek ejakulace. Získá potřebné zkušenosti o tom, jak dlouho je potřeba penis dráždit, než dojde k ejakulaci. Naučí se včas rozeznat sklony k předčasné ejakulaci a pokud je to pro něho problém, může včas začít s nápravou.

Autoerotika u ženy (masturbace) je zaměřena na ruční stimulaci klitorisu a na zavádění různých předmětů podobných mužského penisu, ale i s vylepšenými funkcemi, jako jsou vibrátory, didla, masturbátory,... do pochvy. V poslední době se k masturbaci stále častěji používají novodobé, penisu nepodobné, ale rafinovanější přístroje a pomůcky. Ženě autoerotiky poskytuje neocenitelné osobní zkušenosti. Naučí ji prožívat reakce na dotyk na genitálu (především poštěváčku) a rozeznávat, jaké pohyby a doteky ji vzruší nebo jaká intenzita a rychlost pohybu je pro ni nejlepší. Dokáže pak lépe rozeznat nástup a průběh vyvrcholení. Získá potřebné zkušenosti o tom, jak dlouhé dráždění potřebuje, než dojde k orgasmu. Naučí se vzrušení a orgasmus naplno prožívat a ví, jak na něj reaguje celé její tělo.

Párová  a skupinová masturbace

Obecně málo známou formou masturbace a onanie je párová autoerotika a skupinová autoerotika. Bývá prováděna jako autoerotika formou heterosexuální či homosexuální s partnerem nebo partnerkou. Zahrnuje masáže, hlazení, cunnilingus a felaci, ale také všechny další způsoby sexu bez penetrace, které nevyžadují aktivní účast penisu. Skupinová autoerotika je často součástí tantrických kurzů a setkání, ale je také součástí některých forem kurzů zaměřených na sebepoznání a osobní rozvoj. Je však málo pravděpodobné, že se s ní setkáte na "běžných" kurzech nebo seminářích. Takovéto formy poznávání vlastního těla a pocitů, které s masturbací souvisí, bývají součástí programu uzavřených skupin které vedou lidé, kteří něco podobného dokáží zvládnout a udržet v mantinelech "sebepoznávání". V našich končinách jsou součástí některých tantrických škol a kurzů uzavřených skupin (měly by být...). Podrobněji se těmito formami masturbace zabývá článek "Masturbace párová a skupinová".

Masturbace a první orgasmus

Největší význam má masturbace pro mladé dívky a ženy. Pomocí ní se totiž mohou přesvědčit, že prožít orgasmus mohou i ony. Je pravděpodobné, že pokud masturbaci bude dívka provádět poprvé, nebude ani očekávat, že prožije orgasmus. Ona vlastně ani neví, co to orgasmus je. Proto se většinou ani nesnaží jej za každou cenu dosáhnout. Úplně stačí, jak krásné pocity při doteku prožívá. Není kam spěchat. Dnes to bylo krásné a teprve zítra! Je to jako s každou jinou zkušeností, které se člověk učí. Ale jednou to přijde!!! Když se žena naučí prožívat orgasmus při autoerotice, MÁ VYHRÁNO!!!

Podrobněji se první životní zkušeností s prožitím prvního vyvrcholení při autoerotice zabývají články "Masturbace a první orgasmus (žena)" a "Masturbace a první orgasmus (muž)".

Je dobré vědět že:

 • Masturbace se dá provádět rukou, třením penisu o prostěradlotřením penisu o tělotřením penisu o předměty nebo pomocí "​erotických pomůcek".
 • Ani masturbace nemusí být vždy zakončena orgasmem.
 • Společný orgasmus obou partnerů i při masturbaci je velmi málo pravděpodobný.
 • Společný orgasmus obou partnerů nemusí být tím nejsilnějším zážitkem, neboť při orgasmu se každý soustředí především sám na sebe a unikají mu pocity partnera.
 • Masturbace je mezi muži velice rozšířená a pravidelná i v období partnerských vztahů.
 • Ženy, které před svatbou masturbují, nemají kvůli masturbaci v manželství problémy s dosažením orgasmu a ani při sexu neprožívají menší uspokojení.
 • Masturbace není návyková a nebrání v prožívání orgasmu při souloži. Mužské ani ženské tělo si nezvykne na orgasmus výhradně při masturbaci. Naopak, přínosem je, že muž nebo žena vědí, že orgasmus jsou schopni prožít a že je jen otázkou času a snahy jej dosáhnout i při milování.
 • Má-li muž nebo žena možnost sexuálního styku, dá souloži přednost před masturbací.
 • Sexuální spokojenost masturbujících žen bývá v manželství dokonce vyšší.
 • Ženy, které díky masturbaci lépe poznají potřeby svého těla, se většinou nebojí a nestydí pomoci si při souloži k orgasmu doplňkovou masturbací.
 • Masturbující ženy se v případě, že orgasmus neprožijí při souloži, většinou nestydí dosáhnout orgasmu samy masturbací před partnerem.
 • Více jak 60% žen někdy masturbovalo, kolem 20% z nich bylo schopno dosáhnout vícenásobný orgasmus.

Pokud někdo tvrdí, že masturbace narušuje vztahy nebo není vhodná, měl by vědět že:

 • Masturbace není deviace.
 • Sexuální praktiky považované za deviace, nevěra i mimomanželský sex jsou mnohem více časté, než se obecně připouští.
 • Až 80 % dospělých lidí žije v nějakém rozporu se zvykovým společenským kodexem. Masturbace však za toto číslo nemůže...
 • V některých zemích, a to i evropských, je masturbace veřejně doporučována jako zdravá i jako prevence pohlavních chorob adolescentů a předcházení nežádoucího těhotenství u nedospělých dívek. Britská vláda od roku 1999 propaguje, aby se mladí lidé masturbaci oddávali preventivně alespoň jednou denně. Cílem je snížit jejich sexuální napětí a posunout období zahájení partnerského sexuálního života do doby větší duševní zralosti.

A na závěr znovu připomínám, že poučení dětí o masturbaci, je pro jejich zdravý rozvoj a budoucí sexuální život nesmírně významnou informací.

 

Poznámka:

Pokud je masturbace prováděna na veřejnosti, může být projevem sexuální úchylky nazývané exhibicionismus.

 

Na zamyšlení:

"Fuj - skupinový sex", rozčílil se onanista, když spatřil objímající se dvojici.
(Gabriel Laub)

Nezavrhuji masturbaci - je to sex s někým, koho miluji.
(Woody Allen)

Pro zasmání:

Nový primář se prochází po svém oddělení a za ním cupitá vrchní sestra.
Nahlédne do jednoho pokoje, a tam sedí na postelích šest chlapů a onanují nad kýblem.
"Co se to tam děje sestro?" Zeptá se primář.
"Tito pacienti trpí nadměrnou tvorbou spermatu."
O kousek dál otevře druhé dveře a tam leží chlap v pyžamu na sestřičce a rozdává si to s ní.
"No to snad není pravda. Copak jsme nějaký bordel?"
"Ne, ne. Tento pacient má stejnou diagnózu, ale lepší pojišťovnu".

"Pane doktore, můj sexuální život není už to, co bývalo.
A jak se to tedy u vás projevuje?
Dříve to bylo i pět čísel za večer.
No a teď?
Teďka už mně po prvním bolí ruka" .

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: