Jste zde

Soulož - penetrační pohlavní styk

Soulož - penetrační pohlavní styk

Volné pokračování článku Sexuální chování a vztahy.

Láska je záležitostí chemie, ale sex je záležitostí fyziky.
(Neznámý)

Pohlavní styk, též milování, sexuální styk nebo obecně sex, je v užším smyslu označení pro penilně-vaginální styk - soulož čili koitus. Jedná se o vložení ztopořeného penisu muže do vagíny ženy.

Do užšího významu se někdy počítá i penilně-anální styk. V širším právním i sexuologickém smyslu zahrnuje pojem sexuální styk i další orgasmické nebo genitální formy vzájemného fyzického kontaktu mezi dvěma nebo více jedinci jakéhokoliv pohlaví.

V nejširším pojetí může termín zahrnovat i negenitální a neorgasmické formy erotického kontaktu. Někdy se formy pohlavního styku rozdělují na penetrační (kam bývá řazen koitus a penilně-anální styk) a nepenetrační.

  • Termíny "pohlavní styk" nebo "soulož" se pro "koitus" používají především v souvislosti s lidmi.
  • Termín "kopulace" se používá při páření zvířat.

Pohlavní styk může mít rozmnožovací, sociální (vztahovou) nebo rekreační funkci.

Sexuální styk - koitus

Sexuální styk je z evolučních důvodů (zachování lidstva) pro jeho účastníky zpravidla značně příjemný. Obvykle jej předchází milostná předehra, která navodí sexuální vzrušení partnerů a způsobí erekci (ztopoření) penisu muže a přirozenou lubrikaci (zvlhčení) vaginy ženy. Ztopořený penis poté muž ve vhodné sexuální poloze vsune do pochvy (vaginy) ženy. Jeden nebo oba partneři se doteky a pohyby těla dále stimulují až k dosažení ejakulace a orgasmu. Z pohledu oplodnění ženy není dosažení jejího orgasmu podstatné. Pro oplodnění vajíčka zcela dostačuje když dojde k ejakulace muže, tedy k výronu jeho semene do oblasti pochvy a poté k následnému úspěšnému spojení spermie s vajíčkem a k usazení vajíčka v děloze.

Aneb, jak říkají staří latiníci "Finis coronat opus", tedy konec korunuje dílo.

Průzkumy bylo zjištěno, že ve většině evropských států mají mladí lidé svůj první pohlavní styk obvykle mezi 14 a 20 lety (průměrně okolo 17. roku). Podle výzkumů z ČR je průměrný věk prvního pohlavního styku okolo 18-ti let. Orgasmus bývá u prvního styku dost vzácný, především u ženy, někdy se však nedostaví i u muže. Velká většina (80 %) zažila svůj první pohlavní styk se svým dlouhodobějším přítelem či přítelkyní, 11 % s kamarádem nebo kamarádkou, 5 % se známým a 4 % s náhodnou osobou. Zkušenosti litovalo 26 % dotázaných, zvláště tehdy, pokud byla učiněna po požití alkoholu.

Délka soulože

Délka sexuálního styku většinou záleží především na muži. Většina sexuálních aktivit totiž končí vyvrcholením muže. Pokud žena nedosáhne vyvrcholení, pak jen část mužů (ti zodpovědnější) pokračuje i po svém vyvrcholení v její stimulaci až k dosažení jejího orgasmu. Většinou použijí manuální stimulaci nebo orální stimulaci. Zdaleka se však nejedná o všechny muže, kteří se takto zachovají. Názor, že čím déle muž "vydrží", tím má žena větší šanci dosáhnout orgasmu je naprosto správný. Proto se také často říká "dlouhý sex = skvělý sex. Za běžnou dobu trvání koitu se považuje 3 - 7 minut. Průměrná doba sexuálního spojení, tedy soulože, se dá odhadovat o něco málo delší jak 5 minut. Dá se to snadno změřit. Jde o dobu frikčních pohybů od zavedení penisu do pochvy až po výron semene. Už z toho, jak se doba soulože měří je jasné, že délku soulože jednoznačně ovlivňuje muž... Více informací naleznete v článku "Jak dlouho má sex trvat?".

Obvyklá délka soulože je

  • pod 1-2 minuty (průměr 1,25 min) - krátká
  • 3-7 minut (průměr 4,91 min) - dostatečná
  • 7-13 minut (průměr 8,00 min) - optimální
  • 10-30 min (průměr 19,96 min) - příliš dlouhá

Za příliš dlouhým pohlavním stykem může být snaha muže o "vědomé oddalování orgasmu" nebo také porucha ejakulace - "Retardovaná ejakulace - opožděná ejakulace".

V dotazníkových šetřeních na české populaci odhadují muži i ženy délku soulože v průměru zhruba na 14 až 15 minut, ovšem je naprosto zřejmé, že muži i ženy délku pohlavního styku pro jistotu "nadsazují" zhruba o jednu třetinu.

  • Používání kondomu při sexu nemá výrazný vliv na dobu trvání pohlavního styku. Používání kondomu tedy nijak nezhoršuje citlivost penisu a nijak výrazně neposouvá dosažení orgasmu. Pro muže trpící předčasnou ejakulací je však použití kondomu, zvláště pak kondomu se silnější stěnou, rozhodně prospěšné. Jednak zvýší jeho sebevědomí a potlačí jeho obavy a také o nějakou chvíli pohlavní styk prodlouží. A to je přesně to, co tito muži potřebují...
  • Podobně ani dobře provedená mužská obřízka nemá zásadní vliv na délku soulože. V tomto případě je to však individuální.

Velmi častou příčinou krátké soulože je nedostatečné dlouhá milostná předehra. Více v článku "Proč je přirozená lubrikace ženy lepší než umělá".

Soulož pro ženy není žádnou zárukou toho, že při ní dosáhnou vyvrcholení. Málokterý muž totiž dokáže natolik kontrolovat své vzrušení tak, aby soulož byla natolik dlouhá, že při ní žena dosáhne vyvrcholení. Páry, které touží po tom, aby žena při souloži vyvrcholení prožila, mohou vyzkoušet například kombinaci soulože a masturbace. A když vše selže, nezapomínejte na to, že ženy mají orální sex raději než soulož.

Co se děje při milování a souloži

Při milování se v mozku uvolňuje hormon štěstí serotonin. Také další hormony jako dopamin a endorfiny vyvolají spokojenost, dobrou náladu a dají zapomenout na smutek a snižují pocity bolesti i zahání migrény. Zrychluje se dech, zvyšuje se krevní tlak a tep, tepny se zužují. Srdce bije mnohem výrazněji a jeho tep je viditelný na krku a povrchových žílách. Některá centra v mozku se jakoby odpojují a snižují kontrolu nad organismem. Ženám se zvětšují ňadra, bradavky jsou tuhé a velmi citlivé. Erotogenní zóny jsou překrvené, zvyšuje se produkce adrenalinu. Dochází i ke změnám, které jsou pro organismus dlouhodobě prospěšné - aktivizují se bílkoviny, které jsou důležité pro růst svalů a tvorbu kostí. Tělo vytváří více bílých krvinek, organismus se tak stává odolnějším vůči nemocem. Při sexu vylučovaný hormon oxytocin potlačuje působení stresového kortizolu. Roste hladina oxytocinu, což je hormon, který vyvolává touhu po mazlení a dotýkání. Jeho hladina se zvyšuje při orgasmu, a má u ženy na svědomí stahy dělohy. Podobně je tomu při porodu a při kojení má na starosti uvolňování mléka.

V počáteční fázi soulože má žena plně prokrvené a velmi citlivé erotogenní zóny a její vzrušení narůstá. Při dalších hladinách vzrušení jsou svaly napnuté a ztuhlé, Muž má zrychlený, mělký a krátký dech, začíná mít mírně rozostřené a zamlžené vidění, jeho úd je ztopořený a připravený. Při pokračování dráždění se v penisu soustředí velké množství krve, svaly jsou až křečovitě ztuhlé a napnuté.

Pohyby při souloži

Žena by měla partnerovi poradit, jaké pohyby jí při souloži nejvíce vyhovují. Nejčastěji je používaný pohyb směrem dovnitř a ven. Má však nevýhodu v tom, že si na něj pohlavní orgány rychle zvyklou a pak má minimální účinek. Muži se navíc snaží být co nejvýkonnější a cílem je pohyb co nejvíce prohloubit a být co možná nejrychlejší. Výsledkem je předčasný orgasmus a neuspokojená partnerka. Ženám více vyhovuje vyhovuje krouživý pohyb pánví, pomalé zasouvání, změna rytmu a hloubky spojení. Když se muž naučí střídat pomalé, krátké pohyby s pomalými, dlouhými pohyby, bude překvapen, jak se to kladně projeví na ženině vzrušení, ale také na jeho výdrži. Podrobněji v článku "Pohyby při souloži".

Četnost pohlavních styků

Četnost pohlavních styků může být faktorem ovlivňujícím sexuální spokojenost obou partnerů. Může se však stát i významným ukazatelem celkové spokojenosti ve vztahu. Proto si otázku "jak často se spolu milovat" pravděpodobně v průběhu partnerského života položí asi všichni partneři. Není na ni však jednoznačná odpověď. Důležité je, aby si partneři dokázali svých sexuálních potřebách (nebo alespoň představách) promluvit a společně hledali takovou četnost milování, která by vyhovovala oběma. Nesoulad v sexuálních potřebách partnerů se může stát zbytečným problémem, který si partneři mohou způsobit, pokud o nich spolu nebudou mluvit. V partnerském životě však nejde jen četnost pohlavní styků. Vyrovnání sexuálních potřeb se dá řešit celou řadou jiných sexuálních technik, které jsou stejně příjemné jako soulož a navíc zpestří partnerský život.

Především tedy záleží na vzájemné ohleduplnosti, tolerantnosti a umění vycházet si vzájemně vstříc.

Sexuální potřeba partnerů se navíc v průběhu života mění a tak je tato otázka nejdůležitější především pro počáteční fázi vztahu. Dlouhodobá partnerství se touto otázkou už tolik netrápí. Vzájemné soužití partnerů totiž většinou oba naučí vycházet si vzájemně vstříc ... Bez vzájemné ohleduplnosti, tolerantnosti a umění vycházet si vzájemně vstříc to ale nefunguje ani v těch nejlepších manželstvích. Vzhledem k rozsahu informací bylo nutné tuto otázku zpracovat v samostatné článku "Četnost pohlavních styků", kde se dovíte více.

Jiné formy sexuálního styku

Sexuální styk může mít nebo v širším smyslu zahrnovat i další formy sblížení, včetně pregenitálních a negenitálních:

Některé z těchto aktivit nabývají na významu při styku mezi osobami téhož pohlaví, zejména homosexuálně orientovanými, mezi nimiž zpravidla klasický koitus není možný (nejčastěji se uplatňuje penilně-anální styk). Některé z těchto aktivit jsou obecně často chápány jen jako přípravné, doplňkové či náhradní.

 

Pro zamyšlení:

Pohlavní akt je jen zřídkakdy dokonalou radostí. Je spíš jen dosažením svého.
(Stanislas Jean de Boufflers)

Pro zasmání:

Jaký je rozdíl mezi souloží a onanií?
Při souloži jste tak nějak víc mezi lidma.

Ptal se jistý muž hocha z Afriky, proč mají černoši u žen takové úspěchy.
"To záleží na technice", vysvětluje černoušek.
"My to děláme ve valčíkovém rytmu. Jednou hluboce a dvakrát jen tak na kraji. Á, dva, tři, á, dva, tři... atd."
Muž poděkuje, peláší domů, vyzve manželku k hrátkám a koná dle instrukcí. Á, dva, tři, á, dva, tři,....
Ta překvapeně zamrká a vyjekne: "Tondo, ty souložíš jako černoch!"

A jak tedy má správně "znít" "dobrý" sex?
... jako když se žena v žabkách snaží doběhnout autobus...

Druhy sexu:
Tragický - máš s kým, nemáš s čím.
Komický - máš s čím, nemáš s kým.
Studentský - máš s čím, máš s kým, ale nemáš kde.
Filozofický - máš s čím i s kým i kde, ale na co?

Je možné souložit na náměstí?
Ano, ale je nutno počítat s tím, že do toho budou kolemjdoucí kecat. 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje: 

(AK)(Z)(L)

Štítky: