Jste zde

Sexuální etiketa

Sexuální etiketa

Většina lidí nejspíš ví, že v každé společnosti platí obecná psaná i nepsaná pravidla, jak bychom se měli chovat, jak se oblékat, jak dodržovat hygienu, jak být zdvořilý ... Takováto pravidla se nazývají společenská etiketa a lidé se s nimi seznamují od dětství až do konce života. Každá společnost si stanovuje svá společenská pravidla a ta se pak v průběhu doby přizpůsobují společenským změnám nebo vědeckému či technickému pokroku. Nejjednodušší a nejpochopitelnější vyjádření pojmu etiketa by mohlo být "slušné vychování", ale takovéto hodnocení se ve společenském prostotu používá jen málokdy. Dá se předpokládat, že o společenské etiketě někdy slyšel každý z nás. Každá společnost si stanovuje také soubor pravidel týkajících se sexu. Pojem sexuální etiketa však tak známý není, přitom o sexu mluví všichni... Některá pravidla týkající se sexuálního chování lidí dokonce stanovuje přímo zákon, jiná jsou brána jako doporučení nebo nepsaná pravidla v rámci společenského chování.

Sexuální etiketa je tedy soubor pravidel chování který by si každý člověk, který praktikuje nějakou sexuální aktivitu, měl osvojit a měl by se snažit ho dodržovat. Pak je velká šance, že sex nebo milování bude příjemné pro oba partnery... Pokud se budete pravidly sexuální etikety řídit, je možné, že se vyhnete trapasům, které se občas při sexu mohou přihodit. Nejde přitom o to, zda je sex korunovaný orgasmem nebo není. Dokonce ani nedostatečná erekce nemusí být žádný velký problém. Pokud Vás však partner nebo partnerka vyzvou, ať se jdete nejdříve umýt nebo že si máte vyčistit zuby, málokdo to "vydýchá"... Podobně je nepříjemné odmítnutí některých sexuálních praktik nebo sexuálních poloh pro které ještě nedozrál čas a jejich požadování předběhlo stupeň vzájemné intimity...

Podívejme se na některá pravidla sexuální etikety společně a sami pak posuďte, zda je rozumné je dodržovat.


  • Sex s osobou mladší 15-ti let je nepřípustný

Každá země si stanovuje věk od kterého je možné zahájit sexuální život. V české republice je tato věková hranice stanovena na 15 let věku. Sex s osobou mladší 15-ti jet je považovaný za sex s osobou nezletilou a je trestný. Tato věková hranice je nepřekročitelná a takovéto chování je neospravedlnitelné za žádných okolností. Neplatí to však ve všech zemích na světě.

  • Masturbace ani sex nepatří na veřejná místa

Pokus se domníváte, že sexuální etiketa se týká pouze sexuálních aktivit v páru, mýlíte se. I taková osobní sexuální aktivita jako je autoerotika - masturbace a onanie má svá společenská omezení. Každého asi napadne, že masturbace nepatří na veřejnost a že pokud ji na veřejnosti někdo provozuje, dopouští se trestného činu a může být za to potrestaný. Podobně je to se sexem na veřejnosti, kde však někdy a někde jsou názory na tuto aktivitu tak trochu benevolentnější. Tedy jak kde, jak na jakém místě a jak v kterém státě. Zkoumat, zda například sex na pláži je v konkrétní zemi "tolerovaný" tím, že ho realizujete, může být důvodem pro netradiční pohled na pláž přes mříže okna zadržovací cely. Pokuta pak může být vyšší, než by cena původně výhodného zájezdu na poslední chvíli. Sex na veřejnosti je pro někoho vzrušující a právě to riziko "odhalení" je na něm nejlákavější. Pokud je za Vaší sexuální aktivitou na veřejnosti touha po nevšedním zážitku okořeněná touhou riskovat, nikdo Vám v tom nezabrání... Pokud se jedná o sexuální odchylku nebo deviaci, je nutné vyhledat lékaře dříve, než Vás vyhledá ruka zákona...

Nebudeme však řešit sex na veřejnosti a podíváme se na sexuální etiketu tak nějak obecně.

  • Na milování je potřeba čas, klid a prostor...

Někdy se to tak zadaří, že místo a čas nejsou tím nejdůležitějším, co pro sex potřebujete. Nebudeme se však nyní zabývat "rychlovkou", ale budeme se věnovat klidnému milování na které si čas a prostor můžete připravit. Pokud se chcete naplno věnovat erotickým hrátkám, je potřeba si na ně vymezit prostor a čas a nenechat se ničím rušit. Návodem Vám mohou být články "Jak vytvořit příjemnou atmosféru pro masáž", Vytvoření "posvátného" prostoru nebo "Příprava na tantrickou masáž", které se přípravou prostoru pro milování nebo masáže zabývají podrobněji.

Nezapomínejte na blahodárný účinek vůní esenciálních olejů a aromaterapie". Vůně jsou pro smyslnost opravdu důležité. Pro intimní setkání jsou staletí používané vůně přírodní olejů, jako je jasmín, ylang-ylang nebo růže. Proč je to důležité vysvětlím na jednoduchém příkladu. Mnoho lidí prožilo vlnu zrušení už v okamžiku, když rozpoznali vůni těla partnera nebo partnerky nebo i za zcela jiných okolností vnímali například vůni parfému partnerky. Podobně je to v situaci, když si vaše mysl vybaví nějakou situaci, ve které jste se spolu milovali. I myšlenka na milovanou bytost dokáže navodit vzrušení na psychické i fyzické úrovni. Podobně je to v okamžiku, když se nám spojí chuťový prožitek se vzpomínkou na okamžik, kdy jsme jídlo nebo nápoj přijímali, za situace spojené s dalším příjemným nebo erotickým zážitkem. Nejde v podstatě o nic jiného, než o to, že jsme využili nebo poznali sílu svých smyslů a vzpomínek.

  • Intimní hygiena

Každého nejspíš napadne, že pro jakoukoli intimní aktivitu nejen v páru je potřeba dodržovat základní hygienu a ještě důsledněji než běžně, pak intimní hygienu. Ne každý to však bere vážně a mnozí na své uspokojení myslí více než na to, co si o něm bude myslet partner nebo partnerka, pokud k sexu svolí... Jen připomínám, že intimní hygieně by se případní milenci měli věnovat ještě před sexem, nejlépe, když se připravují na schůzku nebo milování. Když "půjde do tuhého", nemusí už na ni být čas...

Pod pojmem intimní hygiena si každý může představit něco jiného. Proto je osobní hygieně věnovaný samostatný článek "Intimní hygiena", kde své představy můžete porovnat s představami lékařů, psychologů a sexuologů.

  • Milostná předehra by měla být samozřejmostí

Projevy sexuálního vzrušení nejsou z velké části ovladatelné vůlí. Stav sexuálního vzrušení je výsledkem kombinace podnětů z erotogenních zón ženy a erotogenních zón muže. Muži se vzruší podstatně snadněji než ženy. K tomu, aby se zdravý muž vzrušil, stačí někdy překvapivě málo. Někdy jen představa, vzpomínka, vůně, dotek, pohled na ženu a dokonce i prostředí, ve kterém například onanuje. Ženy to mají oproti mužům se vzrušením mnohem složitější. K dostatečnému vzrušení potřebují mnohem více podnětů a hlavně dostatek času. Ženy navíc ke vzrušení potřebují i cit, něhu a "duši". Naprostá většina žen potřebuje před pohlavním stykem dostatečně dlouhou a nápaditou milostnou předehru. Inspirací vám může být například článek "Milostná předehra", "Umění doteku" a další články o masážích, včetně článků o "Umění tantrické masáže".

  • Sexuální praktiky

Vlastní sex je nejen o milostné předehře, ale také o různých sexuálních praktikách, sexuálních polohách, pohlavním styku - souloži a orgasmu. Obecně v sexu platí pravidlo, že je dovoleno vše, pokud s tím oba partneři souhlasí. Jen se to zase nesmí moc přehánět. Někdy může být méně více, ale to platí nejen při sexu... Při něm se to týká hlavně nejrůznějších méně běžných sexuálních praktik, nezvyklých sexuálních poloh, MAXI ​erotických pomůcek nebo skupinového sexu... Určitě se nic nesmí prosazovat nátlakem, silou nebo proti vůli partnera nebo partnerky. Někdy je však složité se ovládnout - protože chtíč je prevít..., ale to nikoho neomlouvá!!! Musíte se prostě domluvit a vzájemně se snažit vyhovět. Pokud však něco opravdu nechcete, nesmí to ten druhá prosadit "za každou cenu". Jsou techniky které někteří lidé prostě zažít nechtějí. Může o být například orální sex nebo anální sex. Nespěchejte, ale o svých přáních a představách spolu mluvte. Co není možné dnes, může být možné příště. Prostě nikdy neříkejte nikdy, možná vás překvapí, že se Vám to může i líbit... Pokud budete někoho nutit k něčemu, co je mu nepříjemné a nechce to praktikovat, porušujete sexuální etiketu. Pokud chcete zkusit něco nového, nejprve o tom spolu mluvte a pak se teprve snažte... Když si o svých představách a touhách nejdříve promluvíte, nic neriskujete a celkem rychle zjistěte, zda po tom ten druhý také touží či nikoliv. Pak už je to jen otázka hledání kompromisu který bude příjemný pro Vás oba.

Co se análního sexu týká, tak ten určitě do "seznamu" sexuálních aktivit pro první milování nepatří (ani na to příští...) Jedná se o velice citlivé téma na kterém Vás spokojený sexuální život určitě nepostavíte...

  • Vyvrcholení

Vyvrcholení nemusí být samozřejmým zakončením milování... Většina mužů vyvrcholí při pohlavním styku dříve než partnerka. Nechat partnerku neuspokojenou by mělo být trestné... Není to jen "přestupek" proti sexuální etiketě, je to prostě projev maximální sobeckosti!!! Ideální je, když se muž naučí ženu uspokojit před souloží, v průběhu soulože nebo po svém vyvrcholení například orálně.

Mazlení po milování utužuje vztahy

Vzájemné mazlení po sexu upevňuje partnerské vztahy. V dlouhodobých vztazích pak intimní mazlení mnohde nahrazuje sex nebo ho naopak dokáže přivolat... Naprosto nevhodné je ihned po pohlavním styku svého partnera či partnerku opustit a odejít řešit například zmeškané telefonní hovory nebo SMS. Pokud to neděláte, je to jen dobře. Podobně nevhodné je však otočit se k partnerce nebo partnerovi zády a jít spát...

Co s milováním nikdy nespojujte

Vše se vyvíjí a vztahů i milování se to nevyhýbá... Ne vždy se však jedná o vývoj správným směrem... Se změnami v chování lidí, ale i se změnou jejich hodnot a vzájemného chování i do milování zasahují rušivé jevy, která by nikdo dříve vůbec nepředpokládal. Mnoho lidí snad už ani nechápe, že milování je něco posvátného, výjimečného nenahraditelného... Sex berou jako zábavu a tak ho i konzumují. O neúctě, kterou si lidé svým chováním po milování vyjadřují je článek "Co s milováním nikdy nespojujte". Stojí za to se zamyslet, zda svým chováním po milování i Vy hrubě neporušujete zásady sexuální etikety a zda sex už také neberete jako spotřební, konzumní záležitost...


Výčet toho, co je v sexu společensky přijatelné nikdy nemůže být úplný. Každý má totiž jinou představu o sexu a jiné sexuální potřeby. Každý pár je jiný. Partneři by se měli na tom, co je v jejich sexuálním životě potřebné a příjemné vyzkoušet, domluvit. Nevyřčená touha nemusí být nikdy realizovaná a partner nebo partnerka v tom mohou být nevinně. Když po něčem toužíte, naučte se o to požádat. Vzájemná důvěra je nezbytná nejen v běžném životě, ale především v tom partnerském a intimním.

Ale o tom je celý web www.milovani.cz a www.kamasutra.cz.