Jste zde

Retardovaná ejakulace - opožděná ejakulace

Retardovaná ejakulace - opožděná ejakulace

Hlavní téma: "Sexuální vzrušení".
Volné pokračování článku "Prožitek a orgasmus".

Předčasná ejakulace je noční můrou mnoha mužů, zejména těch mladých a méně zkušenějších. Existuje ale i problém opačný, totiž "Retardovaná ejakulace" je opačný problém než "předčasná ejakulace". Zatímco problémem předčasné ejakulace se trápí opravdu mnoho, především mladých mužů, o problému retardované ejakulace se toho zas tak moc neví. Tahle odchylka znamená, že trvá velmi dlouho, než muž konečně dospěje k orgasmu.

Je to také tím, že dlouhá soulož je považovaná za žádoucí a mnoho mužů i žen o ní sní. Zatímco s předčasnou ejakulací mají bohaté zkušenosti. Známá je průpovídka, že "Dlouhý sex = skvělý sex". Ale když je sex moc dlouhý a orgasmus muže stále nepřichází a to i poté, co žena už dávno vyvrcholení prožila, pak se z krásné představy stává nepříjemná realita. Při retardované ejakulaci (latinsky Orgasmus retardatus), je totiž potřeba u muže k dosažení jeho orgasmu s ejakulací abnormální stimulace ztopořeného penisu. Doba pro dosažení jeho orgasmu může být i desítky minut a to je již stav, který málokterá žena zvládne s potěšením.

Je vhodné se nyní vyjasnit pojmy týkající se dlouhé nebo prodlužované soulože. "Retardovaná ejakulace - opožděná ejakulace" je porucha ejakulace.  Nejedná se o "vědomé oddalování orgasmu", tedy o orgasmus pod kontrolou neboli oddalovaný orgasmus - vědomou tantrickou techniku, kdy se muži dokáží dlouho milovat, protože souloží velmi často a přitom kontrolují své dýchání a vzrušení. "Retardovaná ejakulace" se vůlí ovládnout nedá.

Pokud k dlouhé souloži s obtížným dosažením vyvrcholení dochází jen ojediněle, jednou za čas, pak se nemusí jednat přímo o retardovanou ejakulaci. Občasné problémy s dosažením orgasmu nebo souloží, kdy muž orgasmu ne a ne dosáhnout, mohou být zaviněny i velkou dávkou požitého alkoholu, ale také chronickou únavou případně strachem ze selhání nebo stresem. Retardovaný orgasmus může být také způsoben podáváním psychofarmak (neuroleptika, antidepresiva).

Pozor na předávkované muže

Mnoho, především mladých mužů, má malé sebevědomí, ale velkou touhu vyniknout. A to i v sexu. Mají pocit, že nekonečná erekce z nich udělá muže a že ženu okouzlí tím, že souložit vydrží tak dlouho, až žena bude v sedmém nebi. K touze stát se dokonalým milovníkem je dovede jejich touha vyniknout a srovnávání se s pornoherci. Po sledování pornografie dojdou k přesvědčení, že „kvalitní“ soulož musí trvá minimálně půl hodiny. Přitom skutečná potřeba jejich ženy k dosažení orgasmu může vést výhradně přes stimulaci klitorisu. Tito muži většinou vůbec neznají sexuální přání a potřeby své ženy. Ví, že běžným způsobem takového stavu nedosáhnou a tak si pomohou jinak. Použijí léky na povzbuzení erekce a doplní je důkladným natřením penisu znecitlivujícím přípravkem. Takto vybaveni pak souloží a souloží a orgasmu stále nemohou dosáhnout, ať dělají co dělají. Výsledkem je extrémně dlouhá soulož, často provázená změnami sexuálních poloh a nekonečným střídáním technik. Ani to však není zárukou, že žena musí prožít vaginální orgasmus, protože více jak dvě třetiny žen při souloži orgasmus neprožijí. A žena z lásky nebo obav drží a trpí. Výsledkem takovéhoto sexuálního běsnění na straně ženy často bývá velké odření pohlavních orgánů, bolest a druhý den gynekologický zánět. O výsledné radosti ze sexu nebo o pocitu, že muž byl naprosto dokonalý, většinou nemůže být ani řeč. Potom se tito muži strašně diví, když se s nimi ženy rozejdou a najdou si někoho "normálního".

Problémy s retardovanou ejakulací

Problémy s retardovanou ejakulací jsou mnohem méně časté než s předčasnou ejakulací. Bývá považována za mírnou formu anorgasmie. Oba příznaky se mohou současně projevit u stejného muže. Jedná se stav, kdy k výronu semene dochází až po delší době sexuální stimulace. Fyziologicky se u retardované ejakulace doba stimulace potřebná pro vyvrcholení prodlužuje s věkem. Souběžně se s věkem snižuje i objem semene. K retardované ejakulaci může docházet v případech poruchy nervových center či poruchy vedení vzruchů v nervech, tedy při poruše inervace genitálu při periferní neuropatii nebo při systémovém neurologickém onemocnění.

Takovíto muži mohou být oceňovanými milenci, protože jejich erekce vydrží z pohledu ženy takřka neomezeně. V některých případech může doba do ejakulace dosahovat i několika desítek minut až několika hodin. Při náhodném sexu nebo na počátku vztahu se to může jevit jako obrovská přednost. V běžném partnerském nebo manželském životě, naplněném každodenními povinnostmi, péčí o děti nebo pracovními povinnostmi to už časem taková výhoda nebude. Muž potřebuje nekonečnou a intenzivní stimulaci od partnerky a i tak mnohdy vyvrcholení nakonec nedosáhne.

Za sexuální dysfunkci je takový stav považovaný tehdy, pokud se opožděná ejakulace opakovaně vyskytuje i po přiměřené sexuální abstinenci a kdy jej muž hodnotí jako osobní nebo partnerský problém s negativními prožitky. Je to stav, kdy dlouhá soulož muži nebo ženě přináší negativní prožitky jako je bolest, odřeniny, únava a podobně.

Psycholog a sexuolog Petr Weis říká: "O retardovanou ejakulaci se jedná pokaždé, když muž ejakuluje později, než by si přál". Pro jinak zdravého muže je retardovaná ejakulace nepříjemná nebo problém. Mnohem vážnější problém však mají s retardovaným orgasmem muži se zdravotními problémy, kterým jejich tělesný zdravotní stav ztěžuje nebo někdy znemožňuje dokončení pohlavního styku.

Příčiny retardované ejakulace

Příčiny jsou psychogenní i organické.

Psychogenní příčiny

 • Deprese, strach ze selhání, projev sexuální úzkosti.
 • Psychosociální příčiny.
 • Nevědomá agresivita.
 • Strach z otěhotnění partnerky.
 • Nepřiměřená religiozita spojená s pocitem viny.
 • Dlouhodobá vědomá reference masturbace před pohlavním stykem.
 • Specifické masturbační návyky, které nejsou nebo nemohou být při sexu dostatečně napodobovány. Dosažení orgasmu "obyčejnou" souloží je pak pro muže obtížné. Pokud muž bude po souloži masturbovat svou technikou, orgasmu dosáhne v obvyklé době.

Organické příčiny

 • Vrozená snížená sexuální vzrušivost.
 • Užívání léků proti depresi, vysokému krevnímu tlaku nebo psychickým problémům.
 • Atrogenní poškození kavernózních nervů.
 • Částečné poranění míchy.
 • Vrozené malformace a získané anatomické změny
 • Neurogenní onemocnění při poruše inervace genitálu při periferní neuropatii nebo při systémovém neurologickém onemocnění.
 • Infekční nebo endokrinologické onemocnění. 

Málo časté příčiny

 • Případná skrytá nepřiznaná nebo doposud nevyhraněná homosexualita.
 • Deviace muže, kterého běžná soulož dostatečně nevzrušuje.
 • Případné skrývané nebo nevyjádřené sexuální úchylky.

Pravý retardovaný orgasmus je sexuální dysfunkcí idiopatickou a má konstituční povahu. Vyskytují se však také sekundární poruchy tohoto typu. Příčiny mohou být různé. Například pokles sexuální vzrušivosti při sekundárním hypogonadismu, porucha inervace genitálu při periferní neuropatii nebo při systémovém neurologickém onemocnění.

Všechny stavy retardované ejakulace je potřeba aby posoudil lékař. Proto je nutné najít odvahu, nečekat, až se problém sám vyřeší a poradit se s odborníkem. Zhodnocení stavu umožní hledání vhodné léčby.

Jak se retardovaná ejakulace projevuje

K vyvolání orgasmu je u mužů s tímto problémem nutná dlouhá a intenzivní stimulace penisu. Takoví muži se vyznačují neobvykle dlouhým trváním pohlavního spojení. K orgasmu se dostávají někdy až po desítkách minut nebo více než hodině kopulace nebo masturbace.

Za fyziologických okolností se může extrémní oddálení ejakulace dostavit také u zdravých mužů u sukcesivních (postupných, následných) pohlavních styků při vědomém oddalování orgasmu. V tomto případě se však nejedná o retardovanou ejakulaci, ale o zadržovanou ejakulaci nebo oddalovanou ejakulaci. Pokud muž trpí retrográdní ejakulace, pak se většinou nejedná o příliš dlouhou soulož, ale o soulož bez viditelné ejakulace.

I při maximálním vzrušení je pro muže problém dosáhnout vyvrcholení. Erekce je u těchto poruch naprosto v pořádku, jen orgasmu dosahuje muž za extrémně dlouhou dobu. Přitom citlivost penisu na podněty je normální, jen pocitově nastane v určité fázi vzrušení okamžik stagnace a vzrušení se dále nezvyšuje a nevede k vyvrcholení. Další období styku nebo stimulace je pak spojeno se snahou překonat tento stav stagnace vzrušení a to je často spojeno až s nepřiměřeným fyzickým úsilím. Problém se pak přenáší i na ženu, která již orgasmu většinou dosáhla a další sexuální styk by již nepotřebovala nebo se jí stává nepříjemným.

Léčba a řešení retardované ejakulace

Léčba je v první řadě potřebná. Retardovaná ejakulace se týká zhruba 5% mužů. Vzhledem k tomu, že její příčiny bývají konstituční, vrozené, týká se mužů všech věkových skupin. Částečně lze tyto problémy ovlivnit farmakologicky. V současné době je k dispozici řada léků, které však může předepsat výhradně lékař - specialista. Tyto léky mají různé účinky a proto je vždy potřeba znát příčinu problému a tu teprve léčit.

Nelze tedy někde sehnat léky na internetu a podle doporučení "kamaráda" je začít brát.

Léčba retardovaného orgasmu je obtížná, ale především v případech, kdy se jedná o primární konstituční dysfunkci. Nejčastějším prostředkem k dosažení orgasmu je intenzivní dráždění nekoitální, případně posílené použitím stimulace vibrátorem. Pokud se problém s dlouhou souloží opakuje skoro při každém milování, měli by se partneři domluvit na návštěvě u sexuologa.

V partnerském vztahu je potřeba problém řešit tak, aby se sex nestal zdrojem partnerských problémů. Je potřeba si o něm otevřeně promluvit a nečekat, že to nějak dopadne samu. Cestou je hledat kompromis a zkusit v sexu více experimentovat Vhodné je používat více technik nepenetračního sexu v takových podobách, které ženu příliš nepřetíží a muže přivedou k vyvrcholení. Partnerům sexuologové radí nekoitální techniky a vibrátory, jako jsou například umělé vagíny. Také dlouhá milostná předehra může výrazně pomoci zkrátit potřebu soulože.

Tento problém hodně souvisí s otevřenou komunikací partnerů. Nelze se domnívat, že pro ženu je muž s takovouto výdrží nějakou výhrou. Když žena dosáhne při milování orgasmu a to i několikanásobného, nakonec začne její vzrušení postupně opadat. S tím, jak se vzrušení snižuje klesá i lubrikace pochvy a tak za nějakou dobu je žena odřená a unavená. Za těchto okolností je nejdůležitější, aby žena dokázala muži vyjádřit své přání soulož dále neprodlužovat.

Vyvrcholení muže je možné snadněji jak souloží, zajistit masturbací. Přechod na masturbační techniky je většinou řešením, které vede k vyvrcholení a ejakulaci. Ani tato cesta však nemusí pro ženu být snadná. Někdy je pro ni opravdu obtížné a zdlouhavé partnera k vyvrcholení dovést masturbací nebo felací.

Ani orální sex, který po přiměřené době nevede k vyvrcholení, není pro ženu nijak příjemný. Podobně je tomu i s jinými penetračními nebo nepenetračními technikami. Žena se cítí vyčerpaná, unavená a frustrovaná z toho, že není schopná muži zajistit orgasmus jako jiné ženy.

Někdy muži pomáhá vhodnou formou rozšířit vzrušující podněty například o sledování erotických filmů. Asi nejúčinnější a nejrozumnější způsob, jak milování provést ke spokojenosti obou partnerů je kombinace dlouhé milostné předehry a soulože při které žena prožije vyvrcholení nebo několik orgasmů za sebou. Teprve, když bude žena vnímat, že další soulož by ji již nic nepřinášela, přejde ke stimulaci muže orálním sexem, masturbací a hlavně využije některou z dnešních moderních masturbačních pomůcek pro muže, nejlépe takovou, která je již kombinovaná s vibrátorem.

Právě masturbátory s vibrací jsou pro muže trpící retardovanou ejakulací nejrozumnějším řešením.

Srovnávat orgasmus muže s retardovanou ejakulací s orgasmem jiných mužů není možné. Pokud je dosažení orgasmu obtížné i po ukončení soulože za pomoci obětavé ženy, měl by rozumný muž přejít k své technice masturbace a vyvrcholení dosáhnout sám za asistence ženy. Tak se dá zabránit tomu, aby se sexu pro ženu stala obávaná povinnost.

Problém retardované ejakulace je řešitelný. Vyžaduje však porozumění a toleranci od obou partnerů. To nejdůležitější při milování přece není ejakulace muže při souloži, ale aby oba partneři dosáhli vhodným způsobem, který bude přijatelný pro oba, sexuálního uspokojení.

V případě obavy, že nastanou problémy s přirozeným početím při souloži, je vhodné se obrátit na gynekologa. Pomoc je poměrně snadná. Partnerovo sperma se získá nezávisle na pohlavním styku jeho masturbací a ve vhodném termínu se použije k oplodnění ženy.

Žena a muž s retardovanou ejakulací

Mohlo by se zdát, že pro ženy, partnerky mužů s problémem retardované ejakulace, je jejich extrémní "výkon" požehnáním. Podle předpokladu, že žena potřebuje k dosažení svého vyvrcholení při souloži dostatečně dlouhou stimulaci penisem ve vagíně, by každá z těchto žen při souloži musela dosáhnout orgasmu. Jenže v praxi tomu tak nemusí být. Obsáhleji je tento problém popsaný v článku "Žena a muž s retardovanou ejakulací".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)