Jste zde

Četnost pohlavních styků

Četnost pohlavních styků

Volné pokračování článku "Pohlavní styk - soulož".

Četnost pohlavních styků může být faktorem ovlivňujícím sexuální spokojenost obou partnerů. Může se však stát i významným ukazatelem celkové spokojenosti ve vztahu. Proto si otázku "jak často se spolu milovat" pravděpodobně v průběhu partnerského života položí asi všichni partneři. Není na ni však jednoznačná odpověď. Důležité je, aby si partneři dokázali svých sexuálních potřebách (nebo alespoň představách) promluvit a společně hledali takovou četnost milování, která by vyhovovala oběma. Nesoulad v sexuálních potřebách partnerů se může stát zbytečným problémem, který si partneři mohou způsobit, pokud o nich spolu nebudou mluvit. V partnerském životě však nejde jen četnost pohlavní styků. Vyrovnání sexuálních potřeb se dá řešit celou řadou jiných sexuálních technik bez penetrace, které jsou stejně příjemné jako soulož a navíc zpestří partnerský život.

Především tedy záleží na vzájemné ohleduplnosti, tolerantnosti a umění vycházet si vzájemně vstříc.

Sexuální potřeba partnerů se navíc v průběhu života mění a tak je tato otázka nejdůležitější především pro počáteční fázi vztahu. Dlouhodobá partnerství se touto otázkou už tolik netrápí. Vzájemné soužití partnerů totiž většinou oba naučí vycházet si vzájemně vstříc ... Bez vzájemné ohleduplnosti, tolerantnosti a umění vycházet si vzájemně vstříc to ale nefunguje ani v těch nejlepších manželstvích.

Podle průzkumů se dá tento údaj hodnotit pouze v jednotlivých zemích, které mají podobnou kulturu, náboženství nebo tradice. I četnost pohlavních styků se značně odvíjí od etnického původu, geografické polohy země i klimatických podmínek, které v oblasti panují. V západních zemích se údaje v jednotlivých státech také liší a to jsou podmínky dost podobné. Proto tento údaj má vypovídací hodnotu spíše po průzkumech v jednotlivých zemích při jejich vzájemném srovnání. Obecně se uvádí, že muži i ženy mezi 25 a 45 lety souloží průměrně zhruba 5x až 7x za měsíc. Podle výzkumů sexuálního chování v ČR je to průměrně 8x za měsíc. Při výzkumech je však nutné počítat s "pozitivním nadhodnocením", což znamená že muži i ženy (ženy více než muži) počty souloží nadsazují o 13-32 %. Skutečné hodnoty pak mohou být zhruba o čtvrtinu nižší než z průzkumů vyplývá.

Sex během posledních 2 let:

 •   7,9 % mužů vaginální sex nemělo
 • 12,2 % mužů udávalo soulož v průměru méně než 1× za měsíc
 • 18,2 % mužů udávalo soulož v průměru 1-2x za měsíc
 • 23,5 % mužů udávalo soulož v průměru 1x za týden
 • 27,5 % mužů udávalo soulož v průměru 2 - 3x za týden
 •   7,6 % mužů udávalo soulož v průměru 4 - 6x za týden
 •   2,2 % mužů udávalo soulož v průměru 1x denně
 •   0,7 % mužů udávalo soulož v průměru 2 - 3x denně
 •   0,2 % mužů udávalo soulož v průměru 4× a vícekrát denně
  Podrobnější data z finského výzkumu na vzorku 3189 mužů ve věku 18-48 let.

Četnost pohlavních styků je nejvyšší v prvních dvou letech vztahu, poté klesá. Kromě délky vztahu má na pokles vliv také věk muže.

Frekvenci soulože ve střední a pozdní dospělosti podává následující tabulka:

  Muži Ženy
45-54 let 55-64 let 65-74 let 45-54 let 55-64 let 65-74 let
Alespoň 1 soulož za poslední týden 64 % 45 % 23 % 49 % 25 % 10 %
Žádná soulož za poslední rok 05 % 13 % 24 % 10 % 25 % 52 %

Data jsou z finského výzkumu zaměřeného na frekvenci soulože ve střední a pozdní dospělosti.

(Ženy měly méně pohlavních styků díky tomu, že podstatně častěji než muži, byly bez partnera, případně měly ve zkoumaném časovém období méně sexuálních parterů než muži.)

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje: 

(AK)(Z)(L)

Štítky: