Jste zde

Příležitostný sex, příležitostný sexuální vztah

Příležitostný sex, příležitostný sexuální vztah

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku "Jak se lidé stanou milenci?".

Příležitostný sex je pojem používaný podstatně častěji, než názvy pro jeho jednotlivé formy. Když si to "přeložíme" do češtiny, zjistíme, že se jedná o "sex pro který byla vhodná příležitost"... Je to tedy sex, který není založen na trvalém vztahu nebo manželství, ale spíše se jedná o sexuální akt zaměřený na uvolnění sexuálního napětí, možná chápaný jako sport, zábava, společenské vyžití... Nutně nemusí být spojen s hlubší citovou vazbou mezi partnery a spíš také nebývá. S nějakou citovou vazbou může být příležitostný sex spojen tehdy, když se lidé spolu znají.

Pro příležitostný sex mají lidé různé důvody. Tyto důvody u obou partnerů konkretního příležitostného sexu nemusí být shodné. Klidně to může být osobní selhání, pomsta, potřeba okamžitého fyzického sexuálního uspokojení, ale také potřeba naplnění emocionálních potřeb nebo forma hledání občasného nebo i dlouhodobého, možná i životního partnera.

Pokud se řekne, že někdo vyhledává příležitostný sex, neznamená to automaticky, že by takováto forma sexuálního vyžití musela probíhat jen někdy, občas. Mnoho lidí takovýto sex vyhledává cíleně a jeho četnost může být i vyšší, než je "běžné" například v partnerském vztahu nebo manželství. takovéto chování se pak nazývá "promiskuita". S tímto pojmem se můžete setkat při hodnocení sexuálního chování všech skupin lidí. Nezávisí ani na věku, ale ani na tom, zda se tak chová muž nebo žena.

"Máte nějaká červená líčka pane kolego, copak, copak?"
"Ani se neptejte! Manželka mě načapala se sousedkou v kočárkárně a dodnes mě hanba fackuje."

Příležitostný sex není možné spojovat pouze s dospívajících mládeží, studenty nebo mladými lidmi žijícími single. Takovéto sexuální chování není nijak jednoznačně spojeno ani s věkem a nedá se jednoznačně definovat jako chování určité skupiny lidí. Podobně není možné přesně definovat, jak takovýto příležitostný sex probíhá a jaké sexuální praktiky jsou pro něj typické. Rozsah sexuálních aktivit je naprosto individuální a nemá prakticky žádná omezení. Proto ani není možné přijmout myšlenku, že příležitostný sex jednoho partnerů je pro manželství nebo partnerství méně rizikový než jiný.

Příležitostný sex je samozřejmě nejvíce oblíbený ve skupině mladých lidí bez závazků nebo ve skupině promiskuitních lidí. Vzhledem k riziku možné nákazy sexuální chorobou jsou právě tyto skupiny lidí nejvíce ohrožené. Když se k tomu přidá alkohol, možná i nějaké drogy a povznesená nálada bez zábran, je jasné, že často mizí i obavy z nechtěného těhotenství i rizika pohlavních chorob. Příležitostný sex je už díky "příležitosti" sex nepravidelný a často je postavený na střídání partnerů. Je prakticky vyloučeno, aby partneři měli alespoň minimální jistotu v tom, že sexuální historie jejich náhodných nebo možná i pravidelných partnerů neobsahuje nějaký nechráněný sex nebo sex s člověkem, který může být pozitivní na nějakou sexuálně přenosnou infekcí, včetně HIV/AIDS.

V dnešní době popularitu příležitostnému sexu zajišťují i média která se nestaví za partnerskou věrnost, manželství, rodinu... Obecně dnes převládají názory, že každý má právo si "užít", využít každé vhodné příležitosti pro to, aby "žil naplno"... Náhodný sex nebo sex mezi přáteli je považovaný za "kulturní vyžití" atd... Pokud nevěříte, nechte si na internetu vyhledat například spojení "nezávazný sex", "sex na jednu noc", "anonymní sex" a další, jejich nedokonalý výčet najdete níže... Především si všímejte toho, jak je takový sex považovaný za "normální"... Přitom slavné období nezávazné lásky, tedy období "dětí květin" je spojováno s 60-tými lety minulého století. Jeho důvody a motivy pro sex byly, ve srovná ní s těmi dnešními, přímo chválihodné... Dnes jsme dál...

U příležitostného sexu není zárukou ani sexuální zkušenost nebo obezřetnost "zkušenějšího" partnera nebo partnerky. Ohroženi jsou jak mladiství, tak dospělí, muži i ženy.

 

Příležitostný sex se může odehrávat jako

Sexuální chování lidí se nedá popsat v jednom článku a nedá se vyjádřit popisem několika situací. Celý web www.milovaní.cz je vlastně o vztazích mezi lidmi a o jejich sexuálním chování a vztazích

 

Literatura a zdroje

Články s podobnou tematikou