Jste zde

Skupinový sex

Skupinový sex

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku "Sexuální praktiky - přehled".

Pro člověka, jako nejvyššího živočicha, je přirozený sex ve dvou. Tak je to dnes chápáno a vysvětlováno. V praxi se však lidé tak "předpisově" často nechovají...

Že se postupně mezi lidmi mění i názor na skupinový sex není zas až tak moc divné. Vždyť v pornografii a na erotických portálech je zobrazování skupinových sexuálních praktik předkládáno jako něco naprosto samozřejmého. Tyto zdroje na internetu se přitom v posledních letech staly skoro "školou sexu" pro mladé a dospívající lidi.

Lidská sexualita se neustále vyvíjí a přizpůsobuje etniku, náboženství, společnosti i době. Sex ve třech nebo čtyřech přitahuje ženy i muže. V současné době počet lidí, které skupinový sex oslovuje je na vzestupu, zejména ve velkých městských aglomeracích. Je to obecně zapříčiněno i celkovou změnou pohledu na manželství, partnerskou věrnost a dnešní "morálku".

V poslední době mne zaujala zajímavá informace z oblasti výzkumu lidské sexuality mezi vysokoškoláky. Průzkum byl zaměřen na vliv pornografie a lidskou sexualitu. Mladí lidé do 30-ti let byli rozděleni na dvě skupiny a to na skupinu, která nikdy, jednou nebo maximálně jen dvakrát náhodně sledovala pornografii a na skupinu, která minimálně třikrát a vícekrát pornografii sledovala cíleně. Obě skupiny pak měly odpovědět na otázky týkající se toho, jak sex praktikují a jak jejich názor na sexuální praktiky změnilo sledování pornografie. Výzkum byl po měsíci ukončen, neboť se nepodařilo najít dostatek respondentů do skupiny, která pornografii sledovala jen náhodně.

Neustále také stoupá počet klubů a míst, kde se tyto sexuální praktiky mohou provozovat, hovoří se o legalizaci prostituce a sex se stal všudy přítomným v našem běžném životě... Zvyšuje se sexuální tolerance a mění se a posouvá názor na to, co je a co už není "normální".

A dostáváme se k hlavnímu problému pohledu na skupinové aktivity v oblasti lidské sexuality. Co je vlastně normální a co normální už není? V současné době se mění pohled lidí na potřebu manželství, západní kultura a manželství moc nepodporuje a nestaví je jako základ společnosti. Verbálně ano, prakticky moc ne... Náboženství se staví i proti antikoncepci a AIDS tiše decimuje lidstvo. Dá se vůbec hovořit o nějakých sexuálních normách ve státech, kde jejichž představitelé řeší problémy s prozrazenou nevěrou, najímáním prostitutek, kde se vrcholoví sportovci v rolích celebrit netají večírky s najatými společnicemi a kde nevěra je považována za něco naprosto normálního? Je otázkou, kdo v dnešní společnosti vlastně může kázat o morálce a je schopen určovat směr, kterým by se morálka měla ubírat. Sexuologové tuto filosofickou otázku raději moc neřeší, neboť si nejsou jisti, zda za čas budou oslavováni nebo zatracováni... Náboženství se k tomuto problému staví každé podle svých tradic ... a mnohdy ani to co hlásá, sami nedodržují... Pokud na sebe někdo bere "morální právo" hlásat, co je a co není ve společnosti normální, většinou za tím lze později vysledovat osobní zájmy, touhu po získání postavení ve společnosti nebo společenství za kterou vystupuje.

"Mně osobně je nejsympatičtější takový postoj, který za normální považuje to, co nikomu ze zúčastněných nepůsobí násilí a nezanechává tělesnou a duševní újmu. Norma je to, pravda, dosti široká, ale podle mého mínění spravedlivá a - nebojím se to říci - demokratická".
(Sexuolog MUDr. Radim Uzel)

Skupinový sex není "jen" o hromadném sexu...

Skupinové sexuální aktivity bývaly a i dnes jsou často považovány za výstřelek, odchylku proti normálnímu chování člověka a "dobrým mravům", za něco nenormálního. Například výměna partnerů není žádnou novinkou, stačí se podívat do starověkého Říma nebo na výjevy v knize Kámasútra, která se stala historickou učebnicí sexu. Hlavními příčinami, které v dnešní době vedou k vyměně partnerů nebo jiným společným sexuálním aktivitám bývá především snaha o únik z nudy a hledání nových zkušeností v sexu. U skupinového sexu, může docházet také ke vzájemné vyměně partnerů v rámci více párů. Když se více mužů a žen, na stejném místě a ve stejnou dobu, zapojí do všech možných druhů sexuálních aktivit a her, nazývá se takovéto sexuální setkání orgie. Toto pojmenování vzniklo v Řecku, kde se takováto setkání prováděla na počest řeckého boha Dionýse.

Někteří lidé skupinový sex obhajují jako možnou cestu sebepoznání. Jejich argumenty jsou celkem logické, protože "Co jiného než sexuální touhy jiných mužů a žen spolehlivěji odhalí ty vaše vlastní?"... Skupinový sex je pro ně něco jako "škola sexu". Je to takové "interaktivní" pozorování sexuálně odhodlaných mužů a žen, které lidem dovoluje (hodně nekonvenčním způsobem) prozkoumat své vlastní tužby a komplexy nebo úchylky v sexu.

Kategorie "skupinový sex", je však spíše pro tu skupinu lidí, kteří chtějí za každou cenu experimentovat. Nemá smysl se ke skupinovému sexu stavět jako by neexistoval. Navíc je, díky pornografii, na výrazném vzestupu. Rozumnější je vysvětlit si pohnutky, které vedou lidi k této, dříve naprosto nepředstavitelné sexuální aktivitě. Je lépe o něm hovořit, protože jedině tak je možné si přiznat jeho pozitivní (pro někoho), ale i negativní dopady (možné pro všechny účastníky).

Sex ve třech, sex ve čtyřech (výměna manželek), swingers,... a další sexuální praktiky ve skupinách nabízejí otázku, kam ten svět spěje? Každá doba má své zakázané hranice a vždy se najdou lidé, kteří je chtějí prozkoumat. Vždyť dnešní porno-kultura už skupinový sex vůbec neřeší jako problém. Když mladí lidé nebudou chápat o čem skupinový sex je, jaká rizika přináší, ze zvědavosti to zjistí na nějaké swingers párty nebo v některém z mnoha swingers klubů. O dopadech pornografického průmyslu na představy mladé generace na sex jsme si povídali jinde v odkazu "Sex, pornografie a internet".

Položme si otázku, co je to za lidi, kteří tyto společné aktivity provozují. Mají ještě vlastní úctu, nějaké morální, etické zásady chování? Když se najdou lidi, se stejnými zájmy, když to oba chtějí, tak proč ne, ať si každý dělá co chce. A nepodléhejte představě, že tyto aktivity vyhledávají lidé méněcenní, nevzdělaní nebo úchylní. Neexistuje sice žádná statistika o vzdělání nebo motivech lidí, kteří skupinový sex provozují, ale určitě byste je ve většině nemohli zařadit mezi nevzdělané.

Na jednu stranu je to vzrušující představa, na druhé straně se k těmto společným aktivity většinou uchylují lidé, kteří si málo váží svého soukromí. Otázkou je, co je jejich hlavní motivací, zda vůbec umí dávat a nechtějí jen brát. Pro mnohé to může být i problém vztahový, co je pro ně láska, zda si jí váží a jaký vztah mají se svým partnerem nebo partnerkou.

Hned na úvod malá otázka: "Víte, na co si musíte dávat ve skupinovém sexu nejvíc pozor?        
Aby vás nevynechali ....."

Je skupinový sex bezpečný?

Určitě není.

Pohled na bezpečný sex je potřeba posuzovat ze dvou rovin. Obě jsou důležité a zásadní. První je ochrana proti nežádoucímu otěhotnění druhá, ještě významnější je ochrana proti sexuálně přenosným infekcím. V obou případech totiž selhání může mít fatální následky pro další život. V prvním případě může život vzniknout, v druhém může život zaniknout ....

Bezpečný sex neexistuje.
Bezpečnější sex je snaha o snižování rizika infekce, ne úplné zabránění riziku infekce.

Z pohledu bezpečného sexu tedy jakékoli aktivity skupinového sexu bezpečné nikdy být nemohou. Protože téma bezpečného sexu je v dnešní době zásadní, je těmto otázkám věnovaný článek "Skupinový sex - je to "bezpečný sex"?"

 

Okruh otázek, které se váží ke skupinového sexu, je velmi široký. Proto jsou, alespoň některé, zpracované v samostatných článcích. Jejich přehled naleznete pod tímto článkem.

Žádný z článků o skupinovém sexu není jeho propagací. Naopak, mají sloužit k tomu, aby si případní zájemci dopředu uvědomili "do čeho chtějí jít"...

 

Pro zasmání:

"Jaký je tvůj názor na skupinový sex?"
"Jsem pro, jako každý moderní mladý muž."
"Fajn, tak to tě zapíšu do seznamu."
"A kdo už je na seznamu?"
"Já, ty a tvoje žena."
"Tak bacha! S tím nesouhlasím!"
"No dobrá, tak jo. Já tě smažu."
 
Výměna
Dva páry vyrazí spolu na víkend do přímořského hotelu. Po dobré večeři a
několika skleničkách v baru někdo navrhne, že by si mohli na noc vyměnit
partnery.
Po dvou hodinách intenzivního sexu se ten chlápek otočí na bok a říká:
„Paráda, takhle jsem si už dlouho neužil.
Doufám, že holky se mají taky dobře.“

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)