Jste zde

Vztahy mezi lidmi

Vztahy mezi lidmi

Motto:

„Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu.“
(Wilhelm Von Humboldt, pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835)

V minulém století to bylo ve vztazích a i těch sexuálních podstatně jednodušší. Lidé spolu chodili, pak se vzali a žili v manželství. Lidé, kteří žili sami byli svobodní mládenci a staré panny. Ženy s nemanželským dítětem byly svobodné matky. Nemanželské vztahy byly považovány za nevěru, lehká děvčata za prostitutky. Veřejné domy byly pro pobavení a pro uspokojení sexuálních potřeb mužů a žen. Prostituci prováděly prostitutky a gigolové. Gayové a lesby se stýkali potajmu a měli své komuny a bary, které byly určeny pro uzavřenou společnost. Prostě bylo to tak jak po staletí dříve. Jak vtahy vypadají v dnešní době, co se změnilo a jak dnes vypadají vtahy mezi lidmi a napříč generacemi?

„Seznámila jsem se s perfektním chlapem.
On měl peníze a já zkušenosti.“
A jak to dopadlo?
„Teď mám já peníze a on zkušenosti.“

Starší generace si velmi dobře pamatují na dobu ještě před několika desítkami let, kdy se už jen pozvání na rande považovalo za začátek možného vážného vztahu. V dnešní "moderní", pokrokové a emancipované době ani nejintimnější chvíle nemusí pro budoucnost dvojice znamenat vůbec nic.

Vztahy mezi lidmi se v podstatě odvíjejí od základní sexuální orientace jako je heterosexualita, homosexualita, bisexualita a asexualita. Přirozená sexuální orientace přitom vytváří předpoklady pro další dlouhodobé i krátkodobé vztahy mezi lidmi. Kromě přirozené sexuální orientace jednotlivých lidí však vztahy mohou zásadně ovlivnit i společenské nebo náboženské tradice v prostředí, ve kterém žijí. Jako příklad bylo, je a zřejmě i bude možné použít předem uzavřené nebo dohodnuté vztahy. Vztahy mezi lidmi se bohužel mění a vztahy z "čisté lásky" se mnohdy přesouvají do románů... Na dnešní "moderní" pojetí vztahů je potřeba být připraven, nebo alespoň o nich více přemýšlet.

„S tygrem nemůžete vyjednávat, když máte hlavu v jeho tlamě.“
(Winston Churchill)

I v dnešní době mohou "ekonomické", "kapitálové" či "rodové" vazby ovlivnit výběr partnera více, než přirozená touha jedince. O tom, že všechny vtahy nevznikají z čisté lásky svědčí i touha mnoha lidí zajistit si manželstvím svou budoucnost. Možná se to nakonec někdy opravdu vyjde, je však otázkou jak takovýto vztah z vypočítavosti nebo touhy po společenském nebo ekonomickém zajištění, bude dlouhodobě udržitelný. Ti, kteří ve vztahu hledají osobní prospěch nakonec mohou prožít svůj život sice na výsluní a ekonomicky zajištění, ale také jako "citoví mrzáci"...

U takovýchto vztahů se nakonec může naplnit rčení „Chce-li nás Bůh potrestat, splní nám naše přání“...

Partnerské vztahy přímo souvisí i se sexuální výchovou dětí. Jednou, ale zásadně významnou složkou sexuální výchovy jsou dobré a upřímné vztahy v úplné rodině. Právě ten pozitivní příklad je v dobách, kdy se polovina manželství rozvádí, značný problém. Vztah žena-muž se buduje od dětství - pozorováním chování rodičů nebo blízkých. Ve vztazích, kde tento pozitivní vztah chybí, nemá mladá generace odkud čerpat vzorce chování nejen pro vztah, ale i pro intimní soužití.

Jak se budou partnerské vztahy udržovat nebo měnit v budoucnu? To je otázka na kterou se vlastně nedá ani moc dobře odpovědět. V každém případě budou jiné, než byly ty dřívější nebo dnešní. Před sto lety si lidé vůbec nemohli ani představit, to, co je pro nás samozřejmé. Ale rozhodně tím neříkám, že právě probíhající změny ve vztazích mezi lidmi, partnery, rodiči dětí příštích generací ... jsou vždy pozitivní. Naopak si myslím, že mnohé změny v chápání partnerství, manželství nebo i rodičovství jsou dnes více jak problematické.

Asi nejrozumnější názor na odhad budoucnosti týkající se nejen vztahů mezi lidmi, má hollywoodský filmový magnát Samuel Goldwyn:

„Předvídání je neobyčejně obtížné, zvláště pak, jde-li o budoucnost.“
(Samuel Goldwyn)

V každém případě se změny v chování lidí, kteří hledají partnery nebo jsou v partnerském vztahu dají sledovat už dnes. Přístup lidí k sobě navzájem v období rozvíjení vztahu, tedy v období, kdy spolu "chodí", přinesl hned několik trendů, které se už u nás dají také pozorovat, ve světě však už mají i své jméno. Jejich české překlady nemusí být přesné, co však představují pro vztah bude z jejich popisu doufám naprosto zřejmé.

 • Benching - nejistý vztah.
 • Breadcrumbing - flirtování pomocí elektronické komunikace.
 • Cushioning - má vztah, s někým novým, ale svůj účet u seznamky nezrušil...
 • Ghosting - rozchod bez vysvětlení.
 • Haunting - zmizí  z reálného života a komunikuje pouze příspěvky a laiky na sociálních sítích.
 • Lemmings - vztah podle vzoru kamarádů nebo přátel.
 • Phubbing - patologická závislost na mobilním telefonu a komunikačních technologiích.
 • Pigging - vztah navázaný proto, aby oběť bylo možné později ponížit a zesměšnit.
 • Shipping - vztah udržovaný okolím
 • Situationship - vztah s pouze krátkodobými společnými plány
 • Slow fade - nechat vztah vyblednout, vyhasnout...
 • Stashing - neochota veřejně přiznat vztah.
 • Zombieing - vynořit se ze záhrobí...
 • a další...

Dlouhodobé vztahy

Manželství a partnerství je možné považovat co se vztahů týká za rovnocenné. Rozdíl spočívá především v právním vyjádření takovéhoto společného života, kdy manželství užívá vyšší stupeň právní ochrany jak manželů, tak i jejich dětí a také i majetku. Rozdíly jsou i v přístupu k informacím a dědickém právu.

Otevřené vztahy

Nepřijatelné vztahy

 

Motto na závěr

„Máš pocit, že jsi každému lhostejný? Zkus tento rok nevyplnit daňové přiznání.“

Na zamyšlení

Není nutné se neustále zabývat lidmi, se kterými si nerozumím.
Oni budou žít v klidu beze mě a já zase bez nich...

(Rozumný nadhled...)

„Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu.“
(Jan Werich)

„Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.“
(T.G.Masaryk)

„Když mi bylo pět, máma mi říkala, že klíčem ke spokojenému životu je být šťastný. Ve škole se mě pak ptali, co chci v životě dělat. Když jsem odpověděl, že být šťastný, tvrdili mi, že jsem nepochopil zadání.
Opáčil jsem, že oni nepochopili život.“
(John Lennon)

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“
(Jan Werich)

Pro zasmání:

Žena přijde na policejní stanici: „Prosím vás pomozte mi, můj manžel se ztratil“.
Policista založí papír do stroje a povídá: „Můžete nám ho popsat?“
„No měří asi 150 cm“ začne žena „váží 95 kg, má pleš, velké břicho, falešné zuby...
Víte co? Zapomeňte na to a ani ho nehledejte.“

„I ženatý může být šťastný.
Jen se to nesmí dovědět manželka.“
(Miroslav Horníček)

"Já uklízím, vařím, peru, starám se o děti, nepiji, nekouřím, nehraji karty, nefetuji, jsem své ženě věrný..."
"Takže jste téměř bez poskvrnky."
"No, jednu chybičku přece jen mám, strašně lžu."

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)