Jste zde

Nudismus a naturalismus

Nudismus a naturalismus

Hlavní téma: "Zdravá sexualita".
Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nudismus a cs.wikipedia.org/wiki/Naturismus.

Nudismus je přibližně synonymem pojmu naturismus. V Evropě představuje především rekreaci bez oblečení, zatímco v USA považují pojmy nudismus a naturismus za synonyma. Podle evropských naturistů představují nudisté pouze malou část naturistů. Nudismus se podle nich totiž soustředí pouze na propagaci a praktikování nahoty. Německá naturistická hnutí na sklonku 19. století byla první na světě.

Nudismus nebo naturismus?

Slovo má základ v latinském nudus, což znamená nahý. Stále více se však v této souvislosti začíná používat modernější termín, a tím je naturismus. Pochází z latinského slova natura, což znamená příroda. Zatímco nudismem se rozumí propagace a praktikování nahoty jako takové, naturismus se více soustředí na návrat člověka k přírodě prostřednictvím jeho pobytu bez oděvu v přirozeném prostředí přírody. Naturismus je považovaný za životní styl. Pro naturisty se používá také označení "FKK´ers" z německého Freikörperkultur – neboli "kultura volného těla".

Nudistické pláže a koupání

Obecně je představa nudismu či naturismu spojena především s nudistickými plážemi (slangově nudaplážemi), které mají v některých zemích mnohaletou tradici (např. v Německu pod označením FKK – Freikörperkultur, kultura volného těla).

V Česku v době socialismu nebyl původně nudismus oficiálně tolerován a na veřejných místech byl stíhán jako přestupek. Od osmdesátých let 20. století však vznikaly první oficiální nudistické pláže, někde například vyčleněním části prostoru, například jedné ze dvou pláž. Zejména na přírodních neoficiálních koupalištích se od 90. let se stává běžným, že lidé bez plavek nebo ženy bez horního dílu plavek se rekreují společně s lidmi v plavkách nebo že oblasti nudistického koupání se vymezily nepsaným zvykem. V některých komunitách, hnutích, rodinách či uzavřených společnostech nebylo či není občasné koupání tzv. „na Adama“ v místech bez přítomnosti veřejnosti považováno za nepřijatelné a nemusí být ani spojováno s hnutím nudismu či naturismu.

Zákaz fotografování

Na nudistických plážích a akcích (např. v Chorvatsku a v ČR), je striktně zakázáno fotografování a například záznam z dovolené tak může být poněkud omezený. Na některých místech (např. v ČR nebo ve Francii), při souhlasu přítomných, může být povoleno fotografování členů vlastní rodiny. Na některých společných akcích se mohou vzájemně fotografovat naturisté, kteří s tím souhlasí. V ČR a Polsku byli ovšem odsouzeni nudisté a fotografové, jenž umožnili fotografování a natáčení i nahých dětí a sdílení takových fotografií na placených legálních serverech nudistů i v USA. Soud rozhodl, že jde o organizovanou a sofistikovanou trestnou činnost a stěžejní osobnost organizovaného českého naturismu a nudismu Ivo Žurka odsoudil k nepodmíněnému odnětí svobody na 32 měsíců za to, že on a rodiče přiměli děti se svléknout. Ostatní pachatelé dostali podmíněné tresty.

Naturismus

Naturismus (nebo nudismus, z latinského nudus – obnažený, nahý) označuje hnutí nebo směr, jehož zastánci praktikují a propagují nahotu na vyhrazených veřejných místech nebo v soukromí. Jde o přírodní přístup ke sportu a k žití v komunitě, oslavuje radost se zkušeností získané poznáváním přírody i aktu bytí sebe samotného, bez přímého vztahu k sexualitě. Podle evropských naturistů pojem nudismus označuje pouze část naturistů, v USA je tento výraz chápán jako synonymum. V některých zemích se užívá také označení „FKK´ers“, vycházející z německého Freikörperkultur (německá naturistická hnutí byla první na světě, první byl roku 1898 klub Freikörperkultur v Essenu).

Význam označení

Sami naturisté hovoří o tom, že naturismus představuje trend sblížení lidí s přírodou. Hlavním projevem tohoto sblížení je podle jejich tvrzení nepoužívání oděvu. Naturismus tak nepovažují za kult nahoty, ale za hlubší filosofický směr či pohled na život, který má zahrnovat všestranně blízký vztah k životnímu prostředí. Naturismus má zásadu nezvýrazňování sexuálního podtextu nahoty. Naturisté bez oblečení se chovají stejně, jako by se chovali oblečení. Nejčastěji bývají jako důvod nahoty uváděny zdravotní důvody anebo návrat k přírodě.

Naturistická místa a rekreace

Naturismus bývá obvykle praktikován na vyhrazených veřejných nebo soukromých místech. Nejčastějším místem jsou vyhrazené naturistické pláže. Mimo to existují i rekreační naturistická střediska, naturistické kempy a další možnosti jako např. naturistické plavání v krytých bazénech. Po celé Evropě také existují kluby označenými jako FKK Sauny. Jde o podniky, kde se chodí pouze v županech a nebo úplně nazí. Jsou vybaveny vířivkami, saunami, profesionálními masážemi, barem atd.

Naturismus v České republice

První oficiální naturistická pláž byla v Československu založena v roce 1985 na jezeře Lhota u Staré Boleslavi. V současné době je domácí naturismus spojen zejména s pořádáním sportovních a společenských akcí na vyhrazených místech. Rozšířené jsou pravidelné akce v bazénech a akvaparcích nebo pobyt v saunách a lázních. V letním období naturisté využívají i řadu přírodních lokalit zaměřených především na koupání.

Organizace

I když je organizovanost poněkud v rozporu s orientací naturistů k přírodě, potřeba vystupování jako skupiny si vyžádala vytvoření organizace naturistů. Kromě Světové federace naturistů existují v mnoha zemích i národní organizace. Českou republiku zastupuje Naturista.cz, který je členem Světové federace naturistů INF-FNI. Většina naturistů (nudistů) však není členem žádné podobné organizace.

(Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nudismus a cs.wikipedia.org/wiki/Naturismus).

 

Literatura a zdroje

Články s podobnou tematikou