Jste zde

Jaké bývají důvody pro sex?

Jaké bývají důvody pro sex?

Před časem jsem si se zájmem na www.novinky.cz přečetl článek "Pomsta, strach a neschopnost říct ne. I kvůli tomu mají lidé často sex", ve kterém se řešily otázky z jakého důvodu mají lidé sex nejčastěji. Protože na webu www.milování.cz takový "souhrn důvodů" chybí, rozhodl jsem se to napravit a těmito otázkami se také zabývat.

Určitě se shodneme na tom, že tím základním důvodem pro milování lidí vždy byla a i dnes je láska, vzájemná zamilovanost, cit, vyjádření touhy jednoho po druhém i naplnění manželského nebo partnerského vztahu a touha po dětech.

Stále více se však k těm základním a nepochybně ušlechtilým důvodům přidávají další, možná už ne tak "ušlechtilé", jako je uspokojení sexuální potřeby, touha po sexuálním vybití, sexuální zábava, nebo jen potřeba zahnat nudu... Těch důvodů je samozřejmě mnohem víc a každý člověk se nejspíš musí přiznat, že ke každému milování by mohl do závorky připsat i proč se k němu rozhodl.

Vědecká studie University of Texas, kterou článek na www.novinky.cz cituje, je opravdu zajímavá a hodně toho o dnešních lidech vypovídá. Přestože vzorek 200 lidí, kteří se do studie zapojili není nijak zvlášť rozsáhlý, přesto by si většina dalších lidí některý důvod z již zveřejněných mohla vybrat.

Důvodů, proč mají lidé sex, bývá mnoho

Důvodů, proč lidé mají sex je opravdu hodně. Ne vždy je sex jen otázka touhy po naplnění toho nejzákladnějšího lidskému pudu - po udržení rodu... A ne všechny důvody by bylo možné považovat za chválihodné nebo o nich napsat láskyplnou knihu... Sex totiž v dnešní době zdaleka není jen o lásce. Možná mnohem více, jak kdy předtím, je spíše o zábavě, povyražení, naplnění sexuální potřeby...

Nejde ani tak o to, jaké byly při průzkumu zaznamenány konkretní odpovědi. Ty opravdu záleží spíše na tom, jak se daný člověk ve chvíli, kdy měl sex cítil a na tom, s jakou potřebou k sexu přistupoval. Proto může být každá odpověď jiná. Pokud je upřímná, pak vyjadřuje to pocity dané chvíle a to, jak sex vnímal vůči sobě, ale i partnerovi nebo partnerce.

Podstatné je především, že autoři studie odpovědi zařadili do čtyř základních společných skupin:

  • Uspokojení potřeb
  • Touha dosáhnout cíle nebo postavení a mít z toho prospěch...
  • City, touha po vzájemném usmíření, touha po zklidnění vztahového napětí
  • Nejistota

Pořadí skupin bylo sestaveno podle počtu odpovědí, které respondenti při výzkumu uvedli a odpovídaly souhrnné skupině důvodů. Už samotný fakt, že souhrnná skupina "city" je uvedena až na třetím místě uváděných důvodů je zarážející. Svědčí o tom, city a láska v důvodech proč mít sex ztratily svou vážnost.

Důvody pro sex odpovídají životní situaci

U mladší generace převládá vztah lidí, kteří ještě nemají žádné závazky a svého partnera teprve hledají. Nechci tuto otázku rozebírat si detailů a vytvářet vlastní závěry, ale je jasné, že v rozvíjejícím se vztahu je potřeba vzájemného kontaktu a milování prioritou zájmu.

Další důvody odpovídají tomu, že lidé spolu žijí v

Právě  těchto vztazích, kdy se nejedná o krátkodobý vztah, ale vztah který by měl mít svá pravidla, se pak projevují důvody, které s láskou a vztahem spojeny jsou, ale přitom mohou být i tak trochu jinde...

Mnoho odpovědí na otázku "proč mít sex" najdeme v článku "Jak se lidé stanou milenci?". Mnoho lidí má sex proto, že žijí ve vztahu, který odpovídá mileneckému vztahu nebo s tím spojené případné nevěře.

Důvody pro sex vypovídají o kvalitách lidí

Většina odpovědí studie odpovídá tomu, o čem pojednává článek "Sexuální chování a vztahy". Pokud se zamyslíte na tím, že nejvíce lidí důvody pro sex nějakým způsobem formuluje tak, že je možné je zařadit do skupiny uspokojení potřeb nebo dosažení cíle, musí vás napadnout, že jim jde především o sebe nebo o zlepšení svého postavení v práci nebo společnosti. Většina důvodů s vášní nebo romantikou, která by se u milování dala předpokládat, nemá moc společného...

To, že ženy mají sex z emocionálních důvodů a také z nejistoty není až tak velké překvapení. Ženy k tomu, aby se vzrušily potřebují více podnětů než muži. Kladná emoce je pak přirozeným předpokladem vzrušení. Samozřejmě za předpokladu, že na sex nepřistoupily z důvodu dosažení cíle nebo prospěchu. Protože ženy manželství nebo partnerství považují i za jistý mezník a úspěch v životě, není ani nic divného na tom, že velký počet žen má s partnerem sex jen proto, že "plní své manželské povinnosti", aby o vztah nepřišly... Partnerské vztahy nejsou vždy dokonalé ani idylické... Většinou jsou to ženy, kdo sex vnímá jako cestu k tomu, aby byl doma klid...

Protože mnohé odpovědi vědecká studie University of Texas i úvahy v článku na www.novinky.cz jsou opravdu zajímavé, pokusím se k nim vrátit v samostatných článcích.

,,Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní.‘‘
Johan Wolfgang von Goeth

 

Další důvody pro sex

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje