Jste zde

Placený sex s prostitutkou

Placený sex s prostitutkou

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku "Prostituce".

Popisované chování je možné vysledovat jak u mužů, tak také u žen. Platí to jak pro partnery heterosexuální orientace, tak také pro homosexuály i bisexuály. Chování lidí pak jejich sexuální orientace jen usměrňuje podle jejich sexuálního zaměření.

To, že muži (někdy i ženy) vyhledávají placený sex není žádná novinka. Prostituce je přece nejstarší řemeslo na světě. Proč to muži vlastně dělají, že před partnerským sexem raději volí sex za peníze. Těch důvodů může být celá řada a každý muž asi bude mít ten svůj osobní. Pokusme se najít několik obecných důvodů, které platí pro většinu mužů kteří sex s prostitutkou hledají.

Najímaným milencem nebo milenkou se mohou stát i lidé, kteří za sexuální služby nechají platit nebo využívají jiných výhod, které jim takovýto sexuální vztah poskytuje. Profesionální milenky byly (a jsou) považovány za kurtizány (prostitutky) a profesionální milenci za gigola.

Důvody vyhledávání placeného sexu

 • hledání změny stereotypu
 • hledání sexuální dobrodružství
 • jiná forma sexuálního vzrušení
 • vyšší jistota, že se nevěra neprovalí
 • jde jen o sex a ne o city
 • nehrozí nebezpečí citového vydírání, prostitutka muže nepotřebuje uhnat nebo donutit k rozvodu
 • díky anonymitě nehrozí případné nebezpečí nařčení z nechtěného otcovství
 • prostitutce jde pouze o peníze a nechce po muži nic víc

Prostitutka je profesionálka a jejím profesí je poskytování sexuálních služeb. Z pohledu muže je prostitutka žena, která po něm nebude chtít nic vysvětlovat, nebude se ptát proč, nic neřeší, poskytne i to, o co by se svou partnerku muž styděl požádat nebo co mu není ochotná poskytnout. Prostitutka neočekává žádné velké projevy citů a ani v sexu s klientem nehledá vzrušení nebo orgasmus. Pokud ho bude chtít muž vidět ráda mu ho nasimuluje. Ženy, které se nejstarším řemeslem na světě živí, jsou profesionálky, které po svých klientech chtějí jen peníze. Za ty jim sexuální vzrušení poskytnou v rámci možností bez následků. Prostitutka totiž nebude chtít, aby se její klient rozvedl, měl s ní dítě a budoval nový vztah. Jinak je to ovšem se zdravím. Jak jsem jednou slyšel v nějakém americkém filmu: "Za krásu ručím, za zdraví nikoli ...."

Jaká jsou rizika sexu s prostitutkou

Muži, který provede sex s prostitutkou hrozí v podstatě jedno, ale zato opravdu velké nebezpečí. Tím nebezpečím je nákaza sexuálně přenosnou nemocí. Je totiž potřeba si uvědomit, že žena, která poskytuje sexuální služby se tím živí a za den obslouží i několik mužů. Většina mužů přitom od prostitutky vyžaduje sex bez ochrany. Dokonce jsou ochotni si za to i připlatit. Ne každá prostitutka dvěma stovkám navíc odolá ....

Prostitutka je tedy od svých klientů vystavena velmi vysokému potenciálnímu riziku nákazy nějakou pohlavní chorobou. Pokud se nějakou pohlavní chorobu nakazí, pak ji až do projevení příznaků nákazy volně šíří mezi všechny muže, kteří se při pohlavním styku s ní nechránili alespoň kondomem. Pokud je žena nakažena například kapavkou, neznamená to, že by souběžně s touto nákazou se nemohla nakazit ještě další sexuálně přenosnou chorobou. Než se u ní nemoci projeví, může nákazu šířit jako koktejl pohlavních chorob. Muže pak nezachrání ani to, že je případně uspokojila orálně, nebo že použili kondom až před ejakulací. Jakýkoli styk s tělesnými tekutinami nakažené ženy je pro mužem zdrojem bezpečné nákazy pohlavní chorobou.

Mít nasazený kondom během styku nejen s prostitutkou, ale jakoukoliv krátkodobou známostí, by mělo být přímo povinností!

Musíme si však uvědomit, že sex s prostitutkou z velké části vyhledávají ženatí muži, kteří si tak chtějí zpestřit svůj sexuální život nebo zažít něco, po čem touží. Statistiky léčených mužů, kteří se nakazili při styku s prostitutkou jednoznačně svědčí o tom, že více jak 80% mužů mělo v době styku stálou partnerku, byli ženatí nebo měli svůj stálý okruh sexuálních partnerek. Svou nákazu tak tito muži přenesli i na své nejbližší sexuální partnery. Pokud i oni byli promiskuitní, pak ji předali dál. Nákaza pohlavní chorobou je pak nejčastější příčinou prozrazení nevěry, nevyjímaje styku s prostitutkou.

Pohlavní choroby vyžadují lékařskou diagnostiku a odborné léčení a doléčení. A pokud nejsou léčeny, pak následky bývají katastrofální.....

Když placený sex tak jedině s ochranou

Prostitutky si většinou nebezpečí své vlastní nákazy uvědomují a ty rozumné se samy chrání. Ani ony netouží po nechtěném těhotenství, které je rizikem výhradně na jejich straně a už vůbec ne po nákaze pohlavní chorobou, která by je kromě problémů s "úřady" dostala do "pracovní neschopnosti". Aby placený sex zůstal pro všechny zúčastněné bez zdravotních následků, je naprosto nutné, aby všichni zúčastnění dodržovat pravidla bezpečného sexu a aby muži použili kondom po celou dobu pohlavního styku. Navíc je naprosto nezbytná pravidelná kontrola zdravotního stavu prostitutky. Ty zodpovědnější se to snad i snaží dodržovat ... Bohužel ani použití kondomu neposkytuje v případě nakažené prostitutky 100% záruku bezpečného sexu.

Jak se tato nevěra provalí?

 • Naprosto jednoznačně vede nákaza pohlavní chorobou, která byla předána partnerce nebo manželce.
 • Muž se pochlubí kamarádům nebo kamarádkám a zapomíná, že i oni mají své přátele .....
 • Muž zaplatí v erotickém podniku platební kartou a tato transakce se pak objeví na výpisu z účtu....
 • Je viděn v erotickém podniku jak se dobře baví ...

Je placený sex pro partnerské vztahy bezpečnější?

To je docela vážná a hlavně logická otázka. Odpověď je jednoznačná: NE, NENÍ.
A když už je mužem vyhledávaný, tak z jiného pohledu JE BEZPEČNĚJŠÍ než jiné formy NEVĚRY.

Z pohledu zdravotních rizik pro muže se jedná jednoznačně o nejrizikovější pohlavní styk vůbec.

Pokud muž služby prostitutky vyhledá, pak by měl raději volit takové zařízení, kde má prostitutka zázemí, může provádět osobní hygienu a je i v jistém bezpečném prostředí, které pro svou živnost nutně potřebuje. Náhodný sex s prostitutkou mimo erotické salony je z pohledu bezpečí pro muže tou nejhorší variantou. Navíc profesionálky, které se svou profesí zabývají v těchto podnicích většinou mají i lékařské zázemí nebo jsou pod určitou kontrolou organizací, které těmto ženám pomáhají a snaží se je dostat na normální cestu. Díky těmto organizacím prostitutky mají bez rizika možnost chodit na prohlídky a kontroly. Takovouto činností se zabývá například sdružení Rozkoš.

Z pohledu partnerských vztahů prostitutka přímo neohrožuje rodinné vztahy. Samozřejmě pokud nebereme do úvahy to, že muž vlastně podvádí svoji partnerku. Nehrozí však citové pouto ze strany prostitutky a nebude ani ohroženo manželství nebo partnerství, pokud se samozřejmě mužova záliba nedostane na veřejnost a žena se o ní nedoví. A ačkoli je reakce ženy, kterou muž podvedl s prostitutkou, většinou velmi špatná, protože se cítí pošpiněná a dotčená, taková nevěra vztah rozhodně neohrožuje tolik jako milenka.

Partnerky a manželky jejichž muž vyhledá prostitutku jsou z jeho strany dopady nevěry vystaveny stejně. Pokud by nevyhledal prostitutku, pak by si našel milenku. Ta by se jako prostitutka asi nechovala, ale možná by manželství narušila víc. Žena, která je vystavena situaci kdy zjistí, že její muž vyhledává placený sex, se s touto informací a novou situací nějak vyrovnat musí. Některé ženy se s ní prostě vyrovnají, upřednostní rodinu a jejich rodinný život pak nějak pokračuje dál. Některé se nevyrovnají a rozvedou se. A jsou i takové, které se s tím, že jejich muž takovéto služby vyhledává smíří dlouhodobě a moc se tím netrápí. Z tohoto pohledu je tedy nevěra s prostitutkou pro rodinné vztahy "méně" nebezpečná.

Na závěr se znovu vracím k tomu, že placený sex se týká jak mužů, tak také, ale v menší míře, i žen. Milenkou nebo milencem se mohou stát i lidé, kteří za sexuální služby nechají platit nebo využívají jiných výhod, které jim takovýto sexuální vztah poskytuje. Je pro připomenutí - profesionální milenky byly (a jsou) považovány za kurtizány (prostitutky) a profesionální milenci za gigola.

 

Pro zasmání:

Kouří ženská chlapovi už asi přes půl hodiny a tomu se ne a ne postavit.
Po dalších 10 minutách povídá ten chlap:
"Hele a stává se ti to často?"

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)