Jste zde

Přerušovaná soulož - koitus interruptus

Přerušovaná soulož - koitus interruptus

Hlavní téma: "Bezpečný sex (lépe bezpečnější sex)".
Volné pokračování článku "Antikoncepce".

Přerušovaná soulož je nejstarší, nejlevnější, ale také nejméně spolehlivá antikoncepční metoda, která neochraňuje před pohlavně přenosnými nemocemi. Latinsky se tato metoda nazývá coitus interruptus, u nás lidově jako dávat si pozor nebo přerušovaná soulož.

Technika této metody je na první pohled logická a jednoduchá - během pohlavního styku včas vytáhnout penis těsně před ejakulací z vagíny a ejakulaci provést mimo vagínu. Co však vypadá jednoduše nemusí být v praxi snadno proveditelné.

Přerušovaná soulož jako antikoncepční metoda je jen velmi málo účinná. Podle odhadu sexuologických studií je procento selhání 15 - 28 % za první rok používání této metody.

Pokud vše dobře dopadne, je po ejakulaci vhodné sperma odstranit z těla ženy, aby nedošlo k jeho zatečení do ženina klína. Aby se zabránilo zachování spermatu a tedy i spermií na pohlavním údu nebo v močové trubici, doporučuje se omýt pohlavní úd mýdlem a vymočit se. Tato hygiena by měla zajistit dostatečné odstranění všech spermií z močového cesty a povrchu penisu. Podobně je vhodná důsledná hygiena dalších částí těla muže i ženy, které mohly být v kontaktu s ejakulátem. Ani to však nemusí vždy stačit. Opakovaná soulož bez barierové ochrany pak může být i po provedení osobní hygieny riziková.

Tento způsob antikoncepce je používaný nejméně dvě tisíciletí a je oblíbenou metodou i v dnešní době. Metodu dnes používána odhadem 38 milionů párů na celém světě. Přerušovaná soulož (koitus interruptus) však nechrání před sexuálně přenosnými chorobami a tak patří mezi vysoce rizikové metody ochrany.

Přerušovaná soulož (Koitus interruptus) souhrnné informace
Název antikoncepční metody Koitus interruptus
Druh antikoncepce Behaviorální
Používání antikoncepce Starověká metoda
Selhání metody v prvním roce při dokonalém používání  4 %
Selhání metody v prvním roce při typickém používání průměrně 22 %, což znamená že během prvního roku používání této metody neplánovaně otěhotní 22 žen
Reverzibilita antikoncepce Ano
Spolehlivost metody závisí na Sebeovládání a včasném rozpoznání nástupu ejakulace
Doporučované zvýšení bezpečnosti metody Vykonání malé potřeby v průběhu pohlavního styku odstarní preejakulát z močové trubice
Ochrana proti nákaze SPN Ne
Vedlejší účinky Kromě rizika otěhotnění žádné

Metoda přerušované soulože byla v historii velmi rozšířená a její obliba přetrvala do dnešní doby. Ve většině "vyspělých států" však tuto antikoncepční metodu používá velice nízké procento populace. Vzhledem k dostupnosti a spolehlivosti jiných metod antikoncepce je tato technika využívána v kombinaci s jinými ochranami pro zvýšení spolehlivosti jiných antikoncepčních metod.

Metoda přerušované soulože je málo spolehlivá

 • Při pohlavním styku se může do vagíny může dostat malé množství preejakulátu (Cowperova tekutina), který může obsahovat také malé množství spermií. Tomu se nedá zabránit, neboť je to přirozená reakce pohlavních orgánů muže na vzrušení.
 • Dalším důvodem je nesprávný odhad okamžiku přerušení soulože. Pro muže je velmi obtížné odhadnout okamžik vzrušení, při kterém je nutné vytáhnou penis z pochvy. Příroda to zařídila tak, že v okamžiku vrcholné rozkoše muž částečně sám nad sebou ztrácí kontrolu a tak je velmi snadné propást ten poslední možný okamžik pro přerušení soulože. Kdo tuto metodu vyzkoušel, ví, jak je to obtížné se před slastným pocitem orgasmu přinutit vytáhnout. Také je potřeba si uvědomit, že ejakulační reflex vytvoří silný proud ejakulátu a ten může dostříknout na poševní vchod i ze vzdálenosti několika decimetrů. Tato metoda je naprosto nevhodná pro muže, kteří trpí předčasnou ejakulací.
 • Také malé znalosti o rizicích této metody, které vedou někdy k malé opatrnosti při opakované souloži a to může také být důvodem pro její selhání. Pokud není mez opakovanými souložemi zajištěno dokonalé odstranění spermatu z předcházejícího vyvrcholení, mohou se některé spermie udržet na penisu a při opakovaném pohlavním styku se tak i bez další ejakulace dostat do vagíny.

Jedna z neopodstatněných obav o vhodnosti této techniky pro muže spočívá ve strachu ze vzniku neuróz z přerušení pohlavního styku. I přes riziko nespolehlivosti ji využívají spousty partnerských dvojic a přesto ji bez jakékoliv zdravotní újmy používají řadu let.  Pokud se však týče "škodlivosti" nebo "nezdravosti", ta může být jenom velice řídkým úkazem. Někdy se totiž může stát, že u netrénovaných, nervózních a ustrašených jedinců mohou obavy ze selhání a ze správného odhadu chvíle přerušení styku snižovat radost ze sexuálního spojení. Tato nervozita se pak případně může přenášet i na partnerku a neštěstí je hotovo. "Antikoncepční úspěch" této metody však i u trénovaných mužů může být případně spojen se sníženou plodností.

 Výhody přerušované soulože

 • Přerušovanou soulož mohou používat i lidé, kteří proti ní nemají náboženské nebo jiné zábrany nebo nemají přístup k jiným formám antikoncepce. 
 • Jedná se o nejlevnější antikoncepční metodu - nic nestojí
 • Nevyžaduje žádné umělé vyrobené přípravky, pomůcky nebo farmaceutické prostředky.
 • Metoda může být praktikována lékařského vyšetření a není na lékařský předpis. 
 • které mohou být praktikována bez lékařského předpisu nebo lékařské konzultace, a neposkytuje žádné překážky stimulaci.
 • Metoda je vhodná pro kombinaci se všemi jinými antikoncepčními ochranami a metodami.
 • Někteří muži této metodě dávají přednost před jinými metodami a hlavně před hormonální antikoncepcí, protože chtějí partnerku uchránit před nežádoucími vedlejšími účinky těchto metod.
 • Někteří muži této metodě dávají přednost i před barierovou ochranou, například pomocí kondomu, neboť jsou přesvědčení, že jedině plným kontaktem penisu ve vagíně zajistí pro sebe i partnerku maximální prožitek ze spojení. 
 • Některé ženy tuto metody upřednostňují před hormonální antikoncepcí, aby zabránily nepříznivým účinkům hormonální antikoncepce na jejich tělo a psychiku. Při používání hormonální antikoncepce se obávají se negativních vedlejších účinků jako jsou deprese, změny nálady, oslabení přirozeného vaginálního zvlhnutí nebo snížení sexuální touhy. Hlavně je však děsí možnost přibývání na váze, nevolnost a bolesti hlavy, které používání hormonální antikoncepce často přináší.
 • Metoda přerušované soulože nemá žádné nežádoucí účinky na zdraví muže nebo ženy (kromě rizika otěhotnění a nákazy případnou pohlavní chorobou).
 • Metoda přerušované soulože nepředstavuje žádné překážky sexuální praktiky a stimulaci na straně muže i ženy.
 • Dá se použít i v situaci, kdy žádná jiná metoda není prostě dostupná.... (jen je potřeba zvážit její rizika)....

Nevýhody přerušované soulože

 • Jedná se o nejméně spolehlivou antikoncepční metodu vůbec.
 • V žádném případě tato metoda není vhodná pro muže s problémem předčasné ejakulace.
 • Tato metoda sama o sobě sice nepředstavuje žádné přímé náklady, přináší však poměrně velkou větší šanci na náklady spojené s těhotenstvím, porodem a výchovou dítěte.
 • V případě neplánovaného otěhotnění a rozhodnutí se pro potrat, vznikají náklady na jeho provedení.
 • Metoda nijak nechrání před pohlavními chorobami a je tedy vhodná pouze pro věrné partnery.
 • Samovolně vytékající preejakulát může přenášet viry nebo bakterie, které mohou infikovat partnerku a naopak tělesné tekutiny pohlavní vlhkosti pochvy mohou infikovat muže.

Stále mějme na paměti

Při přerušované souloži sice dochází k vyvrcholení muže mimo vagínu ženy, většinou je to ovšem na ženino bříško, prsa, nebo i na vnitřní stranu stehen, nebo prostě kamkoli, kam ejakulační reflex sperma dostříkne. Otěhotnění je možným výsledkem jakékoli formy sexu mezi plodnou ženou a plodným mužem. Pokud přijde sperma do kontaktu s vaginální oblastí, vždy může dojít s určitou pravděpodobností k otěhotnění. Klasická technika soulože - technika vaginálního sexu se odehrává za přímého kontaktu penisu a vagíny a je ji tedy možné považovat za nejlepší pro otěhotnění. Není to však jediná praktika, kdy může k otěhotnění dojít. Partneři, kteří praktikují anální sex bez ochrany prezervativem mohou být po vyvrcholení zaskočeni spermatem vytékajícím z análu. Sperma pak může lehce zatéct do vagíny se stejným výsledkem jako při vaginálním sexu. Mějme na paměti, že pokud je ejakulát na těle ženy, nebo na prstech, vždy hrozí jeho zatečení, nebo přenos do vagíny. Dráždění vagíny potřísněnými prsty vytváříme naprosto stejné podmínky pro otěhotnění, jako penis bez ochrany ve vagíně. Ani orální sex nevede k otěhotnění, nesmí však po něm následovat orální sex u ženy. Stačí si předat ejakulát polibkem a při orálním sexu je přenést do vagíny a podmínky pro otěhotnění jsou vytvořeny. Je nutné být opatrný a pamatovat si, že žádná sexuální pozice ani technika není účinnou antikoncepcí.

Kombinace přerušované soulože a jiných antikoncepčních metod

U každé jiné antikoncepční metody je možné přerušit soulož před ejakulací a vlastní ejakulaci prožít mimo pohlavní orgány ženy. Je to nejbezpečnější metoda samozřejmě s přihlédnutím k vysoké kázni a sebeovládání, které vyžaduje. V případě kombinace metody přerušované soulože s jakoukoli jinou antikoncepční technikou nebo metodou se pak jedná o výrazné zvýšení bezpečnosti sexuálního spojení nebo aktu.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)