Jste zde

Obava žen o nechtěnou penetraci děložního čípku

Obava žen o nechtěnou penetraci děložního čípku

Hlavní téma: "Bezpečný sex (lépe bezpečnější sex)".
Volné pokračování článku "Pohlavní soustava ženy", "Děložní čípek".

Řada žen se při penetračním sexu obává toho, že při souloži nebo při stimulaci pochvy prsty nebo sexuální pomůckou dojde k nechtěné penetraci děložního čípku. Obava je to sice logická, ale naprosto neopodstatněná. Příroda se totiž proti takovémuto způsobu vstupu z pochvy do dělohy pojistila...

Pokud nedojde k hrubému násilí, pak penetrace penisem při souloži či prsty nebo sexuální pomůckou při masturbaci, otevření děložního hrdla nezpůsobí.

Děložní hrdlo vystupuje do pochvy jako děložní čípek (portio vaginalis cervicis). Děložní čípek uzavírá vstup do dělohy a plní tak funkci tzv. bariéry, kdy nečistoty a infekce nemohou proniknout do dutiny břišní. Děložní hrdlo má velmi silnou stěnu, která je tvořena hladkou svalovinou a velkým množstvím hustého kolagenního vaziva. Běžně je kanálek, který prochází děložním hrdlem a spojuje pochvu a dělohu, velmi úzký. Sliznice vystýlající děložní hrdlo tvoří podélné slizniční řasy, které do sebe zapadají a tak otvor dokonale uzavírají. Sliznice je pokryta jednovrstevným cylindrickým epitelem, jehož buňky sliznice produkují hlen, jehož konzistence se mění v závislosti na pohlavním cyklu. Tato sliznice se nazývá endocervix. Uzávěra děložního hrdla zabraňuje průniku nečistot a choroboplodných zárodků do dělohy, vejcovodů a břišní dutiny. Dá se říci, že hrdlo děložní a čípek patří k ochranným bariérám dělohy.

Většina žen vnímá kontakt s děložním čípkem jako nepříjemný, případně bolestivý. Některé ženy při doteku na čípku vnímají pocit jako tupou bolest. To samozřejmě platí v období, kdy žena není sexuálně vzrušená. Podobně nepříjemný pocit však při absenci dostatečného vzrušení vnímá i na klitorisu nebo na suchých stydkých pyscích či poševním vchodu. Prostě v období, kdy žena ještě není sexuálně dostatečně vzrušená, vnímá doteky na pohlaví jinak než při vzrušení, ale podobně v této době vnímá i pocit doteku na klitorisu. S nastupujícím sexuálním vzrušením se citlivost děložního čípku na dotek mění a mnoho žen začne při jeho stimulaci prožívat příjemné až vzrušující pocity.

Některé ženy dokonce stimulace oblasti děložního čípku přímo vzrušuje a navyšuje pocit jejich sexuálního vzrušení. Při vaginální stimulaci může dokonce vzrušení vyvolané přímou nebo nepřímou stimulací oblasti děložního čípku vést (společně se stimulací oblasti bodu G) k prožitku vaginálního orgasmu. Děložní čípek a oblast pochvy okolo něj je bohatě inervovaná nervovými zakončeními a proto je samozřejmě na stimulaci více vnímavá, než jiné části pochvy. Proto některé ženy při dostatečném vzrušení pociťují, při stimulaci této oblasti, příjemné až vzrušující pocity. Neplatí to však pro všechny ženy, ale dá se to u všech žen předpokládat a tedy i opatrně vyzkoušet. Nemusí se přitom jednat přímo o stimulaci prsty nebo sexuální pomůckou. Nejrozumnější je zvolit takovou vhodnou sexuální polohu pro soulož při které penis oblast děložního čípku a jeho okolí stimuluje tlakem nebo třením žaludu o sliznici.

Odtud tedy pramení obava řady žen o možnou nechtěnou penetraci děložního hrdla penisem. Mají představu, že při hluboké penetraci může penis proniknout přes kanálek, který prochází děložním hrdlem a spojuje pochvu a dělohu, až do dělohy. Při normální souloži nebo při běžné nenásilné stimulaci pochvy prsty či bezpečnou sexuální pomůckou se tak stát nemůže. 

Základem je vzrušení a dostatečná lubrikace

Pokud je žena dostatečně vzrušena a tedy i přirozeně lubrikovaná nebo byl použit kvalitní lubrikant, nehrozí ženě při souloži nebo masturbaci odření či jiné poškození děložního čípku. Jen připomínám, že pokud je ke stimulaci pochvy a tedy i k případné (i nechtěné) stimulaci děložního čípku, použito prstů, pak je potřeba dbát nejen na dokonalou hygienu, ale také na kvalitní ošetření rukou (zkrácení a zabroušení nehtů) a odstranění záděr a zatvrdlé kůže. Pokud hygieně rukou není věnována dostatečná pozornost, pak i přes dokonalou lubrikaci může dojít k odření či poškrabání citlivé sliznice pochvy i děložního čípku. 

Při stimulaci pochvy a potenciálně tedy i děložního čípku by měla být použit výhradně kvalitní a zdravotně nezávadná erotická pomůcka. Zásadně se vyvarujte použití jakýchkoli náhražek a sexuálních pomůcek, které mají ostré hrtany nebo jsou nějak poškozené!!!

Při vaginálním sexu penis ženě neublíží. Při souloži penis po vstupu do pochvy stimuluje vaginální stěny, oblast bodu G a podle zvolené sexuální polohy se může dotýkat a stimulovat i oblast okolí děložního čípku i samotný děložní čípek. Děložní hrdlo však má velmi silnou stěnu, která je tvořena hladkou svalovinou a velkým množstvím hustého kolagenního vaziva. V běžném životním cyklu ženy děložní čípek zůstává uzavřen. Otevírá se (dilatuje) až během porodu a po něm se opět po nějaké době znovu stáhne a uzavře. Kanálek umožňující vstup spermií z prostoru pochvy do dělohy je trvale uzavřen hlenem a jeho velikost je příliš malá na to, aby umožnila penisu nebo prstu proniknout do dělohy. Děložní hrdlo je bezpečně sevřeno hladkou svalovinou a velkým množstvím hustého kolagenního vaziva a ani při sexuálním vzrušení jeho uzavření nijak nepovoluje. V průběhu sexuálního vzrušení se zadní stěna pochvy stahuje a děložní čípek zvedá vzhůru, což penisu usnadňuje snadnější pohyb v pochvě.

Ani při intenzivní souloži a přímém naražení žaludu na hrdlo děložního čípku nedojde k jeho dilataci a tedy penis se skrze něj do dělohy dostat nemůže!!!

Děložní čípek je přístupný pouze přes vaginu a proto je velmi dobře chráněn proti mechanickému i jinému poškození. Při normálním, neagresivním sexu opravdu nehrozí nebezpečí, že by přes děložní čípek mohlo dojít k nechtěnému proniknutí penisu, prstu nebo bezpečné sexuální pomůcky do děložního hrdla a do dělohy.

Analogicky to platí i pro močovou trubici. Pochva a močová trubice mají naprosto jinou funkci, jsou od sebe odděleny a jsou to samostatné otvory. Poševní vchod umožňuje proniknutí penisu do pochvy, vyústění močové trubice (už vzhledem k umístění a nesrovnatelně menší velikosti) průnik penisu neumožňuje. Pokud by muž stimuloval ženě oblast močové trubice penisem nechtěně, nakonec stejně vklouzne do správného tvoru, tedy přes poševní vchod do pochvy. Stimulace ústí močové trubice by navíc ženě byla nepříjemná a tak je více než pravděpodobné, že by muži ucukla nebo by penis nasměrovala správným směrem...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: