Jste zde

Orgasmická Meditace - "OM" neboli "OMing"

Orgasmická Meditace - "OM" neboli "OMing"

Život je o hledání cesty jak ho žít. Při hledání té své cesty lidé v průběhu života prozkoumávají různé směry, filosofické pohledy na život, náboženství i meditace nebo cvičení. Každý má na hledání toho svého přístupu k životu právo. Někdo cvičí jógu, jiní meditují a jsou lidé, kteří hledají cestu pochopení smyslu života skrze prožitek orgasmu. Tantrická meditace cestou orgasmu věnovanému ženě je známá již několik století. Dochovala se do dnešní doby a v moderním pojetí ji nyní vyučují zakladatelé organizace OneTaste, její přední zastánci Nicole Daedone - autorka knihy Slow Sex: The Art and Craft of the Female Orgasm, zakladatelka organizace OneTaste a Ken Blackman - od roku 1998 zkoumá orgasmickou meditaci a související techniky, v organizaci OneTaste patří k nejzkušenějším OM učitelům. Určitě je dobře, že prastaré východní meditační techniky dokáže i dnes oslovit mnoho lidí a že se jimi i dnes někdo na profesionální úrovni zabývá.

Filosofie orgasmické meditace vychází především z tantrických technik. Nejde jen o prožitek ze sexu, jde především o probuzení a rozšíření smyslového vnímání. Najdete v ní prvky jiných forem meditace, včetně jógy. Klasická i Zenová meditace v sedě přináší vědomí klidu a jóga přináší vědomí pohybu, OMing přináší prostor k prožívání pocitů vlastního těla a jeho sexuality.

Hlavním přínosem pro oba partnery je to, že se cíleně zastaví v životním shonu a najdou si na sebe čas. Nejedná se o klasický sex. Je to něco, co dává muži příležitost vyjádřit ženě svoji úctu k ní a touhu poskytnout jí příležitost dostat se do kontaktu s vlastním tělem za jeho přičinění a prožít krásné a vzrušující pocity. Při orgasmické meditaci nejde o orgasmus, i když to podle názvu tak vypadá. Jde opravdu o prožitky blízkého intimního kontaktu mezi partnery, kdy žena je v roli přijímajícího partnera a po prožití meditace není povinná nijak své prožitky dávajícímu partnerovi vracet. Tato meditace je opravdu jen pro ni, ale vše co se při ní prožívá, obohacuje oba partnery. Není to však sexuální úroveň, ale spíše meditační prožitek. 

Meditace je časově omezená - trvá 15 minut. OMing vyžaduje poučeného partnera nebo partnerku a proto se liší od jiných, spontánních technik masturbace.

Filosofie a zásady etiky OMingu

 • Je naprosto dobrovolná.
 • Je chápána jako meditace, radost, uvolnění a odpočinek.
 • Potřebuje od dávající partnera nezištnou o poskytnutí maximální něhy, jemnosti, láskyplné dobrotivosti. Nepředpokládá žádné vracení pocitů a doteků.
 • Od přijímajícího partnera vyžaduje naprostou odevzdanost a důvěru.
 • Cílem OM meditace není orgasmus, ten ale může přijít...
 • Cílem OM meditace je naučit se plně soustředit jen na své pocity, prožitky a vzrušení.
 • Mezi dvěma partnery je potřeba navodit atmosféru plnou pochopení a něžnosti.
 • OM je na rozdíl od milostné předehry vykonáván odděleně od sexu a často v jiném místě než v ložnici.
 • Tato meditace umožňuje připravit ženino tělo na lepší vnímání prožitků.
 • OM meditace je ideální cestou pro intenzivnější prožívání sexu. 

Když se partnerům podaří překonat počáteční rozpaky, zvládnout techniku meditace a žena se naučí plně soustředit jen na své pocity, prožitky a vzrušení, může to vést také k prožitku intenzivního a hlubokého orgasmu nebo orgasmů. Žena totiž prožívá doteky na klitorisu,  nejcitlivějším místě svého těla a díky technice meditace se na ně může plně soustředit. To jí dává prostor k prožívání a vnímání zcela nových pocitů, prožívání radosti z blízkosti partnera a to na zcela jiné úrovni, než zažívá při sexu nebo masturbaci.

Tato meditace umožňuje ženě, ale i muži získávat schopnost prožívat radost, vzrušení a jiné pocity a podporuje větší osobní i intimní propojení partnerů. Může být cestou ze všednosti každodenního života, ale také ze zaběhnutého sexuálního života, který může obohatit o zcela nové prožitky a zkušenosti.

Tento druh meditace je možné považovat i za techniku sexuální léčení, neboť je i o odstraňování předsudků, sexuálních bloků a vzájemném poznávání partnerů při prožívání vzrušení. Při technice se žena učí poznávat své tělo, prožívat pocity a vzrušení poskytované partnerem nebo partnerkou. Meditace není nutně zakončena orgasmem. Mnohem cennější je cesta hlubokého prožitku, který dokáže navodit. Tento prožitek, případně i orgasmus má samozřejmě velmi pozitivní vliv na zdraví a vitalitu ženy. Je nepochybné, že vzrušení i orgasmus u ženy pozitivně ovlivňuje hladinu hormonů, celkové zdraví a pocit osobní pohody. Stejně pozitivně však působí i blízkost partnera nebo pocit, že se ženě někdo věnuje s plnou pozorností, něhou a láskou.

Orgasmická meditace "OM" nebo "OMing" je termín jehož autorkou je Nicole Daedone, která také popsala celou techniku této meditace. Nejedná se o klasickou sexuální techniku. Dávající partner je oblečen a přijímající partnerka je svlečena od pasu dolů.  Nic však nebrání tomu, aby byli oděni v pohodlném lehkém úboru nebo lunghi. Orgasmická meditace OM tedy nevyžaduje nahotu muže ani u ženy. Nejde totiž o vytvoření erotické atmosféry nebo o erotickou masáž, jedná se opravdu o meditaci při které bude vzrušení a případně i orgasmus prožívat pouze přijímající partnerka. OMing je prováděn výhradně v párech, kdy dávající partner (nebo partnerka) hladí genitálie přijímající partnerky. Oba přitom svoji pozornost plně zaměřují na vlastní pocity se společným cílem rozvíjet vzájemné souznění mezi nimi. Dávající partner může být muž nebo žena a tato meditace se nehodnotí jako heterosexuální nebo lesbická. OMing svou technikou umožňuje dojít ženě k orgasmu cestou jemné a cílené stimulace klitorisu. Cílem však není orgasmus, ale uvědomění si vlastního těla, rozvíjení emocí a prožitků, a podpora vzájemných lidských vztahů a pocitu emočního naplnění. Technika vyžaduje vysoké soustředění dávajícího i přijímajícího partnera. 

 

Jak se meditace OM provádí?

Pokusím se techniku OMingu trochu přiblížit. Každá meditace vždy potřebuje vytvořit příjemné prostředí a vyžaduje klidnou a bezpečnou atmosféru. Podobně jako u tantrických meditací je vhodné pro tuto příležitost vytvořit příjemné prostředí s vůněmi éterických olejů, vonných svíček a příjemné meditační hudby. OM meditace se provádí většinou za tlumeného osvětlení, ale lepší je osvětlení pomocí mihotajících se plamínků svíček.

Při orgasmické meditaci přijímající žena leží a dávající muž nebo žena vedle ní sedí. K tomu je zapotřebí připravit na zemi dostatečně širokou plochu pokrytou měkkou podložkou, případně dekami. Teplota v místnosti by měla být příjemná a raději vyšší, neboť při meditaci mohou být oba partneři jen lehce oděni, ale přijímající žena bude vždy svlečena od pasu dolů. Dávající je většinou oblečen. Oba partneři (nebo jen žena) se však mohou obléknout i do tradičního tantrického oděvu lunghi. Je to oplečení pohodlné a pro tuto masáž pro ženu mimořádně vhodé.

Pro pohodlné podložení hlavy ženy si připravte větší polštář, na podložení nohou jsou vhodné středně velké polštáře, případně podkladové válečky ať už vyrobené z měkkého materiálu nebo plněné pohankovými slupkami. Polštářky plněné pohankovými slupkami jsou praktičtější, neboť se lépe přizpůsobí ženiným pokrčeným nohám a jsou pevnější. Pro dávajícího partnera je potřeba pohodlný polštář nebo spíše pohodlný sedák na kterém bude moci delší dobu pohodlně stabilně sedět. Pro udržení pohodly a tepla je vhodné mít připravenu příjemnou deku na přikrytí ženy. Vzhledem k tomu, že tato technika nepředpokládá žádnou klasickou milostnou předehru, není většinou v jejím počátku žena vzrušená a tedy není ani výrazněji zvlhnutá. Proto je potřeba připravit kvalitní nealergenní lubrikační krém, nejlépe z přírodních materiálů. V případě použití lubrikantu na vodní bázi si navíc připravte misku s teplou vodou pro vlhčení tím udržení jeho třecích vlastností při vysychání.

Pokud budeme mít vše připravené, pak můžeme začít orgasmickou meditaci. Žena si lehne na podložku a muž se pohodlně usadí na svůj sedák vedle jejích nohou ze strany pravé ženiny nohy. Žena si levou nohu pokrčí v kolenou a podloží ji pod kolenem polštářkem. Pravou nohu položí přes partnerovo stehno. Nohy pohodlně roznoží, aby partner měl volný přístup k jejímu pohlaví. Pro udržení tělesné teploty je vhodné ženu přikrýt dekou od pasu až po ramena. Stejně tak je vhodné zahřát ženiny nohy přikrytím menšími dekami nebo vlněnými šátky. Volná zůstane jen vnitřní strana ženiných stehen a vulva. Oba partneři si musí najít pohodlnou pozici ve které vydrží bez napětí meditaci, jejíž celkové délka se bude pohybovat mezi 20-ti minutami až 25-ti minutami. 

Meditace je prováděna ve velké úctě k ženě a vyžaduje plné soustředění a pozornost na straně dávajícího a plné odevzdání se a důvěru na straně přijímajícího. U tantrického pojetí meditace dávající partner začne meditaci pomalým přiložením pravé ruky na ženino pohlaví a levé ruky na oblast ženina srdce. Oba zavřou oči a soustředí se na výjimečnost okamžiku. Pak dávající pozdraví přijímající pozdravem "Namasté" a ta mu stejně odpoví.

U klasického OMingu začíná meditace tím, že dávající partner položí ženě ruce na stehna a pomalu a jemně začne ženě hladit vnitřní stranu stehen. Po chvíli pomalu přesune ruce k jejímu pohlaví. Jemně se genitálií dotýká oběma rukama a postupně pravou rukou rozevře stydké pysky tak, aby levou rukou, jejím ukazováčkem mohl velmi jemně, přesně a hlavně pomalu hladit ženin klitoris. Vzhledem k tomu, že oba partneři techniku OMingu znají, společně mohou hledat nejvhodnější pohyb i přesné vedení ukazováčku po klitorisu a zaměřují svou plnou pozornost na pocity, které doteky přinášejí. Pohyb po klitorisu, který je nejvíce inervovanou erotogenní zónou každé ženy a společná snaha o co nejpříjemnější formu hlazení rozvíjí a stupňuje prožívání pocitů a vzrušení. Výsledkem pak není jen vzrušení a vlny rozkoše vedoucí případně až k orgasmu, ale především hluboký pocit sounáležitosti a mezilidské emoční propojení partnerů. Tak to bylo základní přiblížení meditace OMing. Nyní si techniku rozvedeme podrobněji a přesněji.

 

Technika OMingu

Technika OM orgasmické meditace není omezena jen na muže a ženu. Žena je samozřejmě vždy přijímající, dávající partner může být muž, ale i žena. Tato meditace totiž není chápána jako heterosexuální, případně lesbická. Jako meditace je chápána jako meditace a ne jako vyjádření sexuální orientace partnerů. Proto v dalším popisu budou partneři popisováni jako dávající a přijímající.

 • Můžete vytvořit krásné prostředí s podložkou, přikrývkami, polštáři, vonnými oleji, svíčkami a pomůckami.
 • Místnost by měla být dostatečně vyhřátá.
 • Žena se svlékne od pasu dolů, lehne si na záda a rozevře nohy. Hlavu si pohodlně položí na připravený polštář.
 • Zcela oblečený dávající partner si sedne vedle ní.
 • Žena položí pravou nohu na pravé stehno dávajícího partnera a levou nohu na připravenou podložku nebo polštářek.
 • Dávající ženu přikryje dekou a případně jí zakryje i nohy aby jí bylo dostatečně teplo.
 • Dálka meditace je stanovena na 15 minut a proto je nutné na tuto dobu nastavit nějaký časovač .
 • Dávající požádá ženu o svolení, aby se jí mohl dotýkat.
 • Dávající nejdříve položí ruce na ženiny stehna a jemně ji hladí rukama na vnitřní straně stehen a ve tříslech.
 • Lehounce se dotýká vnější strany stydkých pysků a postupně pravou rukou rozevírá stydké pysky.
 • Je nutné použít lubrikant pro jemnější a příjemnější doteky na ženině přirození.
 • Levou rukou hladí Venušin pahorek, kapuci poštěváčku a poštěváček.
 • Pomalu ukazováčkem levé ruky začne hladit její klitoris a to především na jeho levé straně.
 • Dávající si na ukazováček nanese malé množství lubrikantu a velmi lehce a jemně pohybem nahoru-dolů hladí poštěváček vlevo klitoridální kapuce na následujících zbývajících zhruba 13 minut.
 • Během této doby, oba dávající i přijímající žena zaměří pouze na své pocity.
 • Přijímající žena by měla dávajícího vést a sdělovat mu, co je jí nejpříjemnější, navést ho na nejcitlivější místa na klitorisu a jeho okolí. Stačí jemně naznačit podle toho, co je nejpříjemnější.
 • Orgasmus často bývá příjemný vedlejší efekt, ale není cílem. Cílem meditace je naučit se prožívat své tělo a získat postupně schopnost ho skutečně procítit.
 • Pocity může mít žena zcela individuální. Mohou být jemné, nevýrazné, někdy jen nenápadné a mnohdy ani nemusí být přímo vzrušující. Podstatné je, že si žena začne uvědomovat, že doteky dokáže prožívat a že si uvědomuje jak jsou jemné, příjemné, vzrušující. Někdy to může zažívat brnění, lechtání, pocity v pánevním dnu, teplo, chvění v okolí žaludku, jemné vzrušení v oblasti přirození a mnoho dalších, dříve nepoznaných prožitků a emocí, které si dříve žena a ni neuvědomovala. Prožívá okamžiky které ani nemusí znát, protože při klasickém sexu nebo milování je mnohdy překrývalo mnoho jiných pocitů, které hned vedly ke vzrušení nebo byly případně potlačeny partnerovou snahou o penetraci a soulož.
 • To vše může žena prožívat pod jemným a lehkým monotonním pohybem ukazováčku dávajícího partnera, který jí s láskou a něhou hladí poštěváček.
 • Dávající partner nijak techniku nemění, pouze přejíždí prstem po poštěváčku nahoru a dolů a to pomalu, lehce a jemně.
 • Dávající partner přitom má pocity které jsou velmi příjemné a možná i vzrušující, nejsou však spojené s přímou snahou o dosažení orgasmu za každou cenu.  
 • Hlavním cílem meditace je prožívání pocitů. Proto by si žena měla sama říci, kdy jsou pocity nejkrásnější a partnera navést na stimulaci těchto míst na klitorisu. Orgasmus však není cílem. Může se samozřejmě stát, že příjemné pocity z doteku a hlazení přerostou a žena prožije vyvrcholení. Mělo by to však být výsledkem spontánního prožitku, ne cílem, ke kterému došla za cenu stahování svalů, nebo jiných podpůrných technik. Prožívejte pocity a radujte se z nich. jediným a hlavním cílem OM meditace je opravdu jen prožívání pocitů v plném soustředění a radost z blízkosti a jedinečnosti okamžiku.
 • Tato meditace není sex a také není určen k následnému "vrácení". Žena nic dávajícímu partnerovi "nedluží".
 • V 13. minutě signalizace času upozorní na blížící se konec meditace, pak oznámí konec meditace. Dávající zpomalí hlazení, naposledy ukazováčkem pohladí poštěváček směrem "nahoru"a pomalu jej po poštěváčku stáhne směrem "dolů" , zastaví a opatrně jej sejme.
 • Pak dávající přiloží ruku pravou i levou ruku přes sebe na ženině pohlaví a jemným tlakem je uzavře a "uzemní".
 • Připraveným papírovým ubrouskem lehce otře lubrikační krém z ženina přirození a třísel. 
 • Oba partneři pak pak vzájemně sdílejí své pocity, každý tak, jak je během meditace prožíval.
 • Tím OM meditace končí.

Bližší informace o technice OMingu a výuce naleznete na webu organizace OneTaste website.

Ještě několik poznámek

Orgasmická meditace dává oběma partnerům přesně ohraničený prostor a čas pro prožívání pocitů. To není zase tak běžné a má to velmi kladný dopad na schopnosti obou uvědomovat si pocity, vstupovat do nich a prožívat je celým tělem a srdcem. Není to tak snadné a je potřeba se této schopnosti učit. Všichni ji máme ale ne každý si ji dovolí do těchto prožitků opravdu bezprostředně a naplno vstoupit. Touto cestou se dá rozvíjet prožívání emocí, empatie ale i důvěra a rozšířené vědomí.

Pokud žena prožila orgasmus, pak po jeho odeznění si oba dopřejte chvíli klidu. Pokud bude žena chtít pokračovat, pak je možné stejnou formou hlazení klitorisu ukazováčkem pokračovat v další stimulaci a prožívání dalších orgasmických vrcholů. 

Občas se stane, že se žena dostane do takového stavu, že je schopná prožít mnohonásobné orgasmy naprosto přirozeně a neustále touží po další a další rozkoši. Dostala se do stavu, kterému se říká "jízda na vlnách rozkoše" a v tomto stavu může prožít i desítky plnohodnotných orgasmů. Přijímající žena je jako v transu a její vzrušení neopadá a stačí jen několik doteků a prožije další vyvrcholení, ale po něm toužebně očekává další a další. Dávající partner by si takovéhoto okamžiku měl vážit a snažit se ženě poskytnout co nejvíce těchto prožitků. To však vůbec není snadné a vyžaduje to pohodlně a uvolněně sedět a zvládnout i meditaci, kdy žena může prožívat i nezapomenutelnou hodinu po sobě následujících orgasmů. Není to tak časté, ale stává se to.

Když meditace OMing skončí, po odeznění vzrušení následuje chvíle odpočinku. Můžete ji strávit ve společném objetí.  

Velmi důležitá část meditace je ta závěrečná, při které si oba partneři sdílejí své nové zkušenosti a povídají si o svých prožitcích a pocitech.. 

 

OMing je bezpečný sex

Vzhledem k tomu, že při meditaci nedochází k žádné výměně tělesných tekutin a kontakt s pohlavím ženy je výhradně rukou, jedná se z hlediska rizika nežádoucího otěhotnění o techniku naprosto bezpečnou. Z pohledu ochrany proti sexuálně přenosným nemocem je technika bezpečná v případě, že dávající partner bude používat jemné latexové rukavice a zabrání tak prakticky jakémukoli kontaktu své ruky s pohlavím ženy a jejími tělesnými tekutinami. Připomínám, že latex nesnáší oleje a proto v případě použití latexových rukavic by jako lubrikant měl být vždy použit lubrikační prostředek na vodní bázi.

 

Poznámka:

Nicole Daedone - autorka knihy Slow Sex: The Art and Craft of the Female Orgasm (Grand Central/Hachette, May 2011)

 

Literatura a zdroje

Externí odkazy

(AK)(Z)(L)