Jste zde

Sumata a penetrační sex

Sumata a penetrační sex

Hlavní téma: "Sumata".

V párovém sexuálním životě se po nějaké době vyjasní, jaké techniky pro dosažení orgasmu každý v páru preferuje. Většinou nejde o to, že by muž nebo žena nedokázali dosáhnout orgasmu v "klasických" polohách. Při delším společném sexuálním životě se však již nestydí si prosadit své preference a představy o sexu a na druhé straně jsou více vstřícní k potřebám a přáním partnera nebo partnerky. Hodně žen, které potřebují k dosažení orgasmu podle svých představ intenzivní stimulaci klitorisu spojenou s tlakem a případně se střídáním rychlosti a intenzity tření, k tomu využívá právě techniku, které se říká "Sumata".

Sumata, (japonsky: doslova: "nahý rozkrok"), je japonský výraz pro nepenetrační sexuální praktiku, při které se penis muže tře o velké stydké pysky, malé stydké pysky a především o klitoris. Nedochází však k jeho zasouvání do pochvy (vaginy) a hlavní pozornost a stimulace je věnována tření klitorisu o penis. V japonském pojetí se tato praktika provádí v poloze "Žena nahoře", "Na koníčka". V této poloze je to žena, která sama rozhoduje o způsobu stimulace i rychlosti tření.

Druhou variantou je tření penisu o klitoris v "Misionářské poloze". Tato varianta již není považovaná za klasickou techniku "Sumata" pocházející z Japonska, ale za "Femorální pohlavní styk".V této variantě je dominantní muž a pasivní žena. Muž rozhoduje o rychlosti a intenzitě stimulace klitorisu penisem.

Obě varianty jsou si pocitově v podstatě rovnocenné. Zásadní rozdíl je především v tom, kdo provádí stimulaci klitorisu o penis. Některé ženy upřednostňují, když si o svém vzrušení mohou rozhodovat samy, jiné uvítají, když je překvapuje muž. Co se týká možnosti dosažení orgasmu ženy, jsou obě varianty prakticky rovnocenné.

K technice SUMATA se přidá penetrace

Základní význam tření klitorisu o penis při technice "Sumata" spočívá v tom, že u každé ženy je zaručena dostatečná a intenzivní stimulace tohoto "orgánu rozkoše". Muž leží na zádech a žena na něm sedí v podobné poloze jako "Na koníčka", jeho penis má vložený mezi stydkými pysky, jen s mužem není spojena, tedy penetrována. Žena pohybuje pánví dopředu - dozadu a takto třením stimuluje penis muže a svou vulvu. Při správném úhlu pohybu penisu po klitorisu při technice "Sumata" nezáleží na anatomickém umístění klitorisu vůči poševnímu vchodu, ani na jeho velikosti nebo překrytí klitoridální kapucí. To jsou přitom ty nejčastější příčiny, proč není žena při souloži penisem dostatečně stimulovaná v oblasti klitorisu. "Sumata" tento problém nezná a proto poskytuje dostatečnou stimulaci každé ženě.

U soulože dochází při kombinaci techniky SUMATA s vaginálním sexem nejen k velmi intenzivní stimulaci klitorisu, ale také ke stimulaci celé vulvy a hlavně pochvy (vaginy). Žena pak díky intenzivní stimulaci klitorisu a doplňkové stimulaci pochvy (vaginy) poměrně snadno  může dosáhnout vyvrcholení.

Jako u všech penetračních i nepenetračních technik, k navození vzrušení a dosažení orgasmu, je ženě potřeba poskytnout dostatečný čas na vzrušení a přirozené zvlhnutí provedením dostatečně dlouhé "milostné předehry". Teprve, když je žena dostatečně vzrušená, může si sama rozhodnout, kdy chce přejít k technice, která bude zakončená jejím vyvrcholením. Technika "Sumata" ženě dovoluje mnohem vyšší kontrolu nad vzrušením, než jiné praktiky. Velký význam má i pro muže. Především pro ty muže, kteří mají problém s předčasnou ejakulací nebo s krátkou souloží, kdy vyvrcholí dříve, než se žena vůbec vzruší.

Díky intenzivní stimulaci klitorisu má žena velkou šanci při této sexuální praktice zažít velmi intenzivní klitoridální orgasmus nebo se silně vzrušit. Muž se ženou, která si oblíbila pro závěr milování techniku sumata, určitě nepřijde zkrátka. Tato technika je totiž nesmírně příjemná i pro muže a navíc mu poskytuje zcela nové možnosti pro její uspokojení.

SUMATA a soulož v poloze "Na koníčka"

Jedná se o kombinaci, kdy dominantní roli převezme žena a muž je pasivní. Na první pohled je tato kombinace technik prováděná jako klasická soulož v poloze "Žena nahoře", "Na koníčka". Po dostatečném přirozeném zvlhnutí při milostné předehře žena vyzve muže aby si lehl na postel a sedne si na něj obkročmo jako v poloze "Na koníčka". Nezasune však penis do pochvy, ale doširoka roztáhne velké stydké pysky a sedne si na sklopený penis, který vloží mezi ně. Ideální po tuto techniku je střední až mírně delší penis, aby jeho délka umožňovala delší třecí pohyb. Žena začne pomalu houpat boky dopředu a dozadu a třít rozevřenou vulvu po penisu. Znovu připomínám, že penis muže není uvnitř pochvy, ale je přitlačen váhou ženy sedící obkročmo na něm, směrem k břichu. Jedná se tedy o nepenetrační techniku. Žena si může sama regulovat tlak na poštěváček a rozevřené stydké pysky nasednutím. Zpočátku rychlost pohybů i tlak nasednutí bude volit pomalejší a mírnější tak, aby stimulace poštěváčku odpovídala míře vzrušení. Pokud se žena nakloní mírně dopředu a zvýší rychlost pohybů v bocích, zvýší se i intenzita stimulace poštěváčku. Muž může zůstat úplně pasivní případně může ženu uchopit za boky a pomáhat jí v pohupování v bocích tím, že ji bude přitahovat a odtahovat. Neměl by však být aktivním a měl by ženu nechat volit rychlost a intenzitu pohybu podle jejích potřeb.

Technika sumata se při kombinaci s penetrací provádí POMALÝMI a dlouhými pohyby!

Při tantrickém pojetí této techniky se používá 9 pohybů penisu mezi stydkými pysky a po klitorisu a 3 pohyby penisu v pochvě. Při zasouvání penisu do pochvy je potřeba velké opatrnosti, protože úhel , který svírá penis vůči poševnímu vchodu je přizpůsoben spíše technice sumata, jak penetraci. Při razantním zasunutí nebo prudkém nasednutí by to ženu mohlo bolet a případně by mohlo dojít i ke zranění penisu! Tato poloha je sice úžasná pro stimulaci ženy, žena však přebírá odpovědnost nejen za sebe, ale také za muže. který se "nemůže bránit"!

Tření klitorisu a stydkých pysků po penisu udržuje a zvyšuje vzrušení muže a tak jeho penis zůstává pevným. Muž by se měl snažit svoje vzrušení "krotit", aby stimulace nebyla přijímána příliš intenzivně a on předčasně nedošel vrcholu. Žena bude podvědomě prodlužovat a zkracovat délku tření po penisu a intenzitu tlaku a přitom bude prožívat vzrušující podněty, které ji tato stimulace bude přinášet. S rostoucím vzrušením bude intenzita tlaku a rychlost pohybů stoupat a žena bude pomalu ale nezadržitelně postupovat k vyvrcholení. V těchto chvílích je důležité sebeovládání muže, který by měl intenzivní dráždění penisu zvládnout a vydržet. V okamžicích blížícího se vyvrcholení žena přestává sledovat muže a plně se věnuje prožitkům z nastupujícího orgasmu. V okamžiku, když žena prožívá orgasmus, může muž přestat kontrolovat své pocity a ponechat další průběh volně plynout.

SUMATA a soulož v "Misionářské poloze"

Jedná se o variantu, které se říká "Femorální pohlavní styk" při kterém kontrolu nad vzrušení přebírá muž. U "Misionářské polohy" je vhodné podložit ženě pánev malým měkkým polštářkem. Pozvedne se tak celá pánev a úhel pro pohyb penisu po klitorisu bude přirozenější. podotýkám, že sumata je nepenetrační sexuální technika, penis tedy bude třít mezi stydkými pysky po poštěváčku. Tím, že má žena pánev trochu výše, se změní i úhel pokrčených nohou. Aby byla poloha ženě příjemná i po delší dobu, je potřeba podložit její nohy pod koleny, aby nebyla v napětí. Klidně to můžete udělat většími polštáři a může mít i nohy v pokrčení nadzvednuté. Důležité je, aby byla uvolněná a zažívala pocity pohodlí.

Muž řídí pohyb penisu mezi stydkými pysky a po klitorisu podle svých potřeb. Kopulační pohyby penisu tak nestimulují pochvu, ale klitoris. Kombinace techniky sumata s penetračními podněty pak vytváří z obou jediný vzrušující pocit. Přitom je dostatečně zajištěno právě tolik potřebné dráždění klitorisu.

Technika sumata v kombinaci a penetrací se provádí POMALÝMI a dlouhými pohyby!

Když je žena silně vzrušená, změní muž úhel tření penisu o stydké pysky a klitoris tak, aby mohl v "Misionářské poloze" do ženy pronikat. Při tantrickém pojetí této techniky se používá 9 pohybů penisu mezi stydkými pysky a po klitorisu a 3 pohyby penisu v pochvě. Při zasouvání penisu do pochvy je potřeba velké opatrnosti, protože úhel, který svírá penis vůči poševnímu vchodu byl podložením pánve přizpůsoben spíše technice sumata, než penetraci. Díky tomuto úhlu však při penetraci bude uvnitř pochvy drážděna především oblast bodu G, tedy nejcitlivější oblast pochvy!!!

POZOR - při razantním zasunutí penisu do pochvy by to ženu mohlo bolet a případně by mohlo dojít i ke zranění penisu! Odpovědnost za techniku má v tomto případě muž. Díky tomu, že muž může tření penisu o klitoris dobře kontrolovat, může navodit ženě velké vzrušení a sám bude mít své vzrušení pod kontrolou. Když se vyhne přímé stimulaci žaludu, může vydržet opravdu dlouho. Pozor však musí dávat na 3 pohyby uvnitř pochvy, kdy stimulaci jeho penisu naopak přebírá žena.

Tato varianta je ideální pro ty muže, kteří mají problém s předčasnou ejakulací nebo s krátkou souloží, kdy vyvrcholí dříve, než se žena vůbec vzruší. Mají plnou kontrolu nad svým vzrušením a poskytují ženě mnohem silnější podněty, jak při jiných technikách sexu.

Rozdíly mezi variantou sumaty v poloze "Na koníčka" a v "Misionářské poloze"

Základní rozdíl spočívá v možnostech muže ovlivnit své vzrušení. Rozdíly mezi variantou sumaty v poloze "Na koníčka" a variantou femorálního pohlavního styku v "Misionářské poloze" spočívají především v možnosti kontrolovat na straně muže vzrušení a zabránit předčasné ejakulaci nebo krátké souloži.

  • V poloze "Na koníčka" má plnou kontrolu nad vzrušením žena. Ona rozhoduje o tření klitorisu o penis i o souloži. Muž je v pasivní roli a pokud žena nebude respektovat jeho signály na opatrnější stimulaci, muž může předčasně ejakulovat a to ještě v době, kdy žena nedosáhla svého vzrušení. Proto je tato varianta vhodnější pro muže s dlouhou výdrží nebo u mužů s problémy s ejakulací nebo s retardovanou ejakulací.
     
  • U "Misionářské polohy" - kontroluje stimulaci klitorisu penisem i soulož muž. Při této variantě je to muž, kdo má své vzrušení plně pod kontrolou. Žena je v pasivní roli. Poloha je tedy vhodnější pro muže s problémy s kontrolou vzrušení nebo s předčasnou ejakulací.

Pokud žena prožije orgasmus a muž ne

Takovýto případ je pro muže přímo ideální. Znamená to, že dokázal kontrolovat své vzrušení a díky jeho šikovnosti žena dosáhla vyvrcholení. Po tom touží snad každý muž. V takovémto případě nic nebrání tomu pokusit pokračováním stejné kombinace technik, tedy techniky "Sumata" a soulože, o vícenásobný orgasmus ženy. Po dosažení prvního orgasmu ženy je vhodné ji nechat chvíli odpočinout a nesnažit se hned pokračovat v dalších pohybech penisu. Po odeznění orgasmu ženiny je její poštěváček stále velice citlivý a jeho další okamžitá stimulace by pro ni nebyla příjemná. Až odezní přecitlivělost, má většina žen touhu po dosažení další orgasmické vlny.

S pohyby může začít muž nebo žena, ale lepší je se domluvit, že žena naznačí, kdy je připravena na další stimulaci. V poloze "Žena nahoře", "Na koníčka" o tom přímo rozhoduje žena. Až bude žena chtít, pokračuje ve tření klitorisu o penis a oba budou dále přijímat vzrušující pocity ze tření.

V "Misionářské poloze" v pohybech penisu po klitorisu pokračuje muž. Kdyby žena ještě nebyla dostatečně připravena na další stimulaci, došlo by nejspíš, díky přecitlivělosti klitorisu, k podvědomému "ucuknutí" před pohybem penisu. Tehdy je lépe ještě chvíli počkat až se citlivost sníží. Další stimulací klitorisu a vlastně celé vulvy se vzrušení ženy rychle zvyšuje a další orgasmus je pak už jen otázkou času...

Vícenásobný orgasmus ženy

Další z vícenásobných orgasmů žena většinou prožije poměrně brzy. Muž, který vydržel i tuto další orgasmickou vlnu ženy bez ejakulace, nemusí spěchat, protože většinou následuje další pokus o třetí orgasmus. Zase je potřeba chvilku odpočinku na doznění příjemných pocitů... a po chvíli můžete pokračovat dalším pokusem. Takto se dá orgasmus ženy opakovat tolikrát, kolikrát je jí to příjemné nebo dokud orgasmus neprožije muž. Při vícenásobném orgasmu ženy už muž může být klidný. Dosáhl uspokojení ženy a tak již nemusí své vzrušení kontrolovat a může se v klidu připravit na prožití svého vyvrcholení.

Pokud ani po posledním orgasmu ženy muž nedošel vyvrcholení, pak vstřícná žena zasune penis muže do pochvy a dokončí vyvrcholení muže v klasické penetrační poloze "Na koníčka", při které sice již další orgasmus nemusí prožít, ale následná soulož jí rozhodně nebude nepříjemná.

U "Misionářské polohy" stačí, když muž přejde od stimulace klitorisu technikou "Sumata" k souloži. 

Pozor na bezpečný sex

Myslím, že všem je naprosto jasné, že ani tato kombinace techniky sumata a soulože nemůže být považovaná za "bezpečný sex (lépe bezpečnější sex)". Jak z pohledu nežádoucího otěhotnění, tak z pohledu možné nákazy pohlavní chorobou je bez barierové ochrany možné tuto kombinaci technik považovat za rizikovou. Nic na tom nemění to, že k ejakulaci muže může dojít ve fázi techniky sumata, tedy při tření penisu o klitoris. I když ejakulace bude provedena mimo tělo ženy, nijak to nesnižuje obě rizika.

  • Při ejakulaci může snadno dojít k zatečení spermatu do pochvy.
  • Tření penisu o sliznice velkých a malých stydkých pysků umožňuje přímý kontakt tělních tekutin muže a ženy.
  • Riziko přenosu pohlavních chorob je v tomto případě rovnocenné a nákaza může být předána obousměrně.

Použití prezervativu je tedy nevyhnutelné i při zajištění antikoncepce ženy jinými formami. Tato sexuální praktika je tedy vhodná především pro páry, které zachovávají partnerskou věrnost a neexperimentují jinde.

 

Související články

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)