Jste zde

Klitoris - jeho význam pro dosažení ženského orgasmu

Klitoris - jeho význam pro dosažení ženského orgasmu

Hlavní téma: "Klitoris neboli poštěváček".

Klitoris, je nedílnou součástí pohlavních orgánů každé ženy a každá žena se s ním již narodí. Lidově se mu říká také poštěváček. Nachází se pod Venušiným pahorkem v místě, kde se sbíhají malé stydké pysky. Tento ženský orgán rozkoše není z viditelného pohledu větší jak hrášek. V klidu je skryt mezi stydkými pysky nad poševním vchodem a chráněn klitoridální kapucí. Je maličký, ale extrémně citlivý. Více se o klitorisu dovíte v článku, která je mu věnovaný v detailnějším článku "Klitoris neboli poštěváček".

Tento článek je však věnovaný klitorisu (poštěváčku) z pohledu jeho významu pro sexuální vzrušení ženy a možnosti dosáhnout orgasmu.

Vzrušení a orgasmus

Díky klitorisu a jeho správné stimulaci si může každá žena navodit pocity rozkoše, vzrušení a radosti a dovést je až do orgasmu. Ten pak následně uvolní sexuální tenzi a napětí celého těla. Právě díky stimulaci klitorisu většina žen prožije svůj první orgasmus. Při erotických představách, něžných dotycích a cílené stimulaci dojde k jeho podráždění a klitoris díky topořivým tělískům pak reaguje podobně jako penis, zvětší svoji velikost, ztuhne a změní barvu. Topořivá tělíska se naplní krví, klitoris i jeho okolí se prokrví, dojde k "erekci", vztyčí se a vysune se částečně ven zpod klitoridální kapuce. Zvětšený klitoris je lépe přístupný další stimulaci, stává mnohem citlivějším a intenzivně pak reaguje na další podněty. Jeho další dráždění pak dokáže navodit intenzivní sexuální vzrušení, které postupně přejde až v orgasmus. Přitom není podstatné, zda se jedná o stimulaci při masturbaci, mechanické dráždění například při pohybu nebo při milování. Pro ženu je toto místo takovým darem přírody. Orgasmus dosažený stimulací klitorisu se nazývá "Klitoridální orgasmus".

Je dobré vědět, že vnímavost klitorisu na erotické představy a podněty narůstá s dobou sexuální abstinence. Je-li období bez sexuálního uvolnění příliš dlouhé, může žena pociťovat nutkavou potřebu stimulace svého orgánu rozkoše. Je to přirozené. Je však poměrně snadné tuto potřebu i bez partnera naplno uspokojit.

Při milování je pro většinu žen velmi těžké, bez souběžné stimulace klitorisu, dosáhnout vyvrcholení. Je to podobné jako u muže - ten potřebuje k vyvolání orgasmu stimulaci penisu. U ženy se stimulaci klitorisu může dosáhnout vyvolání klitoridálního orgasmu. Stimulaci si může provádět žena sama při masturbaci, při sexu ji provádí partner orálně nebo rukou, případně penisem. Jsou ženy, které při sexu dosáhnou orgasmu rychleji a prožijí i několik orgasmů za sebou. Stejně tak jsou i ženy, které potřebují stimulaci delší a intenzivnější nebo prostě jinou. 

Při vhodné sexuální poloze zajistí pohyb penisu nebo jeho tlak na klitoris a tření proti stydké kosti potřebnou stimulaci. Intenzita stimulace však vždy hodně záleží na na zvolené sexuální poloze. Některé ženy mají klitoris trochu níže, blíže k ústí vagíny a tak u nich snáze při souloži dochází ke stimulaci klitorisu kořenem penisu. Ženy, jejichž klitoris je umístěn trochu výše, potřebují více doplňkové stimulace nebo jinou techniku soulože, při které bude dráždění klitorisu dostatečně zajištěno. Proto některé sexuální polohy jsou pro stimulaci klitorisu vhodnější než jiné. Bližší informace naleznete v části "Sexuální polohy".

Problémy žen s dosahováním orgasmu při souloži

Dosahování orgasmu při souloži je pro většinu žen opravdu velký problém, to už víme. Většinou je problém v rozdílné době potřebné stimulace k dosažení orgasmu u ženy a muže. Žena potřebuje stimulaci podstatně delší jako muž. Navíc ženská sexualita a tedy i mechanismus dosažení vyvrcholení je u ženy mnohem složitější jak u muže. Problém však nemusí být jen v tom, že "soulož byla krátká".

U některých žen může být tento problém s dosažením orgasmu spojen s velikostí klitorisu a jeho umístěním ve vulvě. Některé ženy mají klitoris trochu níže, blíže k ústí vagíny a tak u nich snáze při souloži dochází ke stimulaci klitorisu kořenem penisu. Tyto ženy dosahují orgasmu snadněji, neboť penis klitoris do nějaké míry stimuluje.

Ženy, jejichž klitoris je umístěn trochu výše a nachází dále od poševního vchodu, potřebují více doplňkové stimulace nebo jinou techniku soulože, při které bude dráždění klitorisu dostatečně zajištěno. Protože to vždy až tak snadno nelze zajistit, může tato žena mít problém s dosažením orgasmu.

Hlouběji se problematikou stimulace klitorisu při souloži a sexuálními polohami, při kterých je klitoris intenzivněji drážděný, zabývají články "Problémy žen s dosahováním orgasmu při souloži" a článek "Sexuální polohy vhodné pro stimulaci klitorisu".

Klitoris a orální sex

Orální stimulace klitorisu je nejsnadnější cestou k dosažení vyvrcholení ženy. Tedy dosažení klitoridálního orgasmu. Tento orgasmus je naprosto srovnatelný s jinými druhy orgasmu jako ke vaginální a kombinovaný. Je to plnohodnotný orgasmus, kterého je schopna dosáhnout naprostá většina žen. Orální stimulace je tou nejsnadnější cestou k jeho dosažení.

Protože orální stimulaci klitorisu je věnovaná znační část webu www.milování.cz, nebudu jednotlivé techniky, metody a sexuální polohy popisovat znovu. ale dovolím si vás odkázat na jednotlivé články, které tuto oblast lidské sexuality řeší. 

 

Články s podobou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: