Jste zde

Problémy s ejakulací spermatu

Problémy s ejakulací spermatu

Volné pokračování článku "Když orgasmus nepřichází ..." a článku "Sexuální poruchy".

Aby bylo možné se dále bavit o problémech s mužskou ejakulací, je potřeba si nejdříve připomenout, co to ejakulace je.

Ejakulace je prudký intenzivní výron semene (ejakulátu) z mužského penisu. Dochází k němu na konci pohlavního styku při vyvrcholení – orgasmu. Ejakulace spermatu je předpoklad pro přirozené oplodnění partnerky. K vypuzení spermatu - ejakulaci, dochází v několika rychle po sobě jdoucích výstřicích, které jsou obvykle na straně muže doprovázené prožitkem orgasmu. K ejakulaci i prožitku orgasmu dochází většinou v důsledku sexuální stimulace penisu nebo samovolně během spánku (noční poluce a spontánní orgasmus) nebo stimulací mužské prostaty.

Preejakulát je čirá, bezbarvá, viskózní kapalina, která je vypuzována z močové trubice z penisu muže během sexuálního vzrušení. Pro preejakulát se někdy používá i název preejakulační tekutina nebo Cowperova tekutina (produkovaná Cowperovými žlázami). Má složení a vzhled podobný spermatu, ale liší od něho významně svým chemickým složením. Podstatné však je, že neobsahuje spermie.

V současné době se řeší otázka, zda preejakulát přece jen někdy neobsahuje malé množství spermií. V případě, že by totiž preejakulát byť i malé množství spermií obsahoval, pak je zde značné riziko nežádoucího těhotenství v situacích, kdy dochází k nechráněnému spojení s cílem soulož dokončit s ejakulací mimo vagínu ženy. Tato technika se nazývá "Přerušovaná soulož - koitus interruptus" a z pohledu rizika spermií v preejakulátu by mohla být značně riziková. Občasný výskyt malého množství spermií v preejakulátu by tak mohl vysvětlovat značnou nespolehlivost antikoncepční metody přerušované soulože. Výzkum zaměřený na sledování případné, byť i nízké hladiny spermií však zatím není dostatečně průkazný. Přesto je obezřetnost při nechráněném spojení velmi důležitá!

Preejakulát nezaměňujte s předčasnou ejakulací! Jedná se o dvě naprosto odlišné záležitosti. Předčasná ejakulace je dokonaná ejakulace, ke které však došlo dříve, než by bylo žádoucí. Bližší informace o předčasné ejakulaci naleznete v článku "Předčasná ejakulace".

Množství preejakulátu vytékajícího z močové trubice se u mužů značně liší. Jsou muži, kteří mají preejakulátu jen velmi málo, případně zcela chybí.

Nepřítomnost ejakulace

Možná se to někdy za život přihodí každému muži. Je logické, že na tento problém se narazí až při nějaké sexuální aktivitě. Nejčastěji při masturbaci a později i při sexu. Sebevětší snaha prostě k cíli nevede ...

Pro muže je takováto situace vážným problémem a někdy se stane i důvodem, proč se muž rozhodne orgasmus předstírat. Předstírání orgasmu u mužů má podobné důvody jako u žen, navíc přibývá mužské EGO, že muž, přece nemůže přiznat selhání. K sexu přece orgasmus povinně patří a nemít ho, může navíc v představách muže znamenat urazit partnerku a zpochybnit tak její ženskost. Ale hlavně jde o to, že by byla zpochybněna jeho mužská role. Vyjádření orgasmu je u muže spojováno s ejakulací a tady vzniká problém ...

Je potřeba si vysvětlit pojmy ejakulace a orgasmus:

 • ejakulace je fyziologie, vystříknutí spermatu
 • orgasmus je vyvrcholením sexuálního vzrušení

Většinou jsou prožívány společně, není to ale podmínkou.

Mezi důvody absence ejakulace patří:

 • dlouhodobé problémy s erekcí - sexuální dysfunkce
 • ztráta ztopoření penisu - erektilní dysfunkce
 • přílišná délka sexuálního aktu
 • únava a ospalost
 • někdy i sex z povinnosti, kdy je na vině psychika a touha sex co nejdříve ukončit
 • dočasná sexuální indispozice
 • alkohol
 • drogy a omamné látky
 • deprese a její léčba (deprese jsou mnohem horší jak problémy s ED nebo opožděná ejakulace)
 • útlumové léky
 • zdravotní komplikace léčené nebo doposud neprojevené nemoci
 • celková ztráta zájmu o sex - porucha sexuální touhy
 • zjištění, že to dnes s ejakulací prostě nepůjde ...

Tyto důvody se týkají absence ejakulace. Předstírání orgasmu mužem mívá důvodů mnohem více. Najdete je v článku "Orgasmus předstírají i muži".

Nejčastěji orgasmus předstírají muži, kteří mají problémy s erekcí. Není to sice tak obvyklé, ale muži tak někdy někdy řeší problém se slabší erekcí, aby žena nic nepoznala. K předstírání uchylují v období, kdy je jejich problém s udržením erekce ještě v počátečním stádiu a jedná se spíše o jednorázové selhávání erekce. Za opakovanými problémy s erekcí však mohou být i závažné zdravotní problémy, jako například kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, vysoký krevní tlak, které postupně u sexu přerůstají v sexuální dysfunkci. V takovém případě nepomůže ani simulování orgasmu a muž musí navštívit lékaře a své zdravotní problémy řešit.

Občas muži svádí nepřítomnost ejakulace na ejakulaci do močového měchýře. V tomto případě by se jednalo o vrozenou nebo získanou vadu, jejíž řešení je nutné konzultovat a svěřit lékaři. Tato technika je ovšem i součástí oddalovaní orgasmu pokud ovšem muž zvládá vícenásobný orgasmus. Vzhledem k tomu, že tyto techniky ovládá jen velmi malá skupina mužů, bývá výmluva na retrográdní ejakulaci jen zbytečná omluva nepřítomnosti ejakulace.

Poruchy ejakulace

Poruchy ejakulace (ejakulatorní dysfunkce) nejsou častým onemocněním, o to jsou závažnější příčinou poruch plodnosti.

Klasifikace poruch ejakulace je provedena podle kriterií Evropské urologické společnosti "Guidelines on Disorders of Ejaculation – EAU". Seřazení poruch je provedeno podle abecedy, ne podle významu nebo závažnosti poruchy. V některých případech může docházet ke kombinaci poruch. Pro správnou klasifikace problému je naprosto nezbytné vyšetření postiženého muže u jeho ošetřujícího lékaře. Ten jej odešle ke specialistovi, pravděpodobně urologovi a ve spolupráci s ním zahájí léčbu. Čím dříve je léčba zahájena, tím lepších se dosahuje výsledků. Postižený muž není schopen bez lékařského vyšetření a laboratorních testů sám svůj problém správně diagnostikovat a nemůže ho také ani sám léčit a hlavně vyléčit.


Anejakulace

Anejakulace je úplná ztráta schopnosti ejakulace.

Je způsobena poruchou vypuzování ejakulátu z prostaty a semenných váčků do močové trubice. Pravá anejakulace je obvykle spojena s normálním pocitem orgasmu. Někdy, např. při nekompletním poranění míchy, se může vnímání orgasmu změnit nebo snížit. Pravá anejakulace je vždy spojena s poruchou centrálního nebo periferního nervového systému anebo je způsobena léky. Bližší informace naleznete v článku "Anejakulace - absence ejakulace při orgasmu".


Anorgasmie

Obecně je anorgasmie charakterizována jako neschopnost dosáhnout orgasmu.

U muže může být anorgasmie způsobena anejakulací. Někteří muži postižení ztrátou schopnosti dosáhnout orgasmu prožívají občasné noční poluce (výrony semene) nebo ejakulaci během značného emocionálního vzrušení, které však nemá žádný vztah k sexuální aktivitě. Anorgasmie má obvykle psychogenní příčiny. Bližší informace naleznete v článku "Poruchy orgasmu u muže - anorgasmie".


Astenická (slabá) ejakulace

Astenická ejakulace, někdy nazývaná jako částečná neschopnost ejakulace, se projevuje normální fází puzení ejakulátu současně s poruchou expulsivní fáze ejakulace.

Pocit prožitku orgasmu je snížený a chybí pro orgasmus typické rytmické kontrakce spojené s ejakulací. Muž prožívá velmi slabý orgastický prožitek při kterém dojde k ejakulaci minimálního množství ejakulátu. Kontrakce spojené s ejakulací jsou mužem prociťovány v případě astenické ejakulace, kdy přirozené plné ejakulaci brání překážky v močové trubici. Bližší informace naleznete v článku "Astenická (slabá) ejakulace".


Bolestivá ejakulace

Mezi méně časté, ale vyskytující se problémy s ejakulací musíme zařadit i bolestivou ejakulaci a stopy krve v ejakulátu. Tato komplikace, pokud se opakuje, pak vždy vyžaduje odborné lékařské vyšetření. Není to rozhodně něco, co by si měl muž nechat pro sebe a čekat až "TO" odezní. Možná se příznaky zmírní, možná i odezní, ale příčina může zůstat z v budoucnu způsobí složité, někdy až neřešitelné komplikace zdravotního stavu muže. Bolestivou ejakulaci mohou provázet i stopy přítomnost krve ve spermatu. takovýto stav rozhodně není možné podceňovat. Stav, kdy problém s ejakulací provázejí další varovné příznaky jako například bolestivé a problematické močení, krev v moči, bolest penisu či bolestivá ejakulace, vyžaduje okamžité lékařské vyšetření!!! Bližší informace naleznete v článku "Bolestivá ejakulace a krev ve spermatu".


Předčasná ejakulace a krátká soulož

Předčasná ejakulace je rychlé a nezadržitelné nastoupení ejakulačního reflexu, neschopnost kontrolovat ejakulaci po "dostatečně" dlouhou dobu před spuštěním ejakulačního reflexu. Bližší informace naleznete v článku "Poruchy orgasmu u muže - předčasná ejakulace". Pro dosažení vyvrcholení ženy bává problémem nejen přečasná ejakulace muže, ale také krátká soulož - coitus brevis. Přitom každý u těchto problémů je trochu jiný a proto je nutné vědět, že dřívější orgasmus není předčasná ejakulace!


Retardovaná ejakulace

Při retardované ejakulaci je potřeba k orgasmu s ejakulací abnormální stimulace ztopořeného penisu.

Bývá považována za mírnou formu anorgasmie, oba příznaky se mohou projevit u téhož pacienta. Příčiny jsou psychogenní i organické. Bližší informace naleznete v článku "Retardovaná ejakulace".


Retrográdní ejakulace

Retrográdní ejakulace je úplná ztráta antegrádní ejakulace, jelikož ejakulát prochází přes hrdlo do močového měchýře.

Pacienti mívají, vyjma paraplegiků, normální nebo snížený pocit orgasmu. Častěji je retrográdní ejakulace kompletní. Částečná antegrádní ejakulace může být zaměněna se sekrecí bulbouretrálních žlázek. Objevuje se také jako důsledek endoskopických výkonu v oblasti prostaty nebo hrdla močového měchýře. Bližší informace naleznete v článku "Retrográdní ejakulace".


 

Články s podobnou tematikou

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)