Jste zde

Poloha pro tribbing (sexuální tření) vsedě

Poloha pro tribbing (sexuální tření) vsedě

Volné pokračování článků "Sexuální polohy v lesbickém sexu", "Nepenetrační sex - "frottage" - sexuální tření".
Patří mezi polohy vhodné pro Tribbing - tření vulvy o stehno partnera (partnerky).

Polohy pro sexuální tření patří mezi ty sexuální polohy, které jsou snad nejbližší "klasickému" milování partnerů. Protože se jedná o techniku, kterou mohou využívat a využívají jak heterosexuální páry, tak také páry lesbických žen, popíšeme si její význam detailněji.

Technika se dá provádět v poloze

  • kdy žena sedí na stehně partnera proti němu tváří v tvář
  • kdy žena sedí na stehně partnera v poloze odvrácené, tedy když k partnerovi sedí otočená zády

Začneme tím, co některé ženy potřebují...

Zamyslete nad tím, co asi prožívají ženy, které o sobě ví, že bez dostatečného tlaku na vulvu a bez současné intenzivní stimulace vulvy, perinea (hráze) a (nepřímo i přímo) klitorisu třením, nemají šanci dosáhnout vyvrcholení. Jak to sdělit partnerovi (partnerce)? Pochopí to, nebude se mi smát nebo co si o mně pak bude myslet??? Tyto a mnohé další otázky se honí hlavou ženám, které pro dosahování vyvrcholení potřebují použít "svou", vyzkoušenou a ověřenou techniku.

Právě poloha, kdy si žena sedne na stehno partnera nebo partnerky je tou nejsnadnější cestou, jak neverbálně sdělit co potřebujete!

Tuto polohu samozřejmě využijí i ženy, které při milování hledají něco nového a chtějí vyzkoušet techniky sexuálního tření pohlaví o partnerovo (partnerčino) tělo. Proč ne! Vždyť vše nové co v sexu vyzkoušíte vás může obohatit o nové prožitky a pomůže zabránit stereotypu, který je pro sex nebezpečný...

V popisu budeme předpokládat, že se jedná o heterosexuální pár.

Muž se posadí na pohodlnou, stabilní a hlavně dostatečně pevnou židli. Velmi vhodné jsou otočné židle používané například při hře na klavír. Snadno se u nich dá nastavit potřebná výška sedáku a přitom jsou nejen dostatečně pevné, ale také stabilní. Použít však můžete i jakoukoli jinou. Pro někoho bude možná vhodnější a pohodlnější pevná s opěradlem. Několikrát jsem zdůraznil pevná židle. Je to proto, že mnohé dnešní židle mají problém samy se sebou, natožpak s mužem a ženou, která se obkročmo posadí na jeho nohu...

Muž se posadí na židli a rozevře nohy. Žena si "vybere" nohu a obkročmo se na ni posadí. Svou vulvou bude velmi těsně přitisknuta na stehno sedícího muže. Nohama se bude opírat o podlahu.

Židle by měla být tak vysoká, aby sedící muž měl nohu opřenou kolmo o podlahu (aby noha byla v koleni ohnutá v pravém úhlu k podlaze). Váha sedící ženy se pak bude přenášet kolmo na podlahu a žena z nohy nebude "sjíždět". To je celkem důležité pro další část techniky, kdy se po nabídnuté noze začne žena posouvat dopředu-dozadu a bude se vulvou třít o kůži mužova stehna. Pokud by byla židle moc vysoká (noha muže krátká), sjížděla by z jeho nohy dolů. Pokud by byla židle příliš nízká (noha muže moc dlouhá) sjížděla by naopak k muži. Ideální je proto taková výška židle, při které má muž stehno vodorovně s podlahou. Žena pak nebude z jeho stehna nikam "sjíždět", ale bude se moci věnovat pouze své technice tření...

Ještě chvíli u židle přece jen zůstanu. Její výška, stabilita a pevnost jsou pro tuto techniku přímo zásadní. Rozvrzaná židle se může rozpadnout a to by nemuselo být zrovna příjemné ani bezpečné. Výška židle by také měla odpovídat tomu, že se žena, obkročmo sedící na stehnu muže, potřebuje nohama opírat o podlahu, aby měla dostatečnou oporu pro nohy a aby se po stehnu muže mohla pohodlně posouvat dopředu-dozadu. Tak sami vidíte, jak je výběr té správné židle důležitý...

Nyní k samotné technice tření vulvy o stehno partnera. Jednak je to poloha "nenápadná", ale také je to poloha ve které se dá velmi příjemně věnovat technikám mazlení, laskání a vzájemného vzrušování bez toho, že by dopředu bylo jasné o co půjde ve finále...

Proto je to poloha, kterou mohu vřele doporučit ženám, které se stydí partnerovi naznačit, co potřebují pro to, aby dosáhly takového vzrušení, že prožijí orgasmus. Takových žen zase není až tak málo, jak by si někdo mohl myslet. Většinou jsou to ženy, které už v období dospívání zjistily, že nejsnadněji při masturbaci prožijí vyvrcholení při tření vulvy o předměty. Technika, kdy stejného efektu docílí při tření o tělo partnera spočívá pouze v záměně plyšové hračky nebo opěradla křesla za nohu partnera... Jinak je to stejné! Uvědomte si, že pro ženu není tak velký problém záměna předmětu za nohu partnera, jako je zvládnout mu sdělit, že jeho nohu potřebuje k tomu, aby dospěla k vyvrcholení!!!

Pak už je to snadné. Muž ženu objímá, líbá, hladí, laská, prostě se jí naplno věnuje. Žena se po jeho noze posouvá dopředu-dozadu a tře se vulvou o kůži jeho stehna. Tlak nohy na vulvu a tedy nepřímo a později i přímo na klitoris ovlivní tím, jak moc velkou část váhy svého těla přenese na nohu muže. To může regulovat tím, jak se na jeho nohu posadí. Žena může muže objímat, líbat, tisknout se k němu, případně ho může i rukou stimulovat na penisu. Většinou však dá přednost tomu, že se k muži co nejtěsněji přitiskne a tře se vulvou o jeho stehno, co nejblíže ke tříslům. Pohybem svého těla pak nepřímo stimuluje i mužův penis. Kombinuje se nejen sexuální tření pohlaví, ale také velmi těsné objetí a další způsoby stimulace erotogenních zón. Muž je v pasivní roli a proto se ženě může naplno věnovat. Dokonce se po něm nepožaduje ani žádná erekce... Proto je tato forma navození vzrušení ženy vhodná i pro páry ve kterých má muž potíže s dosažením dostatečně pevné erekce. Přitom objímání i velmi těsný kontakt těl a především vzrušení, které ženě sexuální tření navozuje, se blíží klasické souloži. Alespoň z dálky by to tak mohlo vypadat...

Mnohé ženy vzrušuje tlak a tření v oblasti perinea (hráze) nebo konečníku. Tento tlak si při technikách sexuálního tření mohou velmi snadno regulovat pomocí náklonu těla nebo spíš úhlu pod kterým se budou o stehno partnera třít. Když se zaměří na tření vulvy, bude více stimulována vulva, stydké pysky a klitoris. Pokud pozornost zaměří na hráz a konečník, stačí se jinak zaklonit a tření se více přenese do těchto oblastí. Stimulace hráze je příjemná každé ženě. Ženy to ví nebo to podvědomě tuší a proto ani tuto oblast při sexuálním tření o nic neošidí...

Pokud si žena rozevře stydké pysky a stažením klitoridální kapuce obnaží klitoris, stane se z nepřímé stimulace klitorisu stimulace přímá a ta je pak podstatně intenzivnějí. Žena je v dominantní roli a sama si reguluje pohyby pánví dopředu-dozadu, případně s ní může i rotovat... Rychlost pohybů se s narůstajícím vzrušením většinou zrychluje. Žena si techniku průběžně upravuje tak, aby jí přinášela maximální požitek. Vzhledem k tomu, že se jedná o techniku, kterou řada žen umí z masturbace, dokáží stehno muže a jeho doplňkové laskání využít naplno. Kdy se dostaví orgasmus už je pak spíše otázkou, kdy žena chce, aby se dostavil...

Opačná poloha ve které je žena k muži zády

Ještě si vysvětlíme rozdíl mezi polohou, kdy je žena proti muži tváří v tvář a polohou, kdy je k němu obrácena zády. Poloha ve které žena sedí na stehnu proti muži je rozhodně tou nejvhodnější polohou pro to, aby mu dělil a ukázala co potřebuje. Poloha, kdy je k němu zády pak patří spíše k těm, kdy si spolu s partnerem už hrají. Muži totiž dovoluje, aby ženu stimuloval rukou na klitorisu a to i v průběhu jejího sexuálního tření. Také se mu bude lépe objímat a bude mít snadnější přístup k jejím prsům. Některé ženy více vzrušuje, když je muž hladí na zádech nebo je na zádech líbá a laská. Žena si navíc může předklonem těla více regulovat tření na klitorisu a pokud se zády více položí na sedícího muže, více mu usnadní přístup ke klitorisu. Dá se v ní více experimentovat... Je to poloha, kterou si asi každý pár vyzkouší a pak se rozhodne pro variantu, která mu bude více vyhovovat. To, hlavní - sexuální tření vulvy a klitorisu o stehno partnera je stejné.

Pokud se partneři dokáží v jedné nebo druhé variantě vzájemně sladit, pro ženu to bude neskutečně krásná změna v jejich partnerském sexuálním životě. Věřte tomu, že mnoho žen prostě při jiných technikách vyvrcholení nikdy nedosáhne, nebo pokud dosáhne, pak to bude orgasmus "vydřený". Technikou sexuálního tření o nohu partnera to přitom jde "skoro samo". Dosáhnout vyvrcholení touto cestou je pro ně snadnější než například cestou orálního sexu a to proto, že pokud žena potřebuje k dosažení vyvrcholení nejen tření, ale i tlak, musí muž umět techniku orálního sexu, při které tlak na stydký pahorek a skrytou část klitorisu dokáže navodit ústy. Samotná stimulace klitorisu jazykem nemusí stačit. Musí umět svoje ústa k vulvě správně přiložit a orální stimulaci doplnit i o tlak navozený čelistí...

Proto má technika sexuálního tření vulvy o stehno muže tak zásadní význam pro ženy, které se bez svého způsobu stimulace vulvy třením a tlakem prostě neobejdou... Pro někoho je to možná nepochopitelné, ale ženy, které touto technikou vyvrcholení umí dosáhnout si určitě oddechnou. Konečně nemusí nic předstírat, partner se nemusí "udřít" a oba budou spokojeni.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)