Jste zde

Lesba, lesbismus, ženská homosexualita

Lesba, lesbismus, ženská homosexualita

Volné pokračování článků "Sexuální orientace".

Lesba (nebo také lesbička) je žena s homosexuální orientaci. Označení lesba je odvozeno z řeckého ostrova Lesbos.
Lesbismus (též někdy sapfismus) je pak označení pro lesbickou lásku, ženskou homosexualitu či pohlavní chování (v nejširším smyslu) projevující se vztahem mezi ženami.

Užití termínů

Odvození výrazu od ostrova Lesbos souvisí se starověkou řeckou básnířkou Sapfó, která na ostrově žila v 6. stol. př. n. l. a v některých svých básních opěvuje ženské tělo a lásku mezi ženami. Ostrov se v této souvislosti stává oblíbenou turistickou destinací lesbických žen. Sami obyvatelé ostrova však touto spojitostí nejsou vždy nadšeni.

Mnoho lidí (včetně samotných leseb) má s označením "lesbička" problém. Vidí v něm nevhodnou zdrobnělinu. Většina komunity se přiklání k označení "lesba", byť je "lesbička" preferována mnohými médii. Socioložka Ciprová uvádí, že používání výrazu "lesbička" má své zastánce i uvnitř "lesbické komunity" – pro ty je výraz "lesba" příliš drsný a údajně evokuje spojení lesbických žen s maskulinitou. Odpůrci zase tvrdí, že výraz "lesbička" vyjadřuje nezralost, nevyspělost, která se může pojit i s nejistotou ohledně své identity a také odráží patriarchální jazykovou dominanci, kdy zdrobnělé je roztomilé, malicherné, nedůležité, dětské.

Pseudolesbický vztah

Možná ten termín není úplně přesný, ale vyjadřuje situaci, kdy se vytvoří vvztah mezi dvěma ženami, z nichž jedna nebo obě nemusí být přímo lesbičkami. Často se to stává v období, kdy dívka hledá svou sexuální orientaci a chlapci nebo muži ji v tomto životním období připadají naprosto nemožní. Za vhodné situace se pak může stát, že se uchýlí k jiné ženě se kterou si rozumí a která se stane její velkou přítelkyní.

Důvěrné rozhovory a společné zážitky pak mohou, podporované potřebou sexuálního uvolnění, přerůst v lesbický vztah. Většinou se však s příchodem toho správného muže její sexuální orientace vyjasní a ona se stane heterosexuální ženou, která dále nemusí mít bisexuální potřeby.

Naprostá většina žen nemá problém si představit soužití (bydlení) se stejným pohlavím, tedy se ženou. Často tomu tak také je, například v období, kdy ženy žijí single a náklady na bydlení se lépe řeší, když se o ně podělí... žijí společně jako kamarádky a třeba si v mnohém rozumí lépe než s muži. Většina společně žijících žen si ale nedokáže představit, že se líbá se ženou, nebo že s ní prožívá nějaké intimní okamžiky. Často je to ale spojené s výchovou a společenskými normami.

Lesbickou zkušenost však mohou mít i dvě ženy, které byly doposud heterosexuální. Může se to stát například po velkém životním zklamání, kdy se přikloní ke stejnému pohlaví, které je nezklamalo. Nebo po velkém zklamání v lásce, rozvodu nebo rozchodu dívky nebo ženy občas řeší uvolnění sexuálního napětí v náruči své kamarádky. Často vznik takovéhoto vztahu podpoří i životní zkušenost při které byla žena týrána mužem. Nejedná se však o ženskou homosexualitu, ale spíše o řešení sexuálních potřeb ve vztahu se stejným pohlavím, tedy o okolnostmi vynucenou homosexualitu, zástupnou homosexualitu. V takovémto případě se dá spíše hovořit o homosexuálním chování, než o homosexuální orientaci. Můžeme se s ní setkat ve věznicích nebo jiných společenstvech, kde převládá jedno pohlaví. Osoby, které naváží "zástupný" homoerotický vztah, se při první příležitosti vracejí zpět ke své biologicky dané sexuální orientaci.

Za svou homosexualitu člověk nemůže

Sexuální orientace se ve své podstatě jeví jako biologická, předurčená celkovou souhrou genetických faktorů a raného vývoje, a proto není osobní volbou. Pokud si žena není svou sexuální orientací jistá a přitahují ji muži, ale občas i ženy, pak není nutné hned dělat nějaká rozhodnutí nebo závěry. Nejrozumnější je dopřát si čas na vyjasnění svých sexuálních potřeb. Nechat tomu volný průběh a nesnažit se od toho "nesprávného pohlaví" distancovat... Určitě bude rozumnější prožít zkušenost s oběma pohlavími než se rozhodnout pod nátlakem okolí a vybrat si to, které obecně okolí vyhovuje, ale pro vás se nakonec ukáže jako volba nesprávná. Pokud to má být volba na celý život, pak to problémy vaší sexuální orientace nevyřeší, jen si budete po zbytek života zakazovat to, po čem toužíte. Ani tomu druhému, tedy partnerovi to nepomůže. Bude sice žít se ženou, ale se ženou, která když se s ním miluje, touží po jiné ženě... Proto si na zásadní životní rozhodnutí dopřejte čas.

Pokud vaše pochybnosti budou přetrvávat dlouhodobě, je rozumné se poradit s odborníkem - sexuologem.

Sex lesbických žen

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: