Jste zde

Poruchy orgasmu - anorgasmie

Poruchy orgasmu - anorgasmie

Hlavní téma: "Sexuální dysfunkce".
Volné pokračování článku "Prožitek a orgasmus" .

V poslední době přibývá partnerů které trápí, že jejich muž nápadně často při pohlavním styku nemůže dosáhnout vyvrcholení - orgasmu a ejakulace. Pokud dosáhne, pak po nepřiměřeně dlouhé době intenzivní stimulace a někdy ho nedosahuje vůbec. Takovýto stav partnerskému sexu moc neprospívá a tyto páry po nějaké době začnou řešit sexuální problém, který se nakonec může týkat i schopnosti ženu oplodnit. To je ale pouze jedna z forem anorgasmie, která se týká mužů.

Anorgasmie je porucha sexuální funkce. Muž nebo žena nemůže dosáhnout orgasmu při sexuálním styku. Anorgasmie je nejčastější sexuální porucha u žen. U mužů se za nejčastější sexuální poruchu spojenou s vyvrcholením považuje předčasná ejakulace. Jen málo mužů trpí problémy retardované ejakulace.

Anorgasmický muž
Anorgasmický muž, který netrpí předčasnou ejakulací, naopak řeší absencí orgasmu a nedokáže dospět k vyvrcholení. Nedaří se mu to ani při pohlavním styku, ale ani při masturbaci. Většina anorgasmií postižených mužů má zájem o sex a při tom nemá jiné zdravotní ani funkční potíže. Partnerský sex vyhledávají a většinou souloží často a rádi. S anorgasmií je totiž spojen problém absence výronu semene, při dostatečně pevné erekci, což z těchto mužů dělá milence, kteří extrémně dlouho vydrží souložit. Ne každá žena je však tímto stavem nadšená. Soulož může trvat neúměrně dlouho a ani po extrémně dlouhém čase spojení nemusí být zakončena vyvrcholením. Této poruše se řáká porucha orgasmu u muže - retardovaná ejakulace

Anorgasmická žena
Poruchy orgasmu u žen se nazývají ženská anorgasmie - obecně frigidita. Otázky a pochybnosti ohledně absence orgasmu při sexu jsou velmi časté. Tento problém se většinou týká především žen. A není jich málo! Některé jej přiznají, ale mnohem víc žen tento problém zažívá, ale nemluví o něm a dokonce se brání si jej přiznat. Poruchy ženské sexuality, mezi které frigidita patří, se označují jako pohlavní chladnost. Je to stav, při kterém se ženská sexuální žádostivost rapidně snižuje, anebo zůstává stejná a požitek z milování je v takovém stavu minimální.

Mechanismus ženské anorgasmie je možné srovnávat s mechanismem předčasné ejakulace u mužů.

Sexuologických průzkumů prováděných v různých zemích světa je celá řada. Liší se podle země, národa, i geografických podmínek. Obecně však z výsledků průzkumů vyplývá, že necelých 35 % dotazovaných žen v partnerském životě pravidelně prožívání období sexuálního chladu, až 20 % žen orgasmus při milování zažívá pouze zřídkavě, přibližně 5 % žen nezažilo orgasmus vůbec nikdy. V České republice se odhaduje, že orgasmus nikdy neprožilo asi 8 % žen. Více jak 10 % dotázaných žen přiznalo, že trpí poruchou sexuálního vzrušení, ke kterému většinou nikdy nedochází, a asi 8 % cítí při pohlavním styku nepříjemnou bolest.

Příčiny anorgasmie

Anorgasmie se nejčastěji spojuje s psychologickými nebo citovými problémy. Jsou to nejčastěji ty problémy, které řešíme denně a už je mnohdy ani za "problém" nepovažujeme. Patří mezi ně přetížení, stres, chronická únava, přepracování, starost o děti a rodinu, problémy v práci nebo dokonce problémy přímo existenční, zdravotní a finanční. Neméně závažní však jsou psychické potíže, sebepodceňování, komplexy z vlastního těla nebo komplexy získané díky urážkám nebo výsměchu ze strany partnera nebo partnerky. Podobně působí i deprese, strach, bolest, nemoc... Za nejvážnější příčiny anorgasmie je možné považovat negativní prožitky a zážitky spojené se sexem, znásilněním, sexuálním zneužíváním, týráním, ale také příliš prudérní výchovu, která se později sráží s požadavky partnerského života. Často neschopnost orgasmu zaviní i vztahové problémy, ponižování, neustálé výčitky, obviňování, patologická žárlivost či hádky mezi partnery. Výčet problémů. které nakonec vedou v sexuální potíže až neschopnost dosáhnout při sexuálním styku orgasmu, je mnohem, mnohem obsáhlejší...

Samostatnou kapitolou jsou příčiny fyziologické. Jedná se o řadu zdravotních komplikací a problémů, které často omezují běžný osobní život. Zdravotní problémy sex mohou nejen omezovat, mohou ho v některých případech dokonce i vylučovat. Problémy s dosažením orgasmu při sexu však bývají často na počátku problémů později mnohem závažnějších. proto je potřeba už těm úvodním věnovat velkou pozornost a nepodceňovat je, Může se jednat o problémy kardiologické, problémy kardiovaskulárního systému, ale také o neurologická onemocnění, vysoký tlak nebo o cukrovku. U žen, ale i u mužů může být problém s dosahováním orgasmu spojen také s hormonální dysbalancí nebo sníženou hladinou pohlavních hormonů.

Anorgasmii však negativně ovlivňují i civilizační problémy jako je alkoholismus nebo užívání drog.

Druhy anorgasmie

  • primární – žena nebo muž nedosáhnou orgasmu nikdy.
  • sekundární neboli druhotné – v minulosti se orgasmu dosáhnout podařilo, ale v současné době se ho dosáhnout dlouhodobě nedaří.
  • situační – člověk nemůže prožít orgasmus za určité situace. Často je takováto neschopnost spojená s návštěvou rodičů nebo pobytem u rodičů, pobytem v depresivním prostředí, nebo se situacemi, kdy není zaručeno dokonalé soukromí. Takovouto situací však může být i první pohlavní styk v životě.

Primární anorgasmie

Problémy s dosažením orgasmu mají převážně ženy. Žen, které nikdy v životě neprožily orgasmus, je něco kolem deseti procent. Jde o stav, kdy žena neprožila orgasmus nikdy v životě s partnerem a dokonce ani sama se sebou, tedy při masturbaci. Pro takovýto stav se používá diagnóza primární anorgasmie.

Diagnoza primární anorgasmie se týká převážně žen, u mužů se vyskytuje jen velmi zřídka. Dosažení orgasmu je mužům nejspíš geneticky předurčeno a je významnou součástí jejich sexuality.

Pravá anorgasmie, tedy primární anorgasmie je stav, kdy člověk nikdy nezažil orgasmus. Pokud je muž schopen orgasmu jen nekoitálně nebo při masturbaci, pak se tento stav označuje jako koitální anorgasmie. Většina pravých anorgasmií u mužů má povahu primární anorgasmie. Jen zcela vzácně se u mužů vyskytne anorgasmie sekundární.

Pro dosažení orgasmu je třeba pozitivního působení mnoha citových a fyzických podnětů. Velmi záleží na okamžiku a způsobu počátku sexuálního života. Stále více mladých dívek začíná se sexem ve chvíli, kdy ještě nejsou připravené, a s nevhodnými partnery. To pak zanechává následky na celý další sexuální život. Rozčarování z nezdařeného nebo přímo traumatizujícího prvního sexu může v podvědomí zanechat těžko smazatelné stopy. Na svou první sexuální zkušenost ženy nezapomínají a vzpomínky na takové trauma v tak důležitý životní okamžik se pak často vracejí a mohou ženu provázet po celý zbytek života. Muže s primární anorgasmií musí partnerce vysvětlit, že ho vzrušuje, sexuálně přitahuje a že problém s absencí vyvrcholení se zájmem o ni nijak nesouvisí. Mnoho žen to nezvládá přijmout a je přesvědčeno, že absence vyvrcholení souvisí s jejich nedokonalostí nebo že neumí muže dostatečně vzrušit. Jen velmi obtížně chápou, že problém je na straně muže a že s jejím ženstvím nijak nesouvisí.

Potíže s neschopností dosáhnout orgasmu se nicméně mohou dostavit i později. Většinou bývají způsobeny nepříjemnými zážitky z nezdařených sexuálních vztahů, které v zůstanou v paměti často časem ještě více zesílí. Žena se ocitne v zajetí vlastních myšlenek, ať už vědomých či nevědomých a podvědomě si vytvoří barieru proti příjemnému prožitku ze sexu.

Anorgasmie a reprodukční schopnost

Tyto problémy se týkají především anorgasmických mužů. Problém anorgasmie je problémem s dosažením vyvrcholení, tedy s dosažením ejakulace při sexuální stimulaci. Není podstatné, zda se jedná o stimulaci při souloži nebo při masturbaci. K výronu semene u této poruchy dochází jen někdy a to pouze při nočních polucích. Klasickou stimulací nebo souloží se to nedaří. Pokud se ejakulát z těla muže nepodaří opatřit přirozenou cestou, musí nastoupit metoda specializované lékařské asistence. Nebývá to pro muže nijak složitý lékařský zákrok, ale je to přece jen lékařský zákrok, který se provádí na specializovaných pracovištích, které se metodami asistované reprodukce zabývají. v první řadě si partneři musí vyjasnit v čem problém muže spočívá a jakou metodou bude provedeno oplodnění ženy. Pro muže s primární anorgasmií nastává psychicky obtížná situace, kdy musí partnerce vysvětlit, že bude oplodněna jeho spermiemi, ale umělým oplodněním.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)