Jste zde

Cunnilingus - navození vyvrcholení (orgasmu)

Cunnilingus - navození vyvrcholení Orgasmu)

Hlavní téma: "Cunnilingus".
Volné pokračování článku "Techniky orální stimulace ženy".

Orální sex "Cunnilingus", tedy sex poskytovaný ženě, je nesnadnější cestou pro dosažení vyvrcholení jejího vzrušení. Pro orální stimulaci ženy využívají heterosexuální páry i lesbické páry stejné techniky orální stimulace a stejné sexuální polohy. Také očekávaný výsledek cunnilingu - orgasmus, je podobně intenzivní.

Budeme se dále zabývat poslední fází vzrušení ženy, tedy okamžiky těsně před vyvrcholením a prožitkem orgasmu. Musíme si uvědomit, že z pohledu přijímající ženy vůbec nezáleží na tom, kdo takovou stimulaci provádí, ale jak ji provádí, kolik toho o orgasmu ženy ví a jak umí ženu techniky orální stimulace vzrušit. Podstatné je také to, zda dokáže stimulaci vést tak, aby žena prožila vícenásobný orgasmus. Nezáleží tedy na tom, zda stimulaci poskytuje muž ženě nebo žena ženě. Prožitek vyvrcholení bude stejný.

Orální stimulace je ideální technika pro dosažení vyvrcholení ženy. Naprostá většina žen je schopna prožitku vícenásobného orgasmu. Ženy jsou od přírody multiorgasmické, některé však víc než jeden orgasmus při milování prožít nechtějí. Je to naprosto individuální a žádné ženě se nedá "nařizovat", kolik vyvrcholení by měla prožít.

Dosažení jednoho orgasmu

Pokud žena touží pouze po jednom orgasmu a další už nechce, mívá k tomu své důvody. Proto je zbytečné se ji po dosažení vyvrcholení snažit stimulovat znovu a znovu s cílem dosáhnout vícenásobný orgasmus. Mohlo by jí to být nepříjemné a proto respektujte její přání.

Multiorgasmická žena

Jiné ženy však vícenásobný orgasmus uvítají a nebrání se další a další stimulaci až "do vyčerpání". Pokud žena víc orgasmů uvítá, poskytněte jí je. Další orgasmus nastupuje po chvilce odpočinku, kdy orgasmické stahy odezní a vzrušení mírně poklesne. Většinou stačí počkat tak 30 sekund a můžete se pokusit o další stimulaci, která vzrušení opět zvedne a žena prožije další vyvrcholení. Druhé a další vrcholy se dosahují většinou snadněji, ale bývají méně intenzivní, než byl první prožitek. Neplatí to však vždy a je to relativní. Někdy může být některý z dalších vrcholů mimořádně intenzivní nebo se tak ženě jeví. Běžně multiorgasmická žena prožívá 3 až 7 vyvrcholená za sebou. Pak už si často sama řekne, že už to stačí. Když přidáte ještě jeden, nic se nestane a určitě se nebude zlobit...

"Vzrušení na hraně vyvrcholení"

Tantrická technika  oddalování vyvrcholení ženy se nazývaná "vzrušení na hraně vyvrcholení". Spočívá v orální stimulaci pohlaví až k "hraně vyvrcholení", tedy těsně před okamžik, než vzrušení ženy dosáhne takové hladiny, že pak už následuje vyvrcholení. Po překročení tohoto okamžiku, tedy hrany vzrušení, už nástup orgasmu nejde zastavit, jde ho už jen prožít. Technika se dá použít nejen při orálním sexu, pravdou však je, že právě při orálním sexu se dá udržet po nejdelší dobu. Stimulace ženy jazykem je totiž jemnější a přesnější než jakákoli jiná stimulace jejího pohlaví, samozřejmě včetně soulože.

Technika spočívá v tom, že partner nebo partnerka ženu postupně a pomalu  orálně vydráždí až na samý poslední vrcholek vzrušení před tím největším, ze kterého už se nedá vrátit. Je to určitě výjimečná zkušenost prožívat okamžiky, kdy se to už, už, už blíží, ale ženě "není dovoleno" prožít "sladkou extázi". Těsně před vyvrcholení se rytmus stimulace zpomalí, intenzita doteku jazyka se sníží a to vrátí vzrušení ženy zase zpět, těsně pod vrcholek blaha.

Není až tak úplně snadné rozpoznat, kdy je ten správný okamžik, kdy se zpomalením stimulace a snížením její intenzity začít. Proto jsem uvedl, že nejsnadněji se tato technika provádí právě při orálním sexu cunnilingu. Je to opravdu proto, že jazyk je velmi jemný, citlivý a a "ohebný" a stimulace klitorisu může proto být velmi přesná a snadno (lépe) kontrolovaná. Navíc těsně před vyvrcholením nastupují velmi jemné stahy vulvy, klitorisu i poševního vchodu a ty jsou jazykem rozpoznatelné. Další projevy, které svědčí o mimořádném vzrušení ženy jsou změny v dechu, zatajování dechu, celkové napětí svalů nohou, břicha a rukou, někdy celého těla. To vše svědčí o tom, že žena se blíží okamžiku vyvrcholení a že už nebude potřeba mnoho další stimulace, aby její vzrušení přešlo do vyvrcholení. A to jsou přesně ty "signály" které musí být ten, kdo cunnilingus poskytuje, schopen včas rozeznat.

Pokud stimulaci nezpomalí a intenzitu dráždění nesníží včas, žena prožije vyvrcholení. Pokud v této chvíli přestanete s drážděním skokem, nemusí to znamenat, že orgasmus neproběhne. Vzrušení ženy už může být tak vysoké, že zbytek podnětů, jako je svalové napětí, zatajený dech  a další podněty vzrušení, jí pomohou překonat hranici vzrušení za kterou už není návratu a orgasmus proběhne i bez jakékoli další stimulace.

Proto je naprosto zásadní dokázat správně odhadnout kdy s intenzivní stimulací přestat a kdy jejím zjemněním dosáhnete snížení vzrušení těsně pod vrchol. Toto včasné zjemnění stimulace vzrušení sníží a orgasmus, na rozdíl od skokového přerušení stimulace, nenastane.

Takto to opakuje několikrát, než je ženě "dovoleno" prožít vyvrcholení.

Nepovažujte to za nějakou "torturu". Jde o to, že poté, co opět obnovíte stimulaci vulvy a především klitorisu, se vzrušení ženy znovu zvýší a opět naroste až k hraně vyvrcholení. Ta však už bude výš, než byla při prvním dráždění. Když celý proces dráždění, zjemnění a znovu dráždění a znovu zjemnění budete opakovat, žena může několikrát po sobě zažít okamžiky těsně před nástupem vyvrcholení. Prožije několik dalších vysokých vln vzrušení, ale neprožije orgasmus. Každá další vlna vzrušení je stále vyšší a vyšší. Nakonec se může se vzrušením dostat tak vysoko, že něco podobného při "klasickém" orálním sexu nikdy nezažila. Pokud bychom si průběh jejího vzrušení mohli představit v grafu, pak by křivka jejího vzrušení ve vlnách stále stoupala, až by v okamžiku vyvrcholení bylo její vzrušení na podstatně vyšší úrovni, než je při "klasickém" orgasmu.

Tato technika je úžasná, má však svá úskalí. Stává se, že žena už je po několika opakováních techniky oddalování vyvrcholení tak vzrušená, že už její vzrušení neopadá, ale také nestoupá. Pak může být problém hranu vyvrcholení překročit a orgasmu vůbec dosáhnout. Proto techniku oddalování vyvrcholení zase moc nepřehánějte! Když se vám podaří vyvrcholení oddálit tak dvakrát, třikrát, bude to úplně stačit. Technika je popsána také v článku "Na hraně vyvrcholení" - technika orální stimulace ženy. Jedná se o stejnou techniku.


Pro úplnost jen připomínám, že popsaná tantrická technika oddalování vyvrcholení ženy má ekvivalent v technice "Oddalování ejakulace při masturbaci", která se používá při masturbaci mužů.


Když žena prožij orgasmus, máte na výběr zda se žena "spokojí" s jedním vyvrcholením nebo budete pokračovat a ona prožije vícenásobný orgasmus.

Multiorgasmická "Jízda na vlnách rozkoše"

Pokud se orgasmus dostaví, a vy budete pokračovat v další stimulaci vulvy a především klitorisu, může se žena dostat do stavu, kterému říká "Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu. Tehdy jeden orgasmus přichází za druhým a k jejich vyvolání je potřeba už jen velmi malého úsilí. Žena většinou nemá problémy s dalším a dalším prožíváním intenzivních orgasmů a má pocit, že to nikdy neskončí... Dávající muž (nebo žena) se tak postaví před nelehký úkol zvládnout laskání po dobu mnohonásobně delší, než bylo původně plánováno. Může se pak stát, že když se dávajícímu partnerovi (partnerce) nakonec podaří extrémně vzrušenou ženu, k její velké lítosti nad tím, že to končí, uspokojit, nedokáže po aktu lásky vyslovit ani své jméno.
Ale zkuste to, stojí to zato!!! Podrobněji se touto technikou zabývá článek "Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje