Jste zde

Cunnilingus - "Francouzský polibek"

Cunnilingus - "Francouzský polibek"

Hlavní téma: "Cunnilingus - uspokojování ženy ústy".
Volné pokračování článku "Cunnilingus - základní techniky orální stimulace ženy".

Pokud se o nějaké technice líbání řekne že "je z Francie", každý si asi představí, že se bude jednat o něco hodně náruživého. V případě orálního sexu nikdo nebude na pochybách, že to bude také nesmírně vzrušující...

Vysvětlíme si to postupně, ale nejdříve si připomeneme o čem je "klasický " francouzský polibek" ústy. 

Francouzský polibek se považuje za polibek milostný, polibek milenců nebo lidí, kteří spolu prožívají intimnější vztah. Obvykle je považovaný za zdroj radosti a vzrušení. Francouzský polibek rozhodně nepatří mezi běžné zdvořilostní nebo přátelské polibky.

Při "francouzském polibku" oba partneři při líbání pootevřou ústa a vzájemně se dotýkají svými jazyky na rtech, jazyku a uvnitř úst. Polibek jednoho partnera se tak neomezuje jen na dotyky rtů, ale je rozšířen o dotyk a laskání jazykem na rtech nebo jazyku druhého partnera.

Z popisu "klasického" francouzského polibku ústy je zřejmé, že se jedná o polibek hluboký, při kterém se naplno využívá plný kontakt rtů a ohebnost, pružnost a jemnost jazyka. Podobné je to při laskání pohlaví ženy, jen je takováto forma polibku o poznání intimnější.

Při cunnilingu se ústa přiloží na pootevřenou vulvu tak, aby bylo možné jazyk snadno zasunout do co největší hloubky mezi stydké pysky. Přitom se rty pevně přitlačí na pootevřené stydké pysky a "líbají se s nimi". Rty partnerky tak nahrazují její stydké pysky... Přitom se jazykem snadno dostanete od klitorisu až po poševní vchod. Základem této techniky a její obrovskou předností je právě to, že rty vášnivě líbají stydké pysky a jazyk vyhledává ta nejcitlivější místa na vulvě.

Nejdříve se soustřeďte na líbání stydkých pysků. Vášnivě se k nim přisajte a líbejte je a sajte. Pootevřené stydké pysky rtům dovolují, aby se dostaly i mezi ně. Líbání se tak neomezuje pouze na jejich okraje nebo vnější stranu stydkých pysků, ale rty a jazykem se dostáváte mezi ně až k poševnímu vchodu. Čím bude líbání náruživější, tím víc bude také ženu vzrušovat. Velmi intenzivní vzrušení žena prožívá tehdy, když se mezi rty nasaje jeden a později druhý stydký pysk a je rty a jazykem masírovaný, jemně tisknutý a nasávaný. Při tom dochází i k vedlejší stimulaci klitoridální kapuce a klitorisu.

Když se nabažíte polibků, přidejte jazyk. Polibek se tak už neomezuje jen na dotyky rtů na stydkých pyscích, ale je rozšířen o dotyk a laskání jazykem na velmi citlivé sliznici velkých i malých stydkých pysků a občas i klitorisu. Při tak intimním polibku se jazykem dostáváte od poševního vchodu až ke klitorisu. Jazykem a rty jste stále v nejtěsnějším kontaktu s pohlavím ženy a ona to nejen ví, ale také to velmi silně vnímá. Rty mohou líbat a sát a jazyk může kroužit od klitorisu až hluboko do poševního vchodu nebo ho plošně olizovat. Nic nebrání tomu jazyk zasunout do poševního vchodu a stimulovat ženu i uvnitř pochvy. Uvnitř budete vnímat poševní stěnu, která má jiný povrch než je sliznice stydkých pysků nebo poševního vchodu. Zasouvání jazyka žena vnímá podobně jako zasouvání penisu do pochvy. Kombinace pohyb jazyka z pochvy až na klitoris je pro ni nesmírně vzrušující...

Francouzský polibek je velmi podobný tomu "klasickému" při kterém se partneři líbají ústy. Základní rozdíl je vlastně v tom, že při polibku na vulvu je přijímající žena pasivní a poskytující muž (nebo žena) aktivní. Přijímající žena prožívá spoustu pocitů, které z jiných forem stimulace pohlaví nezná a ani znát nemůže. Kombinace doteku úst, líbání, sání a nápadité stimulace vulvy jazykem od klitorisu až hluboko do pochvy se prostě jinak zažít nedá. Na straně poskytujícího muže (ženy) také dochází k mnoha krásným prožitkům, které se při jiné formě milování také nedají prožít. Především se jedná o nesmírnou intimitu okamžiku umocněnou vůní vzrušené ženy a chutí jejího vzrušení. Nezanedbatelnou roli také hrají zrakové podněty... To vše za nejtěsnějšího kontaktu úst a pohlaví...

Francouzské líbání při cunnilingu později může přejít v orální soulož nebo v techniky přímé a nepřímé stimulace klitorisu, které ženu dovedou až k vyvrcholení.

 

Články s podobnou tematikou