Jste zde

Onanie - může být důvodem erektilní dysfunkce?

Onanie - může být důvodem erektilní dysfunkce?

Hlavní téma: "Autoerotika - masturbace a onanie".
Rozšíření a doplnění článku "Poruchy vzrušení".

Je zajímavé sledovat, jak si muži se sexuálními problémy )nebo jejich ženy) dokáží najít vysvětlení, proč mají problémy se sexem nebo erekcí. Vlastně na to není nic tak moc divného. Když jsou problémy (v sexu nevyjímaje), musí se najít viník... Problémy, proč muž už nemá dostatečnou erekci nebo je již v některé fázi ED, se pak často svalují na to, co dělá (skoro) každý muž. Onanie je pak jedním z "možných řešení problému", proč už to nejde jako zamlada...

Jenže zrovna toto vysvětlení problémů s erekcí opravdu neobstojí. Erektilní dysfunkce (ED) je velmi složitým zdravotním problémem, který postihuje muže mnohdy už i ve věku, kdy muži dřívějších generací "byli jak bača z Tater". Možných psychologických a fyzických důvodů, proč muže postihne nějaká forma ED je více, navzájem se mohou prolínat a doplňovat společně se pak podílet na negativním výsledku s velkým dopadem na partnerské vztahy. Touha a vzrušení spolu úzce souvisí a problémy s erekcí mohou souviset i s tím, že se v danou chvíli prostě nepotkají... Svůj podíl na ztrátě erekce pak může mít i snížení vzrušujících podnětů při souloži, únava a stres...

Přitom vnímání závažnosti ED podle subjektivního vnímání je opravdu subjektivní. Co může jeden muž "považovat za tragedii", jiný může mít za "nádhernou erekci". Na výsledku se pak může zásadním způsobem podílet psychika, kdy jeden muž "končí" a druhý může vnímat že "dnes to půjde"...

Jedno je však naprosto jasné - masturbace na ED nemá žádný vliv.

Z pohledu medicíny byla rozdělena podle rozsahu postižení do 4 stupňů:

  • Stupeň 1: Penis je větší (než obvykle), ale není pevný.
  • Stupeň 2: Penis je pevný, avšak ne dostatečně pro průnik. Muž cítí vzrušení, ale penis ne...
  • Stupeň 3: Penis je dostatečně pevný pro průnik, avšak není úplně tvrdý.
  • Stupeň 4: Penis je úplně tvrdý.

Odhady uvádějí, že některým z jejích stupňů trpí až polovina všech mužů po překročení čtyřicátého roku věku. S přibývajícími léty se počty "selhání" ještě zvyšují. Podle některých průzkumů zažil v České republice poruchu erekce každý druhý muž starší 40 let. Tento problém tedy postihuje velkou část mužů. Je velmi pravděpodobné, že se s ním v životě někdy potká každý muž.

Nezáleží na tom, kdy začnete nebo jak často se masturbujete - nebude to v budoucnosti způsobovat erektilní dysfunkci. Je to proto, že masturbace na ED nemá žádný vliv.

Více o příčinách ED naleznete v článku "Poruchy vzrušení" a "Příčiny erektilní dysfunkce".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)