Jste zde

Jak žena naučí muže dotýkat se jejího klitorisu

Jak žena naučí muže dotýkat se jejího klitorisu

Jedná se o cvičení, které se používá při tantrické výuce masáže joni. Učitelkou je žena, žákem muž. Zapomeňte na stud, zapomeňte na obavy a zaměřte se jen na jedno - jak naučit svého muže masáži joni a klitorisu, aby jeho doteky přinášely maximální radost, vzrušení, extázi a zklidnění.

Žádný houslista nezahraje mistrovskou skladbu, dokud nepozná a nesehraje se s nástrojem na kterém ji má zahrát.

Pro mnoho žen je představa, že svému muži ukazují svoji joni poměrně obtížně představitelná. Pokusím se vás dostat do obrazu, abych rozptýlil vaše pochybnosti a obavy. Pokud žena miluje svého muže a muž miluje svou ženu, pak je logické, že potřebují o sobě vědět co nejvíce, aby se vzájemně znali a dokázali si porozumět. V běžném životě je to o poznání svého partnera po stránce povahy, osobnosti, dobrých i horších vlastností a dalších povahových a osobnostních rysů. V sexu, neboli milování, je naprosto nutné znát pohlavní orgány partnera a jeho erotogenní zóny. Pokud je neznáte a přitom se fyzicky milujete, jste v roli někoho, kdo vlastně metodou pokus - omyl hledá tu nejlepší cestu. Je to samozřejmě možné, je však i jiná cesta, daleko přímější, ale i důvěrnější a pro vzájemný vztah rozhodně užitečnější. Je to cesta naučit svého partnera dotýkat se erotogenních zón tak, aby jeho dotek byl co nejpříjemnější a nejúčinnější. Takováto výuka je samozřejmě mimořádně intimní, ale také vzrušující. Dopředu upozorňuji, že se nejedná o žádnou formu exhibicionismu nebo perverzní úchylky, ale o opravdovou výuku partnera. 

Tato metoda se používá při praktické tantrické výuce masáže joni.

Není to však technika pro davy, jak ji běžně vyučují na kurzech "tantričtí mistři" deklarující profesionální výuku tantrických masáží. Je to výuka individuální, kterou s vámi mohou provést učitelé při individuální párové výuce. Můžete si ji ovšem vyzkoušet na naučit sami dva bez jakéhokoli učitele. Jen se stačí rozhodnout, domluvit se s partnerem na otevřeném přístupu ke svým tělům a začít s praktickým provedením.

Výuka je zaměřena na masturbaci a dotek na klitorisu 

Žena má klitoris a muž penis. To je základní rozdíl v pohlaví, ale i ve zkušenostech s jeho stimulováním. Klitoris i penis jsou z pohledu vzrušení nejvýznamnější orgány pro dosažení orgasmu. Jenže zásadní rozdíl je ve zkušenostech, které obě pohlaví mají s jejich stimulací. Muž je zvyklý na stimulaci penisu a umí si s ní poradit. Většinou je jeho přístup hodně odlišný a stimulace je jinak vedená nejen technikou, ale i silou a rytmem pohybů.

Z pohledu citlivosti je penis citlivý, ale zdaleka ne tak, jak je citlivý klitoris. To znamená poměrně razantní stimulaci, intenzivní na tlaky a tření a rychlost pohybu. Muž má tuto zkušenost zažitou a první, co ho napadne je to, že podobně by to potřebovala i žena. Jenže ženský klitoris potřebuje stimulaci mnohem jemnější, něžnější, opatrnější a pomalejší. Je to dáno jeho podstatně vyšší citlivostí, která je navíc naprosto individuální. Ženský klitoris není jen to, co je vidět. Tvoří ho navíc ještě podstatně větší část tkáně, z níž část je kryta kůží a tukovou vrstvou v oblasti nad poštěváčkem a klitoridální kapucí. Jeho citlivost není všude stejná a některá jeho oblast více reaguje na tlak, jiná na dotyk a tření a některá nemusí být při menším vzrušení zdaleka tak vnímavá, jak při intenzivním vzrušení. Zkušenosti získané u jedné ženy se sice obecně dají využít u jiné, nemusí však mít stejný úspěch. A pokud zkušenosti zcela chybí, pak je to opravdu stimulace metodou pokus-omyl. Klitoris žen se liší co do přístupnosti v joni, velikosti, tvaru, barvy, citlivosti, erektivní schopnosti, zakrytí jeho klitoridální kapucí i jeho tvaru a velikosti po erekci při vzrušení. Asi se vůbec nedají najít dvě ženy se stejným klitorisem a stejnými vlastnostmi a reakcemi na dotek při vzrušení. Každá žena je jedinečná a to je právě to nejkrásnější.

Jak se dá rozpoznat citlivost částí klitorisu

Je jasné, že výuku doteku na klitorisu nezačnete provádět po několikáté schůzce v kině, parku nebo na večeři. Tato "škola" patří spíše do období, kdy už se budete s partnerem trochu znát a dospějete k rozhodnutí, že svůj milostný život chcete vést na vyšší úrovni porozumění, lásky a milování. Dá se tedy předpokládat, že spolu již nějakou zkušenost máte. Asi již také víte, jak žena na dotek reaguje a zda dokáže při milování dosáhnout orgasmu při penetraci nebo při stimulaci klitorisu rukou nebo orálně.

Při hlazení oblasti velkých a malých stydkých pysků a doteku na klitorisu jste již nejspíš zjistili, jak žena reaguje na dotek, tlak a rytmus hlazení a stimulaci. Nejčastější zpětnou vazbou bývá reakce ženy na tyto podněty. Bývá to změna dýchání, citoslovce blaha, sténání, vzrušené výkřiky nebo šeptání láskyplných slov, pohyby těla, škubnutí, pohyby pánví, pohyby celým tělem, rozevření nohou, vstřícný pohyb proti pohybům stimulace, pohyby hlavou, protahování a napínání těla, blažený výraz tváře, zavření očí, pohyby rtů, celkový výraz tváře, pokrčení čela a jiné a jiné projevy vzrušení a fyzického naladění. Všechny tyto projevy však mohou ukazovat nejen na stupeň vzrušení a být pozitivní reakcí na dotek, mohou také ukazovat například na nepřiměřenost doteku, přílišnou intenzitu stimulace nebo přímo na nepříjemné pocity a v krajním případě bolestivost doteku. Tolik tedy ke zhodnocení dosavadních zkušeností s dotekem a stimulací klitorisu.

Většina žen má zkušenosti s masturbací a tedy pravděpodobně už ví která část jejího pohlaví je citlivá na doteky, hlazení, stimulaci a její formy. Ví, jaké způsoby laskání jsou nejlepší a na kterých místech jí stimulace přináší nejkrásnější pocity. Také má zkušenosti s postupným vzrušováním a technikou dosahování vyšších hladin vzrušení. Umí zvolit techniky, intenzitu a rychlost masturbace, která ji dovede až k orgasmu.

A co je nejdůležitější - žena již ví, že není kam spěchat a že od prvního doteku k orgasmické extázi může uplynout dost dlouhá doba. Doba naplněná slastí, rozkoší a vzrušením, ale doba, kterou nejde zkrátit!!!

Budeme předpokládat, že žena tyto zkušenosti má a že je schopna masturbací orgasmu sama dosáhnout. Pokud by žena nebyla schopna orgasmu masturbací dosáhnout nebo se masturbaci z jakéhokoli důvodu vyhýbá, bude potřeba zvolit jiný přístup, než ten, který bude dále popsán. Podobnou problematikou se zabývá článek "Klitoris - která část klitorisu je nejcitlivější?".

 

Masturbace ženy jako forma výuky muže

Před vlastní "výukou" je potřeba si hlavně spolu promluvit. Nemusí to být žádný dlouhý rozhovor, ale spíše celkové zklidnění, vzájemné uklidnění a navázání důvěry. V každém případě se na tento akt vzájemné důvěry nejdříve nalaďte. Vzájemná nahota, objímání, líbání, ... a společná příprava místa "výuky" je nanejvýš vhodná forma přípravy. Intimní osvětlení a dostatečné teplo, pohodlí a soukromí by mělo být naprostou samozřejmostí. Vzhledem k tomu, že jste se již dříve dohodli, že žena muži ukáže, jak má při její stimulaci postupovat, není nutná žádná velká milostná předehra. Jedná se o výuku, lépe o ukázku jak žena masturbuje a při té příležitosti svému partnerovi vysvětlí. co je jí příjemné a v jakém pořadí a intenzitě.

Žena se pohodlně položí na postel nebo podložku, hlavu si podloží polštářem, rozevře nohy a podloží kolena připravenými polštářky. Muž si pohodlně sedne, klekne nebo lehne  mezi její nohy tak, aby se jí nedotýkal. Jeho dotek, například na nohou, by ženu mohl rušit.

Žena by měla celou situaci vnímat jako něco, co poskytuje muži jako dárek. Pro něj to také nesmírně cenný dar skutečně je. Nemá smysl se stydět, naopak by žena měla být hrdá na to, že muži může poskytnout silný erotický zážitek, kterým její masturbace opravdu je. Každý muž touží něco takového vidět a se ženou prožít a najednou je to tady a on se může dívat. Připomínám, že muž se může dívat. Ženy se tedy nebude dotýkat a nebude ji ani nijak jinak rušit a mluvit na ni. Jen se bude dívat. V žádném případě by neměl nijak projevovat své vzrušení, které se pravděpodobně dostaví. Už vůbec by neměl onanovat nebo se nějak jinak stimulovat. Muž je v roli žáka a žák sleduje svou učitelku a pozorně se dívá. 

Žena musí muži ukázat vše, jinak to prostě nejde!

Určitě nezačne hned stimulací klitorisu. Začne se hladit, laskat na erotogenních zónách, hladit na prsou, stimulovat na bradavkách. Nyní má ideální příležitost ukázat pozornému muži co se jí líbí, co má ráda a co potřebuje k tomu, aby se správně naladila, zklidnila, vzrušila a připravila své tělo na další podněty. Teprve když probudí své citlivé oblasti na jiných částech těla, může přejít k hlazení nohou, třísel, Venušina pahorku, hráze, konečníku a ostatních erotogenních zón na spodní části těla. Ukáže tak muži, která místa ji vzrušují, jaké hlazení se jí líbí a kde je potřeba zůstat delší dobu a věnovat svoji pozornost detailní stimulaci. Zvláště hlazením hráze a případně konečníku muži ukáže, že ji i tato místa přináší krásné pocity a že muž by se těmto místům neměl vyhýbat. 

Teprve až její vzrušení bude na potřebné úrovni, je vhodné přejít ke stimulaci třísel, velkých a malých stydkých pysků a úplně nakonec na ke stimulaci klitorisu. Opravdu nemá smysl spěchat. Vše, co žena muži ukazuje je pro její dobro. Pozorný muž si uvědomí, jak dlouhá byla doba, kterou žena věnovala hlazení, laskání a stimulaci ostatních částí jejího těla, než se "konečně" dostala k místu, které muže zajímá nejvíc! Když bude žena spěchat, muž bude mít pocit, že mu chce naznačit, že ani on se nemusí ostatním pozornostem věnovat a že je nejdůležitější co nejdříve začít se stimulací joni! To by ale byla vážná chyba a žena by si vůbec nepomohla. Naopak by si do budoucna spíše ublížila. Takže nikam nespěchat, raději zpomalit a tak muži naznačit, že ani on by neměl spěchat a měl by se naučit využívat milostné předehry k důkladné přípravě ženy na další techniky spojené s dotykem na joni.

Žena nejlépe ví, která místa na velkých stydkých pyscích jsou nejcitlivější na lehký dotek, hlazení, kroužení a tření. Lépe ukázat více technik, například stisk velkých pysků mezi palec a ukazováček a jejich mnutí, kroužení prsty na koncích pysků od hráze až po Venušin pahorek, plošné hlazení dlaní nebo prsty, postupné vytírání od hráze až po Venušin pahorek dvěma nebo třemi prsty, přitisknutí prstů na joni, a kroužení jimi nebo přiložení dlaně a zahřívání. Prostě ukázat všechno, co žena zná, někdy zkoušela a bylo jí příjemné. Nespěchejte, nebojte se a hlavně raději udělejte více, jak něco ve spěchu vynechat. 

Přirozená lubrikace provází vzrušení

Dobrým ukazatelem je míra přirozeného vzrušení - zvlhnutí malých stydkých pysků a sliznice velkých stydkých pysků. Může muži ukázat lehkým zanořením jeho prstu do joni, jak je vzrušená.

Tady se zastavím nad velmi důležitou informací. Častým problémem žen je nedostatečné přirozené zvlhnutí, které jim při další stimulaci joni způsobuje problémy při přílišném tření na sucho o sliznice (prstu při masturbaci a lingamu při penetraci). To může způsobovat nepříjemné pocity až bolest a k rozvoji dalšího vzrušení to moc nepřispívá. Dokonce díky nedostatečné lubrikaci může vzrušení zcela ustoupit. Proto je na místě muži ukázat možnosti zajištění dostatečné lubrikace například slinami, lubrikačním krémem nebo kapkou kvalitního přírodního oleje. Jen připomínám, že použití oleje není vhodné při použit ochrany na bázi latexu, který olej narušuje. Při předpokládaném použití prezervativu na bázi latexu raději použijte lubrikační krém.

Když žena použije lubrikační krém, jasně muži naznačí, jak je pro ni kvalitní lubrikace důležitá a že její vzrušení ji sice zvlhčilo, ale že s lubrikací krémem to je ještě lepší .... Muž si toho určitě všimne a zapamatuje si to.

Stimulace joni a klitorisu

Postupně přecházíme ke stimulaci vnitřní části sliznice velkých stydkých pysků, hlazení malých stydkých pysků a lehkým dotekům v oblasti klitorisu. Každá žena přesně ví, které doteky jsou nejlepší. S výhodou může ukázat všechny techniky, stimulace joni a zvláště klitorisu, které jsou popsány v kapitole MASTURBACE v článku "Klitoris - techniky přímé a nepřímé stimulace klitorisu".

Důležité je, aby žena ukázala, co vše je možné s poštěváčkem při stimulaci dělat, jakou technikou, silou a rychlostí. Měla vy ukázat stahování klitoridální kapuce z klitorisu a klitoris zvětšený vzrušením a erekcí. To jsou nesmírně důležité informace, které muži poskytuje.

Žena také může muže požádat, aby některou techniku, kterou má obzvláště ráda, zopakoval po ní. Může mu ji několikrát ukázat a případně vzít muže za ruku a společně s ním ji několikrát provést tak, aby naprosto jasně věděl, jak je to nejlepší. Ideální je, když mu ukáže nejen jak, ale i jakou silou a jakou rychlostí ji má stimulovat. Když najde obzvláště citlivé místo, může pohyb zastavit a vzrušeným citoslovcem naznačit, jak se jí dotek líbil. Některá zvláště citlivá místa by muži měla pečlivě ukázat a nebát se je označit vzrušeným pohybem těla a citoslovci. Někdy se tato místa muži obtížně hledají, jsou poměrně malá, zato velmi citlivá, ale mají zásadní význam pro narůstání a podporu vzrušení. Muž si dobře uvědomí, co se ženě líbilo a citoslovce vzrušení, které jejich stimulace provázela, si bude pamatovat po celý život. Tento způsob seznámení muže s detailní přesnou stimulací nejcitlivějších míst klitorisu a jeho okolí je nejúčinnější formou předání informací o tajemstvích tohoto nejcitlivějšího ženského orgánu rozkoše.

Masturbace až k prožitku vyvrcholení

Prožitek orgasmus je velmi důležité muži ukázat naplno. Zvláště tato část masturbace ukáže ženiny skutečné potřeby, které ke vzrušení až k orgasmu patří. Jedná se o polohu nohou, polohu rukou, napětí svalů, dýchání, tlak, chvění těla a svalové napětí, které orgasmu předchází a které ho pak i provází. Muž může okoukat jakou žena používá rychlost pohybů ke stimulaci klitorisu, jak si stimuluje ostatní erotogenní zóny, jak se mění napětí jejího těla a zda používá přestávky ve stimulaci nebo stimuluje stále rychleji a intenzivněji až do vyvrcholení. Muž se ženou prožije její orgasmus a z blízka může sledovat orgasmické stahy nebo jejich projevy na joni a těle. Neocenitelné je i vidět výrazy tváře, případně to, jak žena reaguje na průběh orgasmu. Také okamžiky provázející zklidnění po prožitku orgasmu a doznívání vzrušení jsou cenné informace, které muž může uplatnit při milování.

Fáze zklidnění

Po prožitku orgasmu muž může přiložit svoji dlaň na joni a celou ji svojí rukou zakrýt a uzavřít. Bude vnímat doznívající orgasmické stahy a energii, kterou joni vyzařuje. 

Úplný závěr prožitku může být ve vzájemném láskyplném něžném obětí obou partnerů.

Po této události, která se jistě zapíše do sexuálního života muže (možná i ženy) jako nezapomenutelná, by muž neměl vyžadovat po ženě žádnou další stimulaci. Pokud bude potřebovat vyvrcholení, může je naopak on předvést ženě. Vzájemně si vymění místa a učitelem se stane muž a žákem jeho žena.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)