Jste zde

Stimulace klitorisu - hlazení klitorisu a tlak na hráz

Stimulace klitorisu - hlazení klitorisu a tlak na hráz

Hlavní téma: "Stimulace vulvy prsty - "prstění"".
Volné pokračování článku "Tantrické masáže joni".
Technika stimulační části "Tantrické masáže joni".

Součástí stimulační části "Tantrické masáže joni" je také technika při které se spojuje simulace klitorisu hlazením s tlakem na hráz.

Technika může následovat po uvolňující části masáže při které se sexuální energie nahromaděná v pánevním dnu rozvede do celého těla. Tu jsme si popsali v článku "Stimulace klitorisu - tlakem a hlazení těla". Můžete ji také zařadit po technice popsané v článku "Stimulace klitorisu - pomocí prstů pravé a levé ruky".

Nejdříve si připomeňme, že Perineum (neboli hráz) patří mezi erotogenní zóny ženy. Perineum přechází ve spojení velkých stydkých pysků nebo chcete-li velké stydké pysky pokračují perineem... Laicky řečeno: "Perineum je oblast, která odděluje anální oblast od pohlaví". Její význam pro celkové vzrušení ženy je často opomíjený. Oblast hráze má však při stimulaci ženy mnohem větší význam, než si velká část lidí vůbec umí představit. V tantře je tato část pohlaví ženy považována za velmi významnou a je jí také věnována samostatná technika masáže perinea (hráze) pro ženy. Z tantrického pohledu oblast hráze (perinea) zahrnuje konečník a pohlavní orgány a je s nimi úzce fyzicky i nervově propojena. Je to místo s velkým energetickým významem. Při cílené stimulaci hráze prstem, například při stimulaci klitorisu, mnoho žen nevnímá, že by je takovýto dotek vzrušoval. Překvapením pro ně však může být, že prožijí jiný průběh vyvrcholení než jindy... Často si nejsou schopné vybavit, proč orgasmus prožily tak intenzivně, ale hlavně uvolněně a s pocitem prožitku jiného rozměru vzrušení.


 

Jak se technika provádí?

Jedná se o současnou dvojitou stimulaci. Nebojte se v případě , že žena není dostatečně přirozeně lubrikovaná, použít kvalitní lubrikaci. Na "sucho" se to provádět nedá.

  • Levou ruku položte dlaní na Venušin pahorek, prsty směrem k podbřišku, palec ruky přilože polštářkem na obnažený klitoris.
  • Ukazováček a prostředníček pravé ruky opatrně zasuňte mezi stydkými pysky do poševního vchodu. Nesnažte se pochvu prsty penetrovat!!! Zasuňte je jen tak hluboko, aby v poševním vchodu byly pouze na začátku sliznice pochvy. Pomalým kýváním prstů doleva a doprava docílíte jemné tření poševního vchodu a tahem dolů pocity jemného stažení poševního vchodu a hráze směrem k podložce. Kývavý pohyb prstů bude hráz stimulovat pomalým třením za současného tlaku na hráz. Dávejte pozor na to, aby tlak a tření nebylo příliš velké. Palec pravé ruky pak zlehka přiložte na hráz a jemně jím hlaďte celou oblast hráze směrem ke konečníku. Nemusíte se stydět pohladit i konečník, jen se nesnažte aby tato stimulace byla výraznější než hlazení a tah v poševním vchodu. Palec se muže pohybovat nahoru a dolů nebo jím můžete kývat doleva a doprava a takto hladit i malou plochu hýždí okolo hráze.

Kombinaci pomalého a jemného hlazení klitorisu, za současného pomalém hlazení a tlaku prstů a palce druhé ruky na hráz, bude žena vnímat jako vzrušení s jiným průběhem, než je zvyklá. Nejspíš jako vzrušení přirozeně spojené s uvolněním.

Pocity z masáže hráze jsou ve srovnání s pocity od stimulací klitorisu minimální. Žena je může vnímat jako příjemný souhrn prožitků vzrušení, hlazení, "šimrání" a nezvyklého tlaku a tahu, někdy i uvnitř pochvy. Většinou pocity vzrušení a uvolnění od sebe nedokáže odlišit a vše splývá do mnoha celkově příjemných prožitků.

Právě toto hlazení, "šimrání" a nezvyklý tlak a tah způsobuje reflexní uvolnění svalů pánevního dna a poševních svalů. To může být příčinou, proč je žena podstatně lépe připravena a naladěna na prožitek vyšších hladin vzrušení při penetrační části masáže a stimulaci oblasti bodu G. Možná proto může pozdější orgasmus vnímat jinak a jako intenzivnější, hlubší, naplněný ženskou energií.

Tato technika je málo známá, ale to neznamená, že by nefungovala!

Následovat může stimulace klitorisu a konečníku - trojhmat - velmi účinná technika současné stimulace klitorisu, hráze a konečníku, prováděná pomocí prstů pravé a levé ruky.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje