Jste zde

Pozitivní a negativní dopady masturbace

Pozitivní a negativní dopady masturbace

Hlavní téma: "Autoerotika - masturbace a onanie".

Nejsem si úplně jist, zda termín "dopady" je nejvhodnější. Možná vy bylo lépe napsat v čem je masturbace pro člověka pozitivní a jaká může přinášet rizika. To by však byl příliš dlouhý titulek a tak si alespoň ty "dopady" rozdělíme na pozitivní a případně rizikové.

Začneme těmi pozitivními. Masturbace a onanie jsou totiž činnosti, které jsou pro lidi především pozitivní. Naštěstí je už dnes autoerotika (sebeuspokojování) brána jako normální sexuální praktika a lidí, kterých si myslí něco jiného, s poměrně rychle ubývá.

Pozitivní přínosy masturbace bych rozdělil na

Možná by si masturbace a onanie zasloužila mnohem větší osvětu a to hlavně slušnou, nepobuřující a decentní formou. Za uvolnění sexuálního napětí ve vhodnou dobu a v soukromí se nikdo nemusí stydět. Naštěstí se už autoerotika nespojuje s něčím špatným, nevhodným, zakázaným. Jde přece o přirozenou lidskou aktivitu, která je navíc ještě velmi příjemná a prospěšná.

Negativní dopady masturbace

Nic se nemá přehánět. Masturbace nebo onanie může mít i negativní dopady. Ve srovnání s pozitivními přínosy jich je jen minimálně a pokud o nich lidí ví, snadno se jim vyhnou. Podrobněji je tomuto tématu věnovaný článek "Masturbace a onanie - možné negativní dopady".

Důležité je, aby se partneři o svých potřebách a možná i "úchylkách" naučili společně otevřeně mluvit. Jen si dovolím připomenou, že to, co je pro někoho úchylka, může být pro jiného normální sexuální praktikou. Někdy stačí k vyřešení problému jen málo. Někdy jen stačí používat stejné techniky, jaké partner nebo partnerka potřebují k dosažení vzrušení a vyvrcholení.

Pokud vše selže, pak doporučuji navštívit odborníka a svěřit se se svým problémem. Mnohé věci prostě sami vyřešit nedokážete. Nejedná se mnohdy ani tak o hledání "léčby", jako o vysvětlení, proč jsou některé praktiky pro muže nebo ženu tak přitažlivé a vzrušující. Ne všichni se prostě vzruší u těch "správných", lépe řečeno častějších podnětů. Vždyť i v tom je jistá krása a změna!!!

 

Důležité je, aby se nikomu neubližovalo, nikomu se neupírala osobní svoboda nebo nedocházelo k situacím vynucení realizace představ o milování!!!!

 

Související články webu

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)