Jste zde

První sex s novým partnerem

První sex s novým partnerem

Volné pokračování článku "O lásce a sexu".

V dnešní době je první partner jen ve výjimečných případech i tím posledním. Samozřejmě se to stává, ale v životě je to mnohdy jinak, než bychom si přáli. Ne vždy je v životě více partnerů důsledkem toho, že si to lidé přejí. Dopravní nehody, úrazy, tragická úmrtí i zákeřné nemoci a další okolnost někdy způsobí, že lidé, kteří nikdy neuvažovali o tom, že by museli hledat jiného životního partnera, o toho svého přijdou.

Realita je však taková, že větší skupina lidí to s jediným partnerem na celý život, odpočátku vztahu nemyslí až tak doslova. Průměrný počet sexuálních partnerů je v dnešní době udávaný okolo deseti partnerů za život a takže to "poprvé s novým partnerem" někdy není až tak zřídka.

První milování je vždy výjimečné

První milování v životě je samozřejmě naprosto výjimečné a neopakovatelné. První milování s novým mužem nebo ženou je ovšem také výjimečné. Není to však to "první milování" v životě, takže bude jiné než to "poprvé". Mnoho průvodních pocitů však zůstává. Nejsilnější jsou asi obavy, nervozita, nejistota a možná i zábrany. Často komplexy ze svého těla, obava, zda se budu líbit, zda budu dostatečně atraktivní a samozřejmě, zda v sexu nezklamu...

Na sex s novým partnerem je vhodné najít ten "správný čas". Muži s tím až tak velký problém nemívají, žena by se však pro sex s novým partnerem měla rozhodnout až tehdy, když vnímá, že je na něj opravdu připravená. Nikdo nemůže poradit, kdy by to mělo být a neexistují žádná pravidla podle kterých se pozná, že už je na takové intimnosti ten správný čas. Prostě si dopřejte tolik času, kolik potřebujete a nikým se nenechte do ničeho nutit.

Muži se zcela přirozeně a oprávněně obývají o problémy s erekcí nebo přímo o její ztrátu.
Ženy pak více o své tělo a také mají obavu, zda budou pro muže dost atraktivní a budou jeho nárokům stačit.

Abychom porozuměli tomu, proč lidé hledají nové sexuální partnery, musíme se podívat na důvody proč se tak stává. Někteří mají za život řadu zkušeností prvního milování s novým, dalším a dalším partnerem. Je zajímavé, že nejvíce si vybavují hlavně to úplně první milování v životě a z těch dalších jim už v paměti zůstávají spíše okolnosti za kterých probíhalo. První milování s novým partnerem je dnes víceméně vnímáno jako začátek dalšího, nového vztahu.

První sex s novým partnerem může být samozřejmě vyústění romantické lásky dvou nezadaných lidí, kteří se sblíží natolik, že postupně se u nich rozvine touha po fyzickém sblížení. Bohužel, vztahy mezi lidmi jsou mnohem složitější. Sexuální chování lidí je mnohem rozmanitější, než partnerská věrnost nebo celibát. Až příliš častým důvodem je nevěra nebo přímo promiskuitní chování v rámci sexuálního chování lidí. Nechci se do detailu zabývat vztahy mezi lidmi na jejichž konci je sex. Spíše se chci v tomto článku zabývat tím, jak k prvnímu sexu s novým partnerem přistupovat.

Jak přistupovat k prvnímu sexu s novým partnerem?

Vzhledem k tomu, že každý člověk má svůj osud a svůj životní příběh, budou osobní zkušenosti každého z nás jiné a tedy i názory na sex se mohou a často se i liší. Sex není až tak samozřejmá mezilidská komunikace, jak je dnes do podvědomí lidí tlačeno reklamou nebo médii. Sex je a vždy bude záležitostí dvou lidí, kteří k němu svolili.

Z toho jasně vyplývá, že musí být za všech okolností dobrovolný a to z obou stran.

Vzhledem k tomu, že je vyústěním určité náklonnosti dvou lidí, mělo by se k němu přistupovat zodpovědně a řekněme "zralé" úvaze. Je potřeba počítat s tím, že i když muž nebo žena nemusí být panic nebo panna, mohou mít své morální zásady, kterých se prostě drží. Tyto morální zásady jsou pro ně významným kriteriem, podle kterého hodnotí stupeň vzájemného vztahu s partnerem.

Rozhodně není vhodní první milování uspěchat nebo sex vyžadovat už na prvním rande. Je to stejné jako na začátku jakéhokoli nového vztahu. Pokud od počátku nejde jen o sex, pak by se partneři v první řadě měli trochu více poznat, důvěřovat si a hlavně o sobě něco vědět. Společné zážitky a prožitky jsou velmi vhodné, protože se na nich budoucí vztah bude mnohem snadněji upevňovat. Není nutní nic uspěchat, zvláště tehdy, když hledáme partnera nebo partnerku a ne někoho pro uspokojení sexuální potřeby.

Je rozdíl v přístupu jednoho k druhému, kdy nejdříve se lidé snaží toho druhého pochopit, vzájemně si porozumět, chodit spolu do přírody, do divadla nebo na výlety. A něco zcela jiného je mít spolu sex! Změna ze vztahu přátelského na sexuální vždy přinese i změnu ve vzájemném chování lidí. Je těžké se po společném sexu dále chovat stejně, jako před ním. Proto je důležité (pokud je na to čas), přemýšlet i o tom, co od vztahu po sexu očekávám. Vztahy mezi lidmi a jejich sexuální chování je velice rozmanité a přístup k sexu nemusí vždy odpovídat představám toho druhého.

Pro někoho je okamžik prvního milování s novým partnerem začátkem nového vztahu, pro jiného to může být začátek mileneckého vztahu nebo nevěry.

Proto je dobré dopředu se zamyslet nad tím, co pro mne svolení k sexu ve vztahu znamená a znamenat bude. Co od něho očekávám a jak chci s partnerem dále vztah rozvíjet. Pokud by se totiž nad touto otázkou celkem velké část lidí dopředu zamyslela, možná by nebylo tolik případů nevěry a rozpadlých manželských nebo partnerských vztahů.

První sex s novým partnerem totiž zcela logicky znamená i nastolení otázek typu "Co bude dál?".

Na druhé straně dlouhé a záměrné, úmyslné oddalování prvního milování může přinést místo očekávané stupňované touhy opačný výsledek – nezájem, pochybnosti, rozchod...

Rozhodování kdy k prvnímu sexu svolit se pak stává tak trochu diplomatickým oříškem a rozhodně není jednoduché.

  • Poměrně zásadní vliv na sex má obecně věk partnerů.  Jinak bude přistupovat k sexu mladý, případně nezadaný člověk, jinak člověk po letech prožitých v manželském vztahu, který ukončila tragická událost nebo odchod partnera nebo partnerky. I to je potřeba vzít do úvahy, počítat s tím a přizpůsobit se tomu.
  • Neméně významné bude i to, jaký přístup k sexu měli jako jednotlivci dříve, v předcházejících vztazích.
  • Jak bude vypadat první sex s novým partnerem je vždy individuální záležitost těch dvou lidí. Mají již sexuální zkušenosti, nejsou tedy už tak nezkušení. Znají i své tělo a dokáží předpokládat, co prožívá ten druhý. Sexuální zážitek jim většinou už není až tak cizí. Jiné to však může být s úrovní těchto zkušeností a hlavně s prožitky, které dřívější zkušenosti provázely.

To, že muž není panic a žena není panna a že již mají sexuální zkušenosti celkem nic nevypovídá o jejich přístupu k sexu, přístupu k partnerovi nebo partnerce. Mnoho lidí může mít z předcházejícího vztahu negativní zkušenost se sexem a tato se samozřejmě v nějaké míře projeví i v novém vztahu.

K prvnímu sexu s novým partnerem je potřeba přistupovat tak, jako by to byl první sex v životě. Jedině tak se vyvarujete chyb, které v sobě máte zakořeněny na základě zkušeností z předcházejícího vztahu. Tím, že budete k prvnímu sexu přistupovat s něhou, láskou, porozuměním i tolerancí, nemůžete rozhodně nic pokazit.

Častou chybou lidí, kteří mají nějaké sexuální zkušenosti bývá to, že se považují za dokonalé milence. Automaticky a to podvědomě, takto chtějí uspět i v novém vztahu. Proto se mnohdy snaží předvést všechno z toho, o čem se domnívají, že umí. Nejvíce náchylní k představě dokonalého milence jsou především muži. Ale i ženy mají o svém sexuálním umění mnohdy větší mínění, než odpovídá realitě.

Vždy, když se muž chlubí, kolik měl v životě žen a jaký je sexuální guru, mne napadá, jak mohla nějaká žena odejít od tak dokonalého milence a ještě o něm prohlašovat, že je to "impotentní debil"? Z toho je vidět, že názor na zkušenosti s milováním se může zásadně lišit podle úhlu pohledu ženy i muže.

Každý z partnerů má jiné sexuální zkušenosti. První milování s novým partnerem je prvním milováním. Není tedy nutné vše vyzkoušet najednou. Rozhodně není vhodné hned při prvním sexu vyžadovat orální sex nebo spíš dožadovat se análního sexu. Ten druhý na to opravdu nemusí být připravený a navíc se s těmito sexuálními praktikami ani nemusel nikdy dříve seznámit. Ne všichni lidé mají zkušenosti se všemi sexuálními praktikami a mnozí o těch, například análních, ani nemuseli vůbec uvažovat, případně k nim mají silné zábrany.

S prvním sexem a to ani s novým partnerem, by některé orální praktiky a zvláště pak anální sexuální praktiky, rozhodně neměly být spojovány.

Pokud uvažujete v dalším období o jejich zařazení do vašeho sexuálního života, pak ještě nastanou zcela určitě vhodnější okamžiky, než ten prvního milování.

První sex s novým partnerem a ochrana

Nyní se dostáváme k té, možná nejdůležitější části, která se týká v podstatě každého nového vztahu a prvního sexu v něm. Je jím samozřejmě forma ochrany před nežádoucím otěhotněním, tedy otázka antikoncepce a ochrany proti možné nákaze pohlavními nemocemi, tedy otázka bezpečného sexu.

Asi by bylo hodně naivní tvrdit, že první milování v novém vztahu se týká především lidí, kteří chtějí budoucí vztah dovést až do fáze dalšího společného života. Týká se všech forem vztahů mezi lidmi a jejich sexuálního chování.

Ani při nejlepší vůli nikdo nedokáže posoudit, jaká je sexuální historie nového partnera. Vzhledem k tomu, že mnohdy lidé k prvnímu sexu přistupují již po kratší známosti, může být doba známosti kratší, jak doba klinického projevení příznaků pohlavní choroby. Ta u některých nemocí, například nákaze virem HIV, představuje dobu až tří měsíců, po které je možné s vysokou pravděpodobností nákazu potvrdit nebo vyvrátit.

Z tohoto důvodu je na místě používat při prvním milování s novým partnerem barierovou ochranu, jako je kondom nebo Femidom, při jejichž použitích je zajištěna i ochrana proti nežádoucímu početí, tedy antikoncepce. Z důvodu možné nákazy sexuálně přenosnou nemocí - pohlavní chorobou není možné doporučit orální sex ať už je formě felace (uspokojování muže ústy) nebo cunnilingusu (orální stimulací ženských pohlavních orgánů, klitorisu, vulvy a pochvy), bez barierové ochrany. Bezpečný orální sex představuje barierová ochrana v podobě použití kondomu nebo ústní roušky pro cunnilingus.

Sex s novým partnerem nebo partnerkou, je vlastně taková kontinuita sexu se všemi jejich a vašimi předcházejícími partnery a partnerkami.

Bezpečný sex však není jen o ochraně proti nákaze. Dalším pohledem bezpečného sexu je otázka antikoncepce. Myslím, že většina lidí, kteří již mají sexuální zkušenosti ví, jak velkým rizikem je i z pohledu nežádoucího otěhotnění nechráněná sex. Většinou to ví, ale přesto poměrně velká část z nich toto nebezpečí podceňuje. Vhodné je zamyslet se i nad otázkou zda je možné otěhotnět při orálním sexu nebo otázkou, zda je možné otěhotnět při análním sexu?. Jinak řečeno zamyslet se nad tím, jak snadné je neplánovaně otěhotnět.

První sex v novém vztahu a orgasmus

Každý vztah se vyvíjí. Některé vztahy vydrží po celý život, jiné začnou, probíhají a jednoho dne jsou z různých příčin ukončeny... Koloběh života dává příležitost najít si nový vztah a pokusit se ho prožít tak, aby vydržel po celý život... Na první pohled každý nový vztah probíhá podobně a časem proto dojde i na bližší, intimní fyzický kontakt završený sexem. Do nového vztahu vstupují lidé se zkušenostmi z toho předcházejícího. Zdálo by se tedy, že nový vztah by mohl být krásnější, vášnivější a i po stránce sexu by si partneři mohli lépe vyhovovat. Jenže to není úplná samozřejmost a některé zkušenosti a očekávání nabytá z předcházejících intimních vztahů nemusí být vždy hned a bezezbytku naplněna. Pokud se partneři milují, nemusí být ani počáteční rozpaky nebo neúspěchy v intimním soužití nějak zvlášť velkou překážkou. Každý vztah je totiž jiný a proto se dá očekávat, že i intimní soužití bude mít jiný průběh... Podrobněji se orgasmem v novém vztahu zabývají články

 

Další doporučené články:

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)