Jste zde

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce

Rozšíření a doplnění článku "Poruchy vzrušení".

Erektilní dysfunkce, označuje u mužů přetrvávající potíže při dosahování a udržení erekce dostatečné pro úplný pohlavní styk. Často je používán výraz impotence nebo lidověji porucha erekce. Mužská erektilní dysfunkce je jednou z vůbec nejčastějších poruch sexuálních funkcí. Erektilní dysfunkce nemá nic společného s plodností nebo schopností prožívat orgasmus. Postihuje erekci penisu a tím znemožňuje se do stadia, které by umožňovalo prožít sex nebo orgasmus, vůbec dostat.

Z pohledu medicíny byla rozdělena podle rozsahu postižení do 4 stupňů:

 • Stupeň 1: Penis je větší (než obvykle), ale není pevný.
 • Stupeň 2: Penis je pevný, avšak ne dostatečně pro průnik. Muž cítí vzrušení, ale penis ne...
 • Stupeň 3: Penis je dostatečně pevný pro průnik, avšak není úplně tvrdý.
 • Stupeň 4: Penis je úplně tvrdý.

Odhady uvádějí, že některým z jejích stupňů trpí až polovina všech mužů po překročení čtyřicátého roku věku. S přibývajícími léty se počty "selhání" ještě zvyšují. Podle některých průzkumů zažil v České republice poruchu erekce každý druhý muž starší 40 let.

Tento problém tedy postihuje velkou část mužů. Je velmi pravděpodobné, že se s ním v životě někdy potká každý muž.

Diagnóza erektilní dysfunkce

Mnozí muži mívají občas problémy s erekcí, to však neznamená, že by se u nich erektilní dysfunkce musela nutně stát trvalým problémem. Diagnóza erektilní dysfunkce se stanovuje tehdy, když se obtíže s erekcí objevují pravidelně. Sexuologové považují za nutné zahájit léčbu v případech, kdy se problém s erekcí projevuje dlouhodobě průměrně u jednoho ze tří pohlavních styků. Podle stupně postižení se však problémy s erekcí nemusí vyskytnout pokaždé, mohou se však v určité časové periodě opakovat.

Nesnažte se však najít problém tam, kde není!!! Než začnete propadat dojmu, že je vše ztracené, v klidu si zhodnoťte, zda problém s erekcí vůbec máte. Jednotlivé selhání problémem není!!!

Je vhodné v klidu a bez předčasných závěrů zhodnotit zda:

 • když jsem psychicky vzrušený, vnímám narůstající erekci penisu?
 • mám ranní erekci?
 • vzruší mne nějaké mé erotické představy nebo situace?
 • dokáži se vzrušit natolik, že se mi daří masturbaci dovést do vyvrcholení?
 • prožívám při masturbaci příjemně okamžiky vzrušení?
 • je vyvrcholení při masturbaci plnohodnotné nebo se jen dostaví...?
 • je moje erekce dostatečná na to, abych mohl mít pohlavní styk?

Pokud odpovíte kladně na všechny otázky, nemáte zásadní problém. Ale ani tehdy, když si na všechny otázky kladně neodpovíte, není to žádná tragédie. Problémy s erekcí mohou být zaviněny vnějšími vlivy, problémy s okamžitým zdravotním stavem, problémy v práci nebo rodině, psychickým rozpoložením nebo momentálním snížením sexuální touhy či sexuální potřeby.

Nejčastější projevy erektilní dysfunkce

V zásadě se jedná o poruchu v některém ze tří základních prvků určujících kvalitu erekce:

 • schopnost dosáhnout erekce
 • dostatečné ztopoření penisu
 • schopnost udržet erekci

U 80 % postižených mužů jsou příčiny poruchy erekce organického původu. Jedná se hlavně o cévní problémy a problémy se srdcem. Jen přibližně 20 % poruch erekce má příčiny psychického původu. Většina mužů však k lékaři s těmito problémy nepřijde včas v raných stádiích problému. Dnes přitom léky pomohou pomoci naprosté většině postižených mužů.

Změny v kvalitě erekce

Změny v kvalitě erekce mohou mít celou řadu příčin. Pro ztopoření penisu jsou potřeba optimální podmínky, když něco selhává, je to hned poznat. S přibývajícím věkem si muži nemohou nevšimnout, že jim dosahování erekce trvá déle a že pohlavní úd již není tak tuhý, jako býval. Problémy mohou nastat i s vyvrcholením - přichází později a nebo se stane, že nepřijde vůbec. Často se mění i pocity při prožívání orgasmu. Jedná se však o normální změny, které mají souvislost se stárnutím, a které by se tedy neměly zaměňovat za erektilní dysfunkci.

Erektilní dysfunkce není součástí přirozeného procesu stárnutí.

Erektilní dysfunkce velmi citlivě reaguje na celkový zdravotní stav muže. Někdy je dokonce prvním příznakem nemoci nebo jiných zdravotních problémů, které jsou zatím jinak málo zřetelné. Proto rozhodně není vhodné potíže s erekcí neřešit. Nejedná se jen o sex, jedná se o celkové zdraví. Velmi vážnou zdravotní komplikací je například cukrovka. Ta nebolí, ale dokáže napáchat opravdu velké zdravotní problémy.

Udává se, že do 40 let věku má 90 procent mužů alespoň jeden zážitek, kdy se erekce nedostavila nebo byla slabá. Kvalita erekce může v průběhu života kolísat. Může být období lepší, horší, ale může nastat o období kritické. Přirozené ochabnutí erekce s věkem je normální a není nutné se tím stresovat. Za slabší erekcí však může stát i zdravotní problém, špatná životospráva, přetížení nebo nevhodná kombinace léků. Dost často bývá na vině alkohol. Kvalitu erekce nepříznivě ovlivňují léky i na tlak, žaludeční vředy nebo deprese. Výrazně kvalitu erekce zhoršují i civilizační choroby jako je cukrovka, obezita, onemocnění a nádory prostaty, jater a ledvin.

Vnímání problému s erekcí je hodně závislé na osobním hodnocení muže nebo ženy. Jedná se tedy o silně subjektivní názor, který je ovšem nutné brát do úvahy. Z tohoto pohledu se problémem s erekcí zabývá článek "Stupně závažnosti ED podle subjektivního vnímání".

Někdy si muži stěžují na snížení pocitu pevné erekce nebo dokonce na její ztrátu v průběhu soulože. Těch důvodů může být více a proto jsou řešeny v samostatném článku "Snížení vzrušujících podnětů při souloži".

Psychické problémy a erekce

Impotence může vzniknout i z psychických důvodů. Nejčastěji jsou to ekonomické problémy, problémy v práci, krize v partnerském vztahu, rodinné problémy, syndrom vyhoření, deprese. V případě opakovaných selhání dojde k narušení psychiky muže, který si přestane věřit a obává se, že jeho problém se stává trvalým. Začne se sexu vyhýbat a při dalším selhání propadá panice. Nemusí se však jednat o erektilní dysfunkci ze zdravotních důvodů. Pokud muž mívá ranní erekci, nebo bez problémů erekce dosáhne při masturbaci pak se bude pravděpodobně jednat o problém psychického rázu. Nejčastější psychickou příčinou erektilní dysfunkce bývá právě stres, strach, chronická únava a úzkost. Pokud je tento stav dlouhodobý, může zvyšovat pravděpodobnost vzniku poruch erekce. Pokud tento stav přetrvává, je na místě vyhledat pomoc lékaře.

Vliv životosprávy a nadváhy na erekci

Jako u všech nemocí, tak především u poruch erekce, bývá příčinou nesprávná životospráva, obezita a s tím související nedostatek pohybu.

Odpovězte si na tyto jednoduché otázky:

 • Kouříte?
 • Pijete alkohol (i pivo) v nadměrném množství?
 • Sportujete nebo alespoň máte dostatek pohybu?
 • Máte sedavé zaměstnání?
 • Máte dlouhodobý pocit únavy nebo depresí?
 • Jíte rádi hodně a hlavně těžká masitá nebo tučná jídla a uzeniny?
 • Dodržujete bezmasé dny a dny kdy jíte jen zeleninu a ovoce nebo dodržujete alespoň někdy "půst"?
 • Dokážete si udělat čas sami pro sebe?

Jaké odpovědi na tyto otázky jsou správné asi nemá smysl uvádět!

Velkým problémem je právě obezita a nesprávná životospráva. Uvádí se, že už 100 centimetrů v pase vypovídá o nadváze. Nadváha přitom výrazně zvyšuje rizika srdečních onemocnění, vzniku diabetu (cukrovky), vysoké hladiny cholesterolu, ale také erektilní dysfunkce a nízké hladiny testosteronu. Tyto choroby u přímo souvisí s poruchami erekce. Všechny nesprávné stravovací a životní návyky stojí za zdravotními problémy, především pak s problémy se srdcem a kardiovaskulárním systémem. Problémy s erekcí tak mohou signalizovat již o řadu měsíců dříve nebezpečí kardiovaskulárních onemocnění!!! Proto je nutné řešit nejen problémy související se sexem, ale především problém celkového zdraví. Proto je potřeba ve chvíli, kdy máte problém s erekcí navštívit lékaře a řešit to s ním. Lékař zhodnotí jak otázku nadváhy, ale ověří i Váš celkový zdravotní stav. V případě, že nadváhou trpíte se zcela jistě dovíte, že snížení nadměrné hmotnosti může pomoct zlepšit funkci erekce. Jak jste na tom zcela víte jistě sami. Pokud si nejste jisti, použijte obyčejný krejčovský metr a postavte se na váhu... Budete mít hned jasno....

Změna životosprávy a odstranění nebezpečných návyků zcela jistě pomůže, ale výsledky se nedostaví dříve než za několik týdnů nebo dokonce měsíců.

Jen si ještě dovolím poznamenat, že problémy s kardiovaskulárním systémem vždy ovlivní kvalitu erekce. Kvalita erekce penisu je v přímé souvislosti s jeho prokrvením. Erekce penisu je přímo závislá na správném proudění krve do penisu. Ten obsahuje topořivá tělíska, drobné žily a velmi jemné vlásečnice. Pokud o něj proudí méně krve, nemůže být erekce dostatečná. Ty nejjemnější vlásečnice a cévky se samozřejmě ucpávají jako první. Někdy se tomu dá ještě zabránit, někdy to však již není možné. proto je potřeba reagovat už na první příznaky a nečekat až na větší nebo trvalé problémy.

Více o příčinách ED v článku "Příčiny erektilní dysfunkce".

Léčba erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce se dnes dá velmi úspěšně léčit! Je však potřeba zajít k lékaři a svěřit se mu se svými problémy. Dnešní doba je v sexuální oblasti silně ovlivněna objevem účinných léků na poruchy erekce. Jejím představitelem a pojmem se stala Viagra, která však pomohla nejen v řešení problémů s erekcí. Mediální ruch, který byl rozpoután okolo Viragy odtabuizoval impotenci a předložil ji k veřejné diskusi. Lidé začali o problémech s impotencí mnohem snadněji hovořit. Také lékaři konečně o tomto problému začali s pacienty více mluvit protože získali lék, který jim mohli nabídnout. Tato změna je velice žádoucí, neboť poruchy erekce jsou dnes prakticky stejně rozšířené jako vysoký krevní tlak nebo cukrovka

Ze všeho nejdříve je potřeba překonat pocity studu a o problému si promluvit mezi partnery. Druhým krokem pak musí být najít odvahu poradit se s lékařem. Pomůže nejen včasně zahájená léčba, ale také vzájemné pochopení partnerů. Podpora ženy je v takovýchto případech pro muže zásadní. Šance, že se problémy podaří vyřešit je opravdu vysoká.

Léky na podporu a léčbu erektilní dysfunkce, tedy poruchy erekce jsou v České republice jen na lékařský předpis. Je to z důvodu nutného vyšetření a zhodnocení, zda zdravotní stav pacienta není hlavní příčinou problému s erekcí. Lékař zhodnotí, zda léky budou pro pacienta bezpečné a určí dávkování. Důvodem vyšetření je opravdu obava a vědomí, že poruchy s erekcí skutečně s velkým předstihem předznamenávají budoucí zdravotní problémy, kterým se tak dá včas předejít. Riziko použití léků na podporu erekce je zaznamenáno jen u lidí s nemocným srdcem, kteří současně berou nitráty. Návštěva lékaře před užíváním léků by tedy měla být samozřejmost.

Určitě však zapomeňte na nákup těchto léků přes internet! Většina takto nabízených léků na podporu erekce jsou padělky. Mohou být zcela bez účinné látky, tedy neúčinné nebo v některých případech dokonce nebezpečné. Riziko se dá přirovnat k nákupu nekolkovaného alkoholu na tržnici!

Více informací naleznete v článku "Erektilní dysfunkce - léčba".

 

Poznámka:
Erektilní dysfunkce se někdy v textu označuje zkratkou ED.
Podle Akademického slovníku cizích slov jsou erektilita a erektivita rovnocenné pojmy s významem "schopnost erekce". Stejně rovnocenné tedy budou i výrazy erektilní a erektivní.
Otázku jak je to správně, zda erektivní nebo erektilní, proto uzavřeme tak, že odborně - EREKTILNÍ, no a v běžném životě někdy - EREKTIVNÍ.

Pro zasmání

Jeden důchodce se baví s druhým:
„Když jsem byl mladší, nedokázal jsem ohnout svůj penis, ani oběma rukama, když jsem byl vzrušený. Teď to v pohodě dokážu jednou rukou.
Mám pocit, že jsem docela zesílil.“

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)