Jste zde

Lesbický sex - nesoulad v potřebě sexu

Lesbický sex - nesoulad v potřebě sexu

Volné pokračování článků "Rozdíly v sexuálních potřebách partnerů" a "Nesoulad v potřebách sexu je normální".

Lesbické ženy mají podobné problémy se sexem jako jejich heterosexuální kolegyně... Partnerství dvou žen, tedy registrované partnerství dvou lesbických žen, umožňuje dlouhodobé partnerské vztahy, podobné tradičnímu manželství. Není to samozřejmě tradiční manželství, ale přece jen je to vztah založený na slibu, který si ženy vzájemně daly.

Každý dlouhodobý vztah přináší problémy. Manželství ani registrované partnerství se těmto problémům nevyhne.

Před několika lety jsem řešil problém v sexuálním vztahu dvou lesbiček, které poté, co spolu delší dobu žily, zjistily, že jejich sexuální potřeby nejsou úplně vyrovnané. To, co běžně zažívá řada manželství, se najednou projevilo u nich, v lesbickém vztahu. To je překvapilo a zaskočilo...

Nesoulad v sexuálních potřebách je problém, který je potřeba řešit

Odmítnutí sexu nebo jeho realizace až po "prošení" může mít různé důvody, ale rozhodně to nebývá ten, že by se vzájemně nemilovaly, že by jedna druhou nevzrušovala, milování je nebavilo nebo neuspokojovalo. Takovýto nesoulad může v krátké době přerůst ve strach, trauma, komplexy. Nakonec se může stát, že se jedna nebo i obě začnou bát o to, co si asi myslí ta druhá ... Každá se začne obviňovat z toho, že všechny problémy vznikají jen kvůli ní, že je to její vinou, že to nedělá dobře. Časem se začnou bát i o to, že si ta druhá určitě najde nějakou "lepší", která lépe odpovídá jejím představám a sexuálním potřebám. Nakonec pak už vůbec nejde o to, která "chce víc" nebo která "chce méně"... Obě pak mají strach, že přestože se milují, nemusí dokázat vytvořit plnohodnotný vztah se vším, co k němu patří, a že nedokáží být spolu naplno šťastné.

Pokusím se vysvětlit, jak je to s nesouladem v potřebě sexu lesbiček a jak by se takovýto nesoulad dal překonat. Nebudu do detailu promýšlet každou možnou situaci a variantu. Stejně by to nikdy nebyl zcela vyčerpávající pohled na tuto problematiku. Každý pár je jiný a také jinak vnímá, co to je ten "nesoulad"... Také kontext jiných problémů může nesoulad v sexu posunout do zcela jiných rozměru jejich vnímání.

Nesoulad  potřeb v sexu se neprojeví ze dne na den a nedá se ani odhadnout, zda v pozdějších letech vzroste, nebo se naopak sníží a vyrovná. Proto "hledání té nejlepší partnerky prostřednictvím sexu" nemusí být zrovna ta nejlepší metoda pro hledání partnerky "na celý život".

Nic není ztraceno, hledejte kompromis

Pokud časem zjistíte, že jedna z Vás potřebuje sex nebo sexuální uvolnění častěji než ta druhá, není nic ztraceno. Pak je vhodné si najít čas na to, abyste to spolu rozebraly a hledaly společné řešení, jak si vzájemně vyjít vstříc. Nemusí to být až tak idylické nebo snadné. I lesbické partnerky jsou každá jiná a každá má svou představu o tom, co je správné. Cílem není o všech problémech mluvit a mluvit tak dlouho, že budete mít pocit, že sex víc řešíte, než si ho užíváte. Komunikace mezi partnerkami je velmi důležitá, ale neméně důležité je se na něčem shodnout a pak to také vyzkoušet!

Nesoulad v sexuálních potřebách nemá nic společného s tím, že by se dvě ženy nemohly nezištně a naplno vzájemně milovat! Prostě se potkaly dvě ženy, zamilovaly se do sebe a časem zjistily, že sex potřebuje každá jinak často. Přitom do té doby nikdy nic podobného ani jedna nemusela řešit, protože nesoulad v sexu se projevuje většinou až po delší době a takovéto indície z kratších známostí postě neměly. 

Když spolu začnou své sexuální potřeby "řešit", pak obě mívají za cíl, aby se vzájemně sladily tak, aby to vyhovovalo oběma. Pokud se jedna přizpůsobí druhé, není to její vítězství, ale jen odložení problému na pozdější dobu, kdy se problém znovu vrátí a znovu ho bude potřeba řešit...

  • Pokud se přizpůsobí ta, které má vyšší sexuální potřebu, častější milování jí bude chybět.
  • Pokud se přizpůsobí ta, která má sexuální potřebu menší, za čas bude trpět a milování se začne vyhýbat.

Je tedy jasné, že nejde o to přizpůsobit se jedna druhé, ale vzájemně si vyjít ve svých potřebách vstříc, tedy hledat kompromis, který bude vyhovovat oběma partnerkám a žádná se té druhé nepřizpůsobí naplno.

Často problém není ani tak v tom, že by rozdíly v sexuálních potřebách partnerek byly zásadní. Problém může být také v tom, že jedna má pocit, že chce sex pořád a trápí ji, že partnerka si o něj neřekne nikdy. Nesoulad je pak v tom, že jedna "si o sex umí říct" a druhá "si o sex neřekne nikdy". Jedna má pocit, že kdyby o sex neusilovala, nikdy by žádný nebyl. Druhá má naopak pocit, že partnerka nic jiného než sex nehledá.

Přitom jejich sexuální potřeby jsou možná stejné nebo blízké, jen forma, jakou sex začíná, je špatná...

Nesoulad vyšší potřeby sexuálního uvolnění

Nesoulad v potřebách sexu může vznikat také mezi partnerkami, které si denně povídají, denně se tulí, mazlí, objímají hladí, laskají, jemně a něžně vzrušují... Jejich vzájemné doteky a něžnosti obě vzrušují a z tohoto pohledu jsou jejich potřeby vzájemného doteku zcela naplněny. Naplněna je i jejich touha po něžnostech a intimnostech. To, co je v nesouladu, je potřeba sexuálního uvolnění jedné z nich. Zatímco jedné úplně stačí to, co od partnerky přijímá a co jí poskytuje, té druhé chybí, aby vzrušení, které takové mazlení vyvolalo, bylo zakončeno vyvrcholením. Zdánlivě malý problém, prakticky však mnohdy nepřekonatelný rozdíl vnímání potřebu sexu...

To, že si svou vzájemnou lásku dávají denně najevo, jedné stačí, druhé ne, ta potřebuje i sex...

Tento problém zažívají i heterosexuální páry, kdy, většinou muž, se při tulení a mazlení vzruší, zatímco ženě se něžnosti líbí, vzrušují ji, jsou jí moc příjemné, ale u toho by klidně zůstala. Po sexu netouží a není vzrušená natolik, aby si o sex řekla. Muž vzrušený je a po sexu touží...

Tato situace vzniká i mezi lesbickými ženami a tento nesoulad, se dá vyřešit třemi způsoby:

  • sex bude (a minimálně jedna bude naštvaná...)
  • sex nebude (a minimálně jedna bude naštvaná...)
  • sex bude 1:0

Problém s touhou dovést partnerku k vyvrcholení

Nejčastější nesoulad samozřejmě bývá ve vyšší potřebě jedné z partnerek dosáhnout vyvrcholení. Vše ale může být i trochu jinak. Představte si, že relativně jsou sexuální potřeby partnerek podobné nebo že jedna by tolik sexu mít snad ani nemusela. Ta, která by sex naopak mohla mít pořád, však netouží po prožití svého vyvrcholení, ale po tom, aby vyvrcholení poskytla partnerce. Teda ta, která chce víc, to nechce pro sebe, ale pro partnerku, která chce méně"... sama se pak spokojí s 0:1. Pokud vám tato situace připadá málo pravděpodobná, pak vězte, že po něčem podobném netouží jen ženy, ale i muži. Často to jsou muži se sexuálními problémy, předčasnou ejakulací nebo nedostatečnou erekcí, kteří mají pocit, že vyvrcholení partnerce "dluží" a za "každou cenu" se její sexuální potřeby snaží naplnit až po okraj... U žen to bývá podobně, jen ty důvody bývají romantičtější. Snaha partnerce dokazovat, že právě ona je tou nejdokonalejší milenkou, je podobná, jako snaha mužů být dokonalý milenec. Ve výsledku to vyjde nastejno. Nejde o to, co přijímající žena chce nebo snese, ale o to, co by podle dávajícího muže nebo ženy snést mohla...

Další problémy vzájemného nesouladu v sexu lesbiček

Problémy v lesbickém sexu jsou velmi podobné, jako mají v sexu heterosexuální páry. Každý člověk má jinak nastavené hranice toho, co v sexu ještě je a co už není "normální". Mohou však řešit i to, co je kdo v sexu ochoten přijímat a co už ne, případně co je ochoten poskytovat a co už ne. Lesbičky proto řeší stejné otázky, jen v lesbickém provedení, s análním sexem, se sexem pomocí sexuálních pomůcek, orálním sexem, tribbingem, nebo skupinovým sexem a nevěrou. Vše, co řeší heterosexuální páry, řeší i páry lesbických žen. Když k tomu přidáte komplexy, strach, problémy, nemoci a další komplikace, je jasné, že sex lesbických žen může být stejně komplikovaný nebo krásný, jako je sex heterosexuální.

Řešení jejich problémů, komplikací, komplexů s všech dalších možných nesouladů je však potřeba nalézt! Všechny nevyřešené touhy a potřeby svádí k tomu "vyřešit je jinde"... Pokud si se svými sexuálními problémy nevíte rady, navštivte svého lékaře a ten Vám pomůže najít odborného lékaře, sexuologa, gynekologa, který vám pomůže. Nikdy na vše nejste sami! Odborní lékaři denně řeší problémy lidí se sexem a je úplně jedno, jaké sexuální orientace se jejich potíže týkají.

Jak je vidět z uvedených příkladů, nesoulad v potřebě sexu lesbiček" tady je a je podobný jako nesoulad v sexuálních potřebách partnerů. Je potřeba přijmout to, že nesoulad v potřebách sexu je normální a hledat řešení, jak tento nesoulad vzájemně vyrovnat.

V další části se budu věnovat návrhům, jak nesoulad v sexuálních potřebách lesbiček řešit prakticky. Aby článek nebyl moc dlouhý, budeme pokračovat článkem "Lesbický sex - jak řešit nesoulad v potřebě sexu?".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: