Jste zde

Technika "Velkého stisku"

Technika "Velkého stisku"

Hlavní téma: "Metody a techniky oddalování ejakulace".
Volné pokračování článku "Techniky stisku penisu - historie, techniky a význam".

Technika "Velkého stisku" patří mezi techniky, které se dají použít v situaci, kdy muž potřebuje oddálit ejakulaci a prodloužit soulož.

Jedná se o starou taoistickou techniku, při které muž nebo žena silně stiskne žalud krátce před vyvrcholením a tak ejakulaci zabrání.

Jedná se o techniku, která se dá použít v situaci, kdy muž potřebuje oddálit ejakulaci. Bohužel mezi "chtít" a "moci" je propast, kterou každý nepřeskočí... To, že je to stará taoistická ( i tantrická) technika vypovídá především o tom, že ji aplikovali už dávní taoističtí a tantričtí mistři. A v tom je problém mnoha lidí, kteří se domnívají, že když si přečetli příručku "Tantrickým mistrem snadno a rychle", nebude pro ně problémem zvládnout nic z dávných technik, které se mistři učili celý život...

Jak se technika provádí

Tak ještě jednou - jedná se o starou taoistickou techniku, při které muž nebo žena silně stiskne žalud krátce před vyvrcholením a tak ejakulaci zabrání. Důležité je, aby stisk byl proveden těsně před ejakulací, ale VČAS, ještě dříve, než se rozběhne ejakulační reflex, který již není možné zastavit. Stisk se provede hmatem, kdy mezi palcem a ukazováčkem nebo palcem, ukazováčkem a prostředníčkem je prudce stlačena část penisu těsně pod žaludem.

Místo stisku je potřeba poměrně přesně vymezit

 • v případě, že stisk provádí žena zepředu, pak se jedná o přiložení palce na uzdičku pod hlavou žaludu a prsty obkroužit corona glandis (pod žaludem penisu).
 • v případě, že techniku provádí muž, pak tlačí ukazováčkem na uzdičku a obkroužení provede palcem.

Sevření musí být dostatečně silné a to po dobu deset až dvacet sekund.

Tlak vyvolá akupresurní reakci na nervová zakončení pod hlavou žaludu a reflexně se tak proces ejakulace oddálí. Sevření penisu obkroužením zase odvede krev z penisu a sníží tak jeho erekci.

Základním předpokladem je jistá souhra mezi partnery a také to, že muž velmi dobře zná pocity, které předchází nastupujícímu vzrušení, po jehož vrcholu již dojde k ejakulaci. Muž musí penis vytáhnout s takovým předstihem, aby ještě stihl hmatem provést stlačení penisu nebo aby toto stlačení stihla bezpečně provést jeho partnerka.

Tato technika není ani snadná, ale ani moc pohodová... Při takovéto kontrole ejakulace se muž musí neustále plně soustředit na své pocity. Podobně i žena musí být připravena na okamžitou reakci při vytažení penisu z vagíny. Proto se žena se většinou ani nemůže zcela uvolnit, protože dává pozor na reakce muže.

V okamžiku, kdy technika selže, muž ejakuluje i přes sevření penisu, ale jeho pocity při takto prožitém vyvrcholení zdaleka nebývají plnohodnotné, jako při běžné, přirozené ejakulaci bez kontroly. Dalším omezením je, že tuto techniku není zas až tak úplně snadné zvládnout tak dokonale, aby se na ni bylo možné pokaždé spoléhat.

Technika "Velkého stisku" vyžaduje zkušenosti, odhad zručnost a cvik. Jedná se však o poměrně velký zásah do průběhu soulože a proto může dojít i k opadnutí vzrušení, které pak následně i bez ejakulace soulož ukončí.

Tato technika bohužel pro některé páry znamená takový "stres", že moc nepřispívá k harmonickému průběhu soulože. Navíc pro některé muže je uchopení penisu rukou ženy tak silný stimul, že předčasnou ejakulaci naopak zahájí ....

Upozornění

Toto techniku uvádím především proto, že existuje a že se pomocí ní dá zadržet nastupující vyvrcholení. Zadržet se sice dá, ale pouze tehdy, když je provedena včas a správně. Není na ni však spolehnutí a dá se tedy považovat za techniku "poslední záchrany", pokud ejakulovat muž ještě nechce...

Přirozená reakce těla na zvyšující se vzrušení je vyvrcholení! Proto za podstatnější techniku považuji metodu kontroly vzrušení při které muž svému vzrušení nedovolí dosáhnout hranice po jejímž překročení následuje ejakulace. Jinak řečeno, udržuje své vzrušení bezpečně pod touto hranicí. Je to rozumnější cesta, než se přiblížit okamžiku ejakulace a násilně ji nějakou technikou zadržet.

Také je potřeba důsledně spolupracovat s partnerkou. Bez její spolupráce je muž dán plně na její milost... Znalá žena muže k ejakulaci dovede už jen vhodně zvolenou kombinací stahů poševních svalů (pokud je pravidelně a správně posiluje...). Podobně žena která nerespektuje potřebu muže snížit vzrušení při souloži, například zastavení třecích pohybů penisu v pochvě, muže přivede k vyvrcholení i kdyby se o oddálení ejakulace snažil sebevíc...

Informace pro mladé muže toužící státi se " multiorgasmickým onanistou"...

Tato technika se používá při milování. Není určena pro masturbaci... Zadržování ejakulace má smysl především pro prodloužení soulože. Hlavním cílem není odkládat ejakulaci, ale soulož prodloužit na tak dlouhou dobu, aby žena mohla při souloži dosáhnout vyvrcholení. Masturbace je náhradní sexuální praktikou, sice nesmírně prospěšnou, ale zkušenosti ze soulože nenahradí. To uvádím proto, abych předešel dalším dotazům na téma "multiorgasmický muž"...

Technika "Velkého stisku" není antikoncepční metoda !!!

Velké nebezpečí této metody pro partnery, kteří nepoužívají kondom, nebo ženskou antikoncepci spočívá v tom, že se vlastně jedná o opakovanou soulož, kdy mezi jednotlivými zasunutími penisu do vagíny byl proveden hmat, který měl zastavit ejakulaci, která již byla těsně před bodem, kdy se nedá zastavit. Přesto, že pocitově ejakulace neproběhla, nemusí to znamenat, že částečně neproběhla. V tom případě se pokračováním soulože do dalšího stisku může z penisu vytékat do pochvy ejakulát, který sice muž nevnímá, ale prostě tam je. A to včetně spermií!!!

Technika "Velkého stisku" se dá přirovnat k "přerušované souloži"

Technika "Velkého stisku" se dá přirovnat k "přerušované souloži", při jejímž přerušení je zabráněno ejakulaci a po odeznění příznaků orgasmu nebo silného vzrušení se dále pokračuje v penetraci. Zatímco u přerušované soulože se muž může uvolnit a prožije naplno svůj orgasmus, u techniky "Velkého stisku" se naopak musí soustředit na to, aby klasický orgasmus s ejakulací neproběhl. Někteří muži jsou při této technice schopni prožít orgasmus bez ejakulace. Předpokládá to ovšem navíc dokonalé zvládnutí dechových technik a velmi intenzivní stažení PC svalů, které ejakulaci zabrání, ale dovolí prožít pocity orgasmu bez ejakulace. Tento stav však začátečníkům rozhodně nehrozí...

Technika "Velkého stisku" nechrání před nákazou pohlavními chorobami

Technika Technika "Velkého stisku" bez použití prezervativu není bezpečná proti nákaze sexuálně přenosnými chorobami. Pouze brání ejakulaci a to pouze v případech, kdy je dokonale zvládnutá. Kontakt s tělesnými tekutinami a prpreejakůlátem je plným rizikem nákazy!

Klady techniky "Velkého stisku"

 • Je jednoduchá (ale očekávaný výsledek je často jen obtížně dosažitelný...)
 • Když se dokonale zvládne, výrazně prodlužuje pohlavní styk.
 • Je zdarma.

Zápory techniky "Velkého stisku"

 • Než se techniku podaří opravdu spolehlivě zvládat, uplyne hodně času...
 • Není snadné včas rozpoznat časový úsek vzrušení před nastupující ejakulací.
 • Technika značně narušuje průběh milování. Je lépe se k hranici vysokého vzrušení jen přibližovat, než se jí dotknout a muset použít techniku oddálení ejakulace.
 • Technika vyžaduje vysoké soustředění na straně muže.
 • Pokud techniku provede žena, musí být neustále připravena ne její provedení a to brzdí její vzrušení.
 • Pokud se žena blíží svému vyvrcholení, pak techniku už nezvládne nebo zvládne, ale pak nedosáhne svého vyvrcholení.
 • Pokud metoda selže, muž i přes stisk penisu prožije ejakulaci, ale pocitově jeho vyvrcholení nebude plnohodnotné.
 • Ejakulace do sevřeného penisu může být muži dokonce nepříjemná až bolestivá.
 • Žena po selhání techniky bude mít plnou dlaň spermatu, případně po uvolnění stisku může sperma z penisu vystříknout.
 • V případě, že není použita antikoncepce, musíte dát velký pozor na zanesení nebo zatečení spermatu do vagíny.

 

Doporučené články

Literatura a zdroje

(AK)(Z)