Jste zde

Vícenásobný orgasmus muže

Vícenásobný orgasmus muže

Volné pokračování článků "Prožitek a orgasmus", "Nácvik oddalování orgasmu pomocí masturbace"
Volné pokračování článků "Metody a techniky oddalování ejakulace" a "Techniky stisku penisu - historie, techniky a význam".

Pro naprostou většinu mužů je vícenásobný orgasmus jen zbožným přáním. Muži prostě vícenásobného orgasmu nejsou, na rozdíl od žen, schopni. Vícenásobného orgasmu je schopna prakticky každá žena, která se o to bude trochu snažit. Muži toho "klasického orgasmu", zakončeného ejakulací dosáhnou při milování jen jednou. Taoisté i tantrici však používají pro prožití vícenásobného orgasmu techniku, které se říká "orgasmus bez ejakulace". Muži, který prožitku vícenásobného orgasmu dosahuje, se někdy říká "multiorgasmický muž".

Co je a co není vícenásobný orgasmus

Muži, kteří opakovaně masturbují za sebou, mohou nabýt dojmu, že i oni prožili vícenásobný orgasmus. Bohužel tomu tak není. Jedná se o samostatné akty masturbace zakončené orgasmem a ejakulací. Muž mezi nimi muž potřebuje dostatek času na regeneraci. Každý takovýto samostatný orgasmus vykazuje všechny fáze orgasmu muže, včetně ejakulace. Vícenásobný orgasmus naproti tomu muži prožívají v jednom celku, při kterém dochází k prožívají pocitů sexuálního vyvrcholení ale bez ejakulace.

Orgasmus bez ejakulace

Orgasmus bez ejakulace je možné definovat tak, že muž prožije orgasmus, ale nedojde při něm k ejakulaci nebo je ejakulované tekutiny jen velmi málo. Následnou stimulací dojde k nástupu dalšího orgasmu a opět bez ejakulace. Takto může za sebou následovat několik prožitků orgasmu a teprve při posledním dojde ke klasické ejakulaci. Vícenásobný orgasmus bez ejakulace může být pro muže velmi silným a žádaným prožitkem.

Zadržení výronu ejakulátu by nemělo mít vliv na kvalitu vícenásobného orgasmu, ale prožitek může být trochu odlišný, protože chybí pocit výstřiku. Pocity nahromadění ejakulátu před okamžikem orgasmu přetrvávají, pocit výstřiku a ejakulace se však nedostaví.

Bohužel k prožitku vícenásobného orgasmu bez ejakulace dochází jen velmi zřídka a je to spíše velmi velká náhoda - bonus pro muže. Daleko častěji je to výsledek velmi důsledného a dlouhodobého tréninku například při tantrickém posilování a zvládnutí kontroly ovládání ejakulace ovládáním PC svalu.

Taoistická i tantrická představa o vícenásobném orgasmu říká, že každý muž je schopen mnohonásobného orgasmu za předpokladu cílevědomého cvičení a koncentrace. Tantrická cesta ovšem na orgasmus a ejakulaci pohlíží samostatně a odděleně. Tantra zastává názor, že mužská ejakulace a orgasmus spolu nejsou nutně nerozlučně spjaty, taoistická vize ejakulaci dokonce ani nedoporučuje pro ztrátu mužské energie, která ji provází. Dnešní sexuologové se také přiklánějí k názoru, že vícenásobný orgasmus se dá cílevědomým trénováním naučit.

U muže je přirozené, že jeho orgasmus je s ejakulací spojený. Z hlediska reprodukce a oplodnění ženy nejde o to aby byl muž multiorgasmický. Tantrické techniky, které se zaměřují na oddělení pocitu vyvrcholení od ejakulace jsou proto mimo přirozený chod milování.

Základním cílem tantrických technik zadržování ejakulace vedoucích ke stavu, kdy muž prožije další nebo vícenásobný orgasmus není to, aby muž "za každou cenu" prožil více orgasmů. Cílem je dokázat při souloži uspokojit ženu a pokud vzrušení muže přeroste ve vyvrcholení, pak být schopen zabránit ejakulaci a v souloži pokračovat. Nic víc za touto tantrickou technikou nehledejte!!!

Druhy orgasmu bez ejakulace

Existují dva druhy orgasmů, které produkují málo nebo vůbec žádný ejakulát:

Rozdíl mezi orgasmem bez ejakulace a retrográdní ejakulací je ten, že při orgasmu bez ejakulace nedochází k žádnému nebo jen minimálnímu výronu ejakulátu do penisu. Naproti tomu při retrográdní ejakulaci se uvolní ejakulát ven do močové trubice, ale dále nepostupuje do penisu a spíše odteče do močového měchýře. Po retrográdní ejakulaci při vykonávání následné potřeby zjistíte, že došlo k výraznému zakalení moči ejakulátem. Retrográdní ejakulace je dnešní medicínou považována za zdravotní komplikaci.

Absence ejakulátu při orgasmu může mít více důvodů

Při ejakulaci se zadržením ejakulátu dochází k mechanismu cíleného stažení svalu PC, který ejakulaci zabrání. Retrográdní ejakulace může být způsobena celou řadou problémů vyvolaných genetickými abnormalitami v reprodukčním systému muže, kdy při genetických změnách na močové trubici nebo ústí močového měchýře spermie odchází místo do penisu do močového měchýře.

Velmi častou příčinou mohou být i negativní účinky léků, například na léčbu vysokého krevního tlaku, antidepresiva nebo při léčbě cukrovky a dalších onemocnění.

Pokud retrográdní ejakulaci zaznamenáte, může to být známkou toho, že ji způsobuje lék nebo zdravotní změna, která vyžaduje odborné vyšetření. Pokud se tento stav dostaví opakovaně, je lépe navštívit svého lékaře a hledat u něho pomoc. Retrográdní ejakulace, pokud je nežádoucí, může být léčena. Lékař bude hledat řešení tohoto problému jinou kombinací léků nebo předepsáním léků bez podobných vedlejších účinků. V případě, že léky nebudou tou hlavní příčinou, bude provedeno odborné vyšetření, které důvod problému většinou odhalí. Mezi onemocnění, při kterých dochází k retrográdní ejakulaci při orgasmu u mužů patří cukrovka, onemocnění prostaty, některá neurologická poškození a poranění míchy.

Techniky nácviku vícenásobného orgasmu muže

Vícenásobnému orgasmu se dá naučit. Nutné je však dokonale zvládnout techniku zadržení ejakulace, tedy pocitu sexuálního vyvrcholení bez úniku ejakulátu. Je potřeba si uvědomit, že se jedná výhradně o pocity, které prožívá muž. Není to tedy cesta pro řešení problému neuspokojivého sexu v páru. Je však pravdou, že muži, kteří zvládnou techniku vedoucí k jejich vícenásobnému orgasmu nácvikem, dosáhnou vysoké úrovně znalostí sexuálních praktik, které pomohou ženu velmi kvalitně uspokojit. Ideální je tento nácvik pro muže trpící předčasnou ejakulací.

V žádném případě to však není cesta pro muže, kterým stačí "rychlovka" při které uspokojí především sami sebe, a kterou mnozí muži s oblibou využívají jako "masturbaci (onanie) ve vagině".

Podrobněji je nácvik vícenásobného orgasmu muže vysvětlen v článku "Techniky nácviku vícenásobného orgasmu muže".

Nácvik masturbace zase moc nepřehánějte

Nácvik masturbace zase moc nepřehánějte. Naprosto bude stačit, když masturbační cviční budete provádět 3x až 4x týdně jednou denně. Neberte to jako úkol. Přílišná snaha k cíli nevede. Vždy se však na každý trénink plně soustřeďte a vždy k němu přistupujte, jako byste začínali poprvé. Bez maximálního soustředění a snahy vám předcházející zkušenosti nezajistí výsledek dosažení prožitku několikanásobného orgasmu. Nemějte přehnaná očekávání. Někteří muži jsou schopni dosáhnout kontroly ejakulace po týdnu, jiným to trvá i šest měsíců až jeden rok. Většině se to nepodaří nikdy...

Vícenásobný orgasmus muže při milování

Pokud jste doposud pouze trénovali, pak po zvládnutí techniky a prožití několika desítek několikanásobných orgasmů můžete získané zkušenosti a návyky přenést do partnerského milování. Používejte stejné techniky, jaké jste bezpečně zvládli při nácviku. Díky oddalování ejakulace můžete prodlužovat pohlavní styk a prožívat přitom několikanásobný orgasmus. Nepovažujte však nástup normálního orgasmu za své selhání nebo neúspěch. Když jste techniku zvládli při masturbaci, zvládnete ji časem také při milování. Nedejte se odradit počátečními neúspěchy!

Důležité

Tato metoda je velmi dobře využitelná pro řešení problémů předčasné ejakulace. Dá se nacvičovat individuálně i v páru, kdy masturbaci muži provádí žena a v okamžiku blížícího se vyvrcholení za něj provede techniku "velkého stisku". Tímto nácvikem v páru se dá opravdu zásadně zlepšit odolnost proti předčasné ejakulaci a případně dosáhnout zvládnutí techniky na úroveň mistrovství několikanásobného orgasmu.

POZOR - tato technika v žádném případě není antikoncepční metodou. Jedině, kdybyste ji chtěli bezpečně provozovat v období neplánovaného těhotenství vaší partnerky.

Nesnažte se stát tantrickým mistrem tím, že zvládnete techniku svého orgasmu. Tantričtí mistři mají vždy na prvním místě především svoji partnerku.

 

Poznámka:

Propagátorem metody kontroly vzrušení muže je v České republice sexuolog MUDr. Lachman a mimo jiné také významný sexuolog MUDr. Radim Uzel.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)