Jste zde

Lesbický sex - tribbing s vibrátorem

Lesbický sex - tribbing s vibrátorem

Hlavní téma: "Lesbický sex".
Volné pokračování článku "Tribadismus - tření vulvy o tělo nebo vulvu partnerky".

"Erotické pomůcky při milování samozřejmě využívají i lesbické ženy. S milováním žen spojují tribadismus, tedy tření vulvy o tělo nebo vulvu partnerky. Nejdříve si připomeneme, co pojem "Tribadismus", tribadism nebo tribbing představuje a pak si popíšeme jak se při této technice dají využít sexuální pomůcky. Takže, tribadismus je sexuální praktika při které si dvě ženy si vzájemně o sebe třou vulvy, nebo si třou vulvu o nohy, ruce, kolena, lokty a další části těla partnerky.

Pokud se ženy při milování rozhodnou pro doplňkové dráždění nějakou erotickou pomůcku, mohou vybírat z většiny pomůcek určených ženám. V případě tribbingu je však výběr omezen především na vibrátory a didla. Vibrátor vibruje, a tím probouzí příjemné prožitky v místě použití. Když však pomůcka vypadá stejně, ale nevibruje, říkáme jí didlo.

Pro tribbing s vibrátorem je nejvhodnější "Misionářská poloha" - pro tribbing lesbických žen. Pro obě ženy je relativně pohodlnější než polohy "Otevřené nůžky" nebo "Zavřené nůžky". Dovoluje intenzivní vzájemný kontakt, tření a tlak na pohlaví obou žen. Ženami je nejčastější používaná také proto, že to je asi nejjednodušší a nejpohodlnější tribbingová poloha vůbec.

Jednou z výhod "Misionářské polohy" je to, že umožňuje pomocí jednoho vibrátoru současně stimulovat obě ženy. Stimulace třením a tlakem pohlaví je pro ženy nesmírně příjemná. Pokud se rozhodnou v této poloze dosáhnout vyvrcholení, mohou si vypomoci vibrátorem, který zasunou mezi stydké pysky a stáhnou klitoridální kapuce z klitorisů. Obě se pak k vibrátoru přitisknou a tribbing je pak kombinací tlaku, tření vulvy po vibrátoru a kontaktu stydkých pysků. Vibrátor pak bude stejně intenzivně stimulovat obě ženy současně.

Použití sexuální pomůcky vyžaduje použití lubrikačních prostředků a to samozřejmě platí i pro vzájemnou společnou stimulaci žen v "Misionářské poloze", kdy se ženy vzájemně vzrušují pohybem těl proti sobě, tedy třením vulvy o vulvu a přítlakem "Venušiných pahorků". Pokud jste lubrikant nepoužívali při klasickém tribbingu (tření pohlaví o pohlaví nebo tělo), tak nyní, když jste přidaly vibrátor rozhodně přidejte i kvalitní lubrikant.

Jak při tribbingu s vibrátorem postupovat?

Tribbing je jen jedna z mnoha technik, které ženy při milování využívají. Stejně jako při jakékoli technice, při které pro zvýšení vzrušení zapojíte vibrace vibrátoru, musí být žena, v tomto případě ženy, dostatečně vzrušené. Po vibrátoru mohou sáhnout už v rámci milostné předehry nebo kdykoli v průběhu milování, ale až tehdy, kdy na tak silné podněty už budou dostatečně připraveny. Se vzrušením nastupuje i přirozená lubrikace pohlaví která zpříjemní jakoukoli techniku. Pokud by vzrušení při tribbingu nebo použití vibrátoru nebylo dostatečně vysoké, tření pohlaví o pohlaví by nebylo "hladké" a případné vibrace vibrátoru by ženám byly svojí intenzitou nejspíš nepříjemné. Nedostatečná přirozená lubrikace pohlaví se dá snadno vylepšit použitím bezpečných kvalitních lubrikačních prostředků.

Než se ženy přistoupí k použití vibrátoru, většinou nejdříve využijí techniky "klasického" tribingu pro naladění a vzájemné sladění. Vibrátor tedy určitě nebude jejich "první volba". Největší podněty vzrušení ženám přináší vzájemné tření a tlak pohlaví na pohlaví. Nejintenzivnějších pocitů dosahují tehdy, když se v poloze daří o sebe vzájemně stimulovat velké a malé stydké pysky a oblast klitorisu. V této fázi tribbingu nejsilnější podněty navozuje nepřímá a později přímá vzájemná stimulace klitorisů obou žen. To se ovšem ženy musí nejdříve společně naučit. Někdy to vyžaduje trpělivost, protože klitoris je krytý klitoridální kapucí a ta se musí v průběhu tribbingu uvolnit, stáhnout. S narůstajícím vzrušením a ztrátou obav a zábran, se technika tribbingu "zdokonaluje". Dráždění pohlaví usnadní i prokrvení stydkých pysků, zvětšení a vystoupení klitorisu a také zvýšená přirozená lubrikace. Někdy si ženy vzájemně nebo společně pomáhají přímou stimulací klitorisu prsty. Prostě tady je namístě experimentovat... 

Často začínají v "Misionářská poloze", pokračují v polohách "Otevřené nůžky" nebo "Zavřené nůžky" a nakonec se vrátí do "Misionářské polohy". Ta jim dovoluje vzájemně se sladit a připravit se na dlouhý a láskyplný tribbing s pomocí vibrátoru, kdy je pravděpodobné, že minimálně jedna z nich může prožít orgasmus. "Misionářská poloha" je pro využití vibrátoru nejvhodnější už proto, že je snadná, nenáročná a že se v ní dá snadno vydržet po dlouhou dobu. Dovoluje láskyplné objímání, líbání, laskání a hlazení. Výhodou je, že se ženy při milování mohou vzájemně vyměňovat, tedy že ta co je "dole" půjde "nahoru" a naopak. Milování může být delší a dovoluje aby každá z žen k němu přistupovala podle svých přání a potřeb. To ženám dovoluje prožívat dlouhé a velmi intimní "spojení" ve kterém se mohou ve vzrušení podporovat tak dlouho, až dosáhnou vyvrcholení.

Když ženy touží přidat vibrace vibrátoru, stačí ho vložit mezi ně tak, aby tělo vibrátoru přiléhalo na klitorisy obou žen. Vibrátor nejdříve přiloží žena "dole" tak, aby byl mezi rozevřeným stydkými pysky a přiléhal na klitoris překrytý klitoridální kapucí nebo již obnažený. Druhá žena na ni nalehne a na vibrátor se přitiskne pohlavím. I ona si umístí vibrátor mezi sytydké pasky tak, aby naléhal i na její klitoris. Je jasné, že klasický tribing už není možný protože při pohybech pánve by vibrátor nejspíš neudrženy na potřebném místě. Další pohyby těl však ani nejsou potřebné. V další části milování se ženy zaměří hlavně jedna na druhou a bez velkého pohybu pánví budou obě vnímat vibrace vibrátoru. Mohou se k sobě tisknout zlehka nebo silněji a tím ovlivňovat intenzitu stimulace vibracemi. Vzájemně se objímají, hladí, vzrušují a líbají a to jim dovoluje velmi hluboce prožívat vzájemný intimní kontakt těl a jejich teplo... Vibrace vibrátoru je obě stimulují a obě vnímají co asi cítí ta druhá. Díky přítlaku pohlaví na vibrátor mohou zvyšovat nebo snižovat intenzitu dráždění pohlaví. Když se jedna k vibrátoru přitiskne silněji, její přítlak se přenese i na partnerku. Nemusí spěchat a obě se takto bez většího pohybu mohou vzrušovat tak dlouho, jak jim je příjemné. Přitom vzájemně vnímají vzrušení v nejtěsnějším objetí. Velký význam pro vzájemné vzrušení pak mají i zvukové projevy, které jejich vzrušení provází.

Pokud zvýší intenzitu vibrací, vnímají to obě dvě a jejich vzrušení se zvyšuje. Je pravděpodobné, že po kratší nebo delší době jedna z žen dosáhne tak vysokého vzrušení, že prožije orgasmus. Vzhledem k tomu, že ženy jsou schopny několika orgasmů za sebou, je možné, že ta žena, která orgasmus ještě neprožila ho prožije nejenom pod vlivem stimulace od vibrátoru, ale i pro podněty které navodí prožitek orgasmu partnerky. Při orgasmu se žena přestává kontrolovat a proto i její pohyby pánve se budou přenášet na vibrátor a ten pak, o to intenzivněji, podněty předá partnerce.

Ani u milování žen není orgasmus samozřejmostí. Každá žena je jinak vzrušivá a jinak vzrušení přijímá i poskytuje. Pokud by se stalo, že jedna z žen orgasmus v této fázi milování neprožije, druhá partnerka jí jistě k dosažení vyvrcholení pomůže.

"Misionářská poloha" pro lesbické páry

Misionářská poloha pro lesbické páry

Pro úplnost ještě dodávám, že současný orgasmus je v jakékoli sexuální poloze pro lesbický sex spíše výjimkou. Pravděpodobnost, že se to podaří je zhruba stejná, jako u heterosexuálních párů. Většina lesbických párů však po současném orgasmu až tak moc netouží.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)