Jste zde

Cunnilingus a současná masturbace ženy

Cunnilingus a současná masturbace ženy

Volné pokračování článků "Orální sex", "Orální sex a současná masturbace muže".

Mezi sexuální praktiky, které jsou sice známé, ale málo používané, patří orální sex a současná masturbace. Nejedná se o techniku, při které by jeden partner druhému prováděl orální sex a ten mu vzrušení vracel masturbací.

Technika, kterou se nyní budeme zabývat, se týká především žen. Muž při ní ženě provádí orální sex cunnilingus a žena mu přitom pomáhá svou vlastní masturbací. Možná se vám bude zdát, že je to trochu překombinované, ale není to pravda. Když si to vyzkoušíte, pak zjistíte, že je to úplně o něčem jiném, než je samostatná orální stimulace cunnilingus nebo samostatná masturbace.

Jak jdou tyto techniky dohromady a proč je vlastně takto "překombinovaně" provádět?

Nejedná se o nic nového pod sluncem. Jedná se vlastně o velmi starou tantrickou techniku, která spojuje to nejlepší z orálního sexu s tím nejlepším, co žena může sama pro sebe při vzrušování udělat. Je to samozřejmě technika, při které se partneři musí tak trochu domluvit. Není to však nic složitého nebo dokonce něco, co by se muselo "učit"!

Nemá smysl popisovat, jak se jednotlivé techniky provádí. To jsme řešili v článcích "Cunnilingus" a "Masturbace a ženy". Musíme si však vysvětlit, co kombinace těchto technik znamená pro ženské vzrušení. Nejdříve se podíváme na to, jak k takovéto kombinace stimulací může vůbec dojít:

 • muž provádí ženě orální stimulaci - cunnilingus a žena ho překvapí tím, že přidá současnou masturbaci, nejčastěji klitorisu
 • partneři se dopředu domluví na tom, že tuto kombinaci technik provedou
 • při tantrickém setkání více partnerů tantriků je tato kombinace výsledkem vícenásobné stimulace těla ženy. Přitom žena přijímající stimulace, se na své masturbaci nepodílí. Tu zajišťují jiní....

Právě jsme si vysvětlili i to, proč jsem v úvodu psal, že se jedná o starou tantrickou a to ne zrovna klasickou techniku.

Nyní se budeme zabývat variantami současné orální stimulace a masturbace.

 • První varianta - žena muže překvapí tím, že se přidá k orální stimulaci svého pohlaví i masturbací klitorisu. Může tím muže opravdu překvapit a možní i trochu zaskočit... Ale překvapení to bude zcela jistě příjemné. Muž totiž velice rychle pochopí, že to bude něco nového. Zcela určitě ho tato nová situace i vzruší. Myslím, že se nenajde jediný muž, kterého by aktivita ženy nějak rozladila. Pro muže to je úplně nová situace a překvapivě ho začne nejvíce vzrušovat, když bude jazykem stimulovat ženě prsty, které laskají klitoris, stydké pysky nebo Venušin pahorek. Žena mu navíc občas uvolní i místo na klitorisu a jeho okolí, a tak muž bude její stimulaci doplňovat o tu svou. Kombinace něžného laskání jazykem a drsnější stimulace prstem pro ženě přináší nové pocity a to vše přispívá ke vzrušení a jeho pozvolnému narůstání až k vyvrcholení. Navíc si muž a žena nemusí vůbec překážet. Masturbace nemusí být souvislá. Ženě nic nebrání aby muži hladila hlavu nebo sobě stehna, bříško a další místa na těle. Ke klitorisu se vrátí jen občas a vlastní cílenou stimulací jen zvýší nebo upraví své vzrušení. 
 • Druhá varianta předpokládá, že partneři ví o tom, že se současná orální stimulace - cunnilingus se dá kombinovat se současnou masturbaci. Prostě se jen dohodnou na tom, že až žena bude chtít, tak se přidá. Tato varianta se většinou provádí tehdy, když se partneři dopředu dohodnou na tom, že orální milování bude zakončeno orgasmem ženy.

Dá se předpokládat, že tuto kombinaci nebudou zkoušet partneři, kteří s orálním sexem nebo masturbací začínají. K takovéto kombinaci je nejlépe dospět, dojít přirozeně k přesvědčení, že nyní je ten pravý čas. Není ani moc vhodné se ji snažit vyzkoušet v období, kdy si ještě nejste jistí tím, že při orální sexu žena orgasmu dosahuje. Potřebujete si totiž být jisti tím, že hledáte novou techniku, že prostě zkoušíte něco nového. Pokud by totiž žena měla s dosahováním orgasmu problém a ani při orálním sexu ho nedosahovala, pak by její "výpomoc" mohla negativně působit na sebevědomí muže. Ten by v jejím gestu mohl vidět spíš než spolupráci to, že mu nevěří a raději se "dotáhne k vyvrcholení" sama, tak, jak je zvyklá. Jedná se tedy především o to, aby přidání masturbace klitorisu ženou na muži nezanechalo nepříjemný pocit, že mu nevěří a raději mu pomůže....

V případě, že jste se domluvili na kombinaci obou technik, nemusíte s ničím spěchat. Milostná předehra, laskání, jakékoli další stimulace, prostě vše, co se vám líbí, může být využito. Není ani vhodné, aby se žena zapojila hned od počátku orální stimulace. Naopak by si měla vychutnat pocity, které jí mužovo snažení přináší. Až sama usoudí, že se chce zapojit nebo je již hodně vzrušená a nechce vyvrcholení prožít jen pod vzrušením z orální stimulace, tak se přidá.

Pro ženu to znamená:

 • začne sama kontrolovat průběh svého vzrušení na klitorisu. Prakticky to znamená i to, že zabrání muži prstem ve stimulaci klitorisu ve chvílích, kdy už je její vzrušení příliš velké, ale ona chce ještě prožívat další krásné okamžiky a cíleně tak posunout hranici ,při které již dojde k vyvrcholení. Toho využívají především zkušené ženy, které se znají a ví, že posunutí této hranice vzrušení výše jim umožní prožít více orgasmů za sebou nebo dokonce "Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu.
 • sama může zvyšovat své vzrušení intenzivnější stimulací prstem. Ten je přece jen drsnější a pevnější než jazyk a jeho stimulace je trochu jiná.
 • může regulovat poměr mezi orální stimulací od muže a svou masturbací.

Praktické kombinace stimulací

Tím, že se muž s partnerkou dohodli na společném postupu, se vlastně rozšiřují možnosti jejich spolupráce. Muž se může naplno věnovat orálnímu sexu a žena si bude regulovat své vzrušení podle svých představ. Od okamžiku, kdy žena začne podporovat své vzrušení stimulací klitorisu, stydkých pysků, Venušina pahorku, stehen, bříška a dalších svých erotogenních zón, muž trochu upraví orální laskání ženy.

Dokonce se dá říct, že se může ženě věnovat daleko více, než mohl dříve.

Žena si zajistí stimulaci klitorisu a jeho okolí prstem nebo prsty a to muži umožňuje ve stejné době například:

 • Provádět hlubokou stimulaci jazykem v poševním vchodu a v přední části pochvy, kam až jazykem dosáhne.
 • Stejnou stimulaci provádět i prsty a jazykem současně.
 • Laskat ženu jazykem, ústy i rukou na vnitřní straně stehen, laskat a hladit její nohy, chodidla i prsty na nohou.
 • Laskat třísla a venkovní část stydkých pysků. Sát je, olizovat i hladit prsty.
 • Sát a jemně tisknout mezi rty velké stydké pysky.
 • Laskat hráz a stydké pysky.
 • Provádět jemnou stimulaci prsty na hrázi a konečníku.
 • Opatrně jazykem stimulovat i hráz a konečník. Pozor však na hygienu. Není možné kombinovat cunnilingus a anilingus (rimming) - stimulaci anální oblasti jazykem.

Velmi intenzivní vzrušení pro oba partnery znamená současná stimulace klitorisu prsty ženy a jazykem muže. Může z toho nakonec být nesmírně vzrušující hra.

 • Žena bude stimulovat Venušin pahorek a vytahovat klitoridální kapuci směrem nahoru. To muži umožní laskat zcela odhalený klitoris. Muž se tak může více věnovat přesnější stimulaci klitorisu zleva nebo zprava nebo zespodu a shora. Prostě odhalený klitoris a tlak na jeho hlubší vrstvy přináší zcela nové pocity než jen stimulace klitorisu krytého klitoridální kapucí.
 • Žena může stimulovat horní část klitorisu a muž jazykem spodní. 
 • Muž může laskat ženě prsty a mezi nimi se občas dotkne i klitorisu nebo jeho okolí.
 • Žena stimuluje tlakem klitoris a muž přes prst jazykem laská jeho okolí
 • Žena mezi prsty tře přes klitoridální kapuci klitoris a muž ho stimuluje mezi jejími prsty jazykem. Sčítají se tak pocity tlaku prstů na klitoris, vytahování klitoridální kapuce a orální stimulace klitoridální kapuce a obnažovaného klitorisu. Pro ženu i muže je vzrušující i laskání prstů....
 • Možná je i současná stimulace pochvy prsty s orální a manuální stimulací pohlaví a klitorisu. Prostě těch podnětů může být opravdu hodně.
 • A další kombinace, které vás napadnou...

Žena může regulovat své vzrušení

Stav, kdy žena může regulovat své vzrušení, je pro ni velmi výhodný. Vlastně může prodlužovat orální sex tak dlouho, jak je jí příjemné. Když by vzrušení ze stimulace bylo například na klitorisu příliš vysoké, jednoduše jej zakryje prsty a muž se k němu jazykem tak snadno nedostane. Výsledkem je posouvání hladiny vzrušení, při které dojde k nástupu vyvrcholení do stále vyšších poloh. To nakonec může vést k nesmírně vysokému vzrušení ženy, které si navíc dokáže sama zvyšovat intenzitou masturbace. Posunutí této hranice vzrušení výše může umožnit prožití prvního orgasmu na mnohem vyšší úrovni, než je žena běžně zvyklá. Po prožití prvního orgasmu pak její vzrušení klesá pomaleji a je stále hodně vysoké. Když muž bude po chvíli klidu a po snížení citlivosti klitorisu na dotek v orálním laskání pokračovat, je velmi pravděpodobné, že žena může prožít další orgasmus. Žena tak může do svého zklidnění prožít i několik orgasmů za sebou. V některých případech se stává, že vzrušení stále neopadá, naopak se znovu začne zvyšovat. Žena se pak dostane do stavu, kterému říká "Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu. Tehdy dojde ke stavu, kdy jeden orgasmus přichází za druhým a k jejich vyvolání je potřeba jen velmi malého úsilí ze strany muže. Ani žena však nemá problémy s dalším a dalším prožíváním intenzivních orgasmů a má pocit, že to nikdy neskončí....

Jen si dovolím upozornit na to, že více orgasmů se dá naučit. Bohužel "Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu je dar pro ženu a ten se nedá ani vynutit, ani vyprosit, ale ani vytoužit. Prostě se to najednou stane a žena ho prožije. I kdyby to však bylo jednou jedinkrát za život, navždy bude patřit mezi vyvolené...

Tak doufám, že jsem techniku současné orální stimulace a masturbace alespoň troch přiblížil a že jednou usoudíte, že nastal čas ji vyzkoušet. Moc bych vám přál ji prožít naplno a při ní, nebo při jakékoli jiné formě milování, ženě dopřát "Jízdu na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu.

 

Další články s podobnou tematikou

(AK)(Z)((L)(O)