Jste zde

Tantrická skupina - rituál spojení

Tantrická skupina - rituál spojení

Hlavní téma: "Tantrická skupina" a "Masážní skupina".
Volné pokračování článku "Tantrické rituály".

Pokud se chcete zabývat tantrou, tantrickými masážemi, tantrickými meditacemi nebo přímo tantrickým sexem, pak Vám určitě neuniklo, že tantra je z velké části o rituálech a velmi jemném a pomalém přístupů ke všem technikám. Právě rituálnost tantry z ní dělá něco úplně jiného, než známe z běžného života, vztahů, masáží a nakonec i sexu. Právě díky rituálům je tantra pro mnohé tak přitažlivá, vzrušující i posvátná. Řada rituálů, od těch úvodních až po závěrečné, se dá opakovat při každém setkání dvojice, ale i skupiny. Jsou rituály bez kterých se neobejde žádný tantrický seminář nebo kurz a je to tak správné. Díky rituálům je pak náplň těchto akcí svým způsobem neopakovatelná a naplňuje představy lidí o tom, že prožili něco výjimečného.

Rituály jsou samozřejmou součástí i setkání masážní nebo tantrické skupiny. V článku "Masážní nebo tantrická skupina?" jsme se snažili najít rozdíl mezi "masážní skupinou" a "tantrickou skupinou". Přestože se v obou případech pracuje s emocemi, vzrušením i erotikou, je základním přechodem od masáží k tantrickému sexu okamžik kdy masáže, výuka technik i meditace překročí hranici doteku a do programu se zařadí spojení muže a ženy.

Pro všechny tantriky i pokročilé skupiny masérů a masérek by však vždy mělo platit, že spojení muže a ženy je posvátný okamžik. Takový okamžik se nedá opakovat a proto je, především v uzavřených, malých skupinách, povýšen na rituál spojení.

Proč se vlastně takový rituál vlastně provádí?

Skupinové masáže nebo tantrické masáže v uzavřené skupině jsou samy o sobě velmi osobní a odhodlat se k nim předpokládá velkou vzájemnou důvěru všech účastníků i potlačení osobních obav za vlastní nedokonalosti a vyrovnání se s pocitem "vlastnění" partnera nebo partnerky a s tím související žárlivostí. Pokud se ve skupině rozhodnete, že chcete postoupit k ještě větším intimnostem, že se chcete kolektivně učit tantrické techniky které předpokládají spojení muže a ženy, pak rozhodně není vhodné takový přechod provést živelně, nekontrolovaně, prostě jako něco, co se událo.

Jednou se k tomuto okamžiku určitě budete vracet a pokud ho přejdete jako něco samozřejmého, nejspíš se časem dostaví pochybnosti, zda to tak bylo správné.

Tantra je tady staletí a zkušenosti generací lidí, kteří jí prošli a procházejí jasně ukazují, že pokud se ve skupině odhodláte ke spojení muže a ženy v rámci uzavřené skupiny, pak by tento okamžik měl vyjadřovat nejen odhodlání jednotlivce, ale také celé skupiny. Otevíráte novou kapitolu Vaší skupiny ve které v budoucnu bude možné, aby se spolu spojili nejen partneři kteří spolu mají intimní vztah, aby takové spojení nebylo vázáno na jen na jejich vztah, ale bylo vázáno na sounáležitost ke skupině.

Není to tedy jen rituál pro dvojici, ale je to rituál celé skupiny, která tak bere na vědomí, že něco takového je možné a že s tím všichni souhlasí. Nejedná se pak o "nevěru", ale o spojení muže a ženy se kterým souhlasí nejen partner nebo partnerka, ale i ostatní ve skupině.

Pokud za základ vezmeme dva partnerské nebo manželské páry, je to souhlas s tím, že manžel se ve skupině spojí s druhou ženou a manželka s druhým mužem, samozřejmě, otevřeně a bez pocitů nepatřičnosti. Mimo skupinu je takové jednání nepochopitelné a málokdo si umí představit, že něco podobného se dá bez výčitek prožít a přežít. Ve skupině, která se rozhodla pro techniky které takové spojení předpokládají to však nebývá tak nepředstavitelná situace. Už proto, že se jedná o dlouhodobý proces před kterým skupina prošla mnoha technikami, které souvisely s masážemi i tantrickými meditacemi, které svou intimností vysoce překračovaly chápání lidí "zvenku". Také je správné podotknout, že o tom, co skupina společně prožívá se nemluví a ani se nic z toho s nikým "zvenku" nesdílí. Jednak by to nepochopili, ale také by to ničemu nepomohlo, jen by to ublížilo všem.

Toto téma je pro skupinu velmi významné i proto, že pokud s takovým rituálem při kterém dojde ke spojení muže a ženy souhlasíte a také se ho účasníte, nemůžete to považovat za nevěru a kdykoli v budoucnu to zneužít k výčitkám.

Nejedná se tedy o nic, co by vyplynulo z okamžité atmosféry setkání a vždy by se mělo jednat o rituál na kterém se ve skupině dopředu shodnete a jeho vlastní realizaci naplánujete na příští setkání skupiny. Získáte tak všichni čas potřebný k tomu, aby jste si sami, v klidu, doma mohli o této změně promluvit v páru a připravit se na tak závažný okamžik partnerského života. Na příštím setkání skupiny tento rituál rozhodně nezařazujete hned na úvod setkání, ale až do druhé poloviny programu. Jednak to bude nenásilné, ale také budete mít čas a prostor si o všem, včetně Vašich očekávání nebo pochybností, společně promluvit.

Poznámka:
Pokud je skupina tvořena trojicí, dá se předpokládat, že se bude jednat o manželský pár nebo partnery a o dalšího muže (MFM) nebo ženu (FMF). I pro takovou skupinu platí, že si může zvolit takový rituál, který bude pro všechny zúčastněné nejpříjemnější. Protože ve trojici (FMF) je muž jen jeden, rituál se bude týkat muže a druhé ženy. Ve trojici (MFM) se rituál bude týkat ženy a druhého muže. Manžel (manželka), partner (nebo partnerka) v pasivní roli a rituálu jen přihlíží, případně se zapojí jen doteky a hlazením.

Na úvod se rituálně vzájemně obejměte, podobně jako na začátku setkání a vzájemně se pozdravte pozdravem "Namasté". Po rituálu se pak společně přitulte, objímejte a hlaďte. Na závěr se znovu společně obejměte a poděkujete si za projevení mimořádné důvěry.

Téma pokračuje článkem "Tantrická skupina - techniky rituálu spojení".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje