Jste zde

Tantrická skupina - techniky rituálu spojení

Tantrická skupina - techniky rituálu spojení

Hlavní téma: "Tantrická skupina - rituál spojení".
Volné pokračování článků "Tantrické rituály".

O významu rituálu spojení ve skupině jsme si psali v předcházejícím článku. Tento rituál se dá využít tantrickými skupinami které se rozhodly ke spojení muže a ženy i mimo partnerské a manželské páry. takovéto rozhodnutí může být přijato i masážní skupinou, která chce v rámci skupiny přejít od masáží i k tantrickým meditacím a technikám při spojení muže a ženy .

Na tom, že rituál proběhne, se musí shodnout všichni ve skupině už proto, že pouze taková shoda může zajistit, aby při jeho praktické realizaci nedošlo k nedorozuměním nebo dokonce konfliktům. Je to jako při prvním spojení muže a ženy v partnerském nebo manželském vztahu. Když první spojení proběhne, není už nic možné vzít zpět. Proto by taková shoda měla být nejen na úrovni partnerů, ale i celé skupiny. Určitě nikdy nejednejte zbrkle a dejte si čas a prostor vše zvážit. Na setkání se dohodněte, že k rituálu dojde, ale až příště. Budete pak mít dostatek času si o všem promluvit ve vlastních párech a nic nebude ovlivněno momentální touhou nebo atmosférou setkání. Není na závadu nikam nespěchat.

Každá skupina si může vymyslet svůj vlastní průběh rituálu. Zásadní podmínkou je naprostá důvěra partnerů i ostatních partnerů ve skupině. Rituál se odehrává ve skupině pouze tehdy, když jsou všichni ochotni se ho dobrovolně zúčastnit. Znovu podotýkám, že vše se odehraje před zraky všech naprosto veřejně, samozřejmě pouze v uzavření skupině. Průběh spojení i to, jak bude vlastní spojení probíhat, si zvolíte podle svých představ. Tak nějak to probíhalo před staletími a předávalo se dalším následovníkům.

Mezi nejdůležitější zásady patří naprostá dobrovolnost a společné rozhodnutí všech, že od tohoto okamžiku je možné spojení i mezi partnery kteří k sobě nepatří. I po rituálu ale platí, že pokud někdo nechce a řekne to, nesmí být ke spojení nikým nucen.

Přestože si způsob jak přejít ve skupin k intimnějším formám masáží, technik nebo meditací, mezi ty neoblíbenější rituální asi patří:

Můžete vymyslet a realizovat nepřeberné množství dalších způsobu jak se ve skupině posunete k těm nejintimnějším aktivitám. Vždy však mějte na paměti, že pokud ta forma nebude "posvátná" nebo pokud o spojení nerozhodne sama žena, můžete mít v budoucnosti problémy sami se sebou nebo i v rámci partnerského nebo manželského vztahu, případně skupiny. Proto nespěchejte a k takové změně ve vzájemné důvěrnosti se rozhodněte až po opravdu zralé úvaze.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje