Jste zde

Láska nerovná se nutně sex

Láska nerovná se nutně sex

,,Nenuťte sex, aby dělal práci za lásku a lásku, aby dělala práci za sex“.
(Mary McCarthy)

Sex se stal běžnou a všudypřítomnou záležitost. Je součástí filmů, reklam, pořadů v rozhlase i televizi, článků v novinách, v časopisech pro mládež i dospělé. Ženské i mužské tělo je považováno za součást marketingu, který útočí na muže i ženy. Sex se stal fenoménem dnešní doby. Sex je však na rozdíl od hnutí "dětí květin" - hippies, komercializován. Hippies propagovali lásku mezi lidmi a volný sex. Dnešní doba propaguje sex ve všech jeho podobách, ale láska mezi lidmi zůstává až na samém konci zájmu. Sex je všude a všem neustále na očích. Stal se měřítkem hodnot. Stal se znakem úspěšnosti, nevázanosti, bohatství. Zvládnutí sexu je posuzováno, měřeno. Sex je představovaný jako všeobecnou povinnost, jako nárok na který má každý právo! V takovéto sexistické společnosti se logicky musí najít lidí, kteří z tohoto tlaku budou hledat únik. Ať je nepodmíněný nebo vědomý.

Dnešní společnost ani tak nemluví o lásce jako o sexu.

Většina lidí předpokládá, že láska rovná se sex. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby tento názor většinová společnost nepovažovala za normu, která, není li naplněna, řadí lidi kteří tento názor nesdílejí, mezi podivné. Dříve se mluvilo o lásce, psaly se o ní básně, knihy, skládaly hudební skladby. Dnes není láska na prvním místě, ale sex. Láska bez sexu se považuje za cosi velmi podivného, skoro podezřelého, co by se mělo zkoumat a možná i léčit. Sex bez lásky je považován za normální a jen málo lidem tento názor vadí.

Rovnice sex = láska nebo láska = sex prostě neplatí

Mnoho lidí si mezi pojmy láska a sex pokládá rovná se. To je však pravda jen někdy. Asi to není nutné doširoka vysvětlovat. Při uspořádání pojmů sex = láska si stačí uvědomit, kolik lidí vyhledává příležitostný sex, kde láska určitě nebude tím hlavním, co od něho očekávají. Jenže ani opačné uspořádání pojmů, tedy láska = sex nemusí platit vždy. Sex je logickým vyústěním lásky, náklonnosti, sexuální přitažlivosti lidí, kteří se znají a mají k sobě citový nebo emoční vztah. Jedna skupina lidí spojení lásky a sexu vůbec neuznává. Jedná se o skupinu asexuálně orientované části lidské společnosti.

Pohled asexuality

Asexuálové lásku s sex nespojují. Jsou to pro ně dvě odlišné hodnoty, které se ve většinové společnosti doplňují. V základu však má láska mnohem vyšší hodnotu jek sexuální uspokojení. Pro ně je láska v jejich podobě hodnotou potřebnou ke spokojenému vyváženému životu. Sex uznávají jako nutný pro reprodukci, nikoli pro zábavu nebo z partnerské povinnosti. Je možné, že názor na sex je u nich vytvářel pod tlakem dnešní přesexované společnosti, která sex a sexuální uspokojení veřejně klade výš, než lásku. Jejich názor na sex je takový, že lidé mnohdy k sexu nepřistupují jako k vyvrcholení láskyplného vztahu, ale nejen proto, že že se pro předpokládá, že je to in a že nedokážou ovládnout své pudy.

Na stejnou úroveň jako je láska kladou i přátelství. To má pro ně podobnou hodnotu a nespojují ho vůbec s předpokladem nebo potřebou sexu. Vzájemná komunikace, koníčky, sdílení zážitků, vzájemní pomoc a rada, kultura a sport, to jsou pro ně hodnoty, které považují za prioritu lidských vztahů.

Asexuálové prostě žijí, bez toho, aby jakkoli pobuřovali své okolí. Být asexuálem nepotřebuje svolení okolí. Je to přirozená nebo okolnostmi zvolená cesta životem.

 

Na zamyšlení

,,Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, zůstává očím skryto“.
(Kniha "Malý princ", Antoine de Saint-Exupéry)

,,Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně“.
(Karel Čapek)

,,Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
(Bible, Janovo evangelium, 15.kapitola)

Opravdový milovník není ten, co měl 100 žen.
Opravdový milovník je ten, kdo odmítl 100 žen kvůli té jediné.

Pro zasmání

Povídá lord po svatební noci své ženě:
,,Doufám, že jste otěhotněla, abych ty trapné pohyby už nemusel nikdy opakovat“ !

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)