Jste zde

Posílení PC svalů - cvičení s partnerem - prsty

Posílení PC svalů - cvičení s partnerem - prsty

Tato technika je další z technik posilování svalstva pánevního dna.

Už několikrát bylo zmíněno, že Kegelovy cviky mají pozitivní vliv na sexuální zdraví. U žen, ale i mužů, se pomocí nich dá dosáhnout zlepšení kvality prožívání vzrušení a vyvrcholení. Kegelova cvičení mají velký vliv především na zintenzivnění prožitků sexuálního vzrušení v jeho druhé fázi plató.

Druhá ​fáze vzrušením nazývaná plató, je fáze udržení vzrušení a u muže získání dostatečné erekce. Tato fáze předchází vyvrcholení. Tuto část milování je možné (a vhodné) prodlužovat a tak "kultivovat" prožitek vzrušení. Právě fáze plató je nesmírně významná pro prodloužení sexuálního aktu. Jedná se o období stabilizace vzrušení, které se ustálí na vysoké úrovni a postupně narůstá. Sexuální napětí se v ní přibližuje až ke hranici, po jejímž překročení dochází k orgasmu. Cílem Kegelových cviků je prodloužit fázi plató po co nejdelší možnou dobu a to s prožitkem blízko prahu vzrušení, za kterým dochází k spontánnímu vyvrcholení.

Následující cvičení by rozhodně nemělo být prvním cvičením, které pro posilování svalů pánevního dna využijete. Patří mezi cvičení, která jsou určena pro pokročilé.

Cvičení je prováděno bez sexuálního spojení, ale je velmi intimní a tak je potřeba k němu také přistupovat.

Spočívá v posilování svalů pánevního dna a poševních svalů pomocí stahů PC svalů. Proto žena už musí tyto svaly umět bezpečně rozeznat a měla by je už umět i opakovaně stahovat. Nejedná se však o žádnou sexuální aktivitu, ale o cvičení!!!

Na místo technických pomůcek, využívaných při jiných Kegelových cvičeních, se jako odpor proti stahování PC svalů používají prsty partnera vložené do pochvy. Pochva při cvičení nemusí být dostatečně zvlhnutá přirozenou lubrikací a proto je většinou potřeba použít vhodný lubrikant.

 • Žena může být svlečená nebo svlečená jen částečně, tedy bez kalhotek.
 • Muž může být oblečený (nebo svlečený).
 • Žena si pohodlně lehne na záda na postel a doširoka rozevře nohy. Muž i klekne před ní.
 • Použije vhodný lubrikant a vloží dva prsty (ukazováček a prostředníček) ženě do pochvy.
 • Vložené prsty uvnitř rozevře jako nůžky tak, aby ukazováček směřoval nahoru a prostředníček dolů.
 • Pozor na záděry a na správně ošetřené nehty a jejich lůžka!!!
 • Žena začíná provádět techniku stisku PC svalů pánevního dna. Stažení svalů bude mít jako odpor sílu rozevřených prstů. Nejde o to, aby muž prsty rozevírat křečovitě nebo příliš velkou silou. Důležité je, aby žena vnímala, že stah PC svalů, tedy i poševní svaly, stahují rozevřené prsty. Muž vnímá jak se jí to daří.
 • Stah poševních svalů trvá přibližně 5s, relaxace 10s.
 • U cvičení se nemluví. Na sdílení pocitů bude čas po ukončení cvičení.
 • Tento postup stahování PC svalů opakujete pětkrát.
 • Po sérii pěti opakování relaxujte asi půl minuty a pak cvičení opakujte znovu.
 • Opakování sérií po pěti stazích by mělo bát provedeno 5x.
 • Pokud se žena cítí unavená, cvičení přerušte nebo ukončete.
 • Cvičení se opakuje každý den po dobu jednoho týdne.

Některé ženy mají se dvěma prsty vloženými do pochvy problém. Je to pro ně příliš moc. Dva prsty však nejsou podmínka, ale doporučení. Je-li to pro ženu moc, stačí, když muž do pochvy vloží jen jeden prst, většinou prostředníček. Ten pak uvnitř pomalu a lehce natočí směrem vzhůru a poslední článek zahne bříškem vzhůru. Polštářek prstu opře o stěnu pochvy někde v předpokládané oblasti bodu G. Cvičení probíhá naprosto stejně, jen odpor prstu proti poševní stěně bude jemnější.

V obou případech bude muž vnímat stahy PC svalů na stěně pochvy. Zpočátku se možná bude jednat pouze o slabé stahy, ale tento stav se bude s každým dalším cvičením zlepšovat.

Většinou muž nejsilnější stažení vnímá hned za poševním vchodem. Ten pocit se dá přirovnat k tomu, že bude vnímat určité stažení podobné stažení prstence.

Když budete se cvičením začínat, nemusí být stahy nijak významně silné. Často je muž skoro nevnímá a to, že se žena o stahy snaží spíš pozná podle jejího úsilí a výrazu tváře. Prostě bude nutné naučit se stahovat PC svaly správně a cíleně. Každým stažením se PC svaly posilují. Pokud tedy odezva na prstech nebude nijak výrazná, neznamená to, že cvičení neplní svůj účel. Za nějakou dobu muž začne pozorovat jemné záškuby vaginálních svalů a časem už i rozpozná lehké "ťuknutí" stahovaných svalů. Pokud budete posilovat pravidelně každý den nebo alespoň obden, budete oba brzy vnímat pokroky v síle i intenzitě stahů.

Díky tomu, že budete cvičit pravidelně, budete mít srovnání a oba si uvědomíte, že každý den je možné pozorovat změnu k lepšímu. Svaly potřebují zesílit a každé cvičení jim pomáhá "dostat se do kondice". Většinou po týdnu každodenního cvičení muž začne vnímat stahy svalů, které lehce sevřou vložený prst nebo prsty. Pocit ze stahů PC svalů je pak takový, že vnímáte, jak se svaly pochvy stahují kolem prstu nebo prstů. Podobně to vnímá i žena.

Po každém cvičení je vhodné si společně promluvit o tom, co jste při cvičení pozorovali a jaké pocity jste při něm vnímali. Nebojte se o svých pocitech a zážitcích společně mluvit. Sdílení pocitů je součást cvičení a oběma Vám pomůže a povzbudí Vás.

Co nás čeká dál?

Další cvičení v páru se logicky nabízejí "Posilování PC svalů ve spojení - pro muže" a "Svírání a povolování svalů joni (vagíny)".

Následovat budou techniky za pohybu:

 1. Spojení a pomalé pohyby pánve bez stahování PC svalů
 2. Spojení a pomalé pohyby pánve se stahováním PC svalů
 3. Spojení, pomalé pohyby pánve a střídání stahů PC svalů mužem a ženou

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

 • Cesty k potěšení: Průvodce ženy k dosažení orgasmu (© 2000) sexuolog Robert W. Birch, Ph.D. A sexuolog a pedagog, poradce Cynthia Lief Ruberg, MSEd.