Jste zde

Posilování PC svalů ve spojení - pro muže

Posilování PC svalů ve spojení - pro muže

Pokračování tématu "Základní tantrické sexuální techniky".

Tato technika je další z technik pomalého sexu spojeného s posilováním svalů pánevního dna a navazuje na cvičení "Svírání a povolování svalů joni (vagíny)". Jeden den PC svaly procvičuje muž a další den žena. Rozhodně se napoprvé nesnažte o to, abyste posilování PC svalů zvládli oba. To si můžete dovolit až po několika cvičeních, kdy již získáte zkušenosti bez kterých to bohužel nejde...

Posilování PC svalu

PC sval vede od konečníku do přední části stydké kosti. Posílení tohoto svalu, jeho stahování bez nutnosti na tuto činnost myslet, pomůže zesílit prožitky při sexuálním spojení při milování. Svalové kontrakce na PC svalu muže i ženy při spojení napomohou tomu, že sex bude jiný a většinou lepší pro oba partnery. Cílené i podvědomé stahy pochvy je muž na penisu schopen vnímat jako příjemné a vzrušující pocity. Podobně kontrakce penisu dokáže žena uvnitř joni rozpoznat a využít pro své vzrušení a stimulaci. To je jedna z příjemných sexuálních technik, kterou má muž i žena možnost poměrně jednoduše vyzkoušet.

Cvičení spočívá v provedení technik posilování PC svalů muže ve spojení lingamu s joni.

Poprvé cvičení vyzkoušejte například v "Misionářské poloze". Časem se toto cvičení doporučuje provádět i v jiných sexuálních polohách, které jsou pohodlné pro oba partnery. Zejména se jedná o "polohu lžičky", která je asi nejpohodlnější, a pak o polohu "Žena nahoře", kdy žena sedí tváří k muži.

Začneme tedy v "Misionářské poloze". Žena se pohodlně položí na záda a pod zadeček si podloží polštářek, aby se jí nadzvedla pánev. Pod doširoka rozevřené nohy si pod pokrčená kolena podloží tužší polštářky na které nohy pohodlně položí. To jí umožní uvolnit napětí svalů, především břišních a svalů nohou. Muž se pohodlně posadí na paty před ženu. To mu uvolní ruce. Je potřeba, aby žena i muž byli uvolnění a pohodlně se jim leželo a sedělo. Při takovémto spojení v "Misionářské poloze" dochází k dráždění první třetiny horní stěny pochvy tlakem. Právě v této části pochvy se nachází citlivá oblast bodu G.

Hlavním cílem techniky svírání a povolování PC svalů je naučit se rozeznávat pocity a podněty, které tuto techniku provází.

Uvolnění, uklidnění, sjednocení dýchání

Počáteční fáze je zaměřena na sjednocení dechu a celkové zklidnění. Společně stejně pomalu zhluboka dýchejte. Udržujte oční kontakt a sledujte se jak společně dýcháte. Nespěchejte.

Potom muž pomalu a opatrně zasune penis do pochvy. Zasunutí by mělo být opravdu pomalé a hluboké. V této fázi spojení se soustřeďte na nové pocity, které jste rozpoznali. Muž bude nejspíš vnímat teplo uvnitř joni a její vlhkost. Tím chci naznačit, že než ke spojení dojde, je potřeba, aby proběhla dostatečně dlouhá milostná předehra. Žena se při ní dostatečně vzruší a zvlhne. Muž se dostatečně vzruší a získá pevnou erekci. Pokud by přirozená lubrikace ženy nedostačovala, můžete použít vhodný lubrikant.

Ve spojení bez pohybu zůstaňte tak dlouho, dokud si muž plně neuvědomí, jak příjemné je být uvnitř joni, jak je nádherně hebká, vlhké, jak skrze lingam vnímá tep ženina srdce. Podobně žena bude vnímat naplnění joni, tlak na zadní stěnu joni a případně na děložní čípek. Může vnímat i jemné záškuby lingamu vycházející z jeho vzrušení. Prožívejte spojení bez pohybu a udržujte vzájemný oční kontakt.

Stahování svalů pánevního dna - PC svalů muže

Cvičení se provádí bez jakéhokoli pohybu muže proti ženě (ženy proti muži). Muž začne cíleně a s plným soustředěním stahovat PC svaly pánevního dna. To vyvolá i malé pohyby lingamu uvnitř joni. Nejsou to však pohyby cílené! Jsou to pohyby vycházející výhradně ze stahů pánevního dna muže, které se přenesly na penis. Ale i ty mikro pohyby mohou být vnímány jako jemná stimulace penisu o stěnu pochvy. Žena zůstává stále úplně uvolněná a snaží se vnímat pocity penisu v pochvě a následně jeho stahy vyvolané posilování PC svalů. Pravděpodobně žena rozezná i mikro pohyby penisu a jeho jemné tření o stěnu pochvy. Většinou zaznamená i to, že se muž dále vzrušuje a jeho penis se zvětšuje ...

Muž stahy PC svalů zopakuje 9x. Mezi jednotlivými stahy je potřeba si chvilku odpočinout. Stahy by měly být pomalé, ale naplno provedené. Délka stahu by měla být asi 5 sekund. Odpočinek mezi jednotlivými stahy by měl trvat zhruba dvojnásobnou dobu stahu. Ve chvíli kdy muž odpočívá bude vnímat pocity, které stahy PC svalu vyvolaly. Už po několika opakováních začne vnímat teplo v pánevní oblasti. Více jak 9 stahů nedělejte. Zbytečně by došlo k únavě svalů pánevního dna. Po ukončení devíti stahů bude muž chvilku odpočívat.

Po ukončení série 9-ti stahů by měl muž odpočívat asi tak půl minuty. Pak začne další sérii 9-ti stahů. Celkem se provádí 9 opakování sérií, tedy 9x9 stahů. Vypadá to jednoduše, ale sami zjistíte, že toto cvičení je pro muže velmi náročné. Samozřejmě je potřeba dbát na precizní provedení stahů PC svalů. Jedině pak se posilují především PC svaly, a to při tomto cvičení jde.

Pro ženu je toto cvičení odpočinkové, ale zároveň příjemné a vzrušující. Vnímá při něm mužův penis, jeho stahy a mikro pohyby tření uvnitř pochvy. Soustředí se především na vlastní pocity, které jí spojení a stahy penisu poskytují. Možná i ona začne vnímat teplo, které se jí bude šířit pánevním dnem. Nic jiného nedělá!!!

Cvičení je sice zaměřeno na posílení PC svalů muže, ale jeho účinek je podstatně větší. Poskytuje muži i ženě poznat naprosto jiné pocity, než může poskytnout soulož, na kterou bývají zvyklí. Dovoluje naplno prožívat pocity spojení bez jakéhokoli cíleného pohybu penisu v pochvě ženy. Takovéto pocity pro většinu lidí rozhodně nejsou běžné. Mnoho mužů zažije až překvapující pocit nové podoby vzrušení, který je spojený s touto vysokou intimitou spojení bez jakéhokoli pohybu.

Podobně je to u ženy. I ona není zrovna zvyklá na situaci, kdy mužův penis je v pochvě bez pohybu. Zpočátku většina žen zažívá nezvyklý vnitřní klid, pocit naplnění pochvy a často se dostaví pocity "láskyplné dobrotivosti" a "vděčnosti" za to, že mohou takto vnímat svého muže v sobě. Některé ženy to až dojme a mají pocit, že chápou co je být "jedno tělo a jedna duše"...

Nepodceňujte sílu vzájemného klidného spojení! Vzhledem k tomu, že při cvičení máte poměrně hodně času na to, být spolu spojeni za naprosté absence vědomých pohybů, čeká vás oba mnoho myšlenek, pocitů i překvapení z toho, co prožíváte! Zhruba můžete počítat, že spojení bude trvat 9x9x5s (celkem 405s) při stazích 9x9x10s (celkem 810s) při odpočinku mezi stahy a 9x30s (celkem 270s)při odpočinku mezi opakováními sérií stahů, Když časy sečteme (405+810+270) zjistíme, že spojení bude trvat dohromady 1485s, což je skoro 25 minut!!! To rozhodně není málo!!!

Jen znovu opakuji, že se jedná o cvičení, při kterém nejde o vyvrcholení, ale pouze o udržení vzrušení a vnímání pocitů, které cvičení a dlouhé spojení přináší!!! Cílem je posilování PC svalů muže a na to je potřeba myslet především!!! Cvičení není zdaleka tak snadné, jak na první pohled vypadá. To však brzy zjistíte sami. Důležité je nepodlehnout obavám ze selhání a pocitu, že "už to stačí"... Každé další opakování cvičení bude snadnější a účinnější!!!

Až získáte zkušenosti ze cvičení muže a ženy, můžete se pokusit obě cvičení, tedy to, o kterém jsme si psali, spojit se cvičením ženy, se "svíráním a povolováním svalů joni (vagíny)", při kterém jde o posilování PC svalů ženy. Pokud každé cvičení provedete jen v jeden den, tak zjistíte, že to celkem jde. Spojit však obě cvičení a provést je za sebou už tak snadné není. vyžaduje to velké soustředění a kázeň. Hlavním problémem bývá to, že muž je po svém cviční unavený a nedokáže erekci udržet po tak dlouhou dobu, jak je pro obě cvičení dohromady potřeba.

Pokud se rozhodnete obě cvičení spojit, pak doporučuji začít nejdříve s posilováním PC svalů ženy a pak teprve přejít k posilování PC svalů muže. Muž je při posilování PC svalů ženy v klidu a stahy její pochvy ho snadno udržují ve vzrušení. Není unavený a proto následně snadněji udrží erekci při posilování svých PC svalů. Prostou matematikou dojdete k tomu, že pokud obě cvičení spojíte, délka vašeho spojení bude někde okolo 50 minut!!!

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje