Jste zde

Svírání a povolování svalů joni (vaginy)

Svírání a povolení svalů joni (vaginy)

Volné pokračování článků "Základní tantrické sexuální techniky", "Techniky ke zlepšení prožitku orgasmu - pro ženy i muže", "Pomalý sex a posilování svalů pánevního dna" a další...

Technika je prováděna při spojení muže se ženou při souloži nebo při tantrickém cvičení..

Je logické, že lidí chtějí při sexu prožít co nejvíce vzrušení a pocitů. Orgasmus je často tím okamžikem, na který se většina parterů zaměřuje jako na nejdůležitější. Přitom prožitek vyvrcholení vše už jen završuje a po jeho odeznění sex většinou končí. Někteří v něm vidí cíl milování, mnozí se snaží, aby ho vůbec dosáhli... Přitom milování a především takové, o kterém říkáme, že je "tantrické" nebo "taoistické", se na orgasmus jako na cíl, nezaměřuje.

Nikdo dnes nemůže vědět, jak vypadalo "tantrické milování", které učili staří tantričtí mistři své žáky. Dnes se můžeme jen domnívat jak vypadalo, co se při něm dělalo, dělat mělo a co naopak ne. Můžeme jen vycházet z toho, co bylo po staletí předáváno z generace na generaci a co bylo zaznamenáno v starých dobových textech.

Tantričtí mistři byli, podle mne, "sexuologové" starých časů". Byli to však nejen teoretici, ale hlavně praktici. Neměli problém se žáky společně prakticky procvičovat a zdokonalovat to, o čem byli přesvědčeni, že je správné a prospěšné. Takovýto přístup už dnes nepřichází do úvahy a ani dnešní výuka sexu na tantrických kurzech se s tím nedá srovnávat. Žili v jiné době, jedli jiné pokrmy a pili jiné nápoje a hlavně jinak mysleli a žili. Domnívám se, že byli také mnohem více vnímavější k jemnostem, které nám dnes unikají. Pravděpodobně i jejich prožitky při milování a speciálně při spojení muže a ženy byly zřejmě trochu jiné, než prožívají lidé dnes. Nedá se to však už nijak posoudit, změřit, porovnat. Je to jako by někdo chtěl posuzovat chuť Coca-Coly dnes a před sto lety...

Když někdo začíná s Tantrou, chtěl by hned poznat výsledky, prožít změnu, zažít lepší sex... Chtěl by být tantrikem z dávných dob. To je samozřejmě iluzorní představa, kterou nejde naplnit. Dnes se z Tantry pomalu stává nové náboženství, které ale slibuje, co někdy není možné tak snadno splnit. Proto je řada kurzů vedena tak, aby na nich jejich účastníci za své peníze dostali alespoň vzrušení, možná i sex, nejlépe spojený s orgasmem... To se na kurzech zvládnout dá a dojem z tantrického víkendu je pak dokonalý. Důležité je, aby žáci přišli i příště...

Jakákoli snaha o změnu, o hledání něčeho nového, je vždy přínosem. Musí to však být snaha, která není zaměřena na vlastní prožitek, ale na prožitek partnera. Jedině tím, že se budeme snažit dát něco víc tomu druhému nás může zpětně obdarovat. Na této myšlence je Tantra postavena. Pokud je vykládána jinak, není to Tantra...

Když lidé hledají změnu v sexuálním životě, pak nemusí přímo navštěvovat hromadné tantrické kurzy. Cestu k lepšímu prožitku mohou hledat a nalézt u partnera nebo partnerky. Musí si však uvědomit, že při milování víc dostanou jedině tehdy, když do milování víc vloží. Když věnují víc sami ze sebe tomu druhému. Pak mají velkou šanci, že jejich dar se jim vrátí a i oni prožijí něco víc.

K čemu tak dlouhý úvod?

Myslím, že byl potřeba. Následující technika je totiž velmi jednoduchá a zvládne ji úplně každá žena a každý muž.

 

Proč technika svírání a povolování svalů joni?

Protože je velice jednoduchá, protože ji zvládne každá žena, protože je účinná a léčivá, protože...

V tantře se samotný okamžik, kdy lingam vstupuje do joni považovaný za posvátný okamžik. Spojení lingamu a joni je chápáno jako spojení muže a ženy nejen na fyzické, ale i na duchovní úrovni. Takto to ale při sexu vidí jen velmi malá skupina lidí.

Naprostá většina žen při souloži prostě dovolí muži vstoupit do pochvy a nechat ho, aby ji penisem stimuloval. Nedělá nic navíc, co by soulož nějak ovlivnilo nebo zpříjemnilo. Pak záleží jen na tom, jak bude muž schopný, šikovný a hlavně jakou bude mít výdrž. Podle toho ženu spíš jen příjemně naladí, vzruší až k prahu vyvrcholení nebo vzruší tak, že dosáhne vyvrcholení. Jen malá část žen však při pohlavním spojení dosáhne takového vzrušení, že vyvrcholení opravdu prožije. Mnoho mužů prostě vyvrcholí dříve, než žena potřebuje...

Když to takhle zjednodušíme, pak je jasně vidět, že samotné rozhodnutí ženy umožnit muži vstup lingamu do joni jí nezaručuje, že prožije něco víc, než by si mohla zajistit sama šikovnou masturbací. Často se celý sex odehrává v ještě zjednodušenější podobě, kdy se muž ženy ani moc neptá a do pochvy prostě penis zasune...

Techniku svírání a povolování svalů joni můžete začít praktikovat okamžitě, stačí, když si řeknete, že dnes se budete milovat trochu jinak. Nemusíte na nic čekat. Nehledejte však změnu kvůli sobě, ale kvůli partnerovi. Vaše snaha se skrze partnera transformuje v nevšední příjemné pocity, vzrušení a nové, možná doposud neznámé pocity. Dojdete k poznání, že změna sice přijde hned, ale bude to změna podobná tomu, jako když přehodíte výhybku a nyní jste na jiné koleji, na začátku nové a dlouhé cesty.

Jak už jsem uvedl, většina žen a mužů si soulož spojuje s tím, že muž penis zasune do vaginy a začne s ním pohybovat. Ale to je jen velmi malá část pocitů, které žena při spojení může prožívat.

Technika "svírání a povolování svalů joni" rozhodně není žádnou novinkou. Dříve, v některých kulturách, o ní byly dívky poučovány už v době dospívání. Byly seznamovány s tím, že umět používat stahování a uvolňování svalů joni při spojení s mužem poskytuje mnohem více vzrušení jak jí, tak především muži.

Nejedná se o techniku pro pokročilé, jaká je popsána v článku "Meditace a posilování pánevního dna při spojení lingamu s joni", ale o techniku, kterou může snadno vyzkoušet a zvládnout úplně každý.

Jak se technika svírání a povolování svalů joni (vaginy) provádí?

Najděte si polohu, která vám oběma bude nejlépe vyhovovat. Většinou se začíná v "Misionářské poloze". V této poloze se s technikou seznamte a vyzkoušejte si několik opakování sérií 9 stisků a povolení svalů joni a pánevního dna.

Žena se pohodlně položí na záda, pod zadeček si podloží polštářek, aby se jí nadzvedla pánev. Pod doširoka rozevřené nohy si pod pokrčená kolena podloží tužší polštářky na které nohy pohodlně položí. To jí umožní uvolnit napětí svalů, především břišních a svalů nohou. Muž se pohodlně posadí na paty před ženu. To mu uvolní ruce. Je potřeba, aby žena i muž byli uvolnění a pohodlně se jim leželo a sedělo. Při takovéto variantě "Misionářské polohy" dochází k intenzívnímu dráždění první třetiny horní stěny pochvy, ve které se nachází oblast s bodem G. "Misionářská poloha" umožňuje, aby si žena sama prováděla doplňkovou stimulaci klitorisu rukou. Podrobněji je tato technika popsána v článku "Manuální stimulace klitorisu při penetračním sexu". Stimulovat klitoris sice může i muž, ale lepší prožitky žena bude mít, když masturbaci bude provádět sama, v souladu se svým vzrušením.

Hlavním cílem techniky svírání a povolování svalů joni je hlavně naučit se rozeznávat pocity a podněty, které tuto techniku provází. Doplňkovou stimulaci klitorisu je možné doporučit, musí však být prováděna stejně pomalu, jako ostatní pohyby.

Pomocí technik posilování svalstva pánevního dna se vznikající energií z pánevního dna posiluje také energie ve všech čakrách. Zvládnutí technik posilování svalstva pánevního dna u mužů i žen totiž, mimo jiné, učí vést energii z první čakry směrem nahoru, k hlavě a výš... To však není vůbec samozřejmé a už vůbec to není snadné. Vyžaduje to vysoké soustředění, koncentraci na pocity i na rekce kterými tělo odpovídá. Nejsnadněji se to daří tehdy, když cviční provádíte v meditačního stavu. Pomocí barevné vizualizace si představujete, jak energie stoupá z první čakry vzhůru, jak prochází jednotlivými čakrami až nakonec "vytryskne" z temene hlavy směrem vzhůru.

Uvolnění, uklidnění, sjednocení dýchání

Počáteční fáze je zaměřena na sjednocení dechu a celkové zklidnění. Společně stejně pomalu zhluboka dýchejte. Udržujte oční kontakt a sledujte se jak společně dýcháte. Nespěchejte.

Potom  muž pomalu a opatrně zasune lingam do joni. Zasunutí by mělo být opravdu pomalé a hluboké. V této fázi spojení se soustřeďte na nové pocity, které jste poznali. Muž bude vnímat teplo uvnitř joni a její vlhkost. Tím chci naznačit, že než ke spojení dojde, je potřeba, aby proběhla dostatečně dlouhá milostná předehra. Žena se při ní dostatečně vzruší a zvlhne. Muž se dostatečně vzruší a získá pevnou erekci.

V tomto spojení bez pohybu zůstaňte tak dlouho, dokud si muž plně neuvědomí, jak příjemné je být lingamem uvnitř joni, jak je nádherně hebká, vlhká, jak skrze lingam vnímá tep ženina srdce. Podobně žena bude vnímat naplnění joni lingamem, tlak na zadní stěnu joni a případně na děložní čípek. Může vnímat i jemné záškuby lingamu vycházející z jeho vzrušení. Prožívejte spojení a udržujte vzájemný oční kontakt, zhluboka a pomalu spolu dýchejte.

Střídavé stahování a povolování svalů pánevního dna

Žena začne cíleně a s plným soustředěním stahovat svaly pánevního dna. Žena by neměla stahy provádět dynamicky, ale pomalu a soustředěně. 

Svírání a povolování svalů pánevního dna má čtyři fáze:

 • žena svaly intenzivně, ale pomalu stáhne
 • stažení svalů podrží asi 5s
 • pak svaly pomalu uvolní
 • následně asi 10s odpočívá a vnímá reakce lingamu na stahy joni

Stahy svalů vyvolají uvnitř joni malé pohyby její stěny kolem lingamu. Nejsou to však pohyby cílené! Jsou to pohyby vycházející výhradně ze stahů pánevního dna ženy, které se přenesly na penis. Ale i tyto mikro pohyby jsou oběma vnímány jako jemné tření penisu uvnitř joni.

Žena v období relaxace zůstává stále úplně uvolněná a snaží se vnímat zpětné reakce lingamu na stahy joni. Zcela jistě je rozezná a zaznamená i to, že muž se dále vzrušuje. Může vnímat i jemné záškuby lingamu jako reakci na jemné dráždění o stěnu pochvy. Stahy zopakuje 9x. Mezi jednotlivými stahy je potřeba odpočívat a nic neřešit. Stahy by měly být pomalé, ale provedené pouze pomocí PC svalů. Každý stah by měl být proveden naplno a cíleně tak, aby se dosáhlo co nejsilnějšího stisku lingamu pomocí svalů pochvy, které ho obepínají. Délka stahu by měla být asi tak 5 sekund. Nemusíte čas počítat, prostě ho odhadněte. Zhruba dvojnásobně dlouho byl měl trvat odpočinek mezi jednotlivými stahy. Více jak 9 stahů však nedělejte. Zbytečně rychle by došlo k únavě svalů pánevního dna. Po ukončení devíti stahů je vhodné asi 1/2 minuty odpočívat. Pak se celé cvičení znovu opakuje.

Muž je po celou dobu spojení naprosto v klidu, pouze se soustředí na vnímání stahů joni. Spojení vnímá jako teplo, vlhko, obepnutí, stlačení a měkké tření lingamu o stěnu joni. To je velmi pro něj (i ženu) příjemné a vzrušující. Také žena bude vnímat jeho sevření a tření o stěnu joni. V okamžicích sevření řada žen prožívá pocity "naplnění joni" a pocity, které se básnicky dají vyjádřit jako "jedno tělo a jedna duše".

Oba partneři po celou dobu spojení udržují oční kontakt a stále spolu zhluboka a pomalu dýchají.

Soustřeďte se především na pocity, které vám spojení a stahy joni oběma poskytují. Pravděpodobně postupně začnete vnímat teplo, které se vám bude šířit pánevním dnem. Vychází z lingamu a joni, naplňuje je a pomalu se rozlévá do křížové oblasti páteře a někdy po páteři stoupá až do hlavy.

Série o devíti střídáních stahování svalstva pánevního dna opakujte 9x. Vícekrát ne, mohli by jste se příliš unavit a vaše vzrušení by mohlo opadnout. Soustřeďte se především na pocity, ne na vzrušení.

Co tím získáte?

Naučíte se prožívat klidné spojení.

 • Ženě posílí svaly pánevního dna.
 • Tento přístup ke spojení ženy a muže vás naučí soustředění.
 • Pomalé pohyby pánví a stahy svalstva pánevního dna oběma partnerům umožní lépe rozpoznávat nové pocity a podněty vzrušení.
 • Obohatí váš společný sexuální život o jiné způsoby milování.
 • Naučíte se společně dýchat.
 • Naučíte se udržovat oční kontakt po celou dobu milování.
 • Budete citlivěji vnímat i jemné formy podnětů a vzrušení.
 • Technika vám pomůže nenásilně prodloužit spojení.
 • Ženě dá větší prostor pro uvolnění a nárůst jejího vzrušení za spojení.
 • Muži pomůže lépe poznat své vzrušení a ukáže mu cestu, jak ho lépe kontrolovat.
 • Výrazně se prokrví pohlavní orgány, což povede k jejich větší vnímavosti na podněty a umožní intenzivnější prožívání vzrušení.
 • Ukáže vám, že spojení ženy a muže není jen o souložení...
 • Posílí a rozvine váš vzájemný vztah.
 • Nakonec sami nejlépe poznáte, v čem je tato technika jiná, než klasická soulož...
 • ...

Musím však upozornit na to, že z jednoho pokusu opravdu nic nepoznáte. Nastoupili jste jen na cestu, na které na vás čeká dlouhá cesta poznávání... Nečekejte, nevracejte se, jděte po ní...

Vhodné sexuální polohy pro cvičení

Když se podíváte na popis techniky, snadno spočítáte, že na její plnohodnotné provedení je potřeba poměrně hodně času. Jedna série cvičení trvá přes dvě minuty, devět opakování sérií cvičení pak trvá 18 minut. Když k tomu připočítáme dobu odpočinku mezi devíti sériemi, což je cca 4,5 minuty, jsme na více jak 22 minutách spojení. Z toho je jasné, že vhodně zvolená sexuální poloha pro spojení je naprosto zásadní pro úspěšné zvládnutí posilování svalů pánevního dna.

Uvedl jsem, že pro začátečníky je vhodná "Misionářská poloha". Je to pravda. Pokud se rozhodnete tuto techniku vyzkoušet, pak je nejlepší. Pokud se však rozhodnete zvládnout opakování všech 9x9 sérií, zjistíte, že tak dlouho v této poloze nevydržíte. Pokud bude muž na ženě ležet, bude pro ni příliš velkou zátěží a ona by se nemohla plně soustředit na to hlavní - na vlastní posilování svalů pánevního dna. Pokud bude sedět na patách neusedí to...

Poprvé si vyzkoušejte techniku v misionářské poloze. Až se rozhodnete zvládnout techniku v plném rozsahu, zvolte raději polohy, ve kterých jsou oba partneři ve volnějším spojení.

Nejvhodnější je "Poloha lžičky" a pak poloha "Žena nahoře" při které žena sedí tváří k muži. Poloha lžičky je nejpohodlnější a dá se využívat prakticky denně, večer před usnutím. Cvičení nemusí být završeno vyvrcholením ani jednoho z partnerů a proto je možné v ní po provedení cvičení usnout ve vzájemném objetí.

Na závěr

Představili jsme si cvičení, které má za cíl posílení svalů pánevního dna ženy. Toto cvičení má mimořádně velký význam pro udržení jejího sexuálního zdraví a pro další rozvoj její sexuality. Muž se svou intimní účastí na tomto rozvoji přímo podílí. Technika má dopad nejen na její sexualitu, ale také na její zdraví. Vím, že se o tom moc nemluví, ale toto cvičení dokáže výrazně posílit svalstvo pánevního dna a vyřešit i řadu problémů, které žena může mít například po porodu, kdy pevnost její pochvy byla porodem výrazně snížena. Tímto cvičením se dá podstatně rychleji zregenerovat svalstvo pochvy a svaly které ji v pánevním dnu upevňují. Slouží jako prevence proti inkontinence a výrazně zlepšuje stav u žen, které jí v nějaké míře trpí. Nemalý dopad má posílení svalů pánevního dna na prožívání sexuálního spojení a na vnímání podnětů, které spojení přináší.

Jen ještě připomínám, že pro muže to rozhodně není žádná oběť!!! Až cvičení po několikáté se ženou absolvuje, může se stát, že nejčastější dotaz který žena uslyší bude: "Miláčku, kdy půjdeme do posilovny?"

 

Poznámka:

Lingam = penis
Joni = vagina

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)