Jste zde

Společná výuka technik ve skupině

Společná výuka technik ve skupině

Hlavní téma: "Skupinový sex".
Pokračování článků "Alternativní řešení touhy po skupinových aktivitách" a "Tantrické meditace a cvičení".

Pokud se rozhodnete pro jakékoli aktivity skupinového sexu, nevystačíte si s tím, že se budete snažit ukázat, že jste "nejlepší". Jednak to nemusí být (a není) nikdy pravda, ale také se možná přistihnete při pocitu, že se jen "chcete ukázat".

Článek "Skupinový sex - dá se rozvíjet nějak postupně?" končí tím, že společná výuka v rámci tantrické skupiny se může zařadit v úplných začátcích setkávání skupiny a může být potřebná kdykoli v průběhu doby. Učit se něco nového, zdokonalovat se, neustrnout - je jedním z hlavních cílů tantry a vede k zdokonalení technik tantrických meditací, masáží nebo i případných intimních setkání skupiny. Navíc vážně míněná výuka celou skupinu spojuje a stmeluje a tím ji také vede k společnému prožívání příjemných i méně příjemných chvil. Snadněji se pak překonávají i problémy nebo krize které (nejen tantrický) život přináší.

Základ je ve stabilní tantrické skupině

Možná si říkáte, že vás nic nepřekvapí a že určitě všechno znáte a umíte. Určitě se mýlíte! Pokud někdo ze skupiny navrhne něco se společně naučit, berte jeho návrh jako mimořádně přínosný. Jednak se opravdu můžete něco nového naučit, ale také to vaši skupinu vzájemně spojí. Jen připomínám, že se bude jednat o techniky které předpokládají vzájemnou důvěru mezi partnery a ve vaší tantrické skupině. Navíc je u všech zúčastněných nezbytná vysoká míra vzájemné tolerance a touha dávat a něco nového se naučit. Nepřistupujte k výuce jako k jiné formě sexuální aktivity, ale jako k něčemu, co vám všem může hodně pomoci.

Nejdříve si musíte ujasnit, co se chcete "naučit". Možná právě v tomto okamžiku si uvědomíte, jak málo toho vlastně znáte. "Dělat sex" je něco zcela jiného, než "učit se sex". Přitom se vůbec nemusí jednat o sex jako takový, ale o techniky které se při sexu využívají a které umí navodit krásné pocity, hluboké prožitky a možná i vyvrcholení. Možná zjistíte, že bude nejrozumnější se na takovou výuku dopředu připravit. Není nic špatného, že se společně dohodnete na tom, že se na příští setkání "teoreticky" připravíte a pak si vyměníte zkušenosti. Určitě je to rozumnější než zjistit, že vlastně ani nemáte těm druhým co nabídnout.

Výuka sexu nebo jeho technik totiž není tom co děláte, ale o tom, jaké jsou možnosti to "dělat"...

Společná výuka technik je přínosná

Jakákoli výuka intimních technik je náročná nejen na znalosti, ale také na vzájemnou důvěru. Ve skupině, která nechce riskovat, že něco uspěchá, je to podobné jako když se spolu chtějí intimněji poznávat noví partneři. Určitě je jejich vzájemné intimní poznávání přirozenější, když nebudou spěchat a pomalu se sblíží při "Neckingu" a "Pettingu", tedy technikách milostné předehry. Jejich výhodou je to, že nemusí být zakončeny souloží nebo vyvrcholením. Dříve se tomu říkalo "mazlení" a doufám, že i dnes je tento pojem ještě používaný. V tantrické skupině je to podobné. Pokud si myslíte, že tantrické skupiny lidí mají za cíl jen sexuální vybití, pak je jasné, že se moc díváte na porno.

Cílem základních technik společné výuky je právě to nejdůležitější - odbourání vzájemného studu, obav z nedokonalosti vlastního těla a samozřejmě navázání vzájemného fyzického kontaktu nezi účastníky skupiny. Cílem není dosažení orgasmu u nikoho ze skupiny, což ovšem neznamená, že by takový prožitek nakonec nebyl možný a nebo že by to bylo něco nepatřičného...

Techniky mazleníintimního mazlení nebo masáže ve skupině ve třech nebo čtyřech jsou prakticky které všichni znají z období, kdy se v párech vzájemně poznávali. Je to prakticky stejné, jen se neomezujete na svého partnera nebo partnerku, ale vše ve skupině prožíváte společně. Pozitivní na tom je především to, že se vlastně vracíte k úplným začátkům vašeho intimního vztahu se svým partnerem nebo partnerkou a možná si uvědomíte, že takto jste se spolu už léta k sobě nechovali.

Některé tantrické skupiny proto "výuku" volí tak, aby odpovídala stupni jejich vzájemného poznávání. Pokud jste v rámci postupného rozvíjení vztahů prošli "Tantrické rituály" a postupně jste se dostali až k

máte na výběr u toho zůstat nebo jít dál. Jít dál je možné postupně, pomalu (rozumná volba) nebo "skokem", bez čekání - to se ale nakonec nemusí ukázat jako ta nejrozumnější volba. Je to stejné jako ve vztahu dvou lidí - když si vezmete najednou vše, nemáte už jít kam dál. V tantře se nedoporučuje spěchat, ale na každé úrovni poznání vyzkoušet vše naplno a hledat při tom to jiné, co by vám mohlo nenávratně uniknout, pokud byste to přeskočili. Přejít ze stupně, kdy se milujete před druhým párem a přitom jste si už dovolili vzájemné doteky k něčemu podstatně více intimnímu, vyžaduje určitou odvahu a odhodlání. Také "cokoli navíc" bude prověrkou vašeho stupně tolerance jednoho ke druhému. Bezesporu prověří i váš stud, obavy, komplexy i žárlivost. Ale právě proto, že si to vše "odbudete" mezi "svými" v tantrické skupině, máte velkou šanci že vše zdárně a příjemně překonáte. Předpokladem ovšem je, že nebudete spěchat...

Těch technik, které můžete v rámci výuky probrat může být tolik, kolik vás napadne. Tak jako ve všem jiném, je vhodné se nejdříve navzájem poznat nejen fyzicky, ale i emočně. Možná se tomu usmějete, ale jedna z těch základních může být ta, kterou jste možná prošli v té nejnevinnější podobě v raném dětství, když jste si společně s dalšímu dětmi hráli "na doktora"...

Tato hra v tantrické skupině bude vlastně také o poznávání. Jen to bude o poznávání těla členů vaší skupiny a o reakcích na vzájemné doteky, vzrušení, zkoumání a pozorování. Každý z vás pozná jaké to je se někoho ze skupiny společně s ostatními dotýkat, bez zábran ho společně s ostatními hladit na celém těle i pohlaví a to před zraky všech. Je to velká tantrická skupinová meditace a prožijete při jí jako dávající mnoho pocitů, rozpaků, radosti, vzrušení i obav. Podobně budete mnoho nezvyklých pocitů, rozpaků, radosti, vzrušení i obav prožívat jako přijímající.

Určitě je to skvělá terapie při které si uvědomíte, že vaše tělo není v ničem horší než tělo vašich přátel. Přestanete si představovat co si o vás myslí partner nebo partnerka a co si asi myslí ten další, co se vás dotýká. Projdete i pocity které mohou být blízko žárlivosti když uvidíte partnera jak se dotýká intimních partií jiné ženy a naopak se bude smiřovat s tím, že vašeho muže dokáže vzrušit dotek jiné ženy. Možná vás překvapí i vaše zkušenost a reakce vašeho těla, když se vás budou dotýkat všichni ze skupiny s cílem poskytnout vám to nejkrásnější, čeho jsou schopni. A to bez zábran... Prostě je to taková meditační technika, kterou když v roli přijímajícího i dávajícího projde každý ze skupiny, budete jako skupina i jednotlivci dál a výš...

  • Společná výuka technik - Hra "na doktora" - v období dětství to je o poznávání... V období, kdy jste se z různých důvodů rozhodli pro společné sexuální aktivity je to vlastně podobné... Jen jste podstatně starší, zkušenější, ale stejně zvídaví...

Až společně všichni projdete společnou dotykovou výukou, kdy je cílem projít vzájemným chlazením, jemnými doteky i lehkou stimulací pohlaví, můžete přejít k další, tentokrát už tantrické meditaci.

Nejdříve ji proveďte v rámci svých párů. Teprve až ve svých párech touto meditací projdete, může postoupit dál, ke společné meditaci na stejné téma. 

Můžete pak pokračovat společnou výukou zaměřenou na společné vzájemné poznávání pohlaví. Tentokrát však už všichni přede všemi. Přestanete se při nich stydět sami za sebe nebo za to, že ostatní vidí nejen Vaši nahotu, ale i reakce na doteky a vzrušení. Přestanete řešit reakce svého těla i těla ostatních, přijmete projevy vzrušení u sebe i u partnera nebo partnerky před dalšími ze skupiny. Vhodné je, když začnete s muži.

Až všichni projdete meditací, při které se společně budete intimně dotýkat všech ve skupině, můžete pokračovat meditací, při které se dva muži budou věnovat jedné ženě a dvě ženy jednomu muži.

Tato meditace je ideální pro trojici. Pokud se ve skupině jedná o dva páry, tedy čtveřici, pak je vhodné dohodnout se na tom, že při každém setkání si tuto příjemnou a poučnou techniku vyzkoušíte v jiném složení. Ten čtvrtý se bude jen dívat, což rozhodně není málo.

Masážemi opravdu nic nepokazíte

Z toho, co všechno jste již ve skupině prožili a čím vším jste společně prošli je jasné, že od prvních nesmělých doteků jste se dostali až k technikám, které jsou nesmírně intimní. Pokud jste měli pocit, že je pro vás něco moc nebo za čarou, je nutné si o tom ve skupině promluvit. Určitě si promluvte o tom, co je komu příjemné a co už ani tak moc příjemné není. Takovéto kolektivní povídání o pocitech je naprosto zásadní a nutné. Jednak se o svých pocitech osmělíte mluvit v rámci partnerských vztahů, ale také se časem dokážete snadněji vyjadřovat i o těch nejintimnějších pocitech v rámci skupiny. Zabráníte tím tomu, aby někdo prožíval trauma nebo pocity žárlivosti, které by do budoucna mohly přinést mnoho vztahových problémů. Pokud se dohodnete pokračovat dál, můžete se zaměřit na tantrické masáže.

Pokud jste zvládli masáže lingamu a joni, můžete se při dalších setkáních věnovat tématům ještě osobnějším, než je masáž pohlaví - technikám orálního sexu. Nejdříve si však o orálním sexu spolu upřímně promluvte. Některé ženy, ale i muži, totiž nemusí chtít orální sex přijímat nebo poskytovat nebo mají při přijímání a poskytování orálního sexu zábrany. Udělejte si proto nejdříve společně jasno jak orální sex prožíváte při jeho poskytování a přijímání. Muži se nejspíš doví, proč mají ženy orální sex raději než soulož a co od ženy cunnilingu očekávají. Ženy se zase nejspíš poučí o tom, jak by si muži představovali ideální felaci... V teoretické rovině si ujasněte základní pravidlo - že orální sex není jen o kontaktu úst s pohlavím! Pak můžete bez obav přistoupit k vlastní výuce...

Dalším a už definitivním stupněm vzájemné intimity ve skupině je zcela bez pochyb

Myslím, že ti, které představa o společné výuce sexu pohoršuje a dokáže rozběsnit doběla, už dál nečtou a tak se můžeme posunout dál. Dalším tématem může být společná výuka tantrických technik spojení muže a ženy. Tato výuka je už ale natolik osobní, že ji napoprvé doporučuji zkoušet ve vlastních párech a druhý pár se bude nejdříve jen dívat. Pokud máte pocit, že v této fázi jste už byli, máte pravdu. Na tomto stupni intimity jste s výukou začínali. Ale neuspěchejte nic jen proto, že máte pocit, že tohle už není třeba. Je!!! Budete se zabývat tantrickými technikami, ale budete je realizovat před zraky členů vaší tantrické skupiny. Teorii si můžete vysvětlovat společně, techniky nejdříve prakticky procvičujte ve vlastních párech, ale současně společně.

Může se jednat například o tantrické techniky:

Pokud se v další výuce rozhodnete pro výměnu partnerů, pak je dobré vědět, že v tantře existuje rituál, který z "výměny partnerů" udělá tantrický obřad. Jedná se o "rituál spojení pro trojici" nebo "rituál spojení pro čtveřici" a pro partnery ve skupině má podobný význam jako první milování ve dvojici nebo ztráta panenství nebo panictví. Takovýto rituál má samozřejmě význam pouze tehdy, když k výměně partnerů ve skupině doposud nedošlo.

Příští téma výuky může být například

  • Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu
  • Tantrické léčení - práce s tělem a sexuální energií na úrovni psychoterapie, kdy dochází k uvolnění psychických bloků, potlačených vzpomínek, neuzavřených prožitků a traumat.

Představovat další témata výuky už nemá význam. Každá skupina, která se ve výuce dostane tak daleko, že už bude probírat tantrické techniky spojení muže a ženy, si další obsah výuky přizpůsobí tomu, co je zajímá a co vnímají jako potřebu skupiny.

 

POZNÁMKA
Společná výuka technik je běžnou praxí na tantrických seminářích a v tantrických školách. Nejedná se tedy jen o uzavřené skupiny výuky technik ve ve třech nebo ve čtyřech lidech. Při tantrických akcích pořádaných jako tantrické školy nebo semináře výměnu partnerů rozhodně nedoporučuji!!! Proč vás od takového jednání zrazuji se dočtete v článku "Představuje tantrická masáž nějaká rizika?" a článku "Tantra a pohlavní nemoci". Můžete si být skoro jisti, že k takové výměně partnerů Vás tantričtí mistři budou vyzývat... Pro někoho je to možná lákavá představa, riziko a případné následky si však ponesete sami...

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)