Jste zde

Sex ve čtyřech lidech (výměna manželek)

Sex ve čtyřech lidech (výměna manželek)

Hlavní téma: "Skupinový sex".

Skupinový sex ve čtyřech lidech, někdy nazývaný "čtveřice" nebo "čtyřka", je forma skupinového sexu zahrnující čtyři lidi v jakéhokoli kombinaci pohlaví. Může se tedy jednat o dvě dvojice partnerů, o dvě dvojice manželů nebo partnerů nebo také o přátele, kteří se na takovéto formě sexu společně domluví, případně o lidi, kteří se mohou znát jen zběžně... Pokud se jedná o manželské nebo partnerské páry, pak se také používá termín "výměna manželek".

Swingování neboli vyměňování je termín, který se používá k označení výměny partnerů buďto v rámci skupiny nebo ve čtveřici za účelem provozování sexu, často v přítomnosti toho druhého, stálého partnera.

Sexuální orientace takovéto čtveřice většinou bývá heterosexuální. Může se však stát, že některý z účastníků je bisexuální nebo případně i homosexuální. V případě párů s homosexuální nebo lesbickou orientací je čtveřice tvořena většinou pouze partnery stejné orientace.

Proč to lidé dělají?

Možná proto, že hledají něco nového v sexu nebo proto, že chtějí do dlouhodobějšího vztahu přinést něco, co doufají že jejich vztah oživí a obohatí. Často se skupinovým sexem experimentují proto, že věří, že možná nějak oživí jejich partnerský vztah bez "nutnosti" nevěry. Další skupina lidí považuje výměnu partnerů za "pokročilejší" sexuální praktikou. Oživení vztahu to nejspíš bude, ale s jeho upevněním je to mnohdy právě naopak.

Formy skupinového sexu ve čtyřech

Vzhledem k tomu, že složení "čtyřky" může být různé, může se lišit i forma sexuální aktivity mezi jejími účastníky. Některé čtveřice mohou při erotických hrách zapojovat pouze příslušníky opačného pohlaví. Některé však mohou aktivně zapojit všechny čtyři členy do společných aktivit bez omezení pohlaví. Stejné aktivity se mohou odehrávat i mezi nesezdanými páry, případně homosexuálními páry.

Prakticky se tedy může jednat o erotický kontakt mezi čtyřmi lidmi ve složení:

  • dvě ženy a dva muži (MFMF)
  • výměna partnerských nebo manželských párů - "výměna manželek". Sice se této praktice říká "výměna manželek", stejně tak by se ovšem mohla jmenovat "výměna manželů". Předcházím tak námitkám feministek, že je takového označení pro ženy ponižující.
  • tři muži a jedna žena (MFMM) - heterosexuální nebo bisexuální
  • tři ženy a jeden muž (FMFF) - heterosexuální nebo bisexuální
  • čtyři ženy (FFFF) - většinou homosexuální  nebo bisexuální
  • čtyři muži (MMMM) - většinou homosexuální

Jak vidíte, nabídka možností složení čtyřky je pestrá. Většinou si ale lidé vybaví právě takovou kombinaci, která by jim mohla být blízká. Už z toho, jak si situaci představíte, tak trochu poznáte i svůj vlastní vztah k podobné erotické situaci a ujistíte se o své orientaci. To neznamená, že byste museli nutně o něčem podobném snít. Ale heterosexuálního muže těžko napadne představa, že by něco takového mohl prožít s homosexuály. Přijatelnější představa by pro něj snad byla jen čtveřice s lesbičkami (což by nemuselo být přijatelné pro ně)... U žen je to složitější. Některé heterosexuální ženy možná touží vyzkoušet, jaký by to byl zážitek, milovat se se ženou nebo ženami. Ženská sexualita je více jemná, něžná, doteková, hladivá a chápající, jak mužská. Proto by asi mnohem více žen bez problémů "zvládlo" sex se stejným pohlavím, než muži.

Klasická "čtyřka"

Jedná se o vzájemný vztah čtyř, většinou heterosexuálních nebo bisexuálních mužů a žen, kteří se znají, nebo se za tímto účelem seznámili. Často se jedná o vztah lidí, kteří se již dobře znají a mají nějaký osobní nebo sexuální vztah k jednomu z nich, dvěma nebo ke všem třem. Vztahy mezi nimi tedy mohou být manželské, partnerské případně jen přátelské. Touží po nevšedním zážitku a jsou připraveni si vzájemně poskytnout co nejintenzivnější sexuální zážitky.

V posledních letech se však projevuje i nový trend seznamování za účelem sexu na internetových seznamkách nebo v erotických inzercích časopisů a erotických webů. Tyto způsoby hledání stejně smýšlejících lidí se samozřejmě využívá i u hledání partnerů pro skupinový sex nebo pro výměnu partnerů. Pokud se najdou a takto na dálku si vyhovují, pak stává, že se setkají dva páry, které se vlastně vůbec neznají.

Pokud se chcete pro něco takového rozhodnout a má se jednat o první setkání, pak je vhodnější začít s něžnostmi ve vlastních párech, s běžnými sexuálními polohami a moc neexperimentovat. Každý si může vyzkoušet část toho, co bude mít v rámci sexuálních her později dovoleno. Takovýto "pomalý" postup pomáhá předejít komplikacím a obavám, případně následným problémům. Už společný sex dvou párů vytvoří dostatečně silnou a erotickou atmosféru pro sexuální hry. Pokud se rozhodnete jít dál, pak je vhodné nic nepřehánět!

Milostné praktiky se mohou, ale nemusí omezovat jen na doteky muže a ženy, ale zapojit se mohou i všichni účastníci, bez rozdílu pohlaví. Podstatné je to, na čem se společně domluví, nebo kam až jsou ochotni v sexuálních kontaktech zajít. Rozsah kontaktů také může vyplynout z momentálního naladění a pak se může stát, že naprosto neplánovaně, oproti všem dohodám, dojde i k některým formám homosexuální či lesbické sexuální aktivity, případně i ke spojení.

Společný sex partnerských dvojic

Asi tou nejjednodušší a "nejsnadnější" formou skupinového sexu je společný sex partnerských dvojic. Naplňuje mnohé erotické představy, které jsou se skupinovým sexem spojovány. Především se jedná o to, že mají obecenstvo a sami se mohou mna milování někoho jiného dívat. Nemyslete si, že se jedná o zřídkavou touhu. Při troše upřímnosti, by si něco podobného muselo přiznat i hodně lidí z tábora zapřísáhlých "puritánů". Naprostá většina lidí si ani neuvědomuje, že tyto zkušenosti má a dokonce je i vyhledává. Co jiného je sledování erotického filmu, ve kterém se jiní lidé milují. A jak hodnotit sledování pornografických filmů? Společný sex partnerských dvojic je vlastně jen takové porno naživo...

Z pohledu rizika možného narušení vztahů, zdravotního rizika a rizika nežádoucího otěhotnění, je společný sex partnerských dvojic nejméně problematická forma realizace erotických představ a tužeb.

Společný sex může probíhat tak, že

  • nejdříve se miluje jeden pár a druhý se na něj dívá a pak se vymění a stejnou atmosféru vytvoří i druhé dvojici.
  • další možností je současné milování obou párů najednou.

Jedná se o situaci, kdy některý partner z páru má spíše potřebu sledování erotického dění v reálu a touží své představy uskutečnit s manželkou nebo manželem sledováním milování druhého páru. Stejně silným motivem však také může být touha být při sexu sledován.

V každém případě u prvních pokusů o společný sex partnerských dvojic platí jednoduché pravidlo - nedochází k žádným zásadním fyzickým kontaktům mezi páry navzájem. Aktivita také může (ale nemusí) být omezena pouze na sledování sexu druhého páru, případně na lehkou erotiku při pozorování.

Na hraně, ale stále přijatelná je také forma společného sexu, kdy se milují oba páry a přitom se dotýkají a vzrušují navzájem. Nejedná se však o přímou výměnu partnerů pro penetrační sexuální aktivity. Vše záleží především na vzájemné dohodě mezi páry a jejich erotických představách o takovémto setkání. Důležité však je si pravidla nejen stanovit, ale také je dodržet!!!

Určitě si však dovedete představit i mnohem provázanější erotickou zábavu... jenže to už by nebyl jen společný sex partnerských dvojic

Sex ve čtyřech lidech s "výměnou manželek"

Tou vyšší formou skupinového sexu partnerských dvojic je "výměna manželek". Pro některé páry může být "výměna manželek" nepřijatelná, pro jiné nesmírně vzrušující. Už z názvu je jasné, že se jedná o dva dva páry, většinou manželské nebo partnerské, které se rozhodnou pro vzájemnou výměnu partnerek nebo partnerů (vyjde to nastejno, ale feministky to lépe snáší jako výměnu partnerů).

Páry jsou si jsou vědomy, že v průběhu setkání dojde ke vzájemnému kontaktu mezi partnery. Mnozí o takovéto situaci sní, představují si ji a do detailu ji mají promyšlenou. V reálu to však nemusí být tak snadné jak v představách. Především je potřeba si uvědomit, že se jedná o výrazný zásah do sexuálního života páru. To, k čemu se schyluje se pak nebude dát tak snadno vrátit. Je potřeba to mít na paměti, než se k něčemu podobnému rozhodnete. V každé, případě je vhodné nezačínat  s výměnou partnerek. Mnohem rozumnější je, nejdříve si vyzkoušet společný sex partnerských dvojic, ať už zaměřený na pozorování druhého partnerského páru nebo na současné milování obou párů. Zjistíte, kam až jste schopni a hlavně ochotni zajít, aniž by to narušilo vaše vzájemné vztahy!

Pokud chcete postoupit dál, pak je vhodné příliš nespěchat a na nové podněty si vzájemně zvyknout. Je to rozumnější i z pohledu uvolnění napětí všech zúčastněných. Zkušenost ze vzájemných doteků, hlazení, masáží, nepenetračních sexuálních aktivit mezi partnery obou párů vám pak napoví, zda opravdu za každou cenu potřebujete dojít až k výměně partnerek.

Výměna partnerek nikdy nezačíná sexem!!! Naopak začíná spíše neformálně, jako běžné setkání dvou manželských párů. Po dohodě se pak začnou partneři - manželé, partneři postupně svlékat a navzájem se vzrušovat. Teprve později může dojít k rozšíření hlazení i na partnery druhého páru a postupně na společné vzájemné vzrušování. Možná právě tato fáze je pro většinu lidí, kteří o výměně partnerek sní tou nejvíce vzrušující. Úplná výměna partnerů je mnohdy už méně vzrušující, jak ony vzájemné doteky. Tato fáze je také pro většinu žen i mužů přijatelnější, jak přímá výměna partnerek a soulož. To mnohdy už nebí ani tak vzrušující a naopak to může být pro partnery nejen problémem, ale přímo traumatem. Ne každý totiž dokáže snést pohled na vlastního muže souložícího s jinou ženou a naopak.

Pokud se jedná se o první setkání a nechcete si nechat poradit, že lépe je začít s mírnějšími formami, jako je společný sex partnerů, pak je vhodné si nejdříve v původních párech vyzkoušet část toho, co bude v rámci sexuálních her dovoleno. Teprve pak můžete přejít k výměně partnerů. Pomáhá to předejít komplikacím, strachu a obavám z toho co se bude dít...

V každém případě musí být "výměna manželek" VŽDY otázkou dohody a hlavně svobodné vůle všech zúčastněných. Je potřeba si jasně vysvětlit, že v případě, že se uskuteční, pak bude muž souložit se ženou z druhého páru a naopak. Když k tomu dojde, pak je tato aktivita uskutečněna bez dalšího sexuálního kontaktu mezi ženami nebo muži.

Když se páry pro výměnu partnerek  rozhodnou, je lépe být společně v jedné místnosti a prožívat sex společně. Ověříte si vzájemné reakce a předejdete pochybnostem a jiným obavám, které by mohly přijít. Takhle vše vidíte navzájem a nemáte žádné pochybnosti...

Z pohledu té "slušné většiny národa" se však jedná o něco naprosto nepřijatelného. Ale co když po něčem takovém touží jeden ze dvojice, která je jinak zcela "normální"? Dlouhodobé vztahy a vzájemná důvěra jim většinou brání odvážit se zapojit do mimomanželských sexuálních her. Pokud se k takovýmto praktikám odhodlají, je naprosto nezbytné stanovit si pevné hranice, které musí být dodrženy, aby se zabránilo dalším problémům a nepříjemnostem. U takovéhoto rozhodování rozhodně platí lidové "Dvakrát měř a jednou řež"...

Sex ve více lidech umožňuje prožít další sexuální praktiky

Více lidí při sexu je více problémů, ale také více možností. Je řada lidí, kterým společný sex partnerských dvojic nebo výměna manželek nestačí. Chtějí vyzkoušet vše, co se dá. Vše, co kde viděli v pornofilmech nebo o čem někde četli... Tak dlouho budou zkoušet a hledat, až vyzkouší vše, co je možné. Nakonec většinou zjistí, že to viděli bylo mnohem víc sexy ve filmu, než v reálu. Ale když jim to řeknete v době, kdy po tom touží a o takovou zkušenost usilují, tak si koledujete o ukamenování.

Tak které swingers skupinové sexuální praktiky to jsou, které nenechávají ty "hledače" v klidu?

Dvojitá penetrace - v případě, že dva muži budou postupně penetrovat jednu ženu vaginálně a análně, říká se této sexuální praktice dvojitá penetrace. Tato sexuální praktika může probíhat například za těchto kombinací:

  • Dva partnerské páry - dva muži provedou s jednou ženou vaginální i anální sex zatímco druhá žena bude provádět doprovodnou stimulaci obou mužů a případně i ženy. Později se ženy mohou vyměnit. Tato praktika, bývá-li prováděna, je ponechána většinou až na závěr. Je hodně náročná na vzájemnou koordinaci i na schopnosti přijímající ženy něco takového přijmout a hlavně zvládnout. Pro mnohé muže je to velmi lákavé představa, ve skutečnosti je tato praktika hodně obtížná a závěrečný pocit může spíše zklamat a případně se k němu ani nemusí podařit ani dojít. Pro přijímací ženu je fyzicky velmi náročná a je otázkou, zda prožitek odpovídá vynaloženému úsilí, případně i strádání.
  • Tři muži a jedna žena - dva muži provedou s jednou ženou vaginální i anální sex, zatímco druhá žena provádí felaci třetího muže.

Znovu pro ty nepoučitelné připomínám, že dvojitá penetrace je především pornografická aktivita. Film, který takovou scénu obsahuje bývá většinou sestříhaný z několika natáčení. Dvojitá penetrace je náročná i pro profesionální pornoherce. V konečném výsledku sice ve filmu vidíte půlhodinovou soulož s deseti polohami, mnoha formami sexu a s třešničkou na dortu, ve formě dvojité penetrace. V pornografické praxi se však takováto scéna točí většinou jako první, po análním uvolnění ženy, dokud jsou herci ještě odpočatí a náležitě nabuzení. Nesmírně náročné je to hlavně pro ženu. Současný anální a vaginální sex, to však dá zabrat i zkušené herečce! Dojmy vašich žen by zdaleka nemusely být úžasné, jak vidíte podle výrazů tváře u žen v pornu. Mohlo by se také stát, že příště už ženy nepřemluvíte nejen k dvojité penetraci, ale ani k jiným hrátkám ve čtyřech. Vaše manželky přece nejsou pornoherečky! Nebo ano? 

Gang bang zahrnuje skupinu tři (nebo i více) lidí, kteří mají postupně sex s čtvrtou osobou. Většinou se jedná o tři muže, kteří postupně souloží se ženou. Mohou to také být dva homosexuální nebo lesbické páry ve kterých si role partneři nebo partnerky navzájem dopředu určí.

Málo častá je čtveřice tří žen a jednoho muže, které postupně, pomocí připínatelného dilda, penetrují muže.

Rizika skupinového sexu

I když výměna partnerů nebo sex ve čtyřech ještě není "masová záležitost", nebezpečí doprovázející toto experimentování je vysoké. Čím více sexuálních partnerů, tím větší je možnost nákazy pohlavně přenosnými chorobami a AIDS. Toto nebezpečí tady prostě je i tehdy, když si partnery mění jinak věrné manželské nebo partnerské dvojice.

Kromě zdravotních nebezpečí jsou "swingeři" vystaveni také určitému druhu emocionálního ohrožení. Součástí výměny partnerů je také to, že dáte svému partnerovi svolení, aby se miloval s někým jiným ve vaší přítomnosti. Je to jistě výraz obrovské vzájemné tolerantnosti, poskytnutí určité "partnerské nezávislosti" a důkaz potlačení žárlivosti. Skutečné důvody však mohou mít i jiné pozadí... Není to přitom nic nového, to už tady bylo v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století, v období "volné lásky" a "otevřené manželství". Postupem doby se však vztahy kvůli žárlivosti a pocitům viny příliš narušily a tyto skupiny lidí se rozpadly. Výměna partnerů je totiž většinou dlouhodobou záležitostí a udržet vztahy ve čtvěřici partnerů je určitě obtížnější, než udržet vztahy ve dvojici. Narušené vztahy v manželství nebo partnerství výměna partnerů většinou neposílí.

 

Pokračování tématu

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)