Jste zde

Milenka nebo milenec

Milenka nebo milenec

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy"
Volné pokračování článku "Nevěra".

Pojem milenka nebo milenec je v dnešním moderní mluvě lidí velmi často používaný. Mnohdy však lidé ani neví, co přesně vyjadřuje. Obecně se má za to, že je to nějaký sexuální vztah. Proto se na tyto pojmy podívejme podrobněji. Také se budeme zabývat tím, jak se vlastně milenkou nebo milencem můžete stát a jaké riziko takovýto sexuální vztah přináší. Protože se jedná o poměrně obsáhlou tématiku, budou jednotlivé podoby navázání mileneckého vztahu řešeny v samostatných článcích.

Koho za milence nebo milenku můžeme považovat

Především v dřívějších nedávných dobách byl pojem milenec nebo milenka spojovaný s obecným označením milenci. Jednalo se především o vztah dvou nezadaných lidí, kteří se poznávali jak lidsky, tak i sexuálně. Tento význam nebyl chápaný jako nevěra nebo paralelní vztah, ale označovali se tak lidé zamilovaní, kteří spolu sexuálně žili a kteří si byli blízcí nejen sexuálně, ale také lidsky. Dnes je pojem milenci nahrazovaný pojmem přítel nebo přítelkyně. Přitom se jedná o lidi kteří jsou si blízcí a mají nebo ještě nemusí spolu mít sexuální vztah. Budoucí partnerství ani manželství mezi nimi není vyloučeno, podobně jak tomu bylo u dřívějšího významu označení milenci.

V dnešní době je ale označení milenec nebo milenka spojováno především s mimomanželským nebo mimo partnerským vztahem. Milenec či milenka se stal obecný pojmem pro sexuálního partnera nebo pro označení osoby, která citovými nebo sexuálními vazbami zasahuje jako třetí do vztahu dvou lidí. Výraz milenec nebo milenka se tedy dnes využívá převážně pro označení osoby udržující sexuální vztah mimo manželský poměr. Lidově se milenec "považuje" za "škodnou v cizím revíru".

Pro ty, co na to "mají" nebo si myslí, že "na to mají"...

Kdo je milencem a kdo milenkou

Názor na to, zda je vhodné udržovat mimomanželský poměr se v historii měnil. Vyvíjel se často také podle toho, jaké měla konkrétní osoba společenské postavení. V některých dobách a především v určitém společenském postavení bylo módní a skoro společensky očekávané, mít milence či milenku. Názor se však vyvíjel postupně s pohledem na morálku společnosti a tak se období, kdy paralelní vztahy byly prakticky nutností střídalo s obdobím, kdy bylo považováno za vážný prohřešek proti společenským mravům. Velký tlak na mimomanželské vztahy vyvíjelo především náboženství, které mimomanželské vztahy nepovažuje za správné a také se negativně staví i k mileneckému vztahu dvou nezadaných lidí před uzavřením manželství.

Pojem milenec nebo milenka na první pohled evokuje představu, že muž má milenku a žena milence. V praxi tomu tak však není. Záleží především na sexuální orientaci jednotlivců, kterých se takovýto sexuální vztah týká. Proto se u heterosexuálních vztahů setkáme s "klasickým" přístupem, tedy, že muž má milenku a žena milence. U klasického homosexuálníhovztahu to může být tak, že muž může mít milence a žena milenku. Nakonec nám zůstává vztah bisexuální, při kterém muž může mít milenku i milence a žena milence i milenku.

"Nově" je definovaný ještě vztah asexuální, kde je vzhledem k nezájmu o sex možné předpokládat, že tito lidé nebudou mít ani milence ani milenku. Budou-li žít jako asexuálové, pak tito lidé sex ke spokojenému životu nepotřebují.

Každodenní život lidí však může i s tímto dělením na milence a milenky zamíchat. Někdy lidé, kteří jsou považovaní za heterosexuální po čase zjistí, že jsou homosexuální a v partnerském nebo manželském vztahu tento rozpor řeší paralelním vztahem s osobou stejného pohlaví. Přitom se ale nadále snaží udržovat sexuální vztah se svým partnerem nebo partnerkou a to i přesto, že jim takovýto sex nic nepřináší. Vnímají však povinnost ke svému partnerovi ve vztahu nebo rodině a tak řeší jeho sexuální potřeby jak to jde a své řeší milencem nebo milenkou. 

Milencem nebo milenkou se mohou stát i lidé, kteří za sexuální služby nechají platit nebo využívají jiných výhod, které jim takovýto sexuální vztah poskytuje. Profesionální milenky byly (a jsou) považovány za kurtizány (prostitutky) a profesionální milenci za gigola.

Jak se lidé stanou milenci?

Je velký rozdíl mezi situací, kdy se ze dvou lidí stanou milenci a situací, kdy si zadaný muž najde milenku nebo zadaná žena najde milence. Zatímco vztah muže a ženy, který se rozvine do mileneckého vztahu je tak nějak přirozený a dá se po nějaké delší době vzájemného poznávání očekávat, nevěra rozhodně správná a morální není. V případě nevěry navíc vůbec nezáleží na tom, za jak dlouhou dobu se udála... (tolik teorie...)

Rozhodně však stojí za to položit si otázku, "jak je možné, že jsou si lidé nevěrní?". Z pohledu sexuální potřeby je to nelogické - vždyť sex mají v manželství nebo partnerství "zajištěný". Není to vůbec jednoduchá otázka a vyčerpávající odpověď na ni asi není vůbec možné nalézt. Kolik lidí, tolik může být důvodů pro nevěru a mimomanželský vztah. Některá nevěra je jednorázová, z jiné se může stát pravidelný sexuální vztah a jsou i případy, kdy se z mimomanželského vztahu stane vztah paralelní, trvající roky nebo celý společný život manželů. Pokusme se tedy vytipovat nejčastější situace, které ke vzniku mileneckého vztahu nebo s tím spojené k nevěře vedou. Podrobněji se touto otázkou zabývá článek "Jak se lidé stanou milenci?".

 

Pro zasmání:

„Byl jsem velmi šťastný člověk. Má báječná přítelkyně a já jsme byli spolu více než rok, a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme. Jen jedna malá věc mi vadila. Byla to její překrásná a výrazně mladší sestra. Mé budoucí švagrové bylo dvaadvacet, nosila velmi těsné minisukně a určitě chodila bez podprsenky. Často se ke mě skláněla, když byla u mě, a tak jsem měl více než příjemný pohled na intimní části jejího těla. To muselo být úmyslné. Nikdy to nedělala, když byla u někoho jiného.
Jeden den mi zavolala a požádala mě, abych jí pomohl zkontrolovat svatební pozvánky. Byla sama, když jsem přijel. Zašeptala mi, že po mě touží a tyto pocity že nedokáže překonat. Navrhla mi, abych se s ní miloval, jen jednou předtím, než se ožením s její sestrou. No, byl jsem celkem v šoku a nemohl ze sebe dostat ani slovo.
Řekla: "Jdu nahoru do svého pokoje, a chceš-li poslední divoký úlet, přijď a vem si mě."
Byl jsem ohromen a zmrazen a v šoku jsem sledoval, jak odchází po schodech. Když se dostala nahoru, stáhla si kalhotky a hodila je dolů na mě. Stál jsem tam jen okamžik, pak jsem se otočil a šel přímo k hlavnímu vchodu.
Otevřel jsem dveře a rovnou ke svému autu...
A hle, celé mé budoucí příbuzenstvo stálo venku a tleskali!
Se slzami v očích mě můj tchán objal a řekl:
"Jsme velmi rádi, že jste prošel naším malým testem."
"Nemohli jsme si přát lepšího člověka pro naši dceru. Vítejte do rodiny!"

A jaké poučení z tohoto příběhu plyne?
VŽDY SI NECHÁVEJTE KONDOMY V AUTĚ !!!"

Od manželky muž požaduje, aby ho v těžkých chvílích podržela. Od milenky jen, aby mu podržela."

Na zamyšlení

Prostituce nejsou jen padlé ženy, nýbrž i stejně padlí mužové.
(T. G. Masaryk, 1899)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: