Jste zde

Tantrický rituál svlékání při tantrickém setkání

Tantrický rituál svlékání při tantrickém setkání

Hlavní téma: "Tantrické rituály".
Volné pokračování článku "Rituály tantrických masáží".

Tento tantrický rituál patří na začátek jakéhokoli "tantrického setkání". Zahajuje "tantrické setkání" a zahajuje "časový prostor setkání". Ten je pak završen závěrečným rituálem tantrického objímání který "časový prostor" uzavírá a "tantrické setkání" ukončuje.

V článku "Tantrický rituál svlékání" jsme si připomněli, že to úplně první, co se před tantrickým setkáním partnerů dělá, je oblékání lunghi. Pokud nejste "zastánci" tvrdého obyčejného skupinového sexu bez pravidel, ale svá setkání vedete v duchu tantrických tradic, postupujete naprosto stejně. Oblékání do tradičního tantrického oděvu je intimní záležitost a proto si lunghi muži neoblékají před ženami a ženy před muži. Do "posvátného prostoru" vytvářejícího příjemnou atmosféru nejen pro masáž zvou ženy muže. Partneři se společně setkají v prostoru, který je prosycen vůněmi vonných tyčinek a vonných olejů, ozářen světlem svíček a zaplněn příjemnou instrumentální hudbou. Všichni jsou oděni do lunghi a měli by se chovat tak, jak posvátná situace tantrického setkání předpokládá. Tedy důstojně a s vzájemnou úctou. Muži se postaví před ženy a vzájemně se pozdraví pozdravem "Namasté".

Tady se musím zastavit, protože jinak bude vypadat situace ve trojici a jinak ve čtveřici. Nejdříve popíšu rituál pro čtveřici. Tu v takovýchto případech tradičně tvoří dva muži a dvě ženy. Možné jsou i jiné čtveřice, pro ty si však rituál svlékání snadno odvodíte.

Rituál svlékání pro čtveřici

Muži stojí proti ženám. Muž obejme ženu, která stojí proti němu. Pokud se jedná o manželské páry, manžel samozřejmě obejme manželku. V objetí zůstanou tak dlouho, až se úplně zklidní a fyzicky i psychicky uvolní. Tantrický rituál svlékání se provádí po až rituálu tantrického objímání. Pomalu obětí ukončí a muži kousek podstoupí od žen. Ve dvojici žena svého muže může jemně pohladit nebo mu může položit svou levou ruku na oblast srdce. Stejný rituál může provést muž a svou levou ruku položí na srdeční oblast ženy. Všichni chvíli zůstanou v naprostém klidu a vnímají pouze tep srdce partnera a partnerky. Pak ruce pomalu z těla sejmou. Poté se muži vzájemně vymění a naprosto stejný rituálu tantrického objímání provedou s druhou ženou.

Protože v tantře se vzájemná úcta projevuje všem, kteří se tantrického setkání účastní, pokračuje objetí mezi muži a mezi ženami. Obejme se tedy každý s každým. To má svůj velký význam v tom, že si všichni vzájemně projeví úctu a to, že se vzájemně přijímají. Tento rituál je významný také v tom, že je to obřadní vyjádření toho, že se všichni vzájemně respektují uznávají a že si jeden druhého váží. Rituál objímání také zahajuje "časový prostor setkání" v jehož průběhu může probíhat tantrické setkání v jehož rámci mohou být prováděny tantrické meditace, masáže a další tantrické techniky a cvičení. Tento "časový prostor" je pak ukončen stejným rituálem tantrického objímání a poděkování na závěr setkání. To, co probíhá v rámci vyčleněného "časového prostoru" by mělo odpovídat tomu, na čem jste se společně dohodli, když jste stanovovali pevná pravidla tantrického setkání.

Svlékání lunghi

Rituál objímání jsme provedli a každý se objal s každým. Nyní je na řadě svlékání lunghi. Rituál se dělá postupně a zahajují jej ženy. Muži se postaví tak, aby stáli před druhou ženou, ne před tou "svou". Obě ženy začnou současně pomaličku uvolňovat uzlíky na lunghi, které má muž upevněno okolo pasu. Nespěchají. Pro oba muže je to nesmírně erotický okamžik protože od okamžiku, kdy budou před ženami stát zcela odhaleni, je dělí už jen sekundy. Když ženy uzlík uvolní, pomalu z muže lunghi sejmou.

Nyní jsou na řadě muži. Sejmutí lunghi z ženy musí probíhat v maximální úctě k jejich ženství. Ženy si lunghi uvazují přes ňadra, používají větší rozměr látky a proto si z něho dokáží vytvořit šaty. Oba muži ženám pomalu uzlíky na uvázaných šatech uvolní (jsou většinou ve výši ramen) a pomaličku z žen sejmou pruh látky, které je doposud kryl. Všichni před sebou stojí bez oblečení. Dvojice se dívají do očí a pomalu se znovu obejmou. Svá těla k sobě přitisknou tak, aby fyzicky vnímali jeden druhého.

Ve dvojicích se vymění a rituál objímání nyní provedou partneři "kteří k sobě patří"... Pak stejný rituál objímání proběhne mezi muži a mezi ženami. Mezi mužem a mužem nemusí být objetí tak "těsné". Ženy to většinou neřeší a chtějí si svou blízkost v objetí prožít naplno. Je to naprosto stejná technika, jakou jsme si popsali v úvodu rituálu za situace, kdy ještě byli všichni oblečeni do lunghi. Jediný rozdíl je v tom, že nyní se objímají bez oblečení.

Poslední částí rituálu je společné objetí všech dohromady. Přistoupí k sobě a společně se všichni "v kruhu" obejmou. Takto zůstanou tak dlouho, dokud vnímají potřebu společného kontaktu v kruhu.

Vzájemné objetí muže se ženou je nesmírně příjemné a kontakt jejich těl je nejspíš jemně vzruší. Vzrušení je v těchto chvílích pochopitelné a není třeba se mu bránit. Po chvíli se prvotní vzrušení zklidní. Pak objímání pomalu ukončí a mohou přejít k dalším rituálům, meditaci nebo se začnou věnovat masáži.

Pokud je muž při objímání ženy (žen) mírně vzrušený, není to v úvodní fázi přípravy na masáž žádný problém. V okamžiku kdy začíná jakákoli tantrická masáž, bude mít při úvodní meditaci a sladění dechu s přijímající ženou dostatek času na to, aby své vzrušení potlačil. Jakékoli vzrušení se nekomentuje!

Následují další rituály, meditace, cviční nebo masáže podle programu setkání.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: