Jste zde

III. Spojení, pomalé pohyby a střídání stahů PC svalů mužem a ženou

III. Spojení, pomalé pohyby a střídání stahů PC svalů mužem a ženou

Pokračování tématu "Základní tantrické sexuální techniky".

Pokračování článku "Posilování pánevního dna ve spojení za pohybu" který se souhrnně zabývá technikami spojení muže a ženy a zvyšováním prožitků z milování. Formou cvičení se muž a žena učí prožívat různé techniky stimulace lingamu joni a joni lingamem. Tato cvičení jsou velmi důležitá pro zvládnutí technik tantrického milování na vyšších, tedy energetických a meditačních úrovních.

Pomalu se dostáváme k závěrečné, nejobtížnější fázi cvičení ve spojení. Vlastně při ní jen propojíme vše, co jsme vyzkoušeli v předcházejících částech cvičení. Relativně je to snadné, musíte se však soustředit na to, kdo co má dělat a kdy má přestat.

Začíná muž. Žena je uvolněná. Pohybuje se muž.

 • Mužův lingam je zasunut hluboko uvnitř joni. Žena je uvolněná.
 • Muž pomalu stáhne PC svaly pánevního dna a začne lingam pomaličku vysouvat.
 • Když je skoro vysunut, žena stáhne PC svaly pánevního dna a muž za stálého stažení PC svalů začne lingam zasouvat do joni.
 • Lingam v napětí vstupuje do stažené joni. Spojení je velmi pevné, tření a podněty pro oba vysoké.
 • Když je lingam zasunut až k zadní stěně joni, muž povolí PC svaly pánevního dna. Žena má PC svaly stále stažené.
 • Muž začne pomalu vysouvat lingam z joni za jeho maximálního sevření svaly joni.
 • Když je vysunut až k poševnímu vchodu, žena povolí svaly pánevního dna.
 • Muž lingam zasune až na doraz do joni. Žena je uvolněná.
 • Celý pohyb se pomalu opakuje 9x.
 • Mužův lingam je zasunut hluboko uvnitř joni. Žena je uvolněná.
 • ...

Přestože se pohyb ženy a muže a střídavé stahování PC svalů zdá složitější, není to nic, co se nedá společně sladit. Je to jen otázka vykoušení a zvládnutí synchronizace.

Pohyb lingamu a stahování PC svalů lingamu a joni je potřeba zvládnut v plynulém souladu.

Střídají se pocity intenzivního sevření a vysokého dráždění s pocity povolení, malého dráždění a uvolnění.

Nyní je na řadě žena. Pohybuje se žena.

 • Muž má lingam hluboko zasunutý do loni. Muž je uvolněný.
 • Žena sevře svaly pánevního dna a pohybem pánve od muže začne penis za jeho stálého sevření vysouvat z pochvy. Jakoby lingam v joni "natahovala".
 • Na konci, těsně před vysunutím lingamu z joni stahy PC svalstva pánevního dna povolí.
 • Nyní stáhne PC svaly pánevního dna muž a žena se začne zpět pohybem pánve k muži na lingam nasouvat.
 • Když bude lingam maximálně zasunut, muž povolí PC svaly pánevního dna. Muž je uvolněný.
 • Celý pohyb se pomalu opakuje 9x.
 • Muž má lingam hluboko zasunutý do loni. Muž je uvolněný.
 • ....

Vše se snažte prožívat za nepřerušeného očního kontaktu partnerů.

Cílem cvičení není vyvrcholení, ale není potřeba se mu bránit. Je to nádherná vzájemná odměna pro oba partnery.

 

Další stupně cvičení posilování PC svalů pánevního dna ve spojení za pohybu.

 1. Spojení a pomalé pohyby pánve bez stahování PC svalů
 2. Spojení a pomalé pohyby pánve se stahováním PC svalů
 3. Spojení, pomalé pohyby pánve a střídání stahů PC svalů mužem a ženou - tento článek

 

Články s podobnou tematikou